Összesen 3503233 látogató
Összesen 7017 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ- Abony Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülésére 2020.01.30.

Feltöltő : Abony Város Önkormányzata 77 megtekintés

Abony Város

Polgármesterétől                                                       Telefon: (53) 360-135/107

H-2740 Abony,                                                   Fax: (53) 360-064

Kossuth tér 1.                                                     E-mail: abony@abony.hu

                                                                                

                                                                                                            

JT/24-1/2020.                                           http://abony.hu/plugins/wrap/wrap.php?4

     

 

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívom a

 

2020. január 30-án (csütörtökön) du. 14.00 órakor

 

 

tartandó nyílt Képviselő-testületi ülésre

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Díszterem

 

 

Napirend:

 

Nyílt ülés:

 

1.    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében

nem szereplő előirányzatok és azok teljesítésének felhasználása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

2.    A 2020. évi Városi Rendezvényterv jóváhagyása, valamint

a városi rendezvényeken túli programok a Városi Eseménynap-

tárba történő befogadása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

3.    Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi

érdekeltségi rendszeréről szóló 10/ 2017. (V.29.)

önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

4.    A lakossági kezdeményezésre önkormányzati támogatással

megvalósuló járdaépítésekről szóló 12/2019. (V.30.)

önkormányzati rendelete módosítása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

5.    Az ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi

Üzleti tervének, valamint az Önkormányzat és a Kft. között

létrejött Keretszerződés 15. mellékletének jóváhagyása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

6.    Az Abokom Közhasznú Nonprofit Kft. keretszerződésének

felülvizsgálata

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

7.    Az Abokom Közhasznú Nonprofit Kft. részére a

RNZ-328 forgalmi rendszámú Belarus MTZ 1221.3

traktor és gréder üzemben tartás céljából történő átadása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

8.    A Piac-Vásárcsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. hrsz.

859/4/B hrsz) található üres "fedett-nyitott" piactér

hasznosítása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

9.    A Daköv, Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel megállapodás

kötés a bérleti díjak kompenzálására

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

10. A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel kötött,

az Abony 3307 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó megállapodás

felülvizsgálata

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

11. Abony Város Önkormányzat és Abony Város Roma

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési

Megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

12. "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

(442468 ebr42 azonosító számú) Belterületi utak, járdák,

hidak, felújítása" című projekt megvalósításhoz szükséges

döntések meghozatala

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

13. Az Abony, 4828/13 helyrajzi számú, Mátyás király úti

"Téglagyári-tó" megnevezésű ingatlan hasznosításra

történő felajánlása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

14. Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és

Múzeumi Kiállítóhely földszintjén található

vendéglátó-ipari egység bérleti díjának meghatározása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

15. Az Abonyi Napló kiadásának újra szabályozásával

kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

16. A Mikro-App mobilapplikáció szolgáltatás bevezetésével

kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

17. Abony Város Önkormányzatának a Települési

Önkormányzatok Országos Szövetségébe

történő belépésének kezdeményezése

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

18. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott

döntésekről

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

19. Bizottságok 2020. évi ellenőrzési terveinek jóváhagyása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

20. 2020. évi szabadságolási ütemtervének

jóváhagyása

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

21. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előterjesztő: Pető Zsolt polgármester

 

 

 

Zárt ülés:

 

22. Fellebbezés elbírálása

 

Abony, 2020. január 24.

 

Tisztelettel: Pető Zsolt

polgármester