Összesen 3446898 látogató
Összesen 6826 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli közgyűléséről 2016.05.12.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 89 megtekintés

 

J e g y z ő k ö n y v

A Fővárosi Közgyűlés 2016. május 12-én (csütörtökön) a Városháza Dísztermében (Bp. V., Városház u. 9-11. I. emelet) megtartott rendkívüli üléséről.

 

J e l e n   v a n n a k:

 

Tarlós István, dr. Bácskai János, dr. Bagdy Gábor, Borbély Lénárd, Bús Balázs, Csárdi Antal, Gy. Németh Erzsébet, Hajdu László, Hassay Zsófia, dr. Hoffmann Tamás, Karácsony Gergely, dr. Kocsis Máté, Kovács Péter, Kovács Róbert,
dr. Láng Zsolt, dr. Nagy Gábor Tamás, Orbán Gyöngyi, Pokorni Zoltán, Riz Levente, Szabados Ákos, Szaniszló Sándor, Székely Sándor, Szentgyörgyvölgyi Péter, Tokody Marcell, dr. Tóth József, dr. Trippon Norbert, Ughy Attila, Vattamány Zsolt, Wintermantel Zsolt (29)

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző, Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, a Főpolgármesteri Hivatal aljegyzői, főosztályvezetői, a fővárosi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, a nemzetiségi önkormányzatok képviselői, East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. képviselője.

 

                                             ELNÖK: Tarlós István

 

 

(A szavazatok mellett zárójelben a Mötv. 47. §-a alapján a főváros lakosságszámának százalékos aránya szerepel.)

 

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc.)

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester (a továbbiakban ELNÖK): Jó reggelt kívánok! Kérem, hogy a képviselők szíveskedjenek elfoglalni a helyüket. Határozatképes a Közgyűlés, ennek ellenére javasolom, hogy aki esetleg nem jelentkezett még be, az szíveskedjék ezt megtenni.

Tisztelt Közgyűlés! Ez év március 30-án Tokody Marcell képviselő úr az M3-as bevezető szakaszával kapcsolatos kérdésére a választ írásban megkapta. A legutóbbi közgyűlésen feltett tíz kérdéséből kettőre szintén megkapta a választ. Nagy tisztelettel kérem Tokody Marcell képviselő urat - a munkatársaim természetesen szívesen megérdeklődik és legyártják ezeket a válaszokat -, hogy esetleg praktikus okokból megpróbálhatna szelektálni, és amit a közszolgáltató cégek művezetőitől lehet megtudni, azt ne feltétlenül tőlem kérdezze meg; képviselőként a cégvezetőnek is felteheted közvetlenül a kérdéseidet, időt takarítunk meg. Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony legalább olyanokat szokott kérdezni, amik nagyjából idevalók, ehhez az asztalhoz; arra kérlek, hogyha barátilag te is megteszed és nem kell a cégeknél művezetői szinten érdeklődnöm, akkor ezzel a munkatársaimnak valamennyi energiát megtakarítasz. Természetesen jogod van hozzá, nem azt vitatom, csak idő- és energiamegtakarítás céljából javasolom nagy tisztelettel ezt a megoldást.

A többi kérdésre Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony és Tokody Marcell képviselő úr is határidőben megkapja a választ.

Tokody Marcell képviselő úr ismét kérdést intézett hozzám céges gépkocsi vásárlásával kapcsolatban. Meg fogom kérni a kabinetemet, kérjék meg a főosztályvezetőt, hogy kérje meg az osztályvezetőt, az pedig kérje meg az ügyintézőt, hogy adjon választ erre; ugyanezen az úton vissza fog kerülni hozzám és képviselő úr megkapja a választ. Nagyon sajnálom, hogy ilyen "fajsúlyos" kérdésekben nem vagyok naprakészen tájékozott, de talán elhiszi, hogy nem foglalkozom vele. Ettől függetlenül tisztelettel biztosítom Tokody Marcell képviselő urat, hogy a nekem feltett kérdésre a választ az SZMSZ szerint írásban 30 napon belül meg fogja kapni.

A helyszínen osztottunk ki egy vizsgálóbizottság létrehozására irányuló előterjesztést, dr. Kocsis Máté polgármester úr, tanácsnok úr nyújtotta be.

Javasolom, hogy a meghívó szerinti 5. és 6. napirendi pont tárgyalását cseréljük meg. Egyéb bejelentenivalóm nincsen.

Megadom a szót Gy. Németh Erzsébet képviselő asszonynak.

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm a szót, főpolgármester úr. Én örülök annak, amit mondott itt az önnek feltett kérdésekkel kapcsolatban, csak azt szeretném kérni, hogy erről szíveskedjék a cégvezetőket is tájékoztatni, merthogy én néhány hete várok már különböző cégek vezetőitől közérdekű adatigénylés kapcsán adatokat, amiket a mai napig nem kaptam meg. Köszönöm szépen.

 

                                             ELNÖK: Értem a kérdését és igaza is van, meg fog történni.

Megadom a szót dr. Kocsis Máté polgármester úrnak.

 

                                             DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz-KDNP, polgármester): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Javaslom, hogy a meghívó szerinti 1. napirendi pontot, ami az M3-as metró infrastruktúra-rekonstrukciójára vonatkozó előterjesztés, a Közgyűlés a következő rendes ülésén tárgyalja meg, tehát a mai napirendről vegyük le.

 

                                             ELNÖK: Szavazni fog a Közgyűlés.

 

                                             DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz-KDNP, polgármester): Tekintettel arra - látom, az ellenzéki padsorokban némi értetlenkedés van, akkor tájékoztatást adnék -, hogy tudomásunk szerint tegnap a kormány a magyar buszgyártással kapcsolatos stratégiáról döntött, ami egyébként a hazai nemzetgazdaságnak elemi érdeke. Mi örülünk egyébként ennek a döntésnek, csak azt nem tudjuk, hogy a fővárosnak ebben a helyzetben szükséges-e még e tárgyban további egyeztetéseket lefolytatnia a kormánnyal. Tekintettel arra, hogy az időbe a két-három hét még belefér, én inkább azt javasolnám, hogy a következő ülésen tárgyaljunk erről, és ez az időtartam alkalmas lesz arra, hogy a kormánnyal a tegnapi döntés fényében szükséges egyeztetéseket a főváros vezetése lefolytassa. Csak ez áll a hátterében. Köszönöm, főpolgármester úr.

 

                                             ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk róla, polgármester úr.

Megadom a szót Tokody Marcell képviselő úrnak.

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. A kérdésekkel kapcsolatos észrevételeire a következőt szeretném reagálni. Nagyon sokszor előfordult már velem, hogy nem kaptam választ, amikor én közvetlenül Hivatalhoz vagy adott céghez fordultam, sőt olyan eset is előfordult, amikor éppen a Hivatal adott szervezeti egysége pontosan önhöz, önökhöz irányított, akkor Bagdy főpolgármester-helyettes úrhoz; ha emlékeznek, az az ominózus eset volt, amikor az OTP-t mindenfajta versenyeztetés vagy közbeszerzés nélkül választották ki számlavezetésre és hitelkeretnyújtásra. Tehát pingpongozhatnak a tisztelt képviselőkkel itt és ott, de akkor kérem, járjon közbe, hogy ez ne így történjen, és akkor nem önöknek fogom intézni ezeket a kérdéseket, ez is egy megoldás. Több képviselőtársam panaszkodott arra, hogy sajnos így működik, hogy a képviselő nem kap választ a kérdéseire, és egyedül az látszik biztosított útnak, ha a hivatalos formában, az SZMSZ szerint önnek vagy önöknek tesszük föl ezeket a kérdéseket.

