Összesen 2959273 látogató
Összesen 5661 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Érd Megyei Jogú Város rendkívüli Közgyűlésére 2018.03.27.

Feltöltő : Érd MJV Önkormányzat 90 megtekintés

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám:17545/2018.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

2018. március 27-én (kedden) 17:00 órakor kezdődő ülésére

 

(A 2018. március 22-ei elnapolt ülés folytatása)

 

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme - Érd, Alsó u. 3.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat a Tolmács utca- Velencei út II. szakaszának (Jegyző utca - 7-es főút között) útépítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

2. Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2017. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti ingatlan átalakítási munkáinak elvégzéshez

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

4. Javaslat az érdi 18987 helyrajzi számú és a 18988 helyrajzi számú ingatlanok részére vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

5. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

6. Javaslat pályázat benyújtására a KEHOP-1.2.1 "Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás"című felhívásra

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

7. Javaslat egyes érdi általános iskolák, valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

8. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Napra Forgó Nonprofit Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás tekintetében

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

9. Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntések módosítására, kiegészítésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

11. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáéért Díj adományozására

Előadó: Tekauer Norbert, a Közrendvédelmi Bizottság elnöke

 

 

12. Javaslat az Év Rendőre Díj adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

Érd, 2018. március 26.

 

 

 

 

T. Mészáros András

Összesen 12 napirendi pont