Összesen 3465540 látogató
Összesen 6866 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2019.09.26.

Feltöltő : Biatorbágy Önkormányzata 92 megtekintés

Képviselő-testületi ülés 2019.09.26.

2019. szeptember 20 - 14:09

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.)

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának véleményezéséről

Előadó: Polgármester

2.)

 

A Viabusz bevezetésével kapcsolatos kérdésekről

Előadó: Polgármester

3.)

 

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, az Antenna Hungária Zrt. részéről érkezett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről

Előadó: Polgármester

4.)

 

Bizottságok beszámolója a 2019. évről

Előadó: Polgármester

5.)

 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2020. évi csatlakozásról

Előadó: Polgármester

6.)

 

A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő Együttműködési Megállapodásról

Előadó: Polgármester

7.)

 

A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról

Előadó: Polgármester

8.)

 

Köznevelési pályázattal kapcsolatos kérelemről

Előadó: Polgármester

9.)

 

A Rákóczi Szövetség beiratkozási program támogatásáról

Előadó: Polgármester

10.)

 

Biatorbágy 092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlan művelési ág változtatásáról

Előadó: Polgármester

11.)

 

Tópark településrendezési szerződésének módosításáról

(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Előadó: Polgármester

12.)

 

A Gördülő Fejlesztési Tervről az ivóvíz és csatornahálózat vonatkozásában

Előadó: Polgármester

13.)

 

Biatorbágy 3414/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról

Előadó: Polgármester

14.)

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról

Előadó: Polgármester

15.)

Tájékoztatások, javaslatok

Értesítés a PM_CSAPVIZGAZD_2018/12 pályázatra vonatkozó döntésről

Értesítés a PM_ONKORMUT_2018/52 projekt többlettámogatásáról

Értesítés a Magyarnak lenni szülőföldemen IV. pályázat támogatásáról

Értesítés a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 pályázatra vonatkozó döntésről

Támogatói okirat a EBP:orvosi_rtg-ről

Támogatói okirat a Kossuth utcák felújításáról

16.)

 

Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

17.)

 

Gyermekszületési támogatás megállapítása iránti kérelem ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról - ZÁRT

18.)

Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre - ZÁRT

Előadó: Polgármester

19.)

A "Sándor Metternich kastély udvarában új sportpályák építése" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról - Zárt

(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Dr. Szabó Kriszta helyiséghasználati kérelméről

Biatorbágy, 2019. szeptember 20.

Tarjáni István

Polgármester

Összesen 16 napirendi pont