Összesen 4023177 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülésére 2021.11.17.

Feltöltő : Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata 239 megtekintés

 

Iktatószám: XV/91/2021

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

 

2021. november 17-én 09óra 00 perckor
tartandó rendes ülésére

 

 

Az ülés helye:      Budapest, VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ülésterem
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet

 

Javasolt napirendi pontok:

1.)       Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről szóló 37/2015. (X.30.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

2.)       Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Erzsébetváros Településképvédelmi Rendeletéről szóló 25/2017. (X.09.) számú rendeletének módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

3.)       Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évre megállapított illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

4.)       Javaslat a koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára és az erzsébetvárosi 2021. évi egészségvédelmi támogatásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő:
Sáli Annamária frakcióvezető, Bárdi Zsuzsanna alpolgármester, Bónus Éva önkormányzato képviselő

5.)       Javaslat a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III.26.)az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendeletének módosítására
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 

6.)       Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek a megválasztására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

7.)       Javaslat a Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesülettel téli krízishelyzetre megkötött támogatási szerződés technikai módosítására egyházzá történő minősítése kapcsán, valamint a 2022. évre téli krízishelyzetre vonatkozó szerződés megkötésére a Golgota Keresztény Gyülekezettel
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

8.)       ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

9.)       Javaslat a rendőrségi túlszolgálat finanszírozására, 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

10.)    Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzatának 2. számú módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

11.)    Belső-Erzsébetváros átfogó forgalomcsillapításával kapcsolatos döntés, Pilot projekt meghosszabbítása 2022.06.30-ig
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

12.)    Döntés a Jelen Mindenütt Alapítvány támogatásáról
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

13.)    Döntés Pillanat Művészeti Alapítvány támogatásáról
Előterjesztő:
Szücs Balázs alpolgármester

14.)    Közterületek takarításának további átláthatóságát célzó intézkedések
Előterjesztő:
Bárdi Zsuzsanna alpolgármester

15.)    Átláthatóságot célzó további intézkedések az “Ez a Minimum!” program alapján
Előterjesztő:
Sáli Annamária frakcióvezető, Bárdi Zsuzsanna alpolgármester, Bónus Éva önkormányzati képviselő

16.)    Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak visszahívására és új tagok megválasztására
Előterjesztő:
Sáli Annamária frakcióvezető, Bárdi Zsuzsanna alpolgármester, Bónus Éva önkormányzati képviselő

17.)    Tulajdonosi döntés a Budapest belterület 33520 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1071 Budapest, Damjanich u. 4. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló önkormányzati épület bérbeadása tárgyában kiírt pályázat eredményének megállapításáról

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

18.)    Tulajdonosi döntés az „Önkormányzati tulajdonban lévő lakások kéményjárati bélelésének kivitelezése” tárgyú bonyolítói keretszerződés módosításáról
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

19.)    Javaslat az EVIN Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosítására parkolás-üzemeltetési feladatok ellátásának tárgyában
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 

Zárt ülés keretében:       

20.)    Javaslat a közterület-használattal kapcsolatos ügyben első fokon hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

21.)    Javaslat a 24 és 6 óra közötti külön nyitvatartási engedéllyel kapcsolatos ügyben első fokon hozott döntés ellen benyújtott fellebbezések elbírálására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

22.)    Településképi bejelentési ügyben hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása- Bp. VII. Király u.75.sz.
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

 

 

A Képviselő-testület ülése a 20. – 22. pontok kivételével nyilvános, melyre Erzsébetváros valamennyi polgárát tisztelettel meghívom.

 

 

Budapest, 2021. november 10.

 

 

Niedermüller Péter

polgármester