Összesen 4023177 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ - Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2021.11.25.

Feltöltő : Abony Város Önkormányzata 14 megtekintés

Abony Város                                                                               

 


Polgármesterétől                                                           Telefon: (53) 360-135/107

H-2740 Abony,                                                                 E-mail: abony@abony.hu

Kossuth tér 1.                                                        

                                                                                                                

JT/241-27/2021.                                   http://www.abony.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/meghivok-eloterjesztesek

 

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület

 

2021. november 25-én (csütörtök) du. 14.00 órakor

 

tartandó rendes ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem

 

Napirend:                                                                                Előterjesztő:

Nyílt ülés:

 

1.    Abony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről              Pető Zsolt

szóló 3/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendeletének           polgármester

módosítása

 

2.    Tájékoztató a helyi adók 2021. évre vonatkozó                        Pető Zsolt

teljesítéséről, valamint a 2022. évre vonatkozó mértékéről         polgármester

 

3.    A vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII. 06.)           Pető Zsolt

önkormányzati rendelet módosítása                                      polgármester

 

4.    A költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapítása                     Pető Zsolt

polgármester

 

5.    Abony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének           Pető Zsolt

tervszámai                                                                      polgármester

 

6.    Abony Város sport és civil szervezetei részére az                      Pető Zsolt

Önkormányzat létesítményeinek használatára                          polgármester

térítésmentesen biztosított időkeretek meghatározása

 

7.    Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi         Pető Zsolt

Kiállítóhely intézményvezetői munkakör betöltésére                  polgármester

beérkezett pályázatok elbírálása

 

8.    Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a               Pető Zsolt

településkép védelméről szóló 28/2017. (XII.04.)                     polgármester

önkormányzati rendeletének módosítása

 

 

9.    Abony Város hatályos településrendezési eszközeinek               Pető Zsolt

eseti módosítása – előzetes döntés meghozatala                      polgármester

 

10. Az Abonyi Kinizsi Önkormányzati ösztöndíjról                           Pető Zsolt

szóló 6/2021 (VI.11.) önkormányzati rendelet módosítása          polgármester

 

11. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének,            Pető Zsolt

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének               polgármester

szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

módosítása

 

12. A közterületek eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV. 29.)          Pető Zsolt

önkormányzati rendelet módosítása                                      polgármester

 

13. Abony Város Önkormányzat 2022. évi Belsőellenőrzési              Dr. Gáspár Anita

Tervének jóváhagyása                                                        jegyző

 

14. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2021. III.          Pető Zsolt

negyedévi tevékenységéről                                                  polgármester

 

15. Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű                          Pető Zsolt

Társasággal kapcsolatos döntések meghozatala                       polgármester

 

16. Tájékoztató a 2021. évi garanciális bejárásokról                       Pető Zsolt

                                                                                     polgármester

 

17. Az Abony belterület 3262 hrsz-ú ingatlan (volt Ungár-kúria)        Pető Zsolt

hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala                            polgármester

 

18. A Magyar Állam tulajdonában álló Abony, belterület                  Pető Zsolt

322. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba            polgármester

vétele

 

19. Abony Város közigazgatási területén a közvilágítással                Pető Zsolt

kapcsolatos döntések meghozatala                                        polgármester

 

20. A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben járóbeteg                    Pető Zsolt

 szakellátással kapcsolatos döntés meghozatala                       polgármester

 

21. Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása             Pető Zsolt

                                                                                     polgármester

 

22. Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal          Pető Zsolt

számára adható egyszeri juttatás                                          polgármester

 

23. ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének         Pető Zsolt

2021. évi jutalmazása                                                         polgármester

 

24. A Polgármester jutalmazása                         Kókai-Dudinszky Anna Mónika

                                                                                     alpolgármester

 

25. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról             Pető Zsolt

                                                                                              polgármester

 

Zárt ülés:

 

1.    A helyi építészeti-műszaki tervtanács tagjainak                         Pető Zsolt

megválasztása                                                                  polgármester

 

2.    Az „Abony Közneveléséért” kitüntetés adományozása                Pető Zsolt

                                                                                     polgármester

 

3.    Az „Abony Város Egészségügyéért” kitüntetés                          Pető Zsolt

adományozása                                                                  polgármester

 

4.    Az „Abony Város Szociális Gondoskodásért”                             Pető Zsolt

kitüntetés adományozása                                                    polgármester

 

5.    Az „Év Vállalkozója” kitüntetés adományozása                         Pető Zsolt

                                                                                     polgármester

 

6.    Az „Abony Közbiztonságáért” kitüntetés adományozása             Pető Zsolt

                                                                                     polgármester

 

7.    Az „Abony Közművelődésért” kitüntetés adományozása             Pető Zsolt

                                                                                     polgármester

 

8.    Az „Abony Sportjáért”, „Abony Város Sportolója”                      Pető Zsolt

és a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetések adományozása           polgármester

 

Abony, 2021. november 19.

Tisztelettel:      

                                                Pető Zsolt

                                              polgármester

Meghívottak:                                      

·      Képviselő-testület tagjai

·      Dr. Egedy Zsolt Mihály általános alpolgármester

·      Kókai-Dudinszky Anna Mónika alpolgármester

·      dr. Gáspár Anita jegyző

·      dr. Egedi Bernadett aljegyző

·      Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői

·      Földi László országgyűlési képviselő

·      Dr. Nyikos Tamás Antal – Ceglédi Járási Hivatal vezetője

·      Képviselő-testület valamennyi bizottsági tagja

·      id. Raffai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

·      Város díszpolgárai, helyi társadalmi és civil szervezetek képviselői

·      Helyi intézményvezetők

·      Marsalné Kovács Judit – Főépítész

·      A helyi építészeti-műszaki tervtanács tagjai

·      Gáspár Csaba – ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető

·      Simon Szabina – Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és MKH intézményvezető