Összesen 4023177 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésére 2021.11.18.

Feltöltő : Tatabánya Önkormányzata 86 megtekintés

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS

               SZÜCSNÉ POSZTOVICS ILONA

               polgármester

 

 

 

 

    102-175/1/2021.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2021. november 18-án 9 órai kezdettel

tartja ülését, melyre ezúton meghívom

 

 

 

Az ülés helye:                                     Polgármesteri Hivatal konferenciaterme

 

Közmeghallgatás kezdete:                  17 óra

 

Az ülés várható befejezésének ideje:   20 óra

 

 

Napirend

 

1.        Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet alkotása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városüzemeltetési Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

Véleményező tanácsnok:       Környezet- és klímavédelemért felelős tanácsnok

 

2.        Döntés a Megyeháza tér alatti Mélygarázzsal kapcsolatban

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városrendészeti Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

                                        Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

                                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

3.        Tatabánya Megyei Jogú Város helyi adórendeleteinek módosítása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Adóügyi és Behajtási Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

                                        Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

4.        Beszámoló a 2020. évi adóztatási tevékenységről

Előterjesztő:                       dr. Verhóczki Zita jegyző

Előkészítő:                          Adóügyi és Behajtási Iroda

Véleményező bizottság:         Pénzügyi Bizottság

 

5.        Beszámoló az Inter-Ambulance Zrt. 2020. július 01. - 2021. június 30-ig eltelt időszakban végzett tevékenységéről (2021.09.23. Kgy. 14. napirend)

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

                                        Inter-Ambulance Zrt.

Véleményező bizottság:         Népjóléti Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

 

6.        Taggyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal az NHSZ Biogáz Tatabánya Kft.-nél

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Jogi Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

7.        Alapítványi támogatások

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Gazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

 

8.        III. Megyei Pedagógus Bál támogatása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Jogi Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

 

9.        Törzsvagyonként nyilvántartott ingatlanok átsorolása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Gazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

10.     Vagyonkezelési szerződés megkötése a Tatabányai Szakképzési Centrummal

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Gazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                                        Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

11.     Döntés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata házi gyermekorvosi körzeteiben történő személyi változásokról   

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Népjóléti Bizottság

                                        Jogi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

12.     Döntés a 2. számú gyermek és a 2. számú iskolafogászati körzet ellátásáról

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Népjóléti Bizottság

                                        Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                    

13.     Döntés Tatabánya, belterület 11567 hrsz-ú kivett közút elnevezéséről

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Hatósági Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

14.     KEM Közoktatásért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak választása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

                                        Jogi Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

 

15.     TOP projektek megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodások jóváhagyása a GFSZ Nonprofit Kft-vel

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Gazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

                                        Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

16.     Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városüzemeltetési Iroda            

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság     

 

17.     Döntés a mobil biztonsági pont kialakításáról

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Városrendészeti Iroda

Véleményező bizottság:         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                                        Pénzügyi Bizottság

                                        Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

18.     Beszámoló a térfigyelő kamerarendszer műszaki állapotáról

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          dr. Verhóczki Zita jegyző

                                       Városrendészeti Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

                                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                                        Közbiztonsági tanácsnok                                        

 

19.     Interpelláció

 

20.     Kérdések

 

21.     Közügyeket érintő képviselői felszólalások

22.     KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

Zárt ülés

 

1.        Döntés Tatabánya Kultúrájáért Díj adományozásáról

Előterjesztő:                       John Katalin Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

Előkészítő:                          Intézményfenntartási Iroda

Véleményező bizottság:         Oktatási és Kulturális Bizottság

 

2.        Döntés az Évgyűrű Díj adományozásáról

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Jogi Iroda

Véleményező bizottság:         Jogi és Közbeszerzési Bizottság

 

3.        Döntés városérdekből történő elhelyezésről

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Ingatlangazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

4.        Rendkívüli élethelyzetre tekintettel önkormányzati bérlakás biztosítása

Előterjesztő:                       Szücsné Posztovics Ilona polgármester

Előkészítő:                          Ingatlangazdálkodási Iroda

Véleményező bizottság:         Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság

 

 

 

Tatabánya, 2021. november 10.

 

 

                                           Tisztelettel:

                                                                    Szücsné Posztovics Ilona s.k.   

                                                                             polgármester