Amit Kocsis Máté elmondott a napirendről való levétellel kapcsolatban, itt nagyon attól tartok, hogy kicsúsznánk a határidőből, hiszen novemberben meg kell kezdődjön a 3-as metró rekonstrukciója, mindenfajta halogatás ezt későbbre tolhatja és veszélyhelyzetet okoz a budapestiek számára. Az, hogy februárban kellett volna ebben a kérdésben dönteni, akkor volt előttünk először a napirenden és februártól - most már május van, egy rendkívüli ülésen ülünk itt - harmadjára van előttünk, már kétszer vettük le, most vennénk le harmadszorra, egyértelműen a magyar kormány felelőssége, hogy ennyit tol ezen az ügyön. A 3-as metró felújítását már réges-régen meg kellett volna kezdeni és mindenfajta halogatás, ami a buszos pótlást érinti, veszélybe sodorja a 3-as metró felújítását. Lehet, hogy ön ebben nem ért egyet, én ebben nagyon komoly veszélyeket látok, és a budapestieknek nem érdeke az, hogy ez minél későbbre tolódjon. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Annyiban akarok csak hozzászólni a kérdéshez, hogy nem szeretnék arról vitát nyitni, hogy önnek mennyiben van igaza és mennyiben nincs, mert ezt most mellőzném, csupán azt említeném meg, hogy dr. Kocsis Máté polgármester úr teljesen ártatlan az ügyben, nem tudhatta, hogy tegnap születik egy kormányhatározat. Ez valóban megszületett, elmondta, hogy ezzel függ össze az ő javaslata, nem ő találta ki, hogy szülessen tegnap egy kormányhatározat. Csupán csak ennyit tennék hozzá.

Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony!

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm a szót. A Fidesz hónapok óta veszélyezteti a 3-as metró felújítását. Azt gondolom, ha ma ezt a Kocsis Máté-javaslatot elfogadja a Közgyűlés, vagyis ma ismét nem döntünk a buszbeszerzésről, akkor ez továbbra is fennáll.

Azt meg már, ne haragudjon a tisztelt fideszes képviselő-társaság vagy frakció - bár frakció nincs a Fővárosi Közgyűlésben -, a kormányzati pofátlan cinizmus csúcsának tartom, hogy akkor, amikor ők kiírnak Volánbusz-tendert úgy 2 milliárd forint értékben, hogy abból csak a magyar buszgyártókat zárják ki, utána van bőr a kormány orcáján újra megakadályozni azt, hogy a budapestiek végre normális módon közlekedhessenek majd a 3-as metró felújítása során. Tehát egyszerűen ez egy cinikus kormányzati magatartás, amihez, azt gondolom, a Fővárosi Közgyűlésnek nem kell asszisztálnia.

Itt van az előterjesztés, megvan a tender, van győztes, a főpolgármester úr elmondta, hogy ebben az ügyben a város érdeke az, hogy a legolcsóbb, leggazdaságosabb ajánlatot fogadja el; egyszerűen nem értem ezt a fajta stratégiát. A kormány, ha úgy gondolja, hogy a buszágazatot és a magyar buszgyártást fejleszteni kell, akkor tegye meg a saját hatáskörében, amit meg kell tenni. Tavaly október óta tudott az, hogy muszáj pótolni majd a 3-as metrót a felújítás során. Miért nem volt eddig ez a dolog fontos? Miért a Fővárosi Közgyűlés előtt egy nappal fontos ez a dolog?

Tehát én azt javaslom, maradjon napirenden, és támogassuk a főpolgármesternek azt az elképzelését, amit ezen a héten a sajtóban nagyon sok helyen elmondott, magyarul: döntsünk abban, hogy vegyük meg ezt a 110 autóbuszt. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Szaniszló Sándor képviselő úré a szó. Csárdi Antal képviselő úr hozzászólása után engedjék meg, hogy lezárjam a napirend előtti vitát, nincs több jelentkező - természetesen Szaniszló képviselő úr és Csárdi képviselő úr szót kap.

 

                                             SZANISZLÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Főpolgármester Úr! A tegnap meghozott kormányhatározathoz én gratulálok, de gondolom, azt senki ép ésszel nem tételezi fel, hogy ez a 110 busz fogja megmenteni a magyar buszgyártást. Nyilván a kormány, ha emögött föl akar sorakozni, tegye, jogában áll, a cél is jó lehet.

Gondolom, itt hasonló stratégiát alkalmaznak, mint mondjuk a Mercedesnél vagy az Audinál, hogy minden egyes munkahelyhez adnak 5-8 millió forintot, és el tud indulni ez az ágazat, aminek hagyománya is van, és mondjuk azt, hogy mehessen is. De valóban, a 3-as metró rekonstrukciójának a megkezdését nem lehet halogatni, mert bármikor gond lehet, és gondolom, hogyha véletlenül megesne egy sajnálatos baleset, akkor nyilván nem mutogatna senki arra, hogy ez azért történt, mert esetleg éppen abban az időintervallumban került rá sor, amikor egy kormányhatározat miatt tologattuk egy fontos döntés meghozatalát. Minden feltétel adott ahhoz, hogy döntsünk, most még pénzünk is van rá, igaz, hogy csak 110-re és nem 150-re.

Én kérem tisztelettel a főpolgármester urat, hogy álljon ki az eredeti döntése mellett, és hozzuk meg ezt a döntést, mert novemberben valóban indulnia kell a rekonstrukciónak. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Még Csárdi Antal képviselő úrnak adok szót.

 

                                             CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen a szót. Nagyjából mindent elmondtak előttem ellenzéki képviselőtársaim. A cinizmust én most nem kívánom kommentálni, amit a nemzeti buszgyártási stratégia és a Volánbusz-tender, buszbeszerzési tender között vélek fölfedezni.

Ugyanakkor szeretném kérni a főpolgármester urat, hogy abban a kérdésben, mielőtt döntünk a napirendről, lássunk tisztán, hogyha ma levesszük a napirendről a buszpótlás napirendet, akkor az mekkora csúszást fog okozni a jelenlegi állapothoz képest. Én szeretném kérni a főpolgármester urat, hogy kérdezzük meg a BKV illetékes vezetőjét arról, hogy egy ilyen döntés mekkora csúszást fog okozni, lássunk tisztán, hogy mielőtt levesszük napirendről ezt az előterjesztést, annak milyen következményei lesznek.

Mindannyiunk által ismert tény, hogy a 3-as metró állapota kritikus. Nem vagyok meggyőződve arról, sőt továbbmegyek: meg vagyok róla győződve, hogy minden további csúszás növeli a kockázatokat. Úgyhogy énnekem az a kérésem lenne, hogy mielőtt döntünk a napirendről, hallgassuk meg a BKV illetékes vezetőjét.

