Összesen 2725629 látogató
Összesen 4669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.10.26.

Feltöltő : Biatorbágy Önkormányzata 122 megtekintés

MEGHÍVÓ

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 26-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirend

 

1.)      Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról

Előadó: Polgármester

2.)      A CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról

Előadó: Polgármester

3.)      Az Egészségház járóbeteg-szakellátása - Páty községgel kötendő együttműködési megállapodásról

Előadó: Polgármester

4.)      Ohmüllner Alapítvány kérelméről

Előadó: Polgármester

5.)      Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító okirat módosításáról

Előadó: Polgármester

6.)      A Benedek Elek Óvoda munkaterve a 2017/2018-as nevelési évre

Előadó: Polgármester

7.)      Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előadó: Polgármester

8.)      A 2017. évi köznevelési pályázat II. fordulójának elbírálásáról

Előadó: Polgármester

9.)      Érdi Tankerületi Központ Intézményfejlesztési Tervéről

Előadó: Polgármester

10.)    Iharos völgyi tábor üzemeltetési tervéről

Előadó: Polgármester

11.)    Fonyódligeti üdülő üzleti tervéről

Előadó: Polgármester

12.)    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlannyilvántartási adataiban történő módosításokról

Előadó: Polgármester

13.)    Az Önkormányzati pince elnevezéséről

Előadó: Polgármester

14.)    Biatorbágy 3407/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Előadó: Polgármester

15.)    Biatorbágy 3612 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Előadó: Polgármester

16.)    A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról. A "Biatorbágyi Szennyvíztisztító Telep intenzifikálásához kapcsolódó feladatok elvégzésére" kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról

Előadó: Polgármester

17.)    Beépítésre nem szánt területek (külterületek), és a hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről

(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

az ütemtervre vonatkozó ajánlatok elbírálásáról a hulladék átadó pontok megtervezéséről

Előadó: Polgármester

18.)    A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára

Előadó: Polgármester

19.)    Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervéről

Előadó: Jegyző

20.)    A Völgyhíd televízió adásának lineáris sugárzásáról

Előadó: Polgármester

21.)    Tájékoztatások, javaslatok

22.)    Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

23.)    Biatorbágy Város önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanainak hasznosításáról (zárt)

Előadó: Polgármester

24.)    "Ohmüllner Márton Szociális Díj" adományozásáról (zárt)

Előadó: Polgármester

25.)    Bírósági perek állásáról (zárt)

(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Előadó: Polgármester

Pótanyag:

 

Beépítésre nem szánt területek (külterületek), és a hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről

Bírósági perek állásáról (zárt)

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Beszámoló Biatorbágy Képviselő-testületének 2017. májusi soros ülésétől hozott határozatainak végrehajtásáról

Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában indult közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt)

Biatorbágy, 2017. október 20.

 

Tarjáni István s.k.

polgármester