Összesen 3950372 látogató
Összesen 7744 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2021.09.30.

Feltöltő : Biatorbágy Önkormányzata 80 megtekintés

Képviselő-testületi ülés 2021.09.30.

p, 2021-09-24 13:45

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 30. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.)

Beszámoló a 2021-2022-es nevelési év és tanévkezdés tapasztalatairól
Előadó: polgármester

2.)

Biatorbágy Város és a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2022. évi rendezvénytervéről – a nagyrendezvényekkel kapcsolatban (előzetes változat)
Előadó: polgármester

3.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2022. évi csatlakozásról
Előadó: polgármester

4.)

Az Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési keretének felhasználásáról és az Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület kérelméről
Előadó: polgármester

5.)

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester

6.)

Karikó János Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester

7.)

Juhász Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: polgármester

8.)

NORMADENTAL Bt. 2. számú fogorvosi körzetet ellátó egészségügyi szolgáltató feladat-ellátási szerződése módosításáról
Előadó: polgármester

9.)

A mezei őrszolgálat létesítéséről
Előadó: polgármester     

10.)

Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) sz. rendeletének módosításáról /tanyagondnoki szolgálat átvezetése/
Előadó: polgármester

11.)

Benedek Elek Óvoda státuszbővítés iránti kérelméről
Előadó: polgármester

12.)

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

13.)

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

14.)

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

15.)

A Benedek Elek Óvoda 2021/22-es nevelési évének munkatervéről
Előadó: polgármester

16.)

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2021/2022. évi munkatervéről
Előadó: polgármester

17.)

Jégpálya létesítéséről a Fő téren
Előadó: polgármester

18.)

Forrás projekt - tanulmánytervek bemutatásáról
Előadó: polgármester

19.)

Közvilágítás korszerűsítését célzó közbeszerzés megindításáról
Előadó: polgármester

20.)

Új gyalogátkelő helyek létesítéséről
Előadó: polgármester

21.)

Biatorbágy, Nyugati lakóterület III. ütem utcaelnevezések
Előadó: polgármester

22.)

Az M1 autópálya bővítésével kapcsolatos ingatlanok rendezéséről
Előadó: polgármester

23.)

2021. évi út és járda építésekről
Előadó: polgármester

24.)

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
Előadó: polgármester

25.)

Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő kérdésekről
Előadó: polgármester

26.)

Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

27.)

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról
Előadó: polgármester

28.)

A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” szóló 5/2007. (05. 03.) önkormányzati rendelet, valamint a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló 8/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

29.)

A Biatorbágy, Szent László utca 8. szám alatti önkormányzati ingatlan udvarának ingyenes használatba adásáról
Előadó: polgármester

30.)

Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, a NIF Zrt. részéről érkezett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről
Előadó: polgármester

31.)

A Budapest-Balaton kerékpárút átkelési szakaszának ideiglenes nyomvonaláról
Előadó: polgármester

32.)

Nagydobronyi Református Egyházközség kérelméről
Előadó: polgármester

33.)

Biatorbágy 6718/2 hrsz.-ú ingatlan felajánlásáról
Előadó: polgármester

34.)

Tájékoztató az 1. sz. főút 2x2 sávosra bővítés, illetve a M1 autópálya 2x3 sávosra történő bővítés terveinek összehangolásáról
Előadó: polgármester

35.)

A Pátria pince bővítésének kivitelezéséről
Előadó: polgármester

36.)

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2021. évi munkatervének módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester 

37.)

Az Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester

38.)

Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

39.)

Tájékoztatások, javaslatok

40.)

Pest megyei kitüntetésekről (zárt)
Előadó: polgármester

41.)

Viadukt Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője (vezető tisztségviselő) munkaszerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új ügyvezető (vezető tisztségviselő) választása, és javadalmazásának megállapítása (zárt)
Előadó: polgármester

42.)

Biatorbágy 416 hrsz.-ú belterületi ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról (zárt)
Előadó: polgármester

43.)

Biatorbágy 5542 hrsz.-ú ingatlan felajánlásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester

44.)

A Biatorbágy, 2217/18 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről - ZÁRT
Előadó: polgármester

45.)

"Ohmüllner Márton Szociális Díj" adományozásáról (Zárt) (ZÁRT)
Előadó: polgármester

46.)

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes jogviszonyának módosításáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester

47.)

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról és új tag választásáról (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2021. szeptember 24.

Tarjáni István
polgármester