 

                                             ELNÖK: Röviden kérem Bolla Tibor vezérigazgató urat - elvileg itt kell legyen a teremben -, hogy röviden adjon választ a képviselő kérdésére, utána szavazunk és a vitát lezártuk.

 

                                             BOLLA TIBOR, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója: Köszöntök mindenkit. A képviselő úr azt kérdezte, hogy mennyit csúszik a 3-as metró felújítása a buszbeszerzés miatt. Ez részint összefügg is és nem is. A 3-as metró felújítását novemberben kezdjük el. A buszok, amiknél most itt alá vannak írva szerződések: az egyiknél 150-180 napra szállítja le a buszokat a szállító, a másik pedig egy összeszerelést taglal, ami folyamatosan valószínűleg hosszabb időt vesz igénybe.

A 3-as metró felújítása most még nem indult volna el, és a pótlás kapcsán nyilvánvalóan, hogyha nem lesznek itt időben a buszok, a BKV mindent megtesz annak érdekében, hogy saját kapacitásával el tudja valahogy kezdeni a 3-as metró pótlását. Tehát ez a döntés önmagában még nem csúsztatja a 3-as metrót, de ideje lenne már hamarosan majd dönteni benne, mert úgy készülne föl a BKV Zrt. is a pótlásra.

Tehát ha most leveszi a képviselő-testület és két hét múlva dönt ez ügyben, akkor az a 3-as metró felújítását még nem fogja elcsúsztatni.

 

 

 

 

                                             ELNÖK: Képviselő úr, annyival toldanám meg - köszönöm a vezérigazgató úrnak a választ -, hogy május utolsó napjaiban vagy június első hetében rendes közgyűlést tartunk még. Tehát nincs, nem lesz most még nyári szünet, és azon a közgyűlésen én a magam részéről bizonyosan nem tartom elképzelhetőnek vagy kezelhetőnek, hogy a döntést tovább halasszuk. Ez a két hét, mi is számoltunk, nem okoz még csúszást. Ez még a novemberi kezdést lehetővé teszi. Az utolsó pillanat lesz ez a június eleje, amikor dönteni kell. Ha akkor nem dönt a Közgyűlés, az már valóban konkrét csúszást fog okozni. Ha azt gondolja, hogy mi örülünk vagy én örülök, vagy akár Kocsis Máté örül, akkor téved.

Köszönöm szépen a képviselők hozzászólását. Kérem, hogy Kocsis Máté polgármester úr ügyrendijéről, hogy az 1-es napirendi pontot a következő rendes közgyűlésen, ami várhatóan körülbelül két hét múlva lesz, tárgyaljuk, döntsön, hogy ezt elfogadja-e, mármint polgármester úr javaslatát. Aki támogatja a polgármester úr javaslatát, az szavazzon majd igennel. Én jeleztem a saját politikai közösségemnek, hogy mivel az én előterjesztésemről van szó, én nem fogok ebben állást foglalni.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a "Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára" című előterjesztés tárgyalását a Közgyűlés következő rendes ülésére elnapolja.

 

Kérem, indítsuk a gépet, szavazunk! (Szavazás.)

 

 

 

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

647/2016.(V.12.)                       úgy dönt, hogy a "Javaslat az M3 metró

Főv.Kgy.h.                               infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára" című előterjesztés tárgyalását a Közgyűlés következő rendes ülésére elnapolja.

[17 igen (68,45 %), 9 ellenszavazat (18,12 %),
1 tartózkodás (3,81 %)]

 

                                             ELNÖK: 17 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés a polgármester úr javaslatát.

A 2. napirendi pontunk, ennek is a) pontja a tavalyi évi költségvetés beszámolója. Megadom a szót főpolgármester-helyettes úrnak… (Jelzésre.) Bocsánatot kérek, egy kis türelmet! Gondolom, hogy az ügyrendi is erről szólt.

A napirend egészéről kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az elfogadásáról döntsön.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1.            Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról (külön kötetben)

a.)      Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

b.)     Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására

2.            Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

3.            a.)      Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

b.)     Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

4.            Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

5.            Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában

6.            Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

648/2016.(V.12.)                       az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

Főv.Kgy.h.                               1.         Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

 

                                                         a.)     Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

                                                         b.)     Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására

 

2.               Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

 

3.               a.)     Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

 

b.)     Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

 

4.               Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

 

5.               Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában

 

6.               Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására

[19 igen (72,27 %), 6 ellenszavazat (11,30 %),
3 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

 

 

 

                                             ELNÖK: 19 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

Most tehát akkor a beszámoló. Megadom a szót Szaniszló Sándor képviselő úrnak.

 

 

                                             SZANISZLÓ SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Főpolgármester Úr! Tekintettel arra, hogy a rendkívüli ülést éppen az előbbi napirendi pont miatt hívtuk össze, és tekintettel arra, hogy emiatt kellett kutyafuttában tárgyalni az összes céges beszámolót, tudom, hogy megszavaztuk az előbb a napirendet, de én mégis kérem, döntsön a Közgyűlés abban, hogy vegyük le a napirendi pontok közül a 2-est is, azért, hogy akkor legalább legyen idő normálisan megtárgyalni a bizottságoknak is meg a képviselőknek is legyen alkalmuk tájékozódni.

Tehát kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a 2. számú napirendi pontot ma nem tárgyaljuk. Május 31-e a törvényes határidő arra, hogy ez megtárgyalásra kerüljön. Éppen ezért zsúfolták be mára, mert az volt az eredeti forgatókönyv, hogy májusban már nem lesz közgyűlés. Most tudjuk, hogy lesz, éppen ezért kérem tisztelettel, kapják meg a képviselők azt a lehetőséget, hogy érdemben tudják ezeket a beszámolókat tanulmányozni. Köszönöm.

 

 

                                             ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Azért nem támogatják az előterjesztők a javaslatát, mert amiről ön beszél, az a 4-es napirendi pont. (Szaniszló Sándor: Jogos!) Köszönöm szépen. De ha akarja, szavaztatok ettől függetlenül. (Szaniszló Sándor: A 4-esről!) A 4-esről, jó.

A 4-es napirendi pont levételéről szavazzunk. Az szavazzon igennel, aki le akarja venni… (Jelzésre.) Bocsánat, még Láng Zsolt polgármester urat hallgassuk meg ügyrendileg!

 

 

                                             DR. LÁNG ZSOLT, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke: Tisztelt Főpolgármester Úr! Én úgy gondolom, hogy valóban - és ezt a mi bizottsági ülésünk előtt is elmondtam -, az egy szokatlan dolog, hogy két és fél nappal előtte megkapjuk ezeket a beszámolókat azzal, hogy a bizottságok döntsenek róla, hogy jöhet-e a közgyűlés elé. Azonban akkor, amikor egy bizottsági elnök összehívja a bizottságát, akkor azt gondolom, hogy ezt mérlegeli és dönt. Szaniszló úr is döntött arról, mint ahogy mi is, hogy ma reggel bejöttünk ezért fél kilencre, a külsősök is, végigtárgyaltuk, két nap alatt akkor foglalkoztunk vele, megkérdeztük, amit meg kellett, és egyébként döntöttünk a kérdésben a bizottság előtt.

