Összesen 3440973 látogató
Összesen 6802 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2019.11.21.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 83 megtekintés

BUOaDest Fováros X. kerület KoDányai Onkormányzat Polgármestere

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

2019. november 21-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

Napirend előtt a 2019. szeptember 24-ei ülésen megválasztott bírósági ’ülnök részére megbízólevél átadásóra, valamint három bizottsági tag eskütételére kerül sor.

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ’ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő- testület/Képviselő-testületi ülések - 2019. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

 

1.       Interpelláció: Hős utcai ingatlan kisajátítások

Előterjesztő:                                  Papp Zoltán önkormányzati képviselő

 

2.       A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (496. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

3.       Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása (521. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

4.       A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (522. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

5.       A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata (520. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  Dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

6.       A   Magyar  Labdarúgó  Szövetség  Országos  Pályaépítési  Program   keretében megvalósuló rekortán pálya önrészének módosítása (495. számú előterjesztés) Előterjesztő:                                D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

7.       A Félúton Alapítvánnyal ellátási szerzodés kõtése (505. számú eloterjesztés) Előterjesztő:                                  Weeber Tibor alpolgármester

 

 

8.       A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása (506. számú előterjesztés) — Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

 

11O2BudapesT.SzentLászÓtér29 | Levecm:1475 Budapest,Pf35

KôBÁNYA    TeIefon +36 14338 201 I Fax: *36 14338 221 I E-mail: polgármester@kobanya.hu     www.kobanya.Eu


 

9.       A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet támogatása (507. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

10.   Az önkormányzat átláthatósága (. számú előterjesztés) — Az SZNISZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

11.   A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (489. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

12.   A Fekete Norbert által a Budapest X. kerület, Maglódi út 8-10. szám alatti, (40996) hrsz.-ú közterületen álló pavilon fennmaradásával kapcsolatban benyújtott kérelem (490. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

13.   Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgálati szerződés szerinti 2019. évi Féléves Működési Jelentéséről (499. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

14.   Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről (503. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester


 

 

15.   A Budapest X. kerület, 41446 hrsz.-ú, S1 területén lévő gépjárműbeállók és udvarrész időszakos bérbeadására, valamint a pincerendszer és a Dreher Villa rendezvény céljából történő használatára vonatkozó 2020. évi díjszabás (481. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

16.    A nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek bérleti díjának emelése (501. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

17.   A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 43. épületben lévő 9. számú nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása (491. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

18.   A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (483. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

19.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése (480. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

20.   Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (504. számú előterjesztés) Előterjesztő:                                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

2


 

 

 

21.   A Hungaropharma Zrt. részére kiadott közterület-használati hozzájárulás kijavítása (497. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

22.   Hoang Thi Nu és Dobó Phuc közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezése (488. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

23.   A Kis-Pongrác telepen elhelyezett hulladékgyűjtő-edényekkel kapcsolatos közterület- használati hozzájárulás iránti kérelmek (479. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

24.   A Szerencsetörpe Kft. közterület-használat iránti és méltányossági kérelme (492. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

25.   Az   ÓKOCENTRUM  Zrt.   közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  megsértő magatartása ügyében benyújtott fellebbezése (493. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

26.   A LAMPART INGATLAN Kft. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartása ügyében benyújtott fellebbezése (494. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                  D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

27.   Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (511. számú előterjesztés) Előterjesztő:        D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

 

28.   Kőbánya Sportolója 2019. elismerő cím adományozása (476. számú előterjesztés) Előterjesztő:                                                   D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2019. november 20-án (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-os telefonszámán, vagy a hivatal@kobanya.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2019. november 15.

 


Üdvözlettel,


 

D.                     Antal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Összesen 28 napirendi pont