Összesen 2726271 látogató
Összesen 4671 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2018.02.22.

Feltöltő : Biatorbágy Önkormányzata 296 megtekintés

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 22-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirend

1.)

Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2017. évi működéséről
Előadó: Bizottsági Elnök

2.)

A 2018. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester

3.)

A járóbeteg-szakellátás működtetésével összefüggő kérdésekről - működési engedélyek módosításáról
Előadó: Polgármester

4.)

Az iskolaorvosi feladatok ellátását biztosító pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester

5.)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester

6.)

A Gólyafészek Bölcsőde nyári zárva tartásáról
Előadó: Polgármester

7.)

Óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontjainak meghatározásáról
Előadó: Polgármester

8.)

Benedek Elek Óvoda továbbképzési Tervéről
Előadó: Polgármester

9.)

A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi rendezvénytervéről
Előadó: Polgármester

10.)

Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elszámolásáról
Előadó: Polgármester

11.)

Biatorbágy Város Önkormányzati tulajdonú ingatlanainak kezeléséről, és az ingatlanok kezelésének új módjáról
Előadó: Polgármester

12.)

A természeti környezet (külterületek) felzárkóztatásáról - ÉrtékTérkép Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmányról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

13.)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Polgármester

14.)

Biatorbágy 3703 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester

15.)

Biatorbágy 3607/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester

16.)

Biatorbágy 95, 110 hrsz-ú földrészletek határrendezéséről
Előadó: Polgármester

17.)

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjéről
Előadó: Polgármester

18.)

"Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester

19.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Jegyző

20.)

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester

21.)

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester

22.)

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

·         Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről

·         Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről

·         Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről

·         Biatorbágyi Városfejlesztési Kft. megszüntetésével összefüggő kérdésekről

·         Torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének támogatásáról

·         Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Udvarprojektről

Előadó: Polgármester

23.)

Tájékoztatások, javaslatok

24.)

Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

25.)

A felajánlott ingatlanok megvásárlásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester 

26.)

Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

27.)

Tájékoztató a peres ügyekről - ZÁRT
Előadó: Polgármester

Bizottsági jegyzőkönyvek:

·         Egészségügyi és Szociális Bizottság jegyzőkönyve 2018.02.12

Pótanyag:

·         A természeti környezet (külterületek) felzárkóztatásáról - ÉrtékTérkép Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmányról

·         A felajánlott ingatlanok megvásárlásáról - ZÁRT

·         "Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

·         Beszámoló Biatorbágy Képviselő-testületének 2017. augusztusi soros ülésétől hozott határozatainak végrehajtásáról

·         Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Biatorbágy, 2018. február 16.

Tarjáni István

polgármester