Összesen 3960833 látogató
Összesen 7762 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2011.04.07.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 1583 megtekintés

11/2011

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 7-én megtartott rendkívüli testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 10 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 10 fő képviselő)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, meghívott vendégeinket és a televízió nézőit a 2011. április 7-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna, Dr. Csutoráné dr Győri Ottília, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter és Tóth Gábor. 10 fő jelen van, tehát határozatképes a testület. A mai testületi ülést megnyitom.

Javaslom, hogy a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyaljuk meg: 102. napirendi pont (A jegyzői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása), 103. napirendi pont (Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2011. március 31-i ülésén született 3/2011. (III. 31.) számú határozat: a Budakeszi Rendőrőrs létszámbővítésével kapcsolatos plusz rendőri létszámra vonatkozó lakhatási lehetőség biztosításával kapcsolatos önkormányzati feladatokról). A rendőrőrs parancsnoka jelen van, kérésére 2. napirendi pontként fogjuk tárgyalni, zárt ülés keretében. Ezt követi a 96. napirendi pont (A Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött ingatlan adásvételi szerződések módosítása), a 97. napirendi pont (A sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrész bérlete zöldség-gyümölcs árusítás céljára), 98. napirendi pont (Kiss Gáborral kötendő bérleti szerződés gyümölcs- és zöldség árusításra), 105. napirendi pont (Avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. /VI. 19./ önkormányzati rendelet módosítása), 106. napirendi pont (Gazdasági program 2011-2014.), 85. napirendi pont (A Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai programja), 99. napirendi pont (A BVV Kft. tevékenységével szembeni elvárások meghatározása [a 399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat alapján]), a 104. napirendi pont (Makkosmária belterületbe vonása), 100. napirendi pont (BVV Kft. tevékenysége kapcsán szükséges döntések meghozatala), 101. napirendi pont (BSzM Nonprofit Kft. tevékenysége kapcsán szükséges döntések meghozatala), 107. napirendi pont (Interpellációk, kérdések). Ezek közül új napirendi pont a 107. napirendi pont, mely az ülés végére kerül felvételre. A módosított napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom a napirendi pontok módosítását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a napirendi pontok sorrendje az alábbi legyen: 102. napirendi pont (A jegyzői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása), 103. napirendi pont (Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2011. március 31-i ülésén született 3/2011. (III. 31.) számú határozat: a Budakeszi Rendőrőrs létszámbővítésével kapcsolatos plusz rendőri létszámra vonatkozó lakhatási lehetőség biztosításával kapcsolatos önkormányzati feladatokról), zárt ülés keretében; 96. napirendi pont (A Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött ingatlan adásvételi szerződések módosítása), 97. napirendi pont (A sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrész bérlete zöldség-gyümölcs árusítás céljára), 98. napirendi pont (Kiss Gáborral kötendő bérleti szerződés gyümölcs- és zöldség árusításra), 105. napirendi pont (Avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. /VI. 19./ önkormányzati rendelet módosítása), 106. napirendi pont (Gazdasági program 2011-2014.), 85. napirendi pont (A Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai programja), 99. napirendi pont (A BVV Kft. tevékenységével szembeni elvárások meghatározása [a 399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat alapján]), 104. napirendi pont (Makkosmária belterületbe vonása), 100. napirendi pont (BVV Kft. tevékenysége kapcsán szükséges döntések meghozatala), 101. napirendi pont (BSzM Nonprofit Kft. tevékenysége kapcsán szükséges döntések meghozatala), 107. napirendi pont (Interpellációk, kérdések).

 

NAPIRENDI PONTOK

          Tárgy                                                                                             Előadó

________________________________________________________

Zárt ülés:

Új napirendi pont:

102.  A jegyzői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása                         Polgármester

103.  Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok

        Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2011. március 31-i

        ülésén született 3/2011. (III. 31.) számú határozat: a Budakeszi

        Rendőrőrs létszámbővítésével kapcsolatos plusz rendőri létszámra

        vonatkozó lakhatási lehetőség biztosításával kapcsolatos

        önkormányzati feladatokról                                               Polgármester

________________________________________________________

Új napirendi pont:

96.   A Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött

        ingatlan adásvételi szerződések módosítása                         Polgármester

97.   A sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrész bérlete

        zöldség-gyümölcs árusítás céljára                                       PVB elnöke

98.   Kiss Gáborral kötendő bérleti szerződés gyümölcs- és zöldség

        árusításra                                                                      PVB elnöke

105.  Avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló

        29/2008. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása          Polgármester

106.  Gazdasági program 2011-2014.                                          Polgármester

Elmaradt napirendi pont:

85.   A Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai programja      OKB elnöke

Új napirendi pont:

99.   A BVV Kft. tevékenységével szembeni elvárások                   Polgármester,

        meghatározása [a 399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati  TF Tanácsnok

        határozat alapján]                                                           VK Tanácsnok

104.  Makkosmária belterületbe vonása                                      Főépítész

100.  BVV Kft. tevékenysége kapcsán szükséges döntések

        meghozatala                                                                  Polgármester

101.  BSzM Nonprofit Kft. tevékenysége kapcsán szükséges

        döntések meghozatala                                                     Polgármester

________________________________________________________

Zárt ülés:

Új napirendi pont:

100.  BVV Kft. tevékenysége kapcsán szükséges döntések

        Meghozatala                                                                  Polgármester

101.  BSzM Nonprofit Kft. tevékenysége kapcsán szükséges

        döntések meghozatala                                                     Polgármester

________________________________________________________

Új napirendi pont:

107.  Interpellációk, kérdések                                                   Polgármester

 

 

______________________________________________________________________

 

102. napirendi pont

 

Tárgy:  A jegyzői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása              Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Három jelöltet hallgat meg a képviselő-testület, miután az előkészítő bizottság mind a 22 jelöltet meghallgatta. Mielőtt megadnám a szót az elnök asszonynak, szeretném megkérdezni, hogy a jelöltek hozzájárulnak-e a nyílt ülés tartásához.

Dr. Polgár Antal: Hozzájárulok a nyílt ülés tartásához.

Dr. Szolnoki Imre: Hozzájárulok a nyílt ülés tartásához.

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Hozzájárulok a nyílt ülés tartásához.

Czifra Zsuzsanna: Kiegészíteném a polgármester asszony szavait. A hétfői OKJB ülésre minden pályázó meghívást kapott, de volt, aki nem jött el. Akik eljöttek, azokat mind meghallgattunk. A bizottság tagjai kérdéseket tettek fel a jelöltek számára. Az előkészítő bizottság véleménye alapján a jelen testületi ülésre 3 pályázónak a meghívását javasoltuk. A testületi ülésen mind a 3 pályázó megjelent.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Egyesével hallgatjuk meg a pályázókat. 3 percben egy általános bemutatkozást kérnénk, utána a képviselő-testület kérdéseire kellene válaszolni. Először dr. Polgár Antalt hallgatjuk meg.

 

(dr. Polgár Antal meghallgatása)

 

 

Dr. Polgár Antal: Nagyon nagy örömmel jöttem el a mai meghallgatásra. Eddigi 35 évemből 28 évet tanultam, ebből 14 évet munka mellett. Az elmúlt 5 évben a szegedi tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szereztem meg a jogász végzettséget, a korábbi tanári végzettségem mellé. Közel 13 éves önkormányzati gyakorlatom van. Az első diplomám megszerzése után Kecskeméten kezdtem el dolgozni, ezt követően a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat külügyi és turisztikai referenseként dolgoztam. Jelenleg a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatánál dolgozom, a sport és turisztikai csoportot vezetem. Feladataim ezekhez a területekhez kötődnek, de ez a csoport az oktatási, kulturális és sport iroda részeként működik, tehát oktatási témákkal is foglalkozom, valamint rendezvényszervezéssel. Többek között az elmúlt évben egy 500 fős rendezvényt bonyolítottunk le. Szervezőkészségem jó, nagyon szeretem és értek a rendezvényekhez. Úgy gondolom, hogy kiismerem magam az önkormányzati világban, hiszen nagyon nagy gyakorlatot szereztem bizottsági ülések előkészítésében, közgyűlési előterjesztések készítésében és hasonló hivatali feladatokban.

Somlóvári Józsefné: Mi inspirálta Önt, hogy Szegedről Budakeszire jöjjön? A lakás megoldott lenne?

