Összesen 4023176 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ- Budapest VIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2021.10.21.

Feltöltő : Budapest, VIII. kerület, Józsefváros Önkormányzata 85 megtekintés

M E G H Í VÓ

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. évi 4. rendes ülését

 

2021. október 21-én (csütörtök) 900 órára

hívom össze.

 

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

 

Napirend:

 

1.   Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

2.   Javaslat a 2021. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

3.   Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának jóváhagyására, valamint a Képviselő-testület és Szervei SZMSZ-ének módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

4.   Javaslat a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

5.   Javaslat a Tolnai Pihenő kert használatának módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester

 

6.   Javaslat a Ganz negyed egy része és a Tisztviselőtelep Kerületi Építési Szabályzatáról (GTKÉSZ) szóló rendelet módosításának elfogadására

(írásbeli előterjesztés)                                                       PÓTKÉZBESÍTÉS

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

 

7.   Javaslat botlatókövek elhelyezésére 

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Erőss Gábor alpolgármester

 

8.   Javaslat térfigyelő rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

9.   Javaslat a Déri Miksa utca megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)                                                                   PÓTKÉZBESÍTÉS

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Ottó igazgatóság elnöke

 

11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 41. szám alatti helyiséggel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadására

(írásbeli előterjesztés)                                                                    PÓTKÉZBESÍTÉS

Előterjesztő: Kovács Ottó igazgatóság elnöke

 

12. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

 

13. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

 

14. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

 

15. Javaslat Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)                                                       PÓTKÉZBESÍTÉS

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

16. Javaslat alapítványok támogatására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Camara-Bereczki Ferenc Miklós képviselő

 

17. Javaslat a józsefvárosi lengyel, német és ukrán nemzetiségi önkormányzatok kiegészítő működési támogatási kérelme tárgyában 

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Erőss Gábor alpolgármester

 

18. Javaslat a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatának elfogadására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

 

19. Javaslat önkormányzati elővásárlási jog törléséről a Corvin Sétány Program területén

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

20.                                                                                                                                                                                    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ….. utca ….. pinceszint ….. szám alatt található tároló megjelölésű ingatlan vonatkozásában      ZÁRT ÜLÉS

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

21. Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ……… utca …… em. ….. szám alatt található lakás megjelölésű ingatlan vonatkozásában

(írásbeli előterjesztés)                                                               ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

22. Javaslat a közterület-használati hozzájárulás ügyében hozott ………. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

(írásbeli előterjesztés)                                    PÓTKÉZBESÍTÉS, ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

23. Tájékoztató a 2021. évi költségvetés első félévi teljesítéséről

(írásbeli előterjesztés)                                                       PÓTKÉZBESÍTÉS

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

24. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

25. Tájékoztató a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nél végzett belső ellenőrzésről

(írásbeli előterjesztés)                                                       PÓTKÉZBESÍTÉS

Előterjesztő: Pikó András polgármester

 

 

 

Budapest, 2021. október 13.

 

                                                                                      Pikó András

                                                                                      polgármester