Fõvárosi Közgyûlés ülése 2015.09.02.

Összesen 22 napirendi pont