Összesen 2736299 látogató
Összesen 4757 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2017.11.28.

Feltöltő : Budapest, XV. kerületi Önkormányzata 306 megtekintés

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER

Ülésszám: 2/46-32/2017.

MÓDOSÍTOTT

MEGHÍVÓ

 

 

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2017. november 28-án (kedden) 16.00 órára összehívom, amelyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Bp. XV., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Budapest, 2017. november 24.

Tisztelettel:

Hajdu László

polgármester

 

Javaslat a napirendre: 

Nyilvános ülés:

Interpellációk:

1. Meddig árulózhat még László Tamás országgyűlési képviselő, hányszor akarja félrevezetni a rákospalotaiakat, pestújhelyieket, újpalotaiakat a Liva vízimalommal kapcsolatban?

(Ikt.sz. 2/47-288/2017. sz. anyag)

Interpellált: Hajdu László polgármester

Interpelláló: Merk Péter képviselő

2. Mennyi építési törmeléket és földlerakást, mekkora környezetkárosítást visel el a XV. kerület?

(Ikt.sz. 2/47-292/2017. sz. anyag)

Interpellált: Hajdu László polgármester

Interpelláló: Legárd Krisztián képviselő

3. Vajon van-e tanulmány tervünk a kerület hasznosítható ipari területeiről, vagy újabb mesét hallunk csak a témában? (Ikt.sz. 2/47-293/2017. sz. anyag)

Interpellált: Hajdu László polgármester Interpelláló: Szilvágyi László képviselő

Nyilvános ülés:

 

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet V. számú módosításáról "R" (Ikt.sz. 2/47-269/2017., 2/47-269/a, 269/b/2017. sz. anyagok) Előterjesztő:

Hajdu László polgármester

 

2. Előterjesztés az Önkormányzat helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról "R" (Ikt.sz. 2/47-270/2017., 2/47-270/a12017., 2/47-270/b/2017 sz. anyagok)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

3. Előterjesztés a 2018 évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyásáról (Ikt.sz. 2/47-271/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

4. Előterjesztés a 2018. évi ellenőrzési munkatervek jóváhagyására (Ikt.sz. 2/47-275/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

5. Előterjesztés az "Egészséges Budapestért" című pályázaton való részvételről (Ikt.sz. 2/47-276/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

6. Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása érdekében nyújtott egyedi költségvetési támogatás felhasználásáról (Ikt.sz. 2/47-274/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

7. Előterjesztés "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló megállapodás módosításáról (Ikt.sz. 2/47-273/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

8. Előterjesztés Hubay Jenő tér 8. szám alatti ingatlan hasznosításáról (Ikt.sz. 2/47-277/2017., 2/47-277/a, 277/b/2017.sz. anyagok)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

9. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (Ikt.sz. 2/47-278/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

10. Előterjesztés a Magyar Súlyemelő Szövetség sportlétesítmény alagsorának felújítási kérelméről (Ikt.sz. 2/47-279/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester

 

11. Előterjesztés az Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosításáról (Ikt.sz. 2/47-280/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

12. Előterjesztés 697/2017. (X11.7.) önkormányzati határozatának visszavonásáról (Ikt.sz. 2/47-281/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

13. Előterjesztés interpellációt vizsgáló bizottság jelentéséről (Úszhatunk még a saját uszodánkban, vagy más kerület szekerét toljuk?)

(Ikt.sz. 2/47-282/2017. sz. anyag, mely a bizottsági ülést követően került kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Matlák Gábor bizottsági elnök

 

14. Előterjesztés gazdasági társaság vezérigazgatói megbízás visszavonásáról (Ikt.sz. 2/47-285/2017. sz. anyag, mely később került kiküldésre)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

Az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

 

15. Előterjesztés a Csokonai Kulturális és Sportközpont átszervezéséről és az átszervezéssel kapcsolatos egyéb döntésekről (Ikt.sz. 2/47-283/2017.,2/47-283/a, 283/b, 283/c. sz. anyagok)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

16. Előterjesztés intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás visszavonásáról (Ikt.sz. 2/47-284/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

Sürgősséggel érkezett:

Nyilvános ülés:

 

17. Előterjesztés a 2018. évet érintő előzetes kötelezettségvállalásokról (Ikt.sz. 2/47-289/2017. sz. anyag, mely később került kiküldésre)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

18. Előterjesztés a VEKOP 6.2.1-15. kódszámú "Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációs program" elnevezésű projekt Támogatási Szerződésének megkötéséről (Ikt.sz. 2/47-291/2017. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

19. Előterjesztés interpellációt vizsgáló bizottság jelentéséről (Rablóból lesz a legjobb pandúr, avagy miért bízza a polgármester az önkormányzati cégek cégbírósági ügyintézését és képviseletét cégtemetőben érdekelt ügyvédre?) (Ikt.sz. 2/47-294/2017. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Matlák Gábor bizottsági elnök

Az Mötv. 46.§ () bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó:

 

20. Előterjesztés az Észak-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő XV. Kerületi köznevelési intézmények intézményvezetői megbízására benyújtott pályázatok véleményezéséről (Ikt.sz. 2/47-290/2017. sz. anyag, mely később került kiküldésre)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató az önkormányzati fenntartású óvodai intézményhálózat átalakításának tapasztalatairól (Ikt.sz. 2/47-286/2017. sz. anyag)

Előterjesztő: Németh Angéla alpolgármester

 

2. Tájékoztató az önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott határozatok helyzetéről (Ikt.sz. 2/47-287/2017. sz. anyag, mely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Hajdu László polgármester

 

Egyebek

 

 

 

Összesen 23 napirendi pont