Összesen 4023176 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2021.11.18.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 78 megtekintés

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2021. november 18-án (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

II. emelet 200. számú tanácstermébe

 

 

A Hivatal épületében kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, valamint

a távolságtartás!

 

Napirend előtt a Törekvés SE állami elismerésben részesült sportolóinak: Hajmási Éva Andrea, Madarászné Mező Boglárka és Osváth Richárd Sándor vívónak, valamint Nagy József és Szirmai Benedek András felkészítő edzők köszöntésére kerül sor.

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések – 2021. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

1.   A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (501. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

2.   Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (502. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Dr. Szabó Krisztián jegyző             

 

3.   A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosítása (471. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Dr. Szabó Krisztián jegyző

 

4.   A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázat elbírálása – Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete (494. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Mustó Géza Zoltán alpolgármester

 

5.   A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásaBizalmas az előterjesztés 2. melléklete (487. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Weeber Tibor alpolgármester

 

6.   A Pongrác úti Háziorvosi Rendelő 010092799-es számú háziorvosi körzetében az egészségügyi alapellátás biztosítása (481. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Weeber Tibor alpolgármester

 

7.   Szociális alapon bérbeadott lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása és katasztrófavédelmi krízisszállás kijelölése (468. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Mustó Géza Zoltán alpolgármester

 

8.   A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítása (499. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Somlyódy Csaba alpolgármester

 

9.   A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítéséhez szükséges többletforrás biztosítása (498. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     D. Kovács Róbert Antal polgármester

              

10.   A Kőbányai Diákok Sportegyesületével együttműködési megállapodás megkötése (488. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

11.   A Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia ingatlanvásárlásának támogatása (483. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Weeber Tibor alpolgármester

 

12.   A Baptista Szeretetszolgálat Lakhatási Nonprofit Kft. támogatása – Bizalmas az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján (486. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      Weeber Tibor alpolgármester

 

13.   A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány támogatása (479. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      Radványi Gábor alpolgármester

 

14.   A Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M. K. Kulturális-Szabadidő Egyesület és a Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása (485. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

15.   A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (472. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

16.   Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás (473. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

17.   Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról (503. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                     Dr. Szabó Krisztián jegyző

 

18.   Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-XII. havi várható likviditási helyzetéről (467. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                      Radványi Gábor alpolgármester

 

 

19.   Lakás szolgálati lakás céljára történő kijelölése (496. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Mustó Géza Zoltán alpolgármester

 

20.   Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (474. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

 

 

21.   A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (475. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

22.   A Budapest X. kerület, Cserkesz utca 10-14. szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítása (489. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett kérelmére – zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

23.   Fogorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (480. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      Weeber Tibor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

24.   Kőbánya Sportolója 2021. elismerő cím adományozása (497. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

25.   Az 1101 Budapest, Csilla utca 3. szám alatti Társasház, valamint az 1101 Budapest, Csilla utca 4. szám alatti Társasház közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme (470. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                     D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

26.   Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (465. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                     Weeber Tibor alpolgármester

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2021. november 17-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a hivatal@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2021. november 12.

 

 

                                        Üdvözlettel,  

 

D. Kovács Róbert Antal