Összesen 2814008 látogató
Összesen 5110 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.02.22.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 285 megtekintés

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2018. február 22-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

 

Napirend előtt Hegyiné Szántay Marianna belsőépítész, grafikusművész, művésztanár

ÚJ-TÉR-KÉP című grafikájának átvételére kerül sor.

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2018. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

1.    "A "Vagyon-és felelősségbiztosítási szerződés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei számára" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi és ajánlattételi felhívásának, valamint közbeszerzési dokumentumainak elfogadása, az eljárás megindítása (107. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

 

2.    Az "Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása (74. számú előterjesztés) Bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő:                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

 

3.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi éves összesített közbeszerzési terve (98. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

 

4.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

         Előterjesztő:                                                          Kovács Róbert polgármester

        

5.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018. évi költségvetést követő
három  évben várható összege változása
(106. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                          Kovács Róbert polgármester

 

 

 

6.    Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetése (105. számú előterjesztés)

       Előterjesztő:                                                           Kovács Róbert polgármester

 

7.     A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (109. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

8.     A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

9.    A térfelügyeleti rendszer 2018. április-december havi működtetésével összefüggő rendőrségi támogatás biztosítása (101. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

 

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés  módosítása (102. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

 

11.   A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjpályázat elbírálása (90. számú előterjesztés) Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete

 Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

12. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás (99. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    Radványi Gábor alpolgármester

 

13.   A 2018. évben tervezett kerületszépítő akciók (73. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

14. Moldovainé Kavasinszky Ilona egyéni vállalkozónak a Budapest X. kerület, Liget téren található pavilon fennmaradása iránti kérelme (71. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    Kovács Róbert polgármester

 

15. A Hizsnyikné Gáspár Izabella által fizetendő közterület-használati díj megállapítása (62. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    Kovács Róbert polgármester

 

16. A 2018. évi országgyűlési képviselők általános választására szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása (100. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

 

17. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I-III. havi várható likviditási helyzetéről (47. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

 

18. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő    képviselő-testületi határozatokról (97. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

 

19.   Az Erdős Gránit Kft. (Budapest X., Sírkert utca) bérleti jogviszonyának rendezésére irányuló kérelme (75. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

20. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (93. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

 

21. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése (79. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

 

22. A Budapest X. kerület, Szövőszék utca 12. fszt. 3. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése (81. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

 

23. A Budapest X. kerület, Alkér utca 31/B félemelet 6. szám alatti lakás tulajdonjoga és az Állomás utca 3. 6. emelet 28. szám alatti önkormányzati lakás bérleti joga cseréje (76. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

 

24. A Budapest X. kerület, Felsőrákosi rétek városrészen található ingatlanok pályázati úton történő hasznosítása (103. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    dr. Pap Sándor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés
a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

25. A Publimont Kft. közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezése (104. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                    Kovács Róbert polgármester

 

26.   Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (43. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2018. február 21-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a csoszanna@kobanya.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2018. február 16.

 

 

                                                 Üdvözlettel,  

 

Kovács Róbert