Összesen 4023090 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2021.10.27.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 125 megtekintés

MEGHÍVÓ

 

a Fővárosi Közgyűlés 2021. október 27-én (szerda) 9 órai kezdettel a Városháza Dísztermében (1052 Budapest, Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó rendes ülésére

 

A járványügyi védekezés érdekében kérjük a képviselőket és kedves vendégeinket, hogy az ülésterem előtti folyosón és – ha éppen nem szólnak hozzá a vitához – az ülésteremben az arcukat (száj- és orrnyílásukat) maszkkal takarják el. Együttműködésüket köszönjük.

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

1.           Javaslat döntés meghozatalára a 114/KGY-123/KGY sorszámozott hatósági közterület-használati ügyekben, továbbá a beérkezett fellebbezés alapján szükséges másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő:  Kerpel-Fronius Gábor

 

2.           Javaslat személyi döntés meghozatalára

Előterjesztő:  Karácsony Gergely

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük hozzáférhetővé]

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

3.           Javaslat igazgatósági és felügyelőbizottsági tagcserékre

Előterjesztő:  Karácsony Gergely

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük hozzáférhetővé]

4.           Javaslat leselejtezett informatikai eszközök ingyenes tulajdonba adására, és ezzel összefüggésben a Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló 69/2020. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:  Gy. Németh Erzsébet

 

5.           Javaslat a Városliget középületeinek hűtési energiával történő ellátása érdekében kötött beruházási megállapodás módosítására

Előterjesztő:  Gy. Németh Erzsébet

 

6.           Javaslat idősotthoni férőhelyekkel összefüggő döntésekre

Előterjesztő:  Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később tesszük hozzáférhetővé]

7.           Javaslat a „Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport” tárgyú feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő:  Tüttő Kata

 

8.           Javaslat a BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021. feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő:  Tüttő Kata

 

9.           Javaslat az "Alacsonypadlós trolibuszok szállítása" tárgyú szerződés opciós járműmennyiségének lehívásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő:  Tüttő Kata

 

10.       Javaslat a Verzió Film Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

11.       Javaslat közfeladat ellátási megállapodás megkötésére a Léthatáron Alapítvánnyal

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

12.       Javaslat közfeladat ellátási megállapodás megkötésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel

Előterjesztő:  Kiss Ambrus

 

13.       Javaslat döntés meghozatalára Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények hosszútávú közterület-használata tárgyában

Előterjesztő:  Kiss Ambrus, Kerpel-Fronius Gábor

 

14.       Javaslat Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő:  Karácsony Gergely

 

15.       Javaslat fenntartói döntések meghozatalára a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei feladatellátáshoz kapcsolódóan

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

16.       Javaslat közvilágítási vagyonelemek kerületi önkormányzatoktól történő ingyenes tulajdonba vételére

Előterjesztő:  Kiss Ambrus

 

17.       Javaslat V. kerületi közterületeken képfelvevők kihelyezésére

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

18.       Javaslat az „Égig érő fű” udvarzöldítési pályázat 2021. évi meghirdetésére

Előterjesztő:  Kerpel-Fronius Gábor

 

19.       Javaslat a BKK Zrt.-vel Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésére irányuló megállapodás megkötésére

Előterjesztő:  Karácsony Gergely

 

20.       Javaslat a II. János Pál pápa téri nyilvános illemhely VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére történő ingyenes üzemeltetésbe adására

Előterjesztő:  Kerpel-Fronius Gábor

 

21.       Javaslat a Megvalósítási Megállapodás a Budapest Főváros Önkormányzata – GFT 2021. évi beruházási (kivitelezési) feladatok megvalósítása érdekében tárgyú megállapodás módosítására

Előterjesztő:  Tüttő Kata

 

22.       Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep felújítási, pótlási és beruházási feladatokat érintő Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötött szerződések, engedélyokiratok és fejlesztési tervek módosítására

Előterjesztő: Tüttő Kata

 

23.       Javaslat víziközművek átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő:  Kiss Ambrus

 

24.       Javaslat a KEHOP forrásból megvalósuló szennyvízelvezetési és ivóvízhálózat-fejlesztési projektek megvalósításával összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő:  Tüttő Kata

 

25.       Javaslat az FCSM Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes részvényesi döntés meghozatalára

Előterjesztő:  Kiss Ambrus, Tüttő Kata

 

26.       Javaslat a Budapest XII., Budakeszi út 48.sz. alatti, 10874 hrsz-ú ingatlan 2012. évi CXCII. törvényben, valamint Kerületi Építési Szabályzatban foglaltaknak megfelelő telekalakítására és tulajdonrendezésére

Előterjesztő:  Kiss Ambrus

 

27.       Javaslat a Bp. II., Budakeszi út 65-67. szám alatt található ingatlan és a rajta lévő nettó 957 m2 alapterületű egykori villaépület, valamint nettó 120 m2 alapterületű egykori nyaralóépület értékesítésére

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

28.       Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a RenoHUb projekt kapcsán, valamint térítésmentes helyiséghasználatról

Előterjesztő:  Karácsony Gergely

 

29.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2021. évi pályázatok támogatására

Előterjesztő:  Tüttő Kata

 

30.       Javaslat a Cities Race to Zero („Versenyfutás a klímasemlegességért”) kampányhoz, valamint a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásra

Előterjesztő:  Karácsony Gergely

 

31.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság 2021. május 31-i fordulónapos záró beszámolójának elfogadására

Előterjesztő:  Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet

 

32.       Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2020. évi működési támogatása elszámolásának elfogadására

Előterjesztő:  Kerpel-Fronius Gábor

 

33.       Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági ügyrend módosításának jóváhagyására

Előterjesztő:  Gy. Németh Erzsébet

 

34.       Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereinek 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására

Előterjesztő:  Tüttő Kata

 

35.       Javaslat a Budapest XXIII. kerület, 185578/0/A/3 hrsz. (Jelző utca 17. sz. fszt. 3.) alatt található lakás értékesítésére

Előterjesztő:  Kiss Ambrus

 

36.       Javaslat a REK Kft. BGYH Zrt.-be történt beolvadásához kapcsolódó záró beszámoló, valamint végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak jóváhagyására

Előterjesztő:  Gy. Németh Erzsébet

 

37.       Javaslat az FTSZV Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztő:  Tüttő Kata

 

38.       Javaslat 2021. évi támogatási szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel

Előterjesztő:  Kiss Ambrus

 

39.       Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. 2020. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadására és a BVH Zrt. közbeszerzési terve módosításának elfogadására

Előterjesztő:  Tüttő Kata

 

40.       Javaslat a TÉR_KÖZ+ 2021 pályázatra benyújtott projektmunka támogatására és egyes projektek határidő módosítására

Előterjesztő:  Kerpel-Fronius Gábor

 

41.       Javaslat Budapest I. kerületét érintő közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás módosítására

Előterjesztő:  Kiss Ambrus

 

42.       Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő:  Tüttő Kata


 

Tájékoztatók:

 

1.           Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:  Dr. Számadó Tamás

 

2.           Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak január-szeptember havi változásairól

Előterjesztő:  Kiss Ambrus

 

3.           Beszámoló a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által elfogadott szervezeti és működési szabályokról, meghatározott feladatokról

Előterjesztő:  Kerpel-Fronius Gábor

 

4.           Tájékoztató két ülés közötti döntésről

Előterjesztő:  Karácsony Gergely

 

Esetleges távolmaradását a Koordinációs Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

Kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Karácsony Gergely

főpolgármester