Dr. Polgár Antal: 2004. március 1. óta dolgozom a szegedi Polgármesteri Hivatalban. Gyakorlatilag nem tud már új kihívást jelenteni az a munka, amit ott végzek. Sajnos azt mondhatom, hogy rutinná vált a munkám. Nagyon szeretem a munkámat, nagyon jó kedvvel megyek be dolgozni, viszont egy idő után mindig ugyanazt kell végeznem. Minden évben március 12-én ugyanazt csinálom, mint az előző évben. Alapvetően ez volt a motiváció, miután befejeztem az egyetemet. Úgy gondolom, hogy egy nagyobb kihívást jelentő, önállóbb feladatkör most már jobban passzol hozzám. Természetesen meg fogom oldani a lakhatásomat, jelenleg is albérletben lakok Szegeden.

Ohr Alajos: Országszerte sok jegyzői állást írnak ki, hiszen nagyon sok helyen van jegyző váltás. Mi motiválta Önt arra, hogy éppen Budakeszire adja be a pályázatát? Ismeri-e azokat a képviselő-testület által leginkább fontosnak tartott elvárásokat a jegyzővel szemben, ami a legnagyobb kihívást jelentené a jegyzői funkció betöltése kapcsán?

Dr. Polgár Antal: Több helyre adtam be a pályázatomat. Budakeszi volt az első hely, ahová behívtak. Amióta elküldtem a pályázatomat, azóta rendszeresen nézem Budakeszi honlapját, a kiadványokat, a helyi újságot és feltérképeztem azokat a területeket, ahol a képviselő-testület elképzelései szerint beavatkozásokra van szükség. Úgy gondolom, hogy egy rövid betanulási időszak után el fogom látni ezeket a feladatokat. Ami hátrány, az egyben előny is, az, hogy nincs helyi ismeretem, de Szegedre is így kerültem.

Tóth Gábor: Vezetői, menedzseri tapasztalata, tanulmánya van-e?

Dr. Polgár Antal: Természetesen, ezért is mertem beadni ezt a pályázatot. A csoportvezetői kinevezésem 2009. eleje óta él, egyébként pedig marketing ismereteket tanultam, ezen belül szociológiát és vezetéselméletet is.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Köszönöm a válaszokat. Kérem, küldje be dr. Szolnoki Imre urat.

 

 

(dr. Szolnoki Imre meghallgatása)

 

 

Dr. Szolnoki Imre: Jogászi végzettségem mellett magyar-történelem szakos tanári végzettségem is van. 6 évig tanítottam. Ez idő alatt elvégeztem a szegedi jogi egyetemet. Ahogy elvégeztem az egyetemet, elhagytam a pedagógus pályát, a közigazgatásban helyezkedtem el. Budapesten az APEH Jogi Főosztályán dolgoztam ügyintézőként. Ott 1,5 évet töltöttem. Ezt követően a XVII. kerületi Polgármesteri Hivatalba kerültem, ott irodavezetőként dolgoztam 3 évig. 2003-ban kerültem a jelenlegi munkahelyemre az esztergomi Polgármesteri Hivatalba, ahol jelenleg is aljegyzőként dolgozom.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Ha jól értem, akkor jegyzői tapasztalata nincsen?

 

Dr. Szolnoki Imre: De van, mert, kb. 1,5 évig jegyzőként tevékenykedtem Esztergomban. Több jegyzőváltás volt az elmúlt 8 évben. Volt egy hosszabb időszak, ez alatt én láttam el a jegyzői feladatokat is.

Ohr Alajos: Miért pont Budakeszire adta be pályázatát, amikor az országban rengeteg helyre van jegyzői pályázat kiírva? Ismeri-e Budakeszin azokat a jegyzőtől elvárt képviselő-testületi igényeket, amelyekre itt a leginkább szükség lenne a jegyző hivatalba lépését követően?

Dr. Szolnoki Imre: Azért adtam be a pályázatomat, mert szimpatikus, tetszik a település, illetve a szomszédban, a XII. kerületben lakom. A honlapjukat tanulmányoztam, onnan tudtam meg néhány információt. Azt tudom, hogy bizonyos folyamatok zajlanak. A költségvetéssel problémák vannak, kb. 390 MFt-os hiány van. Ezt kellene csökkenteni, és ebben nyilván a jegyző segítségére mindenképpen számítanának. Tettek már bizonyos lépéseket a racionalizálások vonatkozásában. Ha jól tudom, folyik a hivatal átszervezése, illetve az intézményrendszer átszervezése is. Úgy gondolom, hogy ebben mindenképpen segítségükre tudnék lenni. Egyrészt pedagógus végzettségem is van, ezért az intézményekkel kapcsolatos jogszabályokat jól ismerem, előző és a mostani munkahelyem is hozzám tartoztak az intézmények. Esztergomban egy jóval nagyobb intézményhálózat van, mint itt. Az Esztergomi Önkormányzat fenntartásában 32 intézmény van. Tartozik hozzánk kórház is, amelynek 3 MdFt-os a költségvetése. Esztergomban szinte minden évben volt vagy intézmény átszervezés, vagy a megyétől vettünk át intézményt, vagy mi adtunk át. Tehát folyamatosan mozgásban volt az intézményhálózat, ezért úgy gondolom, hogy erre nagy rátekintésem van. A Polgármesteri Hivatal átszervezése is az én vezetésemmel zajlott le 2006-ban. 2005-2006-ban láttam el a jegyzői feladatokat, az aljegyzői munkám mellett. Ez időben történt meg a hivatal átszervezése testületi döntés alapján, az én előkészítésemmel, illetve az én végrehajtásommal, irányításommal. Ez idő alatt zajlott le egy jelentős létszámleépítés is a Polgármesteri Hivatalban. Akkor a 224 fős esztergomi Polgármesteri Hivatal létszáma csoportos létszámleépítéssel 74 fővel csökkent. Ezt sikerült teljesen jogszabályszerűen végrehajtani, mivel egyetlen egy munkaügyi per sem indult az intézkedésünk alapján. Ennek eredményeként sikerült is az államtól a leépítéssel kapcsolatban pénzeket visszaigényelni. Úgy gondolom, jelentős folyamatok előtt állnak Önök is, illetve a kellős közepén vannak. Tapasztalataimmal ebben mindenképpen segíteni tudnék Önöknek.

Tóth Gábor: Nagyon felkészültnek tűnik a költségvetésünkkel kapcsolatban. Bevétel oldalon, vállalkozások betelepítésének ösztönzése, projektek megnyerése területen van-e tapasztalata? Milyen módon tud hozzátenni az önkormányzat életéhez?

Dr. Szolnoki Imre: Van tapasztalatom. A bevétel növelésének egyik fontos tényezője pl. a jelentős helyi adóbevétel. Nem tudom, hogy itt vannak-e problémák a behajtással kapcsolatban? Lehetne fokozni ennek hatékonyságát. A dolgozókat is lehetne ösztönözni ebben, ki lehetne dolgozni a helyi adóban dolgozók részére érdekeltségi rendszert. Erre a jogszabály megadja a lehetőséget. Bevétel növelésére lehetne még törekedni a pályázati tevékenységekben való fokozottabban részvétellel. Nyilvánvaló, hogy ehhez a költségvetésben biztosítani kell egy bizonyos önrész, mivel a legtöbb pályázathoz mindig önrész szükséges. Különösen arra kell figyelmet fordítani, hogy a legtöbb pályázat - különösen az uniós pályázatok - utófinanszírozású, tehát mindig meg kell ezt előlegezni. Érdemes lenne a költségvetésben erre egy előirányzatot elkülöníteni, hogy legalább az önrész rendelkezésre álljon. Mindenképpen szükségesnek tartom, hogy legalább 1 fő, vagy ha kell egy cég bevonását a pályázat figyelésére, hogy a pályázati eljárásokban hatékonyabban részt tudjon venni az önkormányzat. Nem javasolnám, hogy az önkormányzat túlságosan eladósodjon, vagy hitelt vegyen fel. Nyilván szükség van rá, de amennyiben hitelfelvételre vagy kötvénykibocsátásra kényszerülnek, azt lehetőség szerint ne működési célokra vegyék fel, hanem beruházási célokra. Ha lehet a beruházások közül olyan beruházásokra próbálják ezeket az összegeket fordítani, ami lehetőség szerint bevételeket is fog hozni az önkormányzatnak. Tudom, hogy ez nehéz, hiszen az önkormányzat működése nem nyereségorientált, nem úgy kell működnie, mint egy cégnek, de lehetőség szerint erre kellene törekedni. Tudom, hogy vannak önkormányzati tulajdonú cégeik. Ezekbe is ki lehetne telepíteni az önkormányzat és a hivatal működéséből olyan feladatokat, ami piaci működéssel kapcsolatos. Gondolok itt a lakásgazdálkodásra, városüzemeltetésre, beruházási feladatokra. Véleményem szerint az sem célszerű, hogy túl sok gazdasági társaságot hozzanak létre, mert akkor túlságosan szétaprózzák a cégeket. Esztergomban tudnék erre negatív példát mondani, túl sok céget hozott létre az önkormányzat, és most próbálják meg ezeket racionalizálni. A racionalizálás mellett bevétel növekedésre lehetne törekedni. A hivatal átszervezésénél nem feltétlenül létszámleépítésre kell törekedni, hanem mindenkit a megfelelő helyen kell alkalmazni. Mindenkit olyan munkakörben kellene foglalkoztatni, ami az ő képességének, képzettségének, végzettségének megfelelő. Ha mindenki a maga helyén dolgozik, akkor egy ütőképes csapatot lehetne létrehozni a hivatalban, ezáltal a hivatal is könnyebben tudná a képviselő-testület munkáját segíteni.  

