Összesen 2959264 látogató
Összesen 5661 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésére 2018.03.22.

Feltöltő : Érd MJV Önkormányzat 129 megtekintés

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám: 1/11354/2018.

 

M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

2018. március 22-én (csütörtökön) 10:00 órakor kezdődő ülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme - Érd, Alsó u. 3.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő tájékoztatója a Modern Városok Program előrehaladásáról és további fejlesztéseiről

 

2. Beszámolók:

 

-          Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, a 2017. év tekintetében

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

            Meghívott: kapitányságvezető

 

-          Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2017. évi tevékenységéről

 Előadó: Tekauer Norbert, elnök

 

-          Beszámoló a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

 Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

            Meghívott: International Ambulance Kft. ügyvezetője

 

-          Beszámoló az Érdi Galéria 2017. évi működtetéséről

 Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: működtető képviselője

 

-          Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2017. évi közszolgáltatási tevékenységről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

-          Beszámoló a Városfejlesztési Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Szabó Béla, elnök

 

-          Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Antunovits Antal elnök

 

 

3. Tájékoztató a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció megvalósulásának helyzetéről

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat a közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

7. Javaslat Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntések módosítására, kiegészítésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezésére (későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2017. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Tompa M. út 1. alatti ingatlan átalakítási munkáinak elvégzéshez

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat az érdi 18987 helyrajzi számú és a 18988 helyrajzi számú ingatlanok részére vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat pályázat benyújtására a KEHOP-1.2.1 "Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás"című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat egyes érdi általános és középiskolák, az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

15. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Napra Forgó Nonprofit Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás tekintetében

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

16. Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

17. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Egyebek

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

19. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáéért Díj adományozására (későbbi postázás)

Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

20. Javaslat az Év Rendőre Díj adományozására (későbbi postázás)

Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

 

Érd, 2018. március 14.

 

 

 

 

T. Mészáros András