Összesen 3950368 látogató
Összesen 7744 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére 2021.09.16.

Feltöltő : Dunaújváros 54 megtekintés

                  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

                    Dunaújváros, Városháza tér 1.                                                                                           

  (06-25) 544-312      

 

           

 

M E G H Í V Ó

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

2021. szeptember 16-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel

nyílt ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 2. „C” épület, közgyűlési terem

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

1.     Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés utolsó ülése óta végzett munkájáról és a meghozott polgármesteri döntésekről

Előadó:        a polgármester

 

2.     Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:        a polgármester

 

3.     Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:        a polgármester

 

4.     Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előadó:        a polgármester

 

5.     Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évet érintő folyószámlahitel igénybevételének szándékára

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

6.     Javaslat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a települési önkormányzatok részére meghirdetett rendkívüli támogatáshoz pályázat benyújtására 142.693.478 Ft összegben

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

7.     Javaslat „Dunaújváros fő közlekedési útvonalak mentén történő közvilágítás rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Előadó:        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

 

8.     Javaslat Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

9.     Javaslat Fejér megye előzetes integrált területi program 2021-2027 egyeztetési anyagának véleményezésére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

10.    Javaslat a „GINOP-7.1.6-16-2017-00007 Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése” című projekt közbeszerzési tevékenységek ellátása tárgyában kötött szerződés megszüntetésére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Kárpáti Péter, a WIT Zrt. vezérigazgatója

 

 

11.    Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat ellátási szerződés alapján átadandó 2021. évi keretösszeg megállapítására és a szerződés határidejének módosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott: Horváth Anita, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

 

12.    Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

13.    Javaslat haszonkölcsön szerződés kötésére a 3360 helyrajzi számú ingatlan használatára vonatkozóan

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

14.    Javaslat kiegészített együttműködési megállapodás megkötésére a 772/4, 772/6, 772/7 és 772/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

15.    Javaslat vízvezetési szolgalmi joggal kapcsolatos döntések meghozatalára a 3307/3, 3321/4 és 3321/5 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

16.    Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot! – 2021. évi I. ütem” pályázaton való indulásra

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

 

17.   Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására Dunaújváros közigazgatási határának módosulásával kapcsolatban

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Vass Jenő, a Hamburger Hungária Kft. igazgatási és szolgáltatási

                   vezetője

 

18.    Javaslat a dunaújvárosi 0172/10 és 0172/11 helyrajzi számon nyilvántartott külterületi ingatlanok elidegenítésére (Hamburger Hungária Kft. kérelme)

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

19.    Javaslat a Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések elfogadására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Márton Zoltán, a KEMI-KER Kereskedelmi Kft. ügyvezetője

                   Rafaisz János, a „DUNATRADE” Kft. 1/2 arányú és a Tuttiker

                   2004 Kft. ügyvezetője

 

20.    Javaslat a 2400 Dunaújváros, belterület, 2637/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan („Temetői szolgáltatóház”) használatával járó költségek megosztására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Bánkúti Gábor ingatlantulajdonos és bérlő

Bordás Gabriella ingatlantulajdonos

Tóth Lászlóné, a „BOROSTYÁN Tóth” Kft. ügyvezetője, bérlő

Palkovics Katalin Eszter, a Dunaújvárosi „KEGYELET” Kft. ügyvezetője, bérlő

Huszti Zsolt, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője, vagyonkezelő

 

21.    Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, kivett lőtér megnevezésű ingatlan hasznosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

22.    Javaslat a Dunaújváros, Palme köz 2-4. szám alatti épület társasházzá alakítására, az alapító okirat és a Szervezeti-Működési Szabályzat elkészítésére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

 

23.    Javaslat a 372/20 hrsz.-ú, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatos, Momert Zrt.-vel kötendő földhasználati szerződés véleményezésére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Urbán László, a Momert Zrt. vezérigazgatója

                   Dr. Endl-Gál Brigitta ügyvéd

 

 

24.    Javaslat a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 1.000.000,- Ft összegű működési támogatás-felhasználás elfogadására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Szabó György Zoltán, a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.

                   ügyvezetője

 

25.    Javaslat Élményfürdő üzemeltetési szerződés meghosszabbítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

26.    Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására a tevékenységi kör bővítése céljából

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

 

27.    Javaslat a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátásának biztosítására szolgáló Közszolgáltatási szerződés elfogadására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

 

28.    Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. 2021. évre vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés megkötésére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Neszmélyi Loránd, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató

                   Kft. ügyvezető igazgatója

 

29.    Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2021. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Neszmélyi Loránd, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató

                   Kft. ügyvezető igazgatója

 

30.    Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítás – 2021. április-december hónap – megkötésére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Szabó György Zoltán, a DVG Zrt. vezérigazgatója

 

31.    Javaslat a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötésére

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   SZOFT-FERR Kft. ügyvezetője

32.    Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról

Előadó:        a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

                   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Dr. Varga Péter r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány

                   Suszter Tamás r. alezredes kapitányságvezető

 

33.    Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2021. évi Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatási szerződésének módosítására

Előadó:        a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                   a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Meghívott:   Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért

                   Közalapítvány elnöke

 

34.    Javaslat a Baptista Tevékeny Szeret Misszióval kötendő ellátási szerződések jóváhagyására

Előadó:        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                          a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Faragó Tiborné ügyvezető

 

35.    Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó:        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                          a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

36.    Javaslat a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Mika Ilona egyéni vállalkozóval fennálló feladat-ellátási szerződés megszüntetésére

Előadó:        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Dr. Mika Ilona háziorvos

                   Kisné Dr. Péteri Judit, a FMKH DJH népegészségügyi

                   osztályvezetője

 

37.    Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és az Egészségmegőrzési Központ gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyására

Előadó:        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Meghívott:   Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója

Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó Anna, az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője

 

38.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú rendelőt használó egészségügyi szolgáltatókkal haszonkölcsön szerződés megkötésére

Előadó:        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

                          a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

39.    Javaslat az időskorúak támogatása időpontjának meghatározására (2021. Karácsony ünnepe)

Előadó:        a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

                          a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

40.    Javaslat előirányzat átcsoportosítására a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása miatt bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosítására

Előadó:        a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 

 

 

 

Dunaújváros, 2021. szeptember 9.

 

 

 

                                                                                          Pintér Tamás s.k.

                                                                                             polgármester