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Köszönöm a válaszokat. Kérem, küldje be Garainé dr. Szelenczy Gabriellát.

 

(Garainé dr. Szelenczy Gabriella meghallgatása)

 

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: 1986-ban végeztem a Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetemen. Utána a Mohácsi Városi Bíróságon kezdtem el dolgozni. 1993-ban a gyes után - amikor nem tudtam vállalni a kijárást -, akkor kerültem a közigazgatásba. A pécsi Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján voltam szociális ügyintéző. 1996-ban pályáztam körjegyzőnek. 1997-től 2001-ig Pellérden voltam jegyző. Amikor felköltöztünk Budaörsre, akkor új állást kellett keresnem. 1 évig Fejér megyében, Kajászón voltam jegyző, 2002-től pedig Herceghalmon vagyok jegyző.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Kérem, mondja el, hogy mióta helyettesítő jegyző Budakeszin?

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: 2011. február 1-től helyettesítek Budakeszin, mint jegyző.

Ohr Alajos: Ez már a második kör a jegyzői pályázatok sorában. Mi motiválta arra, hogy a második alkalommal benyújtsa a pályázatát, mivel az első alkalommal nem nyújtotta be? Az előző jelöltekhez képest nagyobb rálátással rendelkezik a helyi ügyekre és a helyi munkákra. Mit tart a legfontosabb feladatoknak, amelyet a jegyzőnek kézbe kell vennie a kinevezését követően? Mi az, amire a településnek, a képviselő-testületnek a legnagyobb szüksége lenne?

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Valóban nem nyújtottam be a pályázatot az első fordulóban. Mivel egy kistérséghez tartozunk, ezért nem tartottam szerencsés dolognak, ha egy kistérségen belül pályázik valaki, másrészt pedig nekem nem is volt szándékom onnan eljönni. A választás után az egész hivatal megmaradhatott, és 2002. óta én ott nagyon jól érzem magam, de így, hogy 2 hónapja helyettesítek részben rálátásom nyílt a testületi munkára és a hivatalra is, és úgy érzem, hogy bizalmi viszony alakult ki a polgármester asszonnyal, a képviselő-testülettel, a hivatal dolgozóival, és megszerettem itt dolgozni. Úgy érzem, hogy az ügyfelekkel is megtaláltam a hangot.

A pályázatomban is leírtam, hogy 4 dolgot tartok igazán fontosnak a hivatal működésével kapcsolatban: költséghatékonyság, a szakmai jogszabálynak megfelelő munkavégzés, az ügyfélbarát hivatal megteremtése és egy jó együttműködés a képviselő-testület, a polgármester, jegyző és a hivatal dolgozói között. A hivatalban elindult már egy folyamat azzal kapcsolatban, hogy a hivatal szervezete hogyan változzon, hogyan alakuljon át. A bérek tekintetében is megtettük a kezdő lépést, hogy ha idén nem is, de jövőre a jogszabályi feltételeknek megfelelően kerüljön mindenki besorolásra, és tényleg csak a teljesítmény alapján az arra érdemeseket lehessen eltéríteni bérben. Itt részben lehet egy bérmegtakarítást végezni. A költségtérítéseket, a mobil telefonhasználatot lehetne átnézni és ott megtakarítani pénzt. Minden hivatalra jellemző egyfajta pazarló irodaszer használat, ott biztos, hogy lehetne "spórolni". A szakmai munkával kapcsolatban nagyon fontos mind a képviselő-testület, mind a lakosság felé, hogy tényleg egy szakmailag megalapozott, jogszabályokat betartó hivatal legyen. Fontos, hogy jó szakemberek legyenek. Ennek feltétele az, hogy továbbképzéseken vegyenek részt. Herceghalmon általában az ingyenes tanfolyamokra szoktunk menni, ezek ugyanolyan jók, mint a pénzesek. Elengedhetetlen, hogy a vezetők ellenőrizzenek, részben a jegyző, részben az osztályvezetők. Az osztályvezetőknek kell ellenőrizniük a dolgozókat, illetve a jegyző ellenőrizi az osztályvezetőket és a dolgozókat is, munkafolyamatba épített vezetői értékeléssel. Nagyon fontos a belső ellenőrzéssel történő ellenőrzés, illetve a határidők ellenőrzése. Az átszervezésnél meg kell vizsgálni, hogy tényleg annyi dolgozó van-e, amennyi szükséges. Lehet, hogy kevesebb kell, lehet, hogy több. Ezt az ügyiratszámmal lehet ellenőrizni. A lakosság a hivatal munkáján keresztül értékeli még a testületet is, tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy úgy viszonyuljon minden dolgozó az ügyfelekhez, hogy megelégedetten menjenek el. Azt nagyon rossz politikának tartom, hogy a dolgozók pl. arra hivatkoznak, hogy mit, hogyan nem lehet megcsinálni. Sokkal pozitívabb gondolkodás az, ha megkeresik azt a megoldást, hogy hogyan lehetne mégis megoldani. Az együttműködés tekintetében nagyon fontos, hogy a polgármester, képviselő-testület és a hivatal együttműködjön. Az itt eltelt idő alatt többször észrevettem, hogy pl. a közterület nem olyan állapotban van, mint amilyen állapotban lehetne. Ezt a képviselő-testületi és a bizottsági üléseken is többször kifogásolták. Nemcsak a hivatalon belül kellene rendet tenni, hanem a közterületeken is, akár úgy, hogy a közterület-felügyelők legyenek kint a területen és nem biztos, hogy bent a hivatalban kell lenniük. Vegyék észre azokat a dolgokat, hibákat, szabálysértéseket és vigyék végig a dolgokat, büntessék meg, jelentsék fel a szabályszegőket, járjanak utána, hogy a bírságok befizetésre kerülnek-e. Õket is ellenőrizni kell akár a hivatalnak, akár a képviselő-testületnek, akár a tanácsnokoknak. Az is nagyon fontos, hogy a képviselő-testületi ülésekre az előterjesztéseket a hivatalnak kell előkészíteni, illetve a hivatalnak kell végrehajtani. Az is fontos, hogy pontos előterjesztések kerüljenek a testület elé és a végrehajtás tényleg megvalósuljon.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília:  Köszönöm a kimerítő bemutatkozást. Had mondjam el mindenkinek, hogy Budakeszin január közepe óta nem dolgozott jegyző, sem aljegyző. A helyettesítő jegyző is csak hetente egyszer tudott eljönni, ami az egész önkormányzatnak nagy nehézséget jelentett. Ezúton is köszönöm a hivatal dolgozóinak azt a segítséget, amit nyújtottak, mert ez nagyon nehéz időszak volt az önkormányzat életében. Remélem, hogy ez mihamarabb le fog zárulni. Felkérem a Szavazatszámláló Bizottságot, kezdje el a munkáját.

 

(A titkos szavazás elrendelése után a képviselő-testület jelen lévő tagjai a Szavazatszámláló Bizottság hivatalos helyiségébe fáradtak, ahol titkos szavazással szavaztak a jegyző személyéről. A titkos szavazás befejezése és a szavazás eredményének megállapítása után a testületi ülés folytatódott.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse az első forduló eredményét.

Czifra Zsuzsanna, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke felolvasta a jegyző személyéről szóló első fordulós titkos szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a második fordulót bonyolítsa le.

 

(A titkos szavazás elrendelése után a képviselő-testület jelen lévő tagjai a Szavazatszámláló Bizottság hivatalos helyiségébe fáradtak, ahol titkos szavazással szavaztak a jegyző személyéről. A titkos szavazás befejezése és a szavazás eredményének megállapítása után a testületi ülés folytatódott.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a második forduló eredményét.

Czifra Zsuzsanna, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke felolvasta a jegyző személyéről szóló második fordulós titkos szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Köszönöm a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Gratulálunk Garainé dr. Szelenczy Gabriellának, jó munkát kívánunk.

