Összesen 3284690 látogató
Összesen 6396 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő Testületi ülés - Meghívó 2019.09.19.

Feltöltő : Budapest, XI. kerületi Önkormányzat 97 megtekintés

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Polgármester

_______________________________________________

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-én (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) tartandó rendes ülésére

 

            - Tájékoztató az önkormányzatokat érintő jogszabályi változásokról

 

NAPIREND:

 

 

1./      Költségvetéssel kapcsolatos döntések

 

         1.1.    A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

         1.2.    Előzetes kötelezettségvállalások

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

2./      A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

3./      Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

4./      "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" adományozása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

5./      Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

6./      Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

 

7./      Intézményekkel kapcsolatos döntések

 

         7.1./   Együttműködési megállapodás a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

         7.2./   Nyugdíjasok visszafoglalkoztatása

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

         7.3./   Intézményvezető illetményének módosítása

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

         7.4     Óvodák számára pedagógiai asszisztens státusz biztosítása

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

 

8./      Alapítványok támogatása

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

 

 

9./      Javaslattétel gyógyszertár létesítésére vonatkozó pályázat kiírására

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

10./    Budapest XI., Ménesi út 16. szám alatti 4964/1 hrsz.-ú ingatlan forgalomképességének átminősítése

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

11./    Budapest XI., Kemenes utca 1. - Kelenhegyi út 2. - Szent Gellért tér 2. szám alatti saroktelek (Gellért Szálló) üzletrész adásvételi szerződés kapcsán elővásárlási jognyilatkozat tétele

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

12./    Budapest XI. ker. Kamaraerdei út 12-14. szám alatt működő Ifjúsági Park használatba adási, üzemeltetési és közhasznú szerződésének módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

13./    Budapest XI. kerület, Mikes Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú ingatlan elidegenítése a Nem Adom Fel Alapítvány részére

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

14./    Térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétel a BudaPart ingatlanfejlesztés kapcsán

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

15./    Elektromos közcélú hálózat térítésmentes átadása az ELMÛ részére

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

16./    Klímavészhelyzet kihirdetése

Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő

 

 

17./    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

18./    Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

Zárt ülés:

 

19./    Szociális ügyek elbírálása

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

20./    Javaslat "Újbuda díszpolgára" cím adományozására

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

21./    Javaslat "Újbuda sportjáért" életmű díj adományozására

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

22./    Javaslat "Újbuda mesterpedagógusa" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke

 

23./    Javaslat "Újbuda időseiért" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

24./    Javaslat "Újbuda kiváló intézményvezetője" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

25./    Javaslat "Újbuda szolgálatáért" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

26./    Javaslat "Újbuda gyermekeiért" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

27./    Javaslat "Pro Architectura Újbuda" kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Csernus László, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

28./    Javaslat "Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa" elismerő cím adományozására

Előterjesztő: Csernus László, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

29./    Szavazatszámláló bizottságokba póttagok megválasztása

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

 

 

Budapest, 2019. szeptember 13.      

 

dr. Hoffmann Tamás

 

Összesen 18 napirendi pont