Összesen 3950172 látogató
Összesen 7744 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő testületének ülésére 2021.10.20.

Feltöltő : Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata 24 megtekintés

 

Iktatószám: XV/82/2021

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

 

2021. október 20-án 09óra 00 perckor
tartandó rendes ülésére

 

Az ülés helye:      Budapest, VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ülésterem
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet

 

Javasolt napirendi pontok:

1.)       A 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

2.)       Javaslat az Erzsébetvárosban élő ifjú, idős és nagykorú állampolgárok köszöntéséről szóló 14/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

3.)       Javaslat a várakozási hozzájárulások kiadásával, adatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő megállapodások, valamint az 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

4.)       Javaslat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló 25/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

5.)       Javaslat a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

6.)       Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

7.)       Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Garai Dóra képviselő

8.)       Javaslat a Budapesti Vállakozásfejlesztési Közalapítvány által működtetendő beszerzési platformhoz való csatlakozásra
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

9.)       Javaslat a 2021. évi közmeghallgatásról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

10.)    Javaslat a 1076 Budapest VII. kerület Péterfy Sándor u. 34. szám alattiingatlanra (33167 hrsz.) vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett beépítési kötelezettség ügyében
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

11.)    Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntés
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

12.)    Szolgáltatástervezési Koncepció 2021. évi felülvizsgálata
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

13.)    Erzsébetvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal delegált tagjának megválasztása a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság tagjai közül
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

14.)    Javaslat a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására, és telephely változással kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

15.)    Javaslat az önkormányzati tulajdonú Evikint Kft részére 2022. május 31-ig várhatóan felmerülő működési költségek biztosítására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

16.)    Döntés Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány támogatásáról
Előterjesztő:
Szücs Balázs alpolgármester

17.)    Döntés Claire Szilárd emléktáblájának elhelyezéséről
Előterjesztő:
Szücs Balázs alpolgármester

18.)    Tulajdonosi döntés nem lakás céljára szolgáló helyiségre fennálló bérleti díj hátralék elengedése tárgyában
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

19.)    Tulajdonosi döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok bérbeadásából származó, az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. által nyilvántartott, a Társaság által behajthatatlannak minősített követelések (bérleti díj tartozások) leírásáról

Előterjesztő: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

20.)    Tulajdonosi döntés a 2483 Gárdony, Chernel István utca 7509/3 helyrajzi szám alatt található kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 

 

21.)    Javaslat az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. alapszabályának– a nyomdai úton előállítandó részvények Codex Zrt. általi legyártása céljából történő – módosításáról
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

22.)    Tulajdonosi döntés az „Önkormányzati tulajdonban lévő lakások kéményjárati bélelésének kivitelezése” tárgyú bonyolítói keretszerződés módosításáról
Előterjesztő:
dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 

Zárt ülés keretében:       

23.)    Javaslat Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozására
Előterjesztő:
Niedermüller Péter polgármester

 

 

A Képviselő-testület ülése a 23. pont kivételével nyilvános, melyre Erzsébetváros valamennyi polgárát tisztelettel meghívom.

 

 

Budapest, 2021. október 13.

 

 

Niedermüller Péter

polgármester