Összesen 3499421 látogató
Összesen 6993 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének rendkívüli ülésére 2020.08.25.

Feltöltő : Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata 43 megtekintés

 

Iktatószám: KI/37507/2020/XV.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

 

2020. augusztus 25-én 11 óra 00 perckor
tartandó rendkívüli ülésére

 

 

Az ülés helye:      Budapest, VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ülésterem
Erzsébet krt. 6. I. Ülésterem

 

Javasolt napirendi pontok:

1.)       Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
dr. Laza Margit jegyző

2.)       Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

3.)       Javaslat az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

4.)       Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 25/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Garai Dóra Képviselő

5.)       Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. 2019. évi beszámolójaés2020. évi üzleti terve
Előterjesztő:
Rókay Attila Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetője

6.)       Akácfa Udvar Kft. 2019. évi beszámolója
Előterjesztő:
Rókay Attila Akácfa Udvar Kft. ügyvezetője

7.)       Javaslat a Liget City projekttel érintett tömb fejlesztési területté nyilvánítására, valamint a 25/2018. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet módosításának megindítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

8.)       Javaslat az Erzsébetváros Kft.-vel kötendő megállapodás megkötésére, valamint a 314/2017. (X. 03.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

9.)       Javaslat a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának tagja visszahívására és az új tag megválasztására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

10.)    Javaslat az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. és más gazdasági társaságok átalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

11.)    Verseny utca 22-24. számú ház Beépítési tanulmánytervének elfogadása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

12.)    Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

13.)    Döntés Zöld Óvoda pályázaton való indulásról
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

14.)    Javaslat az erzsébetvárosi szociális taxi szolgáltatás biztosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

15.)    ERöMÛVHÁZ Nonprofit Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződés kiegészítésének módosítása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

16.)    Javaslat Budapest VII. kerület Kazinczy utca 21. szám alatti Neongroup Kft által bérelt ingatlannal kapcsolatos jogvita rendezésére
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Zárt ülés keretében:       

17.)    Döntés a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázatokról
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

18.)    Döntés ellátotti térítési díjra vonatkozó méltányossági kérelem ügyében
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

19.)    Szociális ügyben I. fokon hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

20.)    Tulajdonosi döntés önkormányzati ingatlanok jogi helyzetének rendezése tárgyában
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

21.)    Városképi bejelentés ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

22.)    Közterület-használattal kapcsolatos ügyben I. fokon hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

 

 

A Képviselő-testület ülése a 17. - 22. pontok kivételével nyilvános, melyre Erzsébetváros valamennyi polgárát tisztelettel meghívom.

 

 

Budapest, 2020. augusztus 19.

 

 

Niedermüller Péter

polgármester