Összesen 2735763 látogató
Összesen 4747 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésére 2017.05.25.

Feltöltő : Érd MJV Önkormányzat 181 megtekintés

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám: 21507/2017.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

2017. május 25-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme - Érd, Alsó u. 3.

 

 

NAPIREND ELÕTT

 

Az Év Családja Díj átadása

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

2. Tájékoztató a Magyar Földrajzi Múzeum szakmai támogatására vonatkozó pályázatok benyújtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

3. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2016. év tekintetében

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: dr. Szellák Norbert r. őrnagy, mb. kapitányságvezető

 

 

4. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Rózsa Gábor tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

 

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzat rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

6. Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet újraalkotására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

 

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat az Érdi Sport Kft., az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft., az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., valamint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

9. Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására - Local Agenda 21 program 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

10. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, valamint az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületeinek a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat keretében történő épületenergetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

11. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, valamint az Érdi Kincses Óvoda, és az Apró Falva Bölcsőde épületeinek II. ütemű energetikai felújítására vonatkozó célokmány elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

12. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

13. Javaslat a Modern Városok Program "Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton" című projekt Vízhálózat kapacitásfejlesztés, nyomásfokozó, tűzivíz biztosítása projektelem-fejlesztésének elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

14. Javaslat az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásra beruházások megvalósítása céljából

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

15. Javaslat pályázat benyújtása a VEKOP-1.2.4-17 "Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden" című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

16. Javaslat a KEHOP-3.2.1 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges felhatalmazásról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

17. Javaslat az új városi térfigyelő kamerarendszer telepítési helyeinek kijelölésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

18. Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

19. Javaslat az ÉTH Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának összetételével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

20. Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

 

21. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

22. Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

23. Javaslat Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

24. Javaslat hozzájárulás magadására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény falára történő emléktábla kihelyezéséhez

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

25. Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a nemzeti rendezvények és városi megemlékezések fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

 

26. Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

 

27. Beszámolók:

- Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2016. évi működéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

- Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

28. Egyebek

 

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

 

29. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

 

30. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2017. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

 

31. Javaslat az Érdi Közszolgálati Díj 2017. évi adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

32. Javaslat gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

Érd, 2017. május 19.

 

 

T. Mészáros András

Összesen 32 napirendi pont