Felolvasom a határozati javaslatot: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázat alapján titkos szavazással 10 db igen 0 db nem szavazattal Garainé dr. Szelenczy Gabriellát (an: Simsay Gabriella; 2053 Herceghalom, Pipacs u. 6. szám alatti lakost) jegyzői munkakörbe kinevezi. Közszolgálati jogviszonya jogfolytonos, kinevezése közös megegyezéssel, az áthelyezés szabályai szerint történik. A munkába lépés napjáról a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11. § (8) bekezdése alapján a képviselő-testület 30 napon belül dönt. A kinevezés határozatlan időre szól. Illetményét az alábbiak szerint állapítjuk meg: Alapilletménye: 309.200,- Ft, jegyzői vezetői illetménypótlék az alapilletmény 30 %-a: 92.760,- Ft, illetménykiegészítés az alapilletmény 15 %-a: 46.380,- Ft, illetménye összesen: 448.340,- Ft. A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatosan az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogosítványokat a polgármester gyakorolja. A fenti kinevezés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az illetékes Munkaügyi Bírósághoz benyújtott keresettel lehet élni. Garainé dr. Szelenczy Gabriella pályázatát a Képviselő-testület értékelte, amely megfelelt a pályázati kiírásnak. Iskolai végzettsége, szakképesítése, közigazgatási gyakorlata alapján megfelel a jegyzői kinevezéshez szükséges jogszabályi feltételeknek. A Képviselő-testület határozatát az 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1), alapján hozta meg. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében a jegyző kinevezésével kapcsolatos további intézkedést tegye meg. Kérem a testületet, hogy a felolvasott határozati javaslatról szavazzunk.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

81/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázat alapján titkos szavazással 10 db igen 0 db nem szavazattal Garainé dr. Szelenczy Gabriellát (an: Simsay Gabriella; 2053 Herceghalom, Pipacs u. 6. szám alatti lakost) jegyzői munkakörbe kinevezi. Közszolgálati jogviszonya jogfolytonos, kinevezése közös megegyezéssel, az áthelyezés szabályai szerint történik. A munkába lépés napjáról a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11. § (8) bekezdése alapján a képviselő-testület 30 napon belül dönt. A kinevezés határozatlan időre szól.

Illetményét az alábbiak szerint állapítjuk meg:

Alapilletménye:                                                       309.200,- Ft

Jegyzői vezetői illetménypótlék az alapilletmény 30 %-a: 92.760,- Ft

Illetménykiegészítés az alapilletmény 15 %-a:               46.380,- Ft

Illetménye összesen:                                               448.340,- Ft

A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatosan az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogosítványokat a polgármester gyakorolja.

A fenti kinevezés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az illetékes Munkaügyi Bírósághoz benyújtott keresettel lehet élni.

Garainé dr. Szelenczy Gabriella pályázatát a Képviselő-testület értékelte, amely megfelelt a pályázati kiírásnak. Iskolai végzettsége, szakképesítése, közigazgatási gyakorlata alapján megfelel a jegyzői kinevezéshez szükséges jogszabályi feltételeknek. A Képviselő-testület határozatát az 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1), alapján hozta meg.

2.     Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében a jegyző kinevezésével kapcsolatos további intézkedést tegye meg.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Eskü tételre nem a mai napon kerül sor, mivel a határozati javaslatban elhangzott, hogy 30 napon belül a képviselő-testületnek újból dönteni kell a munkába állás napjáról, így amikor ez a döntés megszületik, akkor teszi le a jegyző asszony az esküt. Amikor helyettesítő jegyzőnek kineveztük, akkor letette az esküt, és ez az esküje érvényes a kinevezésig.

 

______________________________________________________________________

 

103. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő                    Előadó: Polgármester

           Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési

           Bizottsága 2011. március 31-i ülésén született

           3/2011. (III. 31.) számú határozat: a Budakeszi

           Rendőrőrs létszámbővítésével kapcsolatos plusz rendőri

           létszámra vonatkozó lakhatási lehetőség biztosításával

           kapcsolatos önkormányzati feladatokról

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Itt van a körünkben az őrsparancsnok úr, aki azt kérte, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk meg ezt a napirendi pontot. Nem lehetne nyílt ülés keretében megtárgyalni ezt a napirendi pontot?

Horváth Ferenc: Nyílt ülés keretében is tárgyalhatjuk.

Somlóvári Józsefné: A Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2011. március 31-én ülésezett. A bizottság ülésén a Budaörsi Rendőrkapitány úr tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a közelmúltban országosan végzett 1960 rendőr tiszthelyettesből 32-en kerülnek a Budaörsi Rendőrkapitányság állományába. Ebből az állományból a Budakeszi Rendőrőrs 11 rendőrt szeretne kapni. Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha összefog a rendőrőrshöz tartozó 9 település, és szolgálati lakást biztosít ezeknek a fiatalembereknek. Az új rendőrök 2011. július 1-vel foglalják el szolgálati helyeiket. Budakeszi részéről folyamatban van a Pest megyei Rendőr-főkapitányságtól, mint vagyonkezelőtől az Erdő utcai volt rendőrségi lakás, illetve ingatlannak a visszaigénylése. Szeretném a polgármester asszonyt megkérni, adja meg a szót Horváth Ferenc úrnak, a Budakeszi Rendőrőrs őrsparancsnokának.

Horváth Ferenc: Szolgálati lakhatásra van szükségünk, nem elsősorban szolgálati lakásra. Az idejövő rendőrökről tudni kell, hogy 18-20 éves fiatalemberek. A fizetésük nem lenne elég egy albérletre. Az elnök asszony által említett ülésen felmerült az, hogy április 4-től egy jelentősebb erő jönne a területünkre képzési szándékkal, 2 hónapos időtartamra. Míg ők itt lesznek, addig eltelik az az idő, amíg ez a 32 fő ténylegesen megérkezik. A 32 fő egy keret, erre még toboroznunk kell. Az ülésen rendőrkapitány úr elmondta, hogy vagylagos ez a kérdés, hogy április 4-én jönnek-e vagy sem. Most úgy tűnik, hogy április 16-án jönnek. Engem tegnap este hívott fel a kapitány úr, hogy próbáljam azt megtudni Önöktől, hogy hány főnek tudnak szállást biztosítani valamilyen megoldásban, mert nagyjából annyi embert fogunk kapni. A múltkor felmerült az, hogy nem kell nekik szállás, most újabb információ szerint kell nekik szállás. Ha nem tudunk szállást adni, vagy lakhatást biztosítani ezeknek a fiatalembereknek, akkor nem tudnak hol aludni, tehát nem jönnek ide, mert az utcán nem aludhatnak. Kérem Önöket, hogy a múltkori megbeszélésnek megfelelően soron kívül szíveskedjenek eldönteni a holnapi napig, hogy hány főben tudnak segíteni. Javasolnám felvenni a kapcsolatot a többi önkormányzat polgármesterével. Olyan ígéret hangzott el, hogy minden önkormányzat ezt a célt támogatja. Itt a lehetőség. Nagyon szeretném, ha mindenki élne ezzel a lehetőséggel. Ekkora létszámbővítésre eddig még nem volt mód Budakeszin, de még Budaörsön sem. Az ideérkező rendőr kollégák nem mindegyike fog itt maradni, ez csak egy kéthónapos időtartam. Nem végleges megoldásban, hanem egy gyors megoldásban kell gondolkodni. Az érkező állományból fel fogjuk tölteni a hiányzó állományt.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Nyilvánvaló, hogy holnapra nem tudunk választ adni, de mindent megteszünk az ügy érdekében.

Somlóvári Józsefné: Felolvasom a határozati javaslatot, kiegészítéssel együtt: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Budakeszi Rendőrőrs létszámbővítésével együtt járó - a plusz rendőri létszámra vonatkozó lakhatási lehetőség - anyagi támogatásának lakosságszám alapján történő támogatásával. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a BVV Kft-t, hogy vizsgálják meg a Budakeszi Rendőrőrs létszámbővítésével jelentkező - a plusz rendőri létszámra vonatkozó - Budakeszi lakhatási lehetőséget és azt terjesszék elő a 2011. április 26-i képviselő-testületi ülésre. 3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy rövid időn belül hívja össze ismételten a Budakeszi Rendőrőrs illetékességi területén elhelyezkedő települések önkormányzat képviselőit a lakhatási probléma megoldására és finanszírozására. 4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1-3. pontokra vonatkozóan egyeztető tárgyalásokat folytasson a Rendőrség, illetve a Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága tagtelepüléseinek polgármestereivel.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Annyit pontosítsunk, hogy ez a Budakeszi Rendőrőrs illetékességi területén elhelyezkedő települések önkormányzatai.

