Összesen 2725631 látogató
Összesen 4669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésére 2018.02.22.

Feltöltő : Érd MJV Önkormányzat 268 megtekintés

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám: 5661/2018.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

2018. február 22-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme - Érd, Alsó u. 3.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelési szerződésből keletkező kötelezettségének elengedésére

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervének módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására, valamint azok működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

           Meghívottak: óvodavezetők

 

6. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde bővítéséhez szükséges létszámnövelésre

           Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

 

8. Javaslat a Tolmács utca meghosszabbítása céljából történő ingatlanok megvásárlásáról szóló 317/2017.(XII.21.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat pályázat kiírására a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat a 2018. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Beszámolók:

-          Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

           Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

-          Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

-          Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

           Előadó: Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

 

-          Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

           Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke   

 

-          Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2017. évi tevékenységéről

           Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

13. Egyebek

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

14. Javaslat az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím, az Érd Városáért Kitüntetés és az Érd Város Életmű Díja adományozására

Előadó: T. Mészáros András          polgármester

 

15. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására

            Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Érd, 2018. február 16.

 

 

 

T. Mészáros András