Összesen 4023081 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2021.11.24.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 242 megtekintés

1

MEGHÍVÓ

a Fővárosi Közgyűlés 2021. november 24-én (szerda) 12 órai kezdettel a

Városháza Dísztermében (1052 Budapest, Városház u. 9-11. I. emelet)

tartandó rendes ülésére

A járványügyi védekezés érdekében kérjük a képviselőket és kedves

vendégeinket, hogy az ülésterem előtti folyosón és – ha éppen nem szólnak hozzá

a vitához – az ülésteremben az arcukat (száj- és orrnyílásukat) maszkkal takarják

el. Együttműködésüket köszönjük.

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

1. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására azon kellemetlen kérdésekben,

amelyeknél a polgármesterek még várnak arra, hogy a Fidesz-központ

megmondja a jó válaszokat

Előterjesztő: Karácsony Gergely

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később

tesszük hozzáférhetővé]

2. Javaslat kulturális nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával

kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Karácsony Gergely

3. Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

4. Törvényességi felhívás az 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelettel

összefüggésben

Előterjesztő: Karácsony Gergely

5. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Terve és a Fővárosi

Rendezési Szabályzat eseti módosítására és az ehhez kapcsolódó környezeti

értékelés elfogadására a Budapest XIX. kerület, Dél-pesti Utánpótlás-nevelési

Centrum fejlesztésének tárgyában

Előterjesztő: Karácsony Gergely

6. Javaslat a LIFE WILD pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tüttő Kata

2

7. Javaslat a Budapest XVI. kerületi közterületi 106436 hrsz-ú ingatlan ingyenes

tulajdonba adására a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata részére

Előterjesztő: Kiss Ambrus

8. Javaslat a BKK Zrt. könyvvizsgálói szerződésének opciós

meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

9. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvánnyal kapcsolatos alapítói döntésre

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

10. Javaslat a Kamaraerdei Úti Idősek Otthona alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

11. Javaslat ingatlanrész ingyenes használatba adására közösségi szociális

munka ellátása érdekében a Budapesti Módszertani Szociális Központ és

Intézményei részére

Előterjesztő: Kiss Ambrus

12. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona jogutóddal

történő megszüntetésére

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később

tesszük hozzáférhetővé]

13. Javaslat közvilágítási vagyonelemek kerületi önkormányzatoktól történő

ingyenes tulajdonba vételére

Előterjesztő: Kiss Ambrus

14. Javaslat a Blaha Lujza tér rekonstrukciója című fejlesztéshez kapcsolódó

egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Tüttő Kata

[az előterjesztést az SZMSZ 20. § (3) bekezdése szerinti időpontban, később

tesszük hozzáférhetővé]

15. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel megkötött, helyiséghasználatra

vonatkozó haszonkölcsön szerződés módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

3

16. Javaslat a BKV Zrt. Alapszabálya és a BKV VJSZ Kft. Alapító Okirat

módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Tüttő Kata

17. Javaslat a Budapest Brand Nonprofit Zrt. 2021. évi finanszírozási

megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

18. Javaslat közszolgáltatási keretszerződéssel rendelkező kulturális

szervezetekkel kötött megállapodások megújítására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

19. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Komplex Szakképzési

Centrum által kötött vagyonkezelési szerződés módosítására, valamint az

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet

20. Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes Támogatási

Szerződéseinek módosítására

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

21. Javaslat a Lomb Alapítvány nevének Zöld Budapest Alapítványra való

módosítására és alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

22. Javaslat szerződéskötésre Budapest Főváros I. Kerület Budavári

Önkormányzat BP Fatár applikációhoz történő csatlakozásról

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

23. "Népliget stratégiai terve" dokumentum közgyűlési jóváhagyása -

közgyűlési előterjesztés

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

24. Javaslat a H8 és a H9 HÉV-vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs vezér

terén az M2 metróvonallal történő összekötés előkészítése főbb tervezési elveiről

szóló együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Karácsony Gergely

4

25. Javaslat a II. János Pál pápa téri nyilvános illemhely VIII. Kerület

Józsefvárosi Önkormányzat részére történő ingyenes üzemeltetésbe adására

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

26. Javaslat a DIVINFOOD projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

27. Döntés Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési

Tervének 1. számú módosításáról

Előterjesztő: Kiss Ambrus

28. Javaslat közgyűlési határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás

29. Javaslat vizsgálóbizottság felállítására a Városháza eladásának ügyében

Előterjesztő: dr. Láng Zsolt

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

30. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Intézményvezetőjét érintő személyi

döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

31. Javaslat döntés meghozatalára a 125/KGY-149/KGY sorszámozott

hatósági közterület-használati ügyekben, továbbá a beérkezett fellebbezés

alapján szükséges másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

Tájékoztatók:

1. Tájékoztató lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás

2. Tájékoztatás a színházak 2020/2021-es művészeti évadjáról

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

3. Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi előirányzatainak

január-október havi változásairól

Előterjesztő: Kiss Ambrus

5

4. Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó

költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett

intézkedésekről (2021. III. negyedév)

Előterjesztő: Kiss Ambrus

5. Tájékoztató két ülés közötti döntésekről

Előterjesztő: Karácsony Gergely

6. A Kttv. 225/C. § (2) bekezdés szerinti tájékoztató a főpolgármester 2021.

évi szabadsága igénybevételéről

Előterjesztő: Karácsony Gergely

Esetleges távolmaradását a Koordinációs Főosztály 327-1077-es telefonszámán

szíveskedjék jelezni.

Kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Karácsony Gergely

főpolgármester