Ohr Alajos: Az 1. pont azzal egészüljön ki, hogy "Budakeszi Rendőrőrs Működési Területén lévő települések lakosságszám arányában történő támogatásával".

Horváth Ferenc: Nem kaphatnék egy számadatot?

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Nem.

Horváth Ferenc: Mikor tudok számadatot kapni? Nekem meg kell indokolnom, hogy holnap miért nem tudok létszámot mondani. Osztják az erőt.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Jövő hét szerdáig mondunk számot. Szavazásra bocsátom az elmondott határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt.

 

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

82/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat:

 

1.    Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Budakeszi Rendőrőrs létszámbővítésével együtt járó - a plusz rendőri létszámra vonatkozó lakhatási lehetőség - Budakeszi Rendőrőrs Működési Területén lévő települések lakosságszám aránya alapján történő támogatásával.

2.    Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a BVV Kft-t, hogy vizsgálják meg a Budakeszi Rendőrőrs létszámbővítésével jelentkező - a plusz rendőri létszámra vonatkozó - Budakeszi lakhatási lehetőséget és azt terjesszék elő a 2011. április 26-i képviselő-testületi ülésre.

3.    Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy rövid időn belül hívja össze ismételten a Budakeszi Rendőrőrs illetékességi területén elhelyezkedő települések önkormányzati képviselőit a lakhatási probléma megoldására és finanszírozására.

4.    Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1-3. pontokra vonatkozóan egyeztető tárgyalásokat folytasson a Rendőrség, illetve a Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága tagtelepüléseinek polgármestereivel.

 

Határidő: 1., 3. és 4. pontra: azonnal

               2. pontra: 2011. április 26-i képviselő-testületi ülés

Felelős:   1., 3. és 4. pontra: polgármester

               2. pontra: jegyző, BVV Kft. ügyvezetője

 

______________________________________________________________________

 

96. napirendi pont

 

Tárgy:  A Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel        Előadó: Polgármester

           kötött ingatlan adásvételi szerződések módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A határozati javaslatban lenne módosítás. Kérem az ügyvéd urat, segítsen ebben.

Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd: Az előterjesztést áttekintve egy szerződés módosításra érkező kérés érkezett a Domain.hu Kft-től. Ebben azt kérik a képviselő-testülettől, hogy a megkötött ingatlan adásvételi szerződés 7.1 és 7.2 pontja módosításra kerüljön, mely szerint a kötbér-fizetési kötelezettségük később álljon be, mint ahogyan az a szerződésben foglaltatik.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Ez az időpont - emlékeim szerint - 2016. december 31.

Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd: Pontosan.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Azt gondolom, hogy az önkormányzat érdekét semmiképpen nem támasztja alá, ezért a magam részéről azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy ezt ne támogassuk.  Ez van megfogalmazva az "A" határozati javaslat első mondatában, melyben az szerepel, hogy a szerződés módosítására vonatkozó ajánlatot nem fogadja el a képviselő-testület. A határozat 2. pontjában a következő szerepelne: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy a Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft lejárt fizetési kötelezettségeivel kapcsolatban írásban haladéktalanul intézkedjen.

Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd: A kötbérfizetési kötelezettsége még nem következett be. A nálam lévő 2007. augusztus 10. napján megkötött együttműködési megállapodás
- amely tartalmát tekintve inkább egy településrendezési szerződés - alapján összesen bruttó 70 MFt fizetésre vállalt kötelezettséget a szerződő Domain.hu Kft. Ebből kb. 19,8 MFt összeget a mai napig még nem teljesített. Ez egyébként lejárt követelésként szerepel.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a módosított határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

83/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti tartalommal nem fogadja el Budakeszi Város Önkormányzata, valamint a Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft között 2007. december 3-án és 2008. február 19-én létrejött ingatlan adásvételi szerződések módosítását.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy a Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft lejárt fizetési kötelezettségeivel kapcsolatban írásban haladéktalanul intézkedjen.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                      Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                         2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

______________________________________________________________________

 

97. napirendi pont

 

Tárgy:  A sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrész bérlete         Előadó: PVB elnöke

           zöldség-gyümölcs árusítás céljára

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Hozzászólás nem lévén kérem a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

84/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Buczkó József zöldség-gyümölcs kiskereskedővel a sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrészre (20m²) vonatkozóan a bérleti szerződés megkötését a 2011. május 1-től 2011. augusztus 31-ig tartó időtartamra 60.000,- Ft/hó díjjal, valamint felkéri az Önkormányzat ügyvédjét a szerződés előkészítésére.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős: 1 pontra: polgármester és ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

2. pontra: polgármester

 

 

 

______________________________________________________________________

 

98. napirendi pont

 

Tárgy:  Kiss Gáborral kötendő bérleti szerződés gyümölcs- és   Előadó: PVB elnöke

           zöldség árusításra

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tóth Gábor: Egy mondattal szeretném kiegészíteni az előterjesztést. A II. határozati javaslat "A" változat 1. pontjában az szerepel, hogy 2011. március 1-jétől 2011. április 30-ig 1.000,- Ft/nap díj, 2011. május 1-jétől - 2011. december 24-ig terjedő időszakra 5.000,- Ft/nap díj fizetése. Annyival kell ezt kiegészíteni, hogy amennyiben előbb megkezdődik az árusítás, akkor nyilván beáll az 5.000,- Ft/nap díj fizetési kötelezettség. Az volt a kérése, hogy amíg nem használja, addig ne az 5.000,- Ft/nap díjat számítsuk. Mivel azt láttuk a gyakorlatban, hogy az árusítás megkezdődik, ezért kérjük a hivatal intézkedését, hogy az 5.000,- Ft/nap díjjal kalkuláljon.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A határozati javaslatot ezzel módosítjuk. Aki ezzel egyetért, az "igen"-nel szavaz.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a II. számú határozati javaslat 1. pontja kiegészül azzal, hogy amennyiben az árusítás május 1. előtt elkezdődik, akkor a bérleti díj 5.000,- Ft/nap, és az alábbi határozatokat hozta:

 

85/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 43/2011 (II. 15.) számú [Kiss Gáborral területbérleti szerződése] önkormányzati határozatot.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

86/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Kiss Gábor egyéni vállalkozóval a Dózsa György térre (495/1 hrsz) gyümölcs-és növényárusító pavilon elhelyezésére a bérleti szerződést 2011. március 1-jétől 2011. április 30-ig 1.000,- Ft/nap, 2011. május 1-jétől - 2011. december 24-ig terjedő időszakra 5.000,- Ft/nap díjjal. Amennyiben az árusítás 2011. május 1. előtt elkezdődik, akkor a bérleti díj 5.000,- Ft/nap.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

 

______________________________________________________________________

 

105. napirendi pont

 

Tárgy:  Avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló   Előadó: Polgármester

           29/2008. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Adminisztratív javításról van szó. Kérem, szavazzunk.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2011 (IV. 12.) önkormányzati rendelete

 

az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló

29/2008. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-ának (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva 29/2008. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

 

  1. §

 

Az R. 5. § (a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) tavasszal: március 1. - május 31. között;"

 

   2. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

______________________________________________________________________

 

106. napirendi pont

 

Tárgy:  Gazdasági program 2011-2014.                               Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tóth Gábor: A gazdasági programot a képviselő-testület első ülését követő 6 hónapon belül kell elfogadni, ezért kerül most beterjesztésre ez az anyag. Ez későn lett kiküldve a képviselők számára, ezért azt javaslom, hogy most kezdjük meg a vitát, de csak a következő ülésen fogadjuk el. Jelen pillanatban egy előkészítő csoportot képviselek, mivel ezt nem a Pénzügyi Bizottság készítette elő. A gazdasági programot egy kicsit bővítettük. Egy 4 évre szóló gazdasági programot abban az esetben lehet igazán megalapozottan elkészíteni, ha rendelkezünk valamilyen stratégiával. Ennek megfelelően készítettünk egy "Budakeszi Városstratégia" névvel illetett, 2020. évig tartó stratégiai tervet, elképzelést. Ez található a gazdasági program mellékleteként. Ez áll egy jövőképből, ahol azt próbáltuk összefoglalni, hogy 2020-ben Budakeszi számára milyen jövőképet képzelünk el. Ennek alapján kidolgoztunk 38 legfontosabbnak tartott, kiemelt célkitűzést. Ez nyilván szoros összefüggésben van Budakeszi jövőképével, illetve a stratégiában megfogalmazottakkal.

