Összesen 4023176 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2021.10.21.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 42 megtekintés

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2021. október 21-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

II. emelet 200. számú tanácstermébe

 

Napirend előtt a Magyar Érdemrend Lovagkereszt katonai tagozat kitüntetésben részesült dr. Bozsó Zoltán büntetés-végrehajtási dandártábornok, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka köszöntésére kerül sor.

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések – 2021. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

1.   A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elfogadása (444. számú előterjesztés) – Prezentáció

      Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

2.   A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben alkalmazandó egyes szabályokról szóló 13/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (456. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Dr. Szabó Krisztián jegyző

 

3.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7 területre vonatkozó kerületi építési szabályzat beépítésével történő módosításának kezdeményezése, valamint a terv megalapozó vizsgálata és az alátámasztó javaslat tartalmának meghatározása (454. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      Somlyódy Csaba alpolgármester

 

4.   A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén található várakozási övezet kibővítése és díjtétel módosítása (449. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

5.   A Budapest X. kerület, Fertő utca, Ceglédi út, Balkán utca és Bihari utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban kötendő településrendezési szerződés (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

      Előterjesztő:                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

6.   A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázat (433. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Mustó Géza Zoltán alpolgármester

 

7.   Piaci alapon bérbeadható lakás szociális alapon bérbeadható lakássá minősítése (443. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Mustó Géza Zoltán alpolgármester

 

8.   A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.  évi működési célú támogatásának és ingatlanhasználati szerződésének módosítása (426. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Weeber Tibor alpolgármester

 

9.   A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány szén-monoxid-érzékelő berendezések beszerzése és a lakosság körében történő adományozása céljából történő támogatása (432. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Mustó Géza Zoltán alpolgármester

 

10.   Az Emberbarát Alapítvány támogatási kérelme (424. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Weeber Tibor alpolgármester

 

11.   A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződés megkötése (429. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Weeber Tibor alpolgármester

 

12.   A Bem József Bajtársi Egyesület bejáratiajtó-cseréjének támogatása (422. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

13.   A Törekvés Sportegyesületnek nyújtandó felhalmozási célú támogatás (423. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

14.   Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról (457. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                     Dr. Szabó Krisztián jegyző

 

15.   Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről (428. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                      Radványi Gábor alpolgármester

 

 

16.   Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (435. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

17.   A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (450. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                      Radványi Gábor alpolgármester

 

18.   A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások pályázati úton történő elidegenítése (436. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                      Radványi Gábor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

19.   A JCDecaux Hungary Zrt. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (453. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

20.   Az Egy a Természettel Nonprofit Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (431. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

21.   Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (430. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                      Weeber Tibor alpolgármester

 

                              

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2021. október 20-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a hivatal@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2021. október 15.

 

 

 

                                       Üdvözlettel,  

 

 

                                                          D. Kovács Róbert Antal