Összesen 3392679 látogató
Összesen 6728 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésére 2019.05.30.

Feltöltő : Érd MJV Önkormányzat 37 megtekintés

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Iktatószám: 1/ERD-18173/2019.

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

2019. május 30-án (csütörtök) 10:00 órakor kezdődőülésére

 

Az ülés helye: Polgárok Háza Díszterme - Érd, Alsó u. 3.

 

 

NAPIREND ELÕTT

 

-         Az Év Családja Díj

-         Az Érdi Sport Díj átadása

-         A város tűzvédelmét kiemelkedően ellátó tűzoltók elismerése Szent Flórián, a tűzoltók nemzetközi napja alkalmából

 

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Sallai László tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető

       Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Érd Katasztrófavédelmi

       Kirendeltség

                Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

3. Javaslat a "Porta a virágzó kertvárosért" elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Fülöp Sándorné, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

 

 

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

5. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:Simó Károly alpolgármester

 

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezésének lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

7. Javaslat az Érdi SportKft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális NonprofitKft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

8. Javaslat a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez szükséges, továbbiingatlanok megvásárlására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

9. Javaslat az érdi 6719 hrsz-ú és 6724 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására óvodaépítés céljára (Rozsnyói utca)

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester  

 

 

10. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékelésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

11. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

 

12. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbítására és az alapító okirat módosítására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

 

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására, valamint a 100/2019.(IV.25.) Közgyűlési határozat módosítására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

 

14. Javaslat a Sportszervezeti Pályázati keret fel nem használt pénzmaradványának átcsoportosítására

Előadó: Tekauer Norbert települési képviselő

 

 

15. Javaslat alapítványi források átadására

Előadó:T. Mészáros András polgármester

 

 

16. Javaslat az 1. számú háziorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester  

 

 

17. Javaslat Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési tervének elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

18. Beszámolók:

-         Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

-         Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2018. évi működéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Böjtös Andrea elnök, Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány

 

 

19. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

20. Javaslat az Érd Közneveléséért Díj 2019. évi adományozására

Előadó:Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

21. Javaslat az Érd Egészségügyéért Díj 2019. évi adományozására(későbbi postázás)

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

22. Javaslat Érdi Közszolgálati Díj adományozására(későbbi postázás)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

Érd, 2019. május 24.

 

 

 

 

                                                                                          T. Mészáros András

Összesen 19 napirendi pont