Ezt követően kerülhetett sor a gazdasági program meghatározására, ami 2011-től 2014-ig szólóan összefoglalja azokat a legfontosabb irányelveket, amelyeket szeretnénk követni. Ez három részből áll. Az egyik a közfeladati fejlesztések rész. Itt az egyes közfeladatok vonatkozásában terveket, célokat fogalmaztunk meg a 4 éves időszakra vonatkozóan. A következő alkalommal ezt részletesebben is elő fogom vezetni, de most csak a szerkezetét, illetve az elképzelésnek a célját kell megérteni. 14 közszolgáltatásban igyekeztünk megfogalmazni, hogy az egyes témákban mit érdemes célul kitűzni ebben az időszakban. A II. részben a városfejlesztésre vonatkozó legfontosabb irányelveket tűztük ki. Ez gyakorlatilag a vagyongazdálkodásra, a területfejlesztésre, illetve a városmarketingre vonatkozó részletes elképzeléseket tartalmazza. A III. részben pedig a pénzügyi és gazdasági fejlesztések címszóval a konkrét pénzügyi vonatkozásokat próbáltuk összefoglalni. Első pontban a költségvetésnek az alap irányelveit tartalmazza. Az idei évben egy 150 MFt-os működési hiánnyal kell kalkulálnunk. Jövőre szeretnénk a működési hiányt nullára kiegyenlíteni, és utána fejlesztésre fordítani a további bevételi forrásainkat. A 2. pont a befektetés-ösztönzést, munkahelyteremtést tartalmazza, tehát milyen intézkedést gondolunk annak érdekében, hogy ne csak a kiadások leszorításával tudjunk kooperálni, hanem a befektetés-ösztönzéssel a bevételi oldalon előrelépést érjünk el. Ehhez az adópolitikát is át kell gondolni. Ennek a legfontosabb célkitűzéseit tartalmazza a 3. pont. A 4. pontban a városüzemeltetéshez kapcsolódó pénzügyi jellegű elképzeléseket foglaltuk össze.

Így épül fel ez a gazdasági program. Ha a szerkezetre vonatkozóan kérdés van, akkor, aki ebben az összeállításban részt vett, szívesen válaszol.

Pataki Judit: Annyira későn kaptuk meg, hogy semmilyen szinten nem tudtunk betekintést nyerni ebbe a programba. Ahogy a képviselőtársam említette, ez néhány képviselőnek volt a munkája. Javaslom, hogy ne néhány, hanem a teljes testület dolgozzon a továbbiakban ezen, mert többféle helyről jöttünk, többféle gondolataink vannak, lehet, hogy azok is beleillenének ebbe. Nem tudom, hogy benne van-e az, amit az LMP képvisel, vagy amit a független képviselőtársam képvisel, mivel nem volt időm átolvasni. Mindenképpen azt javasolnám, hogy a továbbiakban egy közös együttmunkálkodás legyen ezen, mert a városunk programja abból a szempontból is nagyon fontos, hogy tényleg egy előremutató fejlődést tudjunk kialakítani.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Egyetértünk a képviselő asszonnyal, a képviselő úr is ezt mondta el. Azt javasolnám, hogy olyan határozatot fogadjunk el, amely szerint az előzetes tájékoztatást elfogadjuk és a továbbiakban az egész képviselő-testület egyeztet a gazdasági programról és úgy kerül be az április 26-i képviselő-testületi ülésre. Aki ezzel egyetért, az "igen"-nel szavaz.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

87/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a gazdasági programról és Budakeszi Város stratégiájáról szóló tájékoztatót elfogadja, és további egyeztetést folytat. Az egyeztetett gazdasági programot a 2011. április 26-i képviselő-testületi ülésen tárgyalja.

 

Határidő: 2011. április 26-i képviselő-testületi ülés           Felelős: polgármester

 

______________________________________________________________________

 

85. napirendi pont

 

Tárgy:  A Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai          Előadó: OKJB elnöke

           programja

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Odri Ágnes: A Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai programja elkészült, és ezt az Oktatási, Kulturális és Jogi Bizottság tárgyalta is. Mindezek alapján a határozati javaslat a következő lenne: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul a Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai programjának módosításához az alábbi feltételekkel: a felső tagozaton bevezetésre kerülő irányultságok (matematika-informatika, természetismeret, angol) nem sértik a már meglévő, felmenő rendszerben az első osztálytól oktatott irányultságokat, különös tekintettel a művészeti és német nemzetiségi irányultságokra; a pedagógiai programban átvezetett módosítások nem járnak a fenntartó részéről többletkiadásokkal;  a német két tanítási nyelvű irányultság, valamint az iskolaotthonos ellátással kapcsolatos módosítást törli az intézmény a pedagógiai programból; az irányultságok szabályosan, az intézmény alapító okiratában feltüntetett szövegezéssel legyenek megfogalmazva a pedagógiai programban; a szervezetek, önkormányzatok és egyéb tulajdonnevek pontosan legyenek feltüntetve a pedagógiai programban. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, hogy a fenti módosításokat vezesse át a pedagógiai programban és azt a közoktatási törvény előírásai szerint nyújtsa be a fenntartóhoz jóváhagyásra. 3. Budakeszi Város képviselő-testülete által hozott 36/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat pontjainak végrehajtásaként költségcsökkentés okán nem tudja tovább finanszírozni a Széchenyi István Általános Iskola 40 perces óráit a 2011/2012-es tanévtől, ezért kéri az intézmény igazgatóját, hogy az új tanév tantárgyfelosztását a 45 perces órák bevezetésének a figyelembevételével készítse elő. A tantárgyfelosztás elkészítésének határideje 2011. május 31. Kérjük a módosított határozati javaslat elfogadását.

Dr. Bardócz-Tódor András, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója: Köszöntöm azt a több mint 11.000 embert, aki most itt jelen van a képviselőin keresztül. Elég nehéz ezzel a határozati javaslattal kapcsolatban anélkül bármit is mondani, hogy meg ne bántsak valakit. Igyekszem finoman fogalmazni. Nem tudom, hogy melyik testületi ülésen volt hasonló szituáció és akkor az a javaslat merült fel néhányunk részéről - akik nem testületi tagok vagyunk -, hogy kapjuk meg az előterjesztéseket, hogy fel tudjunk készülni arra, hogy itt mi fog történni, mi az, amivel kapcsolatban véleményt kell nyilvánítanunk. Az előzményekről értesültem, bár az előterjesztést és a határozatokat nem kaptam meg. Hallottam, hogy a pedagógiai programunkat tárgyalta több grémium is az előkészítés során. Az a meggyőződésem alakult ki, hogy mind szakmai, mind jogi szempontból aggályos ez az előterjesztés. Azt javaslom a testületnek, hogy ne ezt a határozati javaslatot fogadja el, hanem hagyja jóvá az iskola elfogadott pedagógiai programját. A pedagógiai programban kétféle változás történt tartalmi szempontból. Az egyik a már korábban elfogadott és jóváhagyott pedagógiai programnak egy javítása, mert abban maradtak olyan szakmai hibák, amiket célszerű volt megváltoztatni. Azok a változtatások, amik az iskola működését és a finanszírozását érintik, úgy fogalmazódtak meg a pedagógiai programban, hogy ez a fenntartónak többlet kiadást nem jelent, viszont az intézmény működését annyiban segíti, hogy a szülői igényekhez, lehetőségekhez és a jogszerű működéshez közelebb viszi az iskola működését. Meg kell mondanom, hogy jelenleg van jóváhagyott, hatályos programja az iskolának, tehát akkor sincs semmi gond, ha a testület nem fogadja el ezt a pedagógiai programot. Az én szakmai és jogi álláspontom az, hogy egy elfogadott pedagógiai programot a testület vagy jóváhagyja, vagy nem hagyja jóvá. Ha jóváhagyja, akkor ezzel hatályossá válik, ha nem hagyja jóvá, akkor pedig a nevelőtestület dönt. Ennek megvan a jogi procedúrája. A jóváhagyó határozat esetén is a nevelőtestület eldöntheti, hogy fordul-e bírósághoz, vagy nem fordul bírósághoz. Azért tartanám jónak, ha a testület úgy döntene, hogy jóváhagyja az elfogadott pedagógiai programot olyan módon, ahogyan ez az iskola részéről a fenntartó felé jóváhagyásra, előterjesztésre került, mert ezzel egyrészt rengeteg időt és energiát spórol meg saját magának is és az iskolának is, másrészt elejét veszi egy olyan hosszadalmas procedúrának, ami nehezíti az intézmény jövőbeni működésének az előkészítését. Többször elmondtam, hogy február környékén már az aktuális tanévvel kapcsolatban túl sok tennivalója az iskola vezetőségének nincs, csak rutinszerű ellenőrzések folynak és nagyon intenzíven a következő tanév előkészítése tart. Ezt érinti ez a pedagógiai program. Ha ekörül bizonytalanságok vannak, akkor ez a beiratkozásnál problémát okozhat. Én a szakmai követelményeknek és a jogszabályoknak megfelelően fogom továbbra is irányítani az iskolát. A jogszabály hierarchiájában figyelembe fogom venni azt, hogy az önkormányzat határozata a törvények és kormányhatározatok alá sorolódik be. Tehát, ha összeütközésbe kerül a kettő, akkor természetesen figyelmen kívül fogom hagyni, ahogy ezt korábban is tettem, és ahogy ebben a korábbiakban is igazam volt. Igyekszem a fenntartóhoz lojális lenni, valamint szakmailag és jogilag korrekt módon vezetni az iskolát. Amit most elmondtam, azt is azért tettem, hogy a képviselők tudomására hozzam, hogy az optimális megoldásnak azt tartanám, ha az elfogadott pedagógiai programunkat jóváhagynák. Ha nem hagynák jóvá, akkor ettől még az iskolában különösebb probléma nem fog történni, a jelenlegi program szerint fogunk továbbhaladni. Azt a megoldást, hogy én ebben bármit is átírjak, azt nem tudom megtenni, mert ez egy elfogadott pedagógiai program. Úgy gondolom, hogy szakmai és jogi problémák is vannak ezzel az egész ügymenettel kapcsolatban. Nem kívánom ezt részletesebben minősíteni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A jegyző asszony mit tanácsol ebben az esetben?

