Összesen 2708734 látogató
Összesen 4584 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselõ-testületének ülésére 2017.11.07.

Feltöltő : Budapest, XV. kerületi Önkormányzata 311 megtekintés

Ülésszám: 2/46-31/2017.

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülését

 

2017. november 7-én (kedden)

 

16.00 órára összehívom,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Bp. XV., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

 

 

 

Budapest, 2017. november 3.

 

Tisztelettel:

 

Hajdu László

polgármester

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

 

 

Interpellációk:

 

1. Miért kellett várni fél évet egy liftjavításra és fizet-e a biztosító?

(Ikt.sz. 2/47-227/2017. sz. anyag)

Interpellált: Hajdu László polgármester

Interpelláló: Tóth Veronika képviselő

 

2. Meddig gyalázkodhat és folytathat nyílt pártpolitikai propagandát Földi Tamás?

(Ikt.sz. 2/47-251/2017. sz. anyag)

Interpellált: Hajdu László polgármester

Interpelláló: Legárd Krisztián képviselő

 

3. Van-e pedagógus és tanárhiány a 15. kerületben?

(Ikt.sz. 2/47-252/2017. sz. anyag)

Interpellált: Hajdu László polgármester

Interpelláló: Király Csaba képviselő

 

4. Rablóból lesz a legjobb pandúr, avagy miért bízza a polgármester az önkormányzati cégek cégbírósági ügyintézését és képviseletét cégtemetőben érdekelt ügyvédre?

(Ikt.sz. 2/47-254/2017. sz. anyag)

Interpellált: Hajdu László polgármester

Interpelláló: Csonka László képviselő

 

5. A polgármester a kerület vagy a családja szolgálatában áll, avagy miért kap a polgármester fia önkormányzati közpénzből egy újpalotai panellakásnak az árát?

(Ikt.sz. 2/47-253/2017. sz. anyag)

Interpellált: Hajdu László polgármester

Interpelláló: dr. Pintér Gábor képviselő

 

Nyilvános ülés:

 

1.           Előterjesztés a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról "R"

(Ikt.sz. 2/47-228/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

2.           Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságai beszámolóiról

(Ikt.sz. 2/47-229/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

3.           Előterjesztés a RUP 15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, központi beszerző szervezet kijelöléséről és az ehhez szükséges szervezeti átalakításról

(Ikt.sz. 2/47-230/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

4.           Előterjesztés           a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről

(Ikt.sz. 2/47-231/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:           Hajdu László polgármester

 

5.           Előterjesztés a Hubay Jenő tér 8. szám alatti ingatlan hasznosításáról

(Ikt.sz. 2/47-234/2017. sz. anyag)       

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

6.           Előterjesztés Budapest XV. kerület Száraznád u. 2. alatti telken épülő új református templom eszközbeszerzéséhez támogatás nyújtásáról

(Ikt.sz. 2/47-235/2017. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

7.           Előterjesztés BKK Futár távirányító beszerzésére

(Ikt.sz. 2/47-236/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Vékás Sándor képviselő

 

8.           Előterjesztés a Képviselő-testület 376/2017. (VI.6.) ök. számú határozatának módosításáról (2017. II. félévi munkatervének módosításáról)

(Ikt.sz. 2/47-224/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

9.           Előterjesztés önkormányzati megállapodásról

(Ikt.sz. 2/47-237/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

10.        Előterjesztés az Önkormányzat állatvédelmi feladatellátásáról, valamint a Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

(Ikt.sz. 2/47-238/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Szilvágyi László képviselő

 

11.        Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú játszóterek állapotáról, a szükséges intézkedésekről és az akadálymentes játszótér programról

(Ikt.sz. 2/47-239/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

 

 

12.        Előterjesztés a Budapest XV. kerületben a köztisztaság és a közrend állapotáról

(Ikt.sz. 2/47-240/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

13.        Előterjesztés a kerületi nyilvános illemhely programról

(Ikt.sz. 2/47-241/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

14.        Előterjesztés interpellációt vizsgáló bizottság jelentéséről (Úszhatunk még a saját uszodánkban, vagy más kerület szekerét toljuk?)

(Ikt.sz. 2/47-242/2017. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:            dr. Matlák Gábor bizottsági elnök

 

15.        Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2017-2021. közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójának intézkedési tervéről

(Ikt.sz. 2/47-250/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

16.        Előterjesztés a Budai II. László Stadion rekonstrukciójáról

(Ikt.sz. 2/47-232/2017. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

17.        Előterjesztés a Vasgolyó utcai sporttelep felújításáról

(Ikt.sz. 2/47-233/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

Sürgősséggel érkezett:

 

18.       Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról

(Ikt.sz. 2/47-255/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:     Hajdu László polgármester

 

 

19.       Előterjesztés a XV. kerületi Egészségügyi Intézmény névhasználatáról

(Ikt. sz. 2/47-256/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Németh Angéla alpolgármester

 

 

Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

 

 

20.        Előterjesztés intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás visszavonásáról

(Ikt.sz. 2/47-243/2017. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

21.                Előterjesztés a 605/2017. (X. 24.) önkormányzati határozat felülvizsgálatáról

            (Ikt.sz. 2/47-245/2017. sz. anyag mely később kerül kiküldésre))

            Előterjesztő:           Hajdu László polgármester

 

Tájékoztatók:

 

1.           Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott határozatok helyzetéről

(Ikt.sz. 2/47-246/2017. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:           Hajdu László polgármester

 

2.           Tájékoztató a 2017. évi közérdekű parlagfű-mentesítés tapasztalatairól

(Ikt.sz. 2/47-247/2017. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:            Hajdu László polgármester

 

3.           Tájékoztató a Molnár Viktor utca -Drégelyvár út találkozásánál működő pavilonok területhasználati engedélyeinek felülvizsgálatáról

(Ikt.sz. 2/47-248/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:           Hajdu László polgármester

 

4.           Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről

(Ikt.sz. 2/47-249/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:            dr. Lamperth Mónika jegyző

 

 

 

 

Egyebek