Összesen 2736299 látogató
Összesen 4757 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2017.11.23.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 158 megtekintés

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2017. november 23-án (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2017. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

 

1.      A "Hidegélelmiszer, főzési alapanyag beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék számára" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (579. számú előterjesztés) Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

2.      A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása (577. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

3.      A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (533. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Kovács Róbert polgármester

 

 

4.      Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (582. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

5.      Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása (583. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

6.      A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (581. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

7.      A Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közszolgáltatási szerződéskötés (564. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Radványi Gábor alpolgármester

 

 

8.      A Merkapt Maraton Team Sportegyesület támogatása (563. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Radványi Gábor alpolgármester

 

 

9.      A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területen lévő gépjárműbeállók és udvarrész időszakos bérbeadására, valamint a pincerendszer és a Dreher Villa rendezvény céljából történő használatra vonatkozó 2018. évi díjszabás (578. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

10.  A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó pályázati kiírás (555. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

11.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (559. számú előterjesztés) - 2. melléklet bizalmas

Előterjesztő:                                  Weeber Tibor alpolgármester

 

 

12.  A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó fejlesztési megállapodás és fizetési megállapodás módosítás (532. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Kovács Róbert polgármester

 

 

13.  A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatási kérelme (547. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Radványi Gábor alpolgármester

 

 

14.  A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme (572. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Radványi Gábor alpolgármester

 

 

15.  Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról (580. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

16.  Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről (556. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                         dr. Pap Sándor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

 

 

17.  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelölése (554. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

18.  A Budapest X. kerület, Szállás utca 32-34. szám alatti társasház III. lépcsőházában lévő üres lakások pályázati úton történő értékesítése (557. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

19.  A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt lévő tornaterem bérbeadása (569. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

20.  A Budapest X. kerület, Kada utca 149. szám alatti, 41040 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat kiadása (544. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

21.  A Budapest X. kerület, Alkér utca 7. földszint 8. szám alatt lévő üres lakás pályázati úton történő elidegenítése (537. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

 

22.  A Kőbányai Harmat Általános Iskola intézményvezetői megbízásának véleményezése (549. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Kovács Róbert polgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

23.  A Kőbánya Sportolója 2017. elismerő cím adományozása (548. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Kovács Róbert polgármester

 

 

24.  A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (529. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Kovács Róbert polgármester

 

 

25.  Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren található pavilon fennmaradása iránti kérelme (531. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Kovács Róbert polgármester

 

 

26.  A Szerencsetörpe Kft. közterület-használati ügyben benyújtott díjcsökkentés iránti méltányossági kérelme (553. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Kovács Róbert polgármester

 

 

27.  Fekete Norbert egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám alatti, (40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradása iránti kérelme (530. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Kovács Róbert polgármester

 

 

28.  Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (545. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Weeber Tibor alpolgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2017. november 22-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 4338-225-ös telefonszámán, vagy a csoszanna@kobanya.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2017. november 17.

 

                                                 Üdvözlettel,  

Kovács Róbert     

Összesen 28 napirendi pont