Én azt gondolom, hogyha ugyanezt Szaniszló úr megtette, hogy összehívta a bizottságot és döntött róla, akkor ő felelősen, mint bizottsági elnök ezt a kérdést megvitatta és döntött róla. Tehát döntsön a Fővárosi Közgyűlés! Én nem gondolom, hogy… - akkor bohócot csinálunk magunkból. Akkor miért jöttünk be, két napig miért foglalkoztunk vele, és miért tartottunk rendkívüli ülést ma reggel? Akkor bohócot csinálnak belőlünk, hogyha most innentől elnapoljuk, mert tulajdonképpen úgy döntöttünk, hogy nem tudtuk eléggé megnézni.

 

 

                                             ELNÖK: Logikus, amit a polgármester úr mondott. Ezzel együtt, polgármester úr, kötelességem megszavaztatni. Tehát arra kérek mindenkit, hogy figyeljen. Arra kérek mindenkit, hogy figyeljen!

Aki le akarja venni a 4-es napirendi pontot, az szavazzon igennel.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés leveszi napirendjéről a "Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára" és a "Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára" című előterjesztéseket.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

649/2016.(V.12.)                       nem fogadja el a "Javaslat a Fővárosi

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára" és a "Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára" című előterjesztések napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

[7 igen (6,59 %), 19 ellenszavazat (70,01 %),
2 tartózkodás (11,52 %)]

 

 

                                             ELNÖK: 7 igen szavazattal, 19 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elvetette a Közgyűlés.

Kérem, hogy a napirend egészéről ezek után szavazzunk.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1.            Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról (külön kötetben)

a.)      Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

b.)     Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására

2.            Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

3.            a.)      Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

b.)     Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

4.            Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

5.            Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában

6.            Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

 

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

650/2016.(V.12.)                       az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

Főv.Kgy.h.                               1.         Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

                                                         a.)     Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

                                                         b.)     Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására

2.               Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

3.               a.)     Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

b.)     Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

4.               Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

5.               Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában

6.               Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására

[19 igen (70,01 %), 6 ellenszavazat (11.30 %),
3 tartózkodás (6,81 %)]

 

                                             ELNÖK: 19 igen szavazattal elfogadta a Közgyűlés.

Tehát a 2/a. előterjesztéssel indulunk.

 

                                             A napirend 1./ pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

a.) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Megadom a szót főpolgármester-helyettes úrnak.

 

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Bagdy Gábor): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! A 2015. évet is sikeresen zártuk, a nehéz gazdasági körülmények között a főváros a működőképességét megtartotta, a legfontosabb feladatait el tudta látni, úgyhogy úgy gondolom, a főváros működése a nehezedő körülmények között is biztosított volt tavaly, és az idén is meggyőződésem szerint ugyanilyen végeredményre fogunk jutni.

Összességében tehát - nem szeretnék részletekbe menni - eredményes költségvetésről tudunk beszámolni. A beszámoló tartalmazza azokat a számszaki adatokat a 9. oldalon, amelyek a bevételeinket és a kiadásainkat mutatják. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy bizonyos régi folyamatokon nem sikerült javítanunk, hogy a sok pozitívumot ne soroljam föl - hiszen annyi pozitívum van, amit mondhatnék -, de a negatívumokról is szót kell ejtenünk őszintén egymás között. Egy dolgon nem tudtunk érdemben sokat javítani, és úgy tűnik, ennek valami rendszerbeli problémája is van, hogy a felhalmozási kiadásaink teljesülése mindig érdemben elmarad a tervezettől. Ez általában éppen abból adódik, hogy nekünk olyan törvényi kötelezettségeink vannak, hogy a fedezetnek mindig rendelkezésre kell állnia a beszerzések elején és így a tervezetthez képest csúszások vannak. Ez valamilyenfajta rendszerbeli hiba, kitűztük célul, hogy ezen változtassunk, próbáltunk is változtatni, de a számok azt mutatják, hogy teljes eredményt ezen a területen nem lehet elérni. Egyébként azt gondolom, hogy a törekvéseink megvalósultak és egy sikeres évet zártunk.

Köszönöm szépen.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm. Önöké a szó, tisztelt képviselők. (Senki sem jelentkezik.) Hozzászólás, kérdés nincsen. Három pontból áll az előterjesztés. Megkérdezem, kíván-e valaki a három pont valamelyikéről külön szavazni. (Nincs jelzés.) Nem kíván.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 7/g. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Megalkotja 16/2016. (……) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról.

 

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Kérem, indítsuk a gépet, szavazunk. (Szavazás.)

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

651/2016.(V.12.)                       jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata

Főv.Kgy.h.                               2015. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 7/g. számú melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
9 tartózkodás (21,93 %)]

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 16/2016. (V. 18.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról.

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
9 tartózkodás (21,93 %)]

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

652/2016.(V.12.)                       jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata

Főv.Kgy.h.                               2015. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
9 tartózkodás (21,93 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 9 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés az előterjesztést.

Megadom a szót főpolgármester-helyettes úrnak a b.) pont elővezetésére.

 

                                             A napirend 1./ pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

b.) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására 

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Bagdy Gábor

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tisztelt Közgyűlés! Mint láthatják, a b.) pontban a pénzmaradványról döntünk, ezt az előterjesztés tartalmazza. Szeretném jelezni, hogy még van egy feladatunk a pénzmaradvánnyal kapcsolatban, nevezetesen a következő közgyűlésre a vonatkozó költségvetési rendeletünket fogjuk behozni, és ott fogunk ennek a felhasználásáról - ami mintegy 1,7 milliárd forint az intézményeknél meg a fővárosban együtt - dönteni. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs. Nyolc pontból áll az előterjesztés. Kíván-e valaki a nyolc pont bármelyikéről külön szavazást? (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a Főpolgármesteri Hivatal, a költségvetési intézmények 2015. évi maradványát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Jóváhagyja a költségvetési intézmények:

a)   2015. évi alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;

b)   a 2015. évi vállalkozási tevékenysége maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;

c)   a visszatervezett maradványát címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;

d)   szabad maradvány elvonását címkódonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Jóváhagyja a Főpolgármesteri Hivatal 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását, a visszatervezett maradványát, a szabad maradvány elvonását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

 

 

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

 

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó, felhasználási kötöttséggel járó normatív, központosított és egyéb kötött felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbiak szerint:

  a 2015. évi felhasználási kötöttséggel járó normatív felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 2/a. számú melléklete szerinti tartalommal;

  a 2015. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal;

  az előző évekre vonatkozó központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti tartalommal;

  az előző évekre kapott egyes kötött felhasználású fejlesztési célú támogatások több éves elszámolását az előterjesztés 2/d. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Budapest Főváros Önkormányzata, a Főpolgármesteri Hivatala és a költségvetési intézmények 2015. évi maradványáról és a kapcsolódó elvonásokról szóló döntéseknek megfelelően címenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban módosítja a 2016. évi költségvetési rendeletben az előirányzatokat az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéseknek megfelelően gondoskodjon a költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal szabad maradványa befizetésének teljesítéséről.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, indítsuk a gépet és szavazzunk! (Szavazás.)