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Úgy gondolom, hogy a fenntartónak joga van ahhoz, hogy ne fogadja el a pedagógiai programot, tehát vissza kellene tenni a tantestülethez és újra, az igényfelmérést figyelembe véve dönteni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Tehát egy ilyen témájú határozati javaslatot tudunk elfogadni.

Páll Edit, oktatási referens: A közoktatási törvény rendelkezik arról, hogy a pedagógiai program elfogadottnak és jóváhagyottnak a képviselő-testületnek, tehát a fenntartónak a jóváhagyásával válik. Ez még nem elfogadott pedagógiai program. A határozati javaslatban benne van, hogy az iskolának át kell vezetni ezeket a változtatásokat, és a közoktatási törvény előírásai szerint nyújtja be a fenntartónak jóváhagyásra. A közoktatási törvény előírásaihoz nyilván az tartozik, hogy a diákönkormányzat, a szülői szervezetek és a nevelőtestület véleményének is meg kell lennie. Csak ezek után jön a Német Önkormányzat egyetértése. Ezzel rendelkezünk, mert enélkül nem is lehetett volna tárgyalni a pedagógiai programot.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Nem szeretnék erről vitát nyitni. Úgy érzem, hogy nem eléggé előkészített ez a dolog. Kérem, hogy a jegyző asszony fogalmazza meg a határozati javaslatot.

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, hogy a pedagógiai programot dolgozza át a képviselő-testület elvárásainak megfelelően.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Aki ezzel egyetért, "igen"-nel szavaz.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

88/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, hogy a pedagógiai programot dolgozza át a képviselő-testület elvárásainak megfelelően.

 

Határidő: azonnal                                                                                   

Felelős: Széchenyi István Általános Iskola igazgatója

 

______________________________________________________________________

 

99. napirendi pont

 

Tárgy:  A BVV Kft. tevékenységével szembeni elvárások       Előadó: Polgármester,

           meghatározása [a 399/2010. (XI. 16.) számú                     TF Tanácsnok,

           önkormányzati határozat alapján]                                      VK Tanácsnok        

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A határozati javaslatban elég sok mindent leírtunk. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kívánja-e valaki részletesen ismertetni, vagy szavazhatunk róla? Mivel nem jelentkezett senki, ezért szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

89/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. tevékenységével szembeni elvárásokról készült tájékoztatót elfogadja.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, dolgozza ki a részletes feladat-ellátással kapcsolatos kritériumokat a BVV Kft. alapító okiratában foglalt tevékenységek szerint, különös tekintettel az alábbiakra

a.)      átlátható legyen képviselő-testület számára a gazdálkodás;

b.)      hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű feladat-ellátás valósulhasson meg,

c.)       önkormányzati költségvetést tehermentesítse:

c.a.) a bevételek növelésének módja kerüljön meghatározásra,

c.b.) pályázati és egyéb források felkutatása kerüljön megjelölésre;

d.)       a felelősök konkrétan megjelölésre kerüljenek;

e.)       az elvárások elmaradásának következményei kerüljenek meghatározásra, tekintettel arra, hogy az elvárt pozitív eredmények teljesüljenek.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal

               2. pontra: 2011. májusi képviselő-testületi ülés

Felelős:   1. pontra: polgármester

               2. pontra: PVB elnöke

 

______________________________________________________________________

 

104. napirendi pont

 

Tárgy:  Makkosmária belterületbe vonása                                Előadó: Főépítész

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A határozati javaslat utolsó pontjánál kértünk egy kis kiegészítést. Az ülésen a módosított határozati javaslatot kiosztottuk.

 

(Polgármester asszony felolvasta a módosított határozati javaslatot.)

 

Tóth Gábor: 10,6 MFt szerepel a költségvetésünkben "földvédelmi járulék Makkosmária" címszóval. Tehát az összes költségből 10,6 MFt ennek a keretnek a terhére, a maradék az általános tartalékból megy.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A felolvasott határozati javaslatot bocsátom elfogadásra az elnök úr által elmondott módosítással.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

90/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi, Makkosmária külterületén az 1. számú mellékletben felsorolt helyrajzi-számú ingatlanok (904 db) belterületbe vonását.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Budakeszi, Makkosmária külterületén az 1. számú mellékletben felsorolt helyrajzi-számú ingatlanok (904 db) belterületbe vonását a Budakörnyéki Körzeti Földhivatalnál.

3.             Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatban a földvédelmi járulék egy összegben történő befizetéséhez szükséges 31.581.200,- Ft (harmincegymillió-ötszáznyolcvanegyezer-kettőszáz forint) fedezetet a földvédelmi járulék Makkosmária keret és az általános tartalék keret terhére biztosítja.

4.             Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatban a bejegyzési eljárási díj egy összegben történő befizetéséhez szükséges (904x6.600,- Ft) 5.966.400,- Ft (ötmillió-kilencszázhatvanhatezer-négyszáz forint) fedezetet az általános tartalék keret terhére biztosítja.

5.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Budakeszi Város Önkormányzata nevében, ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.

6.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlantulajdonosok nagy számára tekintettel a határozat közzétételéről a helyben szokásos módon 15 napig történő kifüggesztéssel gondoskodjon és ennek megtörténtét a Budakörnyéki Körzeti Földhivatal felé igazolja vissza.

7.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét hogy a belterületbe vonással érintett, az 1. számú melléklet szerinti telkek tulajdonosaira, a belterületbe vonással kapcsolatos összes díj (geodéták munkadíja, adatszolgáltatási díj, földvédelmi járulék, bejegyzési eljárási díj és az egyéb technikai jellegű költségek) áthárításáról gondoskodjon.

8.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a belterületbe vonással kapcsolatos eljárások és intézkedések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére, illetve koordinálására.

9.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a belterületbe vonással kapcsolatban a 8. pontban meghatározott feladatokról és határidőkre történő teljesítésükről a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén számoljon be.

 

Határidő: 1-8. pontra: azonnal

               9. pontra: folyamatos

Felelős:   1-5. pontra: polgármester

               6. pontra: jegyző

               7. pontra: jegyző és a BSzM Nonprofit Kft ügyvezetője

               8-9. pontra: BSzM Nonprofit Kft ügyvezetője

 

 

 

______________________________________________________________________

 

100. napirendi pont

 

Tárgy:  BVV Kft. tevékenysége kapcsán szükséges döntések  Előadó: Polgármester

           meghozatala

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Az előterjesztés személyi kérdéseket is érint, ezért zárt ülés formájában kellene tárgyalnunk, amennyiben a BVV Kft ügyvezetői igazgatója nem járul hozzá a nyílt ülés tartásához.

Karsai Izabella, a BVV Kft ügyvezető igazgatója: Kérem a zárt ülést.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Zárt ülést rendelek el.

 

(Zárt ülést követően nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Az alapító okirat módosításáról nyílt ülés keretében kell dönteni. A határozati javaslat a következő: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 4. számú módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

94/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 4. számú módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal                         Felelős: 1. pontra: polgármester

               2. pontra. 30 napon belül                  2. pontra. BVV Kft ügyvezetője

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A megbízott ügyvezető igazgatónak nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e a megbízást?

