Összesen 3960557 látogató
Összesen 7762 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli Közgyűlésére 2021.10.07.

Feltöltő : Dunaújváros 121 megtekintés

                  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

                    Dunaújváros, Városháza tér 1.                                                                                           

  (06-25) 544-312      

 

           

 

M E G H Í V Ó

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

2021. október 7-én (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, közgyűlési terem

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.     Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelölésével kapcsolatos álláspontja meghatározására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

2.     Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítására

Előadó:        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                   a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

 

3.     Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén köztisztasági feladatok ellátása és nyilvános illemhely üzemeltetése” tárgyban közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

Előadó:        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

 

4.     Javaslat az OCTOPUS Invest Kft.-vel kötött Határidős Adásvételi Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

           az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

5.     Javaslat a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan („Temetői szolgáltatóház”) használatával járó költségek megosztására, valamint a fűtésköltség vonatkozásában forrás biztosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Bánkuti Gábor ingatlantulajdonos és bérlő

Bordás Gabriella ingatlantulajdonos

Tóth Lászlóné, a „BOROSTYÁN Tóth” Kft. ügyvezetője, bérlő

Palkovics Katalin Eszter, a Dunaújvárosi „KEGYELET” Kft. ügyvezetője, bérlő

Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője, vagyonkezelő

6.     Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodával az Energo-Hőterm Kft.-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel kapcsolatos jogviták egyezség útján történő rendezésére kötött megbízási szerződés módosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

 

 

Dunaújváros, 2021. október 4.

 

 

                                                                                           Pintér Tamás s.k.

                                                                                                    polgármester