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

653/2016.(V.12.)                       jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a

Főv.Kgy.h.                               Főpolgármesteri Hivatal, a költségvetési intézmények 2015. évi maradványát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (18,12 %)]

 

654/2016.(V.12.)                       Jóváhagyja a költségvetési intézmények:

Főv.Kgy.h.                               a)   2015. évi alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;

b)   a 2015. évi vállalkozási tevékenysége maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;

c)   a visszatervezett maradványát címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;

d)   szabad maradvány elvonását címkódonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (18,12 %)]

 

655/2016.(V.12.)                       Jóváhagyja a Főpolgármesteri Hivatal 2015. évi

Főv.Kgy.h.                               kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását, a visszatervezett maradványát, a szabad maradvány elvonását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (18,12 %)]

 

 

656/2016.(V.12.)                       Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi

Főv.Kgy.h.                               kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés
8. számú melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (18,12 %)]

 

657/2016.(V.12.)                       Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi

Főv.Kgy.h.                               maradvány elszámolásához kapcsolódó, felhasználási kötöttséggel járó normatív, központosított és egyéb kötött felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbiak szerint:

  a 2015. évi felhasználási kötöttséggel járó normatív felhasználású állami támogatások elszámolását az előterjesztés 2/a. számú melléklete szerinti tartalommal;

  a 2015. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal;

  az előző évekre vonatkozó központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti tartalommal;

  az előző évekre kapott egyes kötött felhasználású fejlesztési célú támogatások több éves elszámolását az előterjesztés 2/d. számú melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (18,12 %)]

 

658/2016.(V.12.)                       Budapest     Főváros     Önkormányzata,     a

Főv.Kgy.h.                               Főpolgármesteri Hivatala és a költségvetési intézmények 2015. évi maradványáról és a kapcsolódó elvonásokról szóló döntéseknek megfelelően címenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban módosítja a 2016. évi költségvetési rendeletben az előirányzatokat az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (18,12 %)]

 

659/2016.(V.12.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat

Főv.Kgy.h.                               módosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő:   a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (18,12 %)]

 

 

660/2016.(V.12.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéseknek

Főv.Kgy.h.                               megfelelően gondoskodjon a költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal szabad maradványa befizetésének teljesítéséről.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

[19 igen (70 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (18,12 %)]

 

                                             ELNÖK: 19 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 8 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés az előterjesztést.

Következő napirendi pontunk az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztása és díjazásuk megállapítása.

 

                                    A napirend 2./ pontja: Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Itt el kell mondjam, hogy személyi ügyről lévén szó hivatalból vagyok előterjesztő, a könyvvizsgálókat nem ismerem, tehát ha valakinek kérdése van, akkor megkeressük, ki tud válaszolni rá. (Jelzésre:) Kérdés, hozzászólás nincsen. Tizenegy pontból áll az előterjesztés. Kérdezem, kíván-e valaki bármelyikről külön szavazni. (Nincs jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   a KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Kft. (székhelye: 1164 Bp., Beniczky T. u. 12/b., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000185, cégjegyzékszáma: 01-09-162846) RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-től 2018. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Kasnyik János (könyvvizsgáló kamarai tagszáma: 003850) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását
400.000 Ft/év + áfa összegben.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (székhelye: 1026 Bp., Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 003152) 2016. június 1-től 2018. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 2.592.000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-t (székhelye: 1212 Bp., Martinász u. 22/1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 004191, cégjegyzékszáma: 01-09-187464), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Csabai Gergelyt (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006216) 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra
60.000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.-t (székhelye: 1064 Bp., Szondi u. 63. 1. lh. fszt. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002003, cégjegyzékszáma: 01-09-200497), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Fábik-Balogh Évát (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006057) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100.000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.-t (székhelye: 1064 Bp., Szondi u. 63. 1. lh. fszt. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002003, cégjegyzékszáma: 01-09-200497), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Fábik-Balogh Évát (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006057) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100.000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1181 Bp., Barcsay u. 36., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000267, cégjegyzékszáma: 01-09-266531), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja dr. Printz Jánost (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 004097) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100.000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1121 Bp., Zugligeti út 6., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000071, cégjegyzékszáma: 01-09-062748, a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Idei Erzsébetet (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007023) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100.000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000233, cégjegyzékszáma: 01-09-561335), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 002555) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 1.512.000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 003152) 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra 600.000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a PERTIA Könyvvizsgáló Zrt.-t (székhelye: 1055 Bp., Szalay u. 2., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000260, cégjegyzékszáma: 01-10-043539), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Virág Attilát (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 004242) 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra 500.000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlés nélküli tagi határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   Németh Csabáné egyéni vállalkozó (1136 Bp., Tátra u. 44. III. em. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000194) a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időszakra, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 250.000 Ft/hó + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviseletében kötött mandátummal eljárjon és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, indítsuk a gépet, szavazunk. (Szavazás.)

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

661/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   a KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Kft. (székhelye: 1164 Bp., Beniczky T. u. 12/b., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000185, cégjegyzékszáma: 01-09-162846) RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-től 2018. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Kasnyik János (könyvvizsgáló kamarai tagszáma: 003850) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 400.000 Ft/év + áfa összegben.

Határidő:   a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

662/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (székhelye: 1026 Bp., Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 003152) 2016. június 1-től 2018. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbi könyvvizsgálói díjazással megegyezően 2.592.000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

663/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-t (székhelye: 1212 Bp., Martinász u. 22/1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 004191, cégjegyzékszáma: 01-09-187464), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Csabai Gergelyt (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006216) 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra
60.000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

664/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.-t (székhelye: 1064 Bp., Szondi u. 63. 1. lh. fszt. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002003, cégjegyzékszáma: 01-09-200497), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Fábik-Balogh Évát (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006057) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100.000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

 

 

 

 

 

665/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft.-t (székhelye: 1064 Bp., Szondi u. 63. 1. lh. fszt. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002003, cégjegyzékszáma: 01-09-200497), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Fábik-Balogh Évát (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 006057) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 100.000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

666/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1181 Bp., Barcsay u. 36., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000267, cégjegyzékszáma: 01-09-266531), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja dr. Printz Jánost (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 004097) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra
100.000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

667/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1121 Bp., Zugligeti út 6., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000071, cégjegyzékszáma: 01-09-062748, a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Idei Erzsébetet (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007023) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra
100.000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

668/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000233, cégjegyzékszáma: 01-09-561335), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Tóth Józsefet (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 002555) 2016. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra 1.512.000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

669/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 003152) 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra 600.000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

670/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a PERTIA Könyvvizsgáló Zrt.-t (székhelye: 1055 Bp., Szalay u. 2., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000260, cégjegyzékszáma: 01-10-043539), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Virág Attilát (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 004242) 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időtartamra 500.000 Ft/év + áfa megbízási díjért.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

671/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlés nélküli tagi határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   Németh Csabáné egyéni vállalkozó (1136 Bp., Tátra u. 44. III. em. 1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000194) a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2016. június 1-től 2017. május 31-ig terjedő időszakra, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását 250.000 Ft/hó + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviseletében kötött mandátummal eljárjon és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő:   a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,81 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (18,12 %)]

 

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

Következő napirendi pontunk: döntés a Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről. Kérdezem dr. Nagy Gábor polgármester urat, van-e kiegészítése.