Till Gábor: Köszönettel elfogadom.

 

(Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília ismertette a zárt ülés keretében meghozott döntéseket.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Ismét zárt ülést rendelek el.

 

(Zárt ülést követően nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés.)

 

______________________________________________________________________

 

101. napirendi pont

 

Tárgy:  BSzM Nonprofit Kft tevékenysége kapcsán szükséges Előadó: Polgármester

           döntések meghozatala

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Az előterjesztés személyi kérdéseket is érint, ezért zárt ülés formájában kellene tárgyalnunk, amennyiben a BVV Kft ügyvezetői igazgatója nem járul hozzá a nyílt ülés tartásához.

Karsai Izabella, a BVV Kft ügyvezető igazgatója: Kérem a zárt ülést.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Zárt ülést rendelek el.

 

(Zárt ülést követően nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Nyílt ülésen a következő határozatot kell elfogadni: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 4. számú módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

100/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 4. számú módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal                         Felelős: 1. pontra: polgármester

               2. pontra. 30 napon belül                 2. pontra. BSzM Kft ügyvezetője

 

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A következő határozati javaslat: Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. augusztus 01. napján Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és Karsai Izabella ügyvezető között létrejött megbízási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi módosításokkal elfogadja: a jogviszony határozott időre, az irányító hatóság döntésig, legkésőbb 2011. július 31-ig szóljon; a kölcsönösen kialkudott, az ügyvezető feladataira vonatkozó díjazás 400.000,- Ft/hóban kerüljön meghatározásra; 250.000,- Ft/hó célprémiumban kerüljön meghatározásra a célfeladatok elvégzésével összefüggésben. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSzM Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságát és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a célprémium meghatározását terjesszék be a képviselő-testület 2011. április 26-i ülésére.

 

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül a határozati javaslat 1. pontját az alábbi módosításokkal fogadta el:

-               a jogviszony határozott időre, az irányító hatóság döntésig, legkésőbb 2011. július 31-ig szóljon,

-               a kölcsönösen kialkudott, az ügyvezető feladataira vonatkozó díjazás 400.000,- Ft/hóban kerüljön meghatározásra,

-               250.000,- Ft/hó célprémiumban kerüljön meghatározásra a célfeladatok elvégzésével összefüggésben;

továbbá Képviselő-testület úgy döntött, hogy a szerződés-módosítással kapcsolatban felkéri a BSzM Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságot és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a célprémium meghatározását terjesszék be a képviselő-testület 2011. április 26-i ülésére.

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A fenti két pontot azzal kell kiegészíteni, hogy Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződés aláírására.

 

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül elfogadta, hogy a fenti határozat az alábbival egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződés aláírására.

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

 

101/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. augusztus 01. napján Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és Karsai Izabella ügyvezető között létrejött megbízási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi módosításokkal elfogadja:

-        a jogviszony határozott időre, az irányító hatóság döntésig, legkésőbb 2011. július 31-ig szóljon,

-        a kölcsönösen kialkudott, az ügyvezető feladataira vonatkozó díjazás 400.000,- Ft/hóban kerüljön meghatározásra,

-        250.000,- Ft/hó célprémiumban kerüljön meghatározásra a célfeladatok elvégzésével összefüggésben.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződés aláírására.

3.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSzM Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságát és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a célprémium meghatározását terjesszék be a képviselő-testület 2011. április 26-i ülésére.

 

Határidő: 1. és 2. pontra: azonnal

               3. pontra. 2011. április 26.

Felelős:   1. és 2. pontra: polgármester

               3. pontra. BSzM Kft FB elnöke és PVB elnök

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Még egy alapító okirattal kapcsolatos módosítunk van, mely a következő: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 1/2011. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 1/2011. számú módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, 2 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

102/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 1/2011. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 1/2011. számú módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal                         Felelős: 1. pontra: polgármester

               2. pontra: 30 napon belül            2. pontra: Keszivíz Kft. ügyvezetője

 

 

(Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília ismertette a zárt ülés keretében meghozott döntéseket.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília:  Megkérem Szabó Ákos Péter tanácsnok urat, hogy pár szóban ismertesse ezeknek a döntéseknek a szükségességét.

Szabó Ákos Péter: A két cég szétválasztásának a szükségszerűségéről szeretnék párt szót szólni. Mind a városközpont projektnél, mind a csatorna beruházási projektnél az irányító hatóság előírt egy közreműködő szervezet létrehozását, illetve egy bonyolító cégnek a létrehozását. A városközpont projektnél az volt a kimondott cél, hogy az a város, aki nem rendelkezik vagyonkezelő és beruházó szervezettel, az hozzon létre és a projekten keresztül tanulja meg ennek a megfelelő használatát. A képviselő-testületnek már a kezdetek kezdetén is az volt a szándéka, hogy ha mind a két projekt a célegyenesbe fordul, akkor szét fogja választani a megnövekedett terheltség miatt a gazdasági társaságot és a Felügyelő Bizottságát. Azonban addig az ideig, amíg ez lehetséges volt költségtakarékossági szempontból, a két céget vezetés, székhely és egyéb szempontból egyként kezelte a képviselő-testület, tehát nem duplikáltuk az infrastrukturális szükségeket. Most, hogy mind a két cégen belül megnövekedtek a feladatok, ezért most jutott a képviselő-testület arra az elhatározásra, hogy immáron külön székhelyen, külön vezetéssel, két önálló cégként kell, hogy működjön mind a BVV Kft, mind a BSzM Kft. A csatorna beruházó cég sikeres pályázat esetén a csatorna beruházást kell, hogy lebonyolítsa, a BVV Kft-nek pedig a városközpont lebonyolításán túl a megszűnt GAMESZ-nak a feladatait is át kellett, hogy vegye. Olyan nagyon fontos feladatokat is el kell látnia, amelyek rövid, közép és hosszú távon a város gyarapodását szolgálja.

 

______________________________________________________________________

 

107. napirendi pont

 

Tárgy:  Interpellációk, kérdések                                         Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Somlóvári Józsefné: Indítványozom, hogy a BVV Kft vezetője, illetve a BSZM Kft vezetője tartson egy ismertetőt a képviselő-testületi tagoknak a park és a városháza beruházásáról és a végleges terv tartalmáról. Úgy gondolom, hogy többen nem vagyunk igazából képben, hogy pontosan mi fog történni. Szeretném, ha a megbeszélésen a véleményünket is elmondhatnánk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen ütemben, mi folyik, mi fog történni, mert többen állítanak meg a városban, kérdezősködnek róla, de biztosat nem tudunk mondani.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Azt gondolom, hogy ennek semmi akadálya nincs. Egyeztetett időpontban ezt megtartjuk.

Odri Ágnes: Én is ehhez szeretnék csatlakozni. Korábban is volt szó erről, hogy bizonyos időszakonként kapunk egy haladási jelentést a projektekről (mi történt, mi az állás, van-e esetleg akadály stb.).

Karsai Izabella: Vannak havi előrehaladási jelentéseink, azt rendelkezésre tudjuk bocsátani.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Az április 21-i takarításról ne felejtkezzünk el. Ma nagyon hosszú, nagyon sok és nagyon komoly előterjesztéseket tárgyaltunk, de ugyanilyen fontos a település tisztasága is. Április 21-én 8 órakor a Posta parkolóban találkozunk mindenkivel.

Ohr Alajos: Arról kérünk egy gyors tájékoztatót, hogy az elkövetkezendő két hétben mi várható, amire esetleg a lakosságnak fel kell készülnie. Mikor kezdik el a járdát építeni a Fő utcában a Kossuth utca és az Erkel utcai szakaszon?

Karsai Izabella: Holnap jön a kivitelező ezeket részletesen megtárgyalni.

Ohr Alajos: Ha valami konkretizálódik az a honlapon vagy a Hírmondó honlapján tegyék közzé, hogy minél előbb eljusson a lakossághoz is.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Több képviselő nem jelentkezett szólásra. Köszönöm a képviselőtársaimnak az együttműködést, a közös munkát, és ezzel a mai testületi ülést bezárom.

 

 

 

K. m. f.

 

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília

polgármester

 

 

 

 

      Garainé dr. Szelenczy Gabriella                                Dr. Verhóczki Zita

              helyettesítő jegyző                                     102. napirendi pontnál

      102. napirendi pont kivételével

 

 

 

 

              Somlóvári Józsefné                                            Tóth Gábor

            jegyzőkönyv-hitelesítő                                   jegyzőkönyv-hitelesítő