Összesen 3446870 látogató
Összesen 6826 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Fõvárosi Közgyûlés ülése (04.27-én élőben közvetítjük)

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 271 megtekintés

 

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

N a p i r e n d e k:

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

1.                Javaslat bizottsági tagcserére

Előterjesztő: Tarlós István, Kovács Péter

 

2.                Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

Előterjesztő: Tarlós István

 

3.                Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté

 

4.                Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel megkötött közfeladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodás módosítására, valamint egyéb döntések meghozatalára Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

5.                Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

6.                Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúra korszerűsítése című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

7.                Javaslat a Bp. II. ker., Széll Kálmán téri szolgáltató épületben kialakított helyiségeknek a BKK Zrt., továbbá a BKV Zrt. részére - közfeladat ellátás céljából - történő ingyenes használatba adására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

8.                Javaslat a Bp. XVII. kerület 137838/14 hrsz.-ú ingatlan térítésmentesen Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonába adására irányuló megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

9.                Javaslat a Bp. XVI. kerület, Sarjú utca 5. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására közfeladat ellátása céljából Bp. Főv. XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a Rákosmenti Mezei Õrszolgálat részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

10.           Javaslat a Budapest XIV. ker. 29732/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakításáról és a Műcsarnokot magában foglaló ingatlanrész tulajdonjogának ingyenes átruházásáról szóló módosított megállapodás elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

11.           Javaslat a Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2017. évi üzemeltetése fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

12.           Javaslat a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

13.           Javaslat a kegyeleti közszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapszabályának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

14.           Javaslat a BFVT Kft. és az Enviroduna Kft. 2015. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

15.           Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésében lévő leselejtezett anyagok értékesítésének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

16.           Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára III.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

17.           Javaslat az FTSZV Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenységek  2016. évi díjtételeinek elfogadására, az FTSZV Kft. 2016. évi kompenzáció igényére, és közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

18.            2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok, II. ütem

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

19.           Parkolás-üzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a II. kerületi Önkormányzattal

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

20.           Javaslat a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása, illetve a "Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése" című szakaszolt projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

21.           Javaslat a Palatinus Strandfürdő műemléki rekonstrukciója, felújítása, átalakítása tárgyában készített beruházási megállapodás elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

22.           Javaslat támogatási szerződés megkötésére a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú, a "Csillaghegyi öblözet védelme" c. projekthez kapcsolódóan

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

23.           Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

24.           Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

25.           Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

26.           Javaslat köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó költségvetési intézmények létszámfejlesztésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

27.           Javaslat az "Örkény István Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő  cseréje" tárgyú beruházási feladat jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

28.           Javaslat a Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

29.           Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. egyszemélyessé válásával kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

 

30.           Javaslat kulturális kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

31.           Döntés Bárczy István Díj adományozásáról

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

32.           Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

33.           Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2015. évi beszámolójára és 2016. évi üzleti tervére vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

34.           Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

35.           Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

36.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságai tulajdonában álló ingatlanokon lévő szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

37.           Javaslat egyes közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára

a.) Javaslat a BDK Kft.-vel 2016. évi éves közszolgáltatási szerződés megkötésére és üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

b.) Javaslat a BDK Kft. társasági szerződésének Ptk. szerinti módosításával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

38.           Javaslat a FÕKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

39.           Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek elnevezésének megváltoztatására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

40.           Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

41.           Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati felhívás - TÉR_KÖZ 2016 - jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

42.           Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábban Budapesti Városigazgatóság Zrt.) 2015. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

43.           Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2015. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

44.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

45.           Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2015. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló, illetve működésének 2016. évi költségvetési javaslata elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

46.           Javaslat megállapodás megkötésére "Ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító hulladékgyűjtő udvar működtetése érdekében"

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

47.           Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi közfeladat-ellátási szerződésének elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

48.           Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

49.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

50.           Javaslat a FÕKERT Nonprofit Zrt. birtokában lévő egyes ingatlanok tulajdoni-, illetve használati viszonyainak rendezését célzó megállapodások megkötésére, valamint a FÕKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

51.           Javaslat 2016. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

52.           Javaslat a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti fővárosi fejlesztési feladatok megosztásához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

53.           Javaslat Budapest V. kerület, József nádor téren talajvízszint figyelő kút áthelyezéséhez szükséges megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

Tájékoztatók:

 

1.           Tájékoztató 2016. március 1. és március 31. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről  (zárt ülés)

 

2.            Tájékoztató a közösségi közlekedés intézményi átalakításának ÁSZ ellenőrzéséről, valamint a kiadott intézkedési tervekről

 

3.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi előirányzatainak január-március havi változásairól

 

4.            Tájékoztató a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2015. évi III-IV. negyedéves tevékenységéről

 

5.            Tájékoztató múzeumi pályázatok benyújtásáról

 

6.            Tájékoztatás kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásáról

 

7.            Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2015. évi felhasználásáról

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

B u d a p e s t, 2016. április "…."

 

 

 

 

 Tarlós István

főpolgármester