Összesen 2708734 látogató
Összesen 4584 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.01.25.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 225 megtekintés

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2018. január 25-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

Napirend előtt az M4 Sport - Az év sportolója gálán elismerésben részesült kőbányai sportolók és edzőjük, valamint a Törekvés SE magyar vívóbajnokainak

a köszöntésére kerül sor.

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2018. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

 

1.    A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet, valamint a közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

2.    A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (35. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

3.    A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (39. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

4.    A 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság három tagjának és két póttagjának megválasztása (20. számú előterjesztés) Bizalmas az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

5.     A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (25. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Kovács Róbert polgármester

 

 

6.    A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5. módosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

 

 

7.     A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2018/2019. tanévre tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezése (33. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

8.    A Kőbányai Mocorgó Óvoda Alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (4. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

9.    A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás módosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                   Kovács Róbert polgármester

 

 

10. Az Óhegy Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolása (26. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

 

11. A Bihari utca 8/C szám alatti lakóépület (37. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Tóth Balázs önkormányzati képviselő

 

 

12. A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (3. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Kovács Róbert polgármester

 

 

13. A Havalda József által a Budapest X. kerület, Népligetben található pavilon fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelme (21. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Kovács Róbert polgármester

 

 

14. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról (18. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

15. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I-II. havi várható likviditási helyzetéről (17. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

 

 

16. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Kápolna utca 19. V. emelet 19. szám alatti lakás elidegenítésére vonatkozó kérelemről (16. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (31. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

 

 

 

 

18.  A Budapest X. kerület Bánya utca 35. szám alatti 8. épületben lévő 28-29. számú helyiségek, valamint a Gergely utca 36. szám alatti helyiség Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő ingyenes használatba adása (36. számú előterjesztés)  

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján - az érintett kérelmére - zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

19. Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (19. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

20.  A Pont Reklám Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (7. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Kovács Róbert polgármester

 

 

21. A Virág 66 Bt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (8. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Kovács Róbert polgármester

 

 

22. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (2. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Weeber Tibor alpolgármester

 

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2018. január 24-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 4338-225-ös telefonszámán, vagy a csoszanna@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2018. január 19.

 

 

                                                 Üdvözlettel,  

 

Kovács Róbert     

Összesen 22 napirendi pont