Összesen 3961849 látogató
Összesen 7771 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Balmazújváros Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2021.09.15.

Feltöltő : Balmazújváros 115 megtekintés

                                             

 

BALMAZÚJVÁROS VÁROS

       POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (IX.25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő- testület munkaterv szerinti ülését

 

2021. szeptember 15. (szerda) napján de. 10.00 órára

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

 

Napirend:

I.    N y i l v á n o s  ü l é s

 

 

1.    Polgármesteri tájékoztató

2.    Jelentés a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

            Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző

3.    Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

4.   Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény pedagógiai programjának elfogadása, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

5.    Tájékoztató a Balmazújvárosi Általános Iskola működéséről

Előadó: igazgató

6.   Tájékoztató a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola működéséről

Előadó: igazgató

7.   Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

8.    Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2021. évi I. féléves munkájáról

Előadók: társaságok ügyvezetői

9.   Előterjesztés a Balmazújvárosi Innovációs Központ Kft.-vel kapcsolatos döntések tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

10. Előterjesztés a 4324/26 helyrajzi számú ingatlan átvétele tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

11. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 2341/2 helyrajzi számú ingatlan adásvétele tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

12. Előterjesztés telekvásárlási kérelem elbírálása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

13. Előterjesztés a Veres Péter utca 1. szám előtti árusító pavilon által elfoglalt közterületrész bérbeadása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

14. Előterjesztés a balmazújvárosi városi piac díjszabása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

15. Előterjesztés a Bocskai Korona ismételt bevezetése tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

16. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószámú projekthez kapcsolódó lakhatási feltételek kialakítása és a pályázat kiírása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

17.       Különfélék

 

 

 

II.  Z á r t  ü l é s

 

 

1.   Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 

 

Balmazújváros, 2021. szeptember 10.

 

                                                                                                          Hegedüs Péter 

                                                                                                           polgármester