(Jelzésre:) Elnézést kérek, kihagytam egy napirendi pontot. Kell helyesbítsek, a következő napirendi pontunk a gazdasági társaságok beszámolói.

 

 

                                    A napirend 3/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára 

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor,
dr. Szeneczey Balázs

 

 

                                             ELNÖK: Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úrnak, illetve a b.) pontnál dr. Kocsis Máté polgármester úrnak megadom a szót. (Jelzésre:) Van egy előterjesztői kiegészítés, ha jól látom, az a.) ponthoz. Főpolgármester-helyettes úr? (Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes: Nincs kiegészítésem.) Polgármester úrnak sincs. Hat pontból áll az előterjesztői kiegészítéssel együtt az a.) pont. Kíván-e valaki külön szavazni? (Nincs jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

-   A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2015. éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

-   A felügyelőbizottság beszámolójának tudomásulvételét a felügyelőbizottság 2015. évi tevékenységéről.

-   A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok mFt-ban)

Mérlegfőösszeg

123.333

Adózás előtti eredmény

1.240

Adózott eredmény

803

Eredménytartalék

3.825

Osztalék

0

Mérleg szerinti eredmény

803

-   A 2015. évi adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba történő átvezetésének jóváhagyását.

-   Az igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadását azzal, hogy a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő:     a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2016. május 30. (megismétlés esetén 2016. június 13.)

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolójáról és az eredményfelhasználási indítványáról.

-   Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről.

-   A Társaság könyvvizsgálója (PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., nyt. sz.: 001464, Tímár Pál könyvvizsgáló, k. tsz.: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Az igazgatóság évi számadása és javaslata alapján a Társaság 2015. évi éves beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a vonatkozó könyvvizsgáló jelentés alapján a következők szerint:

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok mFt-ban)

Mérlegfőösszeg

128.374

Saját tőke

101.946

Adózás előtti eredmény

5.486

Adózott eredmény

3.341

Eredménytartalék igénybevétele

696

Jóváhagyott osztalék

4.037

Mérleg szerinti eredmény

0

-   Az igazgatóság 2015. évi eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának elfogadását, mely szerint a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére 4.036.667 eFt osztalék kerüljön kifizetésre, 696 mFt eredménytartalék igénybevételével.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő:     a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2016. május 27. (megismétlés esetén 2016. június 2.)

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. évi rendes taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   Az ügyvezető által a Társaság 2015. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés elfogadását.

-   A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2015. évi beszámolójáról.

-   A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623), jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi beszámolójáról.

-   Az ügyvezető által készített, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a következők szerint:

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok eFt-ban)

Mérlegfőösszeg

15.065.038

Saját tőke

9.284.205

Jegyzett tőke

8.478.900

Adózás előtti eredmény

238.241

Adózott eredmény

238.241

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

0

Jóváhagyott osztalék, részesedés

113.087

Mérleg szerinti eredmény

125.154

-   Az ügyvezető felügyelőbizottság által jóváhagyott eredményfelosztási javaslatának elfogadását, mely szerint: az ELMÛ Nyrt. tag részére a társasági szerződés alapján a társasági taggyűlést követő 30. napig fizetendő osztalék 113.087 eFt, míg a 125.154 eFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes taggyűlésének napja 

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva

-   Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Baker-Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., 1124 Budapest, Jagelló út 14., Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel az igazgatóság és felügyelőbizottság által meghozott határozatokra - a következők szerint:

 

 

 

 

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok mFt-ban)

Mérlegfőösszeg

672.603

Saját tőke

190.598

Jegyzett tőke

127.000

Adózás előtti eredmény

55.517

Adózott eredmény

55.517

Mérleg szerinti eredmény

55.517

-   Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

-   Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 43/2016. (III. 16.) sz. és a felügyelőbizottság 27/2016. (III. 21.) sz. határozataiban foglalt javaslat szerint - a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

-   Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

-   Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft., 1054 Budapest, Báthori u. 20. 3/1., könyvvizsgálatért személyében felelős dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000691) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel a Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága által hozott határozatokra - a következők szerint:

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok eFt-ban)

Mérlegfőösszeg

146.903.118

Saját tőke

4.742.087

Jegyzett tőke

1.980.000

Adózás előtti eredmény

132.620

Adózott eredmény

132.620

Mérleg szerinti eredmény

132.620

-   Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

-   Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 177/2016. (V. 4.) sz. határozatában foglalt javaslat szerint - a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   A Társaság felügyelőbizottsága jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   A Társaság könyvvizsgálójának (Németh Csabáné, kamarai tag könyvvizsgáló tagsági szám: 000194) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet, üzleti jelentés) elfogadását a következők szerint:

 

 

 

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok eFt-ban)

Mérlegfőösszeg

3.641.869

Saját tőke

256.399

Jegyzett tőke

50.000

Adózás előtti eredmény

3.100

Adózott eredmény

3.100

Mérleg szerinti eredmény

3.100

Vállalkozási eredmény

532

Közhasznú eredmény

2.568

-   A 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésének elfogadását.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, indítsuk a gépet, szavazunk. (Szavazás.)

 

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

672/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

-   A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2015. éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

-   A felügyelőbizottság beszámolójának tudomásulvételét a felügyelőbizottság 2015. évi tevékenységéről.

-   A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok mFt-ban)

Mérlegfőösszeg

123.333

Adózás előtti eredmény

1.240

Adózott eredmény

803

Eredménytartalék

3.825

Osztalék

0

Mérleg szerinti eredmény

803

-   A 2015. évi adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba történő átvezetésének jóváhagyását.

-   Az igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadását azzal, hogy a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő:   a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2016. május 30. (megismétlés esetén 2016. június 13.)

Felelős: Tarlós István

[17 igen (60,56 %), 2 ellenszavazat (0 %),
7 tartózkodás (15,34 %)]

 

 

 

 

 

673/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolójáról és az eredményfelhasználási indítványáról.

-   Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről.

-   A Társaság könyvvizsgálója (PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., nyt. sz.: 001464, Tímár Pál könyvvizsgáló,
k. tsz.: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Az igazgatóság évi számadása és javaslata alapján a Társaság 2015. évi éves beszámolójának (mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a vonatkozó könyvvizsgáló jelentés alapján a következők szerint:

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok mFt-ban)

Mérlegfőösszeg

128.374

Saját tőke

101.946

Adózás előtti eredmény

5.486

Adózott eredmény

3.341

Eredménytartalék igénybevétele

696

Jóváhagyott osztalék

4.037

Mérleg szerinti eredmény

0

-   Az igazgatóság 2015. évi eredmény felhasználására vonatkozó javaslatának elfogadását, mely szerint a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére 4.036.667 eFt osztalék kerüljön kifizetésre, 696 mFt eredménytartalék igénybevételével.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő:   a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2016. május 27. (megismétlés esetén 2016. június 2.)

Felelős: Tarlós István

[17 igen (60,56 %), 2 ellenszavazat (0 %),
7 tartózkodás (15,34 %)]

 

674/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. évi rendes taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   Az ügyvezető által a Társaság 2015. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés elfogadását.

-   A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2015. évi beszámolójáról.

-   A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623), jelentésének elfogadását a Társaság 2015. évi beszámolójáról.

-   Az ügyvezető által készített, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a következők szerint:

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok eFt-ban)

Mérlegfőösszeg

15.065.038

Saját tőke

9.284.205

Jegyzett tőke

8.478.900

Adózás előtti eredmény

238.241

Adózott eredmény

238.241

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

0

Jóváhagyott osztalék, részesedés

113.087

Mérleg szerinti eredmény

125.154

-   Az ügyvezető felügyelőbizottság által jóváhagyott eredményfelosztási javaslatának elfogadását, mely szerint: az ELMÛ Nyrt. tag részére a társasági szerződés alapján a társasági taggyűlést követő 30. napig fizetendő osztalék 113.087 eFt, míg a 125.154 eFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő:   a Társaság évi rendes taggyűlésének napja 

Felelős: Tarlós István

[17 igen (60,56 %), 2 ellenszavazat (0 %),
7 tartózkodás (15,34 %)]

 

 

 

675/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva

-   Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Baker-Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., 1124 Budapest, Jagelló út 14., Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel az igazgatóság és felügyelőbizottság által meghozott határozatokra - a következők szerint:

 

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok mFt-ban)

Mérlegfőösszeg

672.603

Saját tőke

190.598

Jegyzett tőke

127.000

Adózás előtti eredmény

55.517

Adózott eredmény

55.517

Mérleg szerinti eredmény

55.517

-   Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

-   Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 43/2016. (III. 16.) sz. és a felügyelőbizottság 27/2016. (III. 21.) sz. határozataiban foglalt javaslat szerint - a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[17 igen (60,56 %), 2 ellenszavazat (0 %),
7 tartózkodás (15,34 %)]

 

 

676/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

-   Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

-   Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft., 1054 Budapest, Báthori u. 20. 3/1., könyvvizsgálatért személyében felelős
dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000691) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel a Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága által hozott határozatokra - a következők szerint:

 

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok eFt-ban)

Mérlegfőösszeg

146.903.118

Saját tőke

4.742.087

Jegyzett tőke

1.980.000

Adózás előtti eredmény

132.620

Adózott eredmény

132.620

Mérleg szerinti eredmény

132.620

-   Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

-   Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 177/2016. (V. 4.) sz. határozatában foglalt javaslat szerint - a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[17 igen (60,56 %), 2 ellenszavazat (0 %),
7 tartózkodás (15,34 %)]

 

 

 

677/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   A Társaság felügyelőbizottsága jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   A Társaság könyvvizsgálójának (Németh Csabáné, kamarai tag könyvvizsgáló tagsági szám: 000194) jelentését a Társaság 2015. évi éves beszámolójáról.

-   Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet, üzleti jelentés) elfogadását a következők szerint:

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

(adatok eFt-ban)

Mérlegfőösszeg

3.641.869

Saját tőke

256.399

Jegyzett tőke

50.000

Adózás előtti eredmény

3.100

Adózott eredmény

3.100

Mérleg szerinti eredmény

3.100

Vállalkozási eredmény

532

Közhasznú eredmény

2.568

-   A 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésének elfogadását.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő:   a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

[17 igen (60,56 %), 2 ellenszavazat (0 %),
7 tartózkodás (15,34 %)]

 

                                             ELNÖK: 17 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 7 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

A b.) pont három alpontból áll.

 

                                    A napirend 3/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté

 

                                             ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem. A három alpont valamelyikéről kíván-e valaki külön dönteni? (Nincs jelzés.) Ilyen igény sincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. "v.a." legfőbb szerveként eljárva

-   Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának ("Ráta ’80" Kft., 1121 Budapest, Gerinc u. 80., dr. Fainné Kaszab Sarolta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000257) jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a Társaság vezető tisztségviselője által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

Mérlegfőösszeg

55.900 eFt

Saját tőke

16.507 eFt

Jegyzett tőke

10.000 eFt

Adózás előtti eredmény

937 eFt

Mérleg szerinti eredmény

936 eFt

-   Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. "v.a." legfőbb szerveként eljárva

-   Elfogadja a Társaság 2016. március 31. napjával, mint fordulónappal elkészített, tevékenységet lezáró számviteli beszámolóját és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést, valamint a Társaság 2016. április 1. napjával, mint fordulónappal elkészített végelszámolási nyitómérlegét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, indítsuk a gépet, szavazunk. (Szavazás.)

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

678/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. "v.a." legfőbb szerveként eljárva

-   Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának ("Ráta ’80" Kft., 1121 Budapest, Gerinc u. 80., dr. Fainné Kaszab Sarolta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000257) jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

-   Elfogadja a Társaság vezető tisztségviselője által előterjesztett, a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

Mérlegfőösszeg

55.900 eFt

Saját tőke

16.507 eFt

Jegyzett tőke

10.000 eFt

Adózás előtti eredmény

937 eFt

Mérleg szerinti eredmény

936 eFt

-   Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[20 igen (70 %), 0 ellenszavazat,
8 tartózkodás (21,93 %)]

 

679/2016.(V.12.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. "v.a." legfőbb szerveként eljárva

-   Elfogadja a Társaság 2016. március 31. napjával, mint fordulónappal elkészített, tevékenységet lezáró számviteli beszámolóját és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést, valamint a Társaság 2016. április 1. napjával, mint fordulónappal elkészített végelszámolási nyitómérlegét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[20 igen (70 %), 0 ellenszavazat,
8 tartózkodás (21,93 %)]

 

 

680/2016.(V.12.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói

Főv.Kgy.h.                               döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[20 igen (70 %), 0 ellenszavazat,
8 tartózkodás (21,93 %)]

 

 

 

 

 

 

                                             ELNÖK: 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 8 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

Következő napirendi pontunk az ösztöndíjprogram.

 

 

                                             A napirend 4./ pontja: Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Nagy Gábor Tamás

 

 

                                             ELNÖK: Polgármester úr, mintha azt jelezted volna, hogy nincs kiegészítésed. Ki kíván hozzászólni az előterjesztéshez? (Nincs jelentkező.) Senki. Két pontból áll az előterjesztés. Kíván-e valaki külön szavazni? (Nincs jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Budapest Ösztöndíj Program keretében az alábbi személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:

1.   Bretus Borbála Blanka

2.   Buzássy László Máté

3.   Dorkó Nikolett

4.   Ertli Balázs

5.   Hentz Zsuzsanna

6.   Hortay Olivér

7.   Huszánk Daniella

8.   Kohut Mariann

9.   Kovács Lelle

10. Krasz Ádám

11. Lengyel Nóra

12. Maletics Alíz

13. Molnár Nóra

14. Pálfy Máté

15. Petró Noémi

16. Rády Szilveszter Károly

17. Schneider Mihály Benedek

18. Tóth Gergely

19. Tóth Melitta

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ösztöndíjak átadásáról, valamint az ösztöndíj-megállapodások megkötéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

681/2016.(V.12.)                       úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Programról

Főv.Kgy.h.                               szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Budapest Ösztöndíj Program keretében az alábbi személyek részére ítéli oda az ösztöndíjat:

1.   Bretus Borbála Blanka

2.   Buzássy László Máté

3.   Dorkó Nikolett

4.   Ertli Balázs

5.   Hentz Zsuzsanna

6.   Hortay Olivér

7.   Huszánk Daniella

8.   Kohut Mariann

9.   Kovács Lelle

10. Krasz Ádám

11. Lengyel Nóra

12. Maletics Alíz

13. Molnár Nóra

14. Pálfy Máté

15. Petró Noémi

16. Rády Szilveszter Károly

17. Schneider Mihály Benedek

18. Tóth Gergely

19. Tóth Melitta

[28 igen (91,93 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (0 %)]

 

682/2016.(V.12.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az

Főv.Kgy.h.                               ösztöndíjak átadásáról, valamint az ösztöndíj-megállapodások megkötéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[28 igen (91,93 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (0 %)]

 

 

 

                                             ELNÖK: 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

A következő napirendi pontunk dr. Kocsis Máté polgármester úr javaslata Alstom-ügyben.

 

 

                                             A napirend 5./ pontja: Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Kocsis Máté

 

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Szaniszló Sándor, Csárdi Antal, Tokody Marcell

 

 

                                             ELNÖK: Polgármester úr? (Dr. Kocsis Máté jelzésére:) Nincs kiegészítés. Hozzászólás? Szaniszló Sándor képviselő úr!

 

 

                                             SZANISZLÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Természetesen szocialista képviselőként a saját közösségem nevében mondom, hogy támogatunk minden vizsgálóbizottság felállítására vonatkozó javaslatot. Remélem, hogy a ma a napirendről levett buszbeszerzés ügyében nem kell majd ugyanilyen vizsgálóbizottságról döntenünk hamarosan. Köszönöm.

 

 

                                             ELNÖK: Megadom a szót Csárdi Antal képviselő úrnak.

 

 

                                             CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen a szót. Szeretném javasolni, hogy ne 3, hanem 5 fős legyen a bizottság létszáma. Azt gondolom, ez lehetőséget biztosít arra, hogy mind a kormányzó párt, mind az ellenzéki pártok nagyobb létszámban vehessenek részt benne. Szerintem ez egy fontos szempont annak a célnak az elérése érdekében, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Kocsis Máté polgármester úré a szó.

 

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Nem szeretnék ironizálni, de hát önnek úgyis mindegy, mert úgysem jár bizottsági ülésekre, hogy hány tagú. Ekképpen javaslom, hogy maradjon inkább a 3, én sokkal operatívabbnak tartok egy testületet, minél kisebb létszámú. Nyilván ellenzéki tagnak kell lennie benne, az nem is kérdés, de nem javasolnám, hogy elfogadjuk ezt a javaslatot.

Bár a főpolgármester úr majd nyilván javaslatot tesz a következő közgyűlés alkalmával arra, hogy ez a bizottság miként és milyen keretek között működjön, de nyilván azért itt nagyon sok ügyirat, akta és dokumentum kell, hogy feldolgozásra kerüljön. Énszerintem három ember is el tudja végezni ezt a munkát.

Egyébként éles vitát én nem nyitnék abból, hogy három- vagy öttagú egy bizottság, csak jelzem, hogyha valaki ennek tagja, mint bármelyik bizottságnak, akkor illik is, hogy eljárjon rá. Tehát nagyon jól hangzik itt javasolgatni, hogy minél nagyobb legyen egy bizottság, de aztán ott meg is kell jelenni, tisztelt képviselő urak, és a rendes állandó bizottságok is folyamatosan küzdenek a részvétellel, nemhogy ezek az eseti vagy vizsgálóbizottságok. Úgyhogy erre azért felhívom a figyelmüket, mielőtt itt a mozgalmi lelkesedés elvinné önöket az irányba, hogy az egész Közgyűlés maga legyen a vizsgálóbizottság.

De egyébként, főpolgármester úr, a magam részéről teljesen mindegy, hogy három- vagy öttagú ez.

 

 

                                             ELNÖK: Nekem különösen mindegy, tekintettel arra, hogy a minimálisnál is kevesebb ember ül a Közgyűlésben azok közül, akik az Alstom-szerződés idején is a Közgyűlés közelében voltak. Tehát én azt hiszem, hogy Kocsis Máténak meg nekem is, meg még sokaknak édes mindegy, hogy hányan lesznek ebben. Én azt nem nagyon szeretném, ha most egy vég nélküli viadal kezdődne a Közgyűlésben, és minden képviselő jelentkezne, aki szeretne benne lenni ebben a vizsgálóbizottságban. Megértem én, hogy ez egy nyilatkozási lehetőség lesz azok számára, akiknek nem járnak el a sajtótájékoztatójára, de nem erre megy ki a dolog.

Úgyhogy megadom még a szót Tokody Marcell képviselő úrnak, aztán lezárnánk ezt az élemedett vitát, mert félek, hogy nem a lényegről beszélünk.

 

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Természetesen a Jobbik támogatja a vizsgálóbizottság felállítását. Azt azonban meg kívánom jegyezni, hogy évek óta tudvalévő az, hogy ezek az Alstom-szerződések minimum gyanúsak, 2010 óta önök vezetik ezt a várost, tehát nem késtek sokat a vizsgálóbizottság felállításával, csak éppen hat évet - de jobb később, mint soha. Köszönöm.

 

 

 

                                             ELNÖK: Az a probléma, képviselő úr, hogy ön nem volt itt 2010-ben. 2010-ben kénytelenek voltunk ezeket a metrószerződéseket - élen az Alstom-szerződéssel - átnézni. Nekem rettenetesen sokat kellett kínlódnom, amíg ezeket kijavítottuk. 2009-ben, 2009 nyarán itt kellett volna lenni a 22 szerelvénynek, és 2010 októberében egy szerelvény sem volt itt. Azt, hogy a 2010 utáni Közgyűlés az akkor még viszonylag friss üggyel mennyit foglalkozott, az is mutatja, hogy 2011 óta az ügyészségen van ez a szerződés. Csak ennyit szerettem volna válaszolni önnek.

Lezárom a vitát, mert nincs több jelentkező. Csárdi Antal képviselő úr javaslatáról… Kérek szépen egy kis figyelmet, mert szavazunk! Képviselő hölgyek és urak, szavazni fogunk! Csárdi Antal képviselő úr javaslatára, hogy öttagú legyen ez a bizottság, aki ezt támogatja, az szavazzon majd igennel.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alstom metrókocsik beszerzési ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálására öttagú ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

683/2016.(V.12.)                       nem fogadja el Csárdi Antal módosító javaslatát,

Főv.Kgy.h.                               mely szerint:

"A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alstom metrókocsik beszerzési ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálására öttagú ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre".

[11 igen (27,87 %), 0 ellenszavazat,
17 tartózkodás (59,81 %)]

 

 

 

                                             ELNÖK: 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 17 tartózkodás mellett elutasította a Közgyűlés.

Az alapjavaslat két pontjáról kíván-e valaki külön szavazni? (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálására háromtagú ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz lére.

 

 

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a vizsgálóbizottság összetételét, illetve a bizottság működéséhez szükséges SZMSZ módosítást.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazunk! (Szavazás.)

 

 

 