Összesen 4023177 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2021.09.30.

Feltöltő : Abony Város Önkormányzata 62 megtekintés

Abony Város                                                                               

 


étől                                                            Telefon: (53) 360-135/107

H-2740 Abony,                                                                 E-mail: abony@abony.hu

Kossuth tér 1.                                                        

                                                                                                                

JT/241-23/2021.                                   http://www.abony.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/meghivok-eloterjesztesek

 

M e g h í v ó

 

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület

 

2021. szeptember 30-án (csütörtök) du. 14.00 órakor

 

tartandó ülésére

 

Az ülés helye: i Hivatal Díszterem

 

Napirend:                                                                               

Nyílt ülés:

 

1.    Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről                                                                                                                      

 

2.    Az Ungár-kúria hasznosításával kapcsolatos előzetes                

döntések meghozatala                                                      

 

3.    Abony hatályos településrendezési eszközeinek eseti                

módosítása - partnerség lezárása                                         

 

4.    Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének                  

a településkép védelméről szóló 28/2017. (XII.04.)                  

önkormányzati rendelet módosításhoz szükséges

 előzetes döntés meghozatala

 

5.    A Daköv, Dabas és Környéke Vízügyi Kft-vel a bérleti                

díjak kompenzálására kötendő megállapodás                         

elfogadása

 

6.    Abony Város víziközmű-szolgáltatás 2022-2036                       

közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési                      

Tervének elfogadása

 

7.    Abony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről            

szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása  

 

8.    Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás              

szabályairól szóló 12/2017. (VII.03.) önkormányzati                 

rendelet módosítása

 

 

9.    Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezetője                        

kinevezésének módosítása                                                                             

10. A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben járóbeteg                   

szakellátással kapcsolatos döntés meghozatala                       

 

11. Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár                                  

és Múzeumi Kiállítóhely intézményvezetői                              

munkakör betöltésére pályázat kiírása

 

12. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és                    

Múzeumi Kiállítóhely, valamint a Varga István                         

Városi Sportcsarnok Alapító Okiratainak módosítása

 

13. Az Abony belterület 3985/8 helyrajzi szám alatt                       

található saját használatú út és az Abony belterület                           

3985/10 helyrajzi szám, természetben Abony, Rózsa utca

21/A. szám alatt található beépítetlen terület megosztásának

támogatására, a megosztásból létrejövő Abony belterület

3985/13 és 3985/15 helyrajzi számú területek megvásárlása

 

14. Az Abony Város Önkormányzat tulajdonában                                   

lévő 2883 helyrajzi számú ingatlan megosztására                    

és a 2883/1 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre

történő kijelölés

 

15. Abony Város Önkormányzat tulajdonában                              

lévő 5275 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésre                    

történő kijelölése

 

16. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról            

 

 

 

Zárt ülés:

 

  1. Az Abony, Kálvin János utca 11. szám                                   

(3344 hrsz.) alatt fekvő ingatlan területén                              

megvalósítandó Birkózóterem elnevezésére

vonatkozó szándéknyilatkozat

 

 

2.    Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések”                 

(519991 ebr42 azonosító számú) Belterületi utak, járdák,          

hidak, felújítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének

megállapítása (Bartók Béla, Székely Bertalan, Türr István

belterületi utcák)

 

3.    Az Abony, Tavasz utca 3-1. szám alatt található                      

önkormányzati bérlakás nem szociális alapon történő               

bérbeadása

 

4.    Abony város 2022/2023. tanévre vonatkozó általános               

 iskolai felvételi körzethatárok véleményezése                        

 

 

Abony, 2021. szeptember 24.

 

 

Tisztelettel:      

                                      

                                                 

                                              

 

Meghívottak:                                      

·      Képviselő-testület tagjai

·      Dr. Egedy Zsolt Mihály általános al

·      Kókai-Dudinszky Anna Mónika al

·      dr. Gáspár Anita jegyző

·      dr. Egedi Bernadett aljegyző

·      i Hivatal Osztályvezetői

·      Földi László országgyűlési képviselő

·      Dr. Nyikos Tamás Antal – Ceglédi Járási Hivatal vezetője

·      Képviselő-testület valamennyi bizottsági tagja

·      id. Raffai László Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

·      Város díszpolgárai, helyi társadalmi és civil szervezetek képviselői

·      Helyi intézményvezetők

·      Marsalné Kovács Judit – főépítész

·      Dr. Pusztai Dezső – Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet intézményvezetője

·      Morrow Medical Zrt. – Rédei József vezérigazgató

·      Dr. Abonyi Viktor – kollegiális vezető háziorvos

·      Kemecsei Antal – Daköv Kft. Abonyi Üzemmérnökségének vezetője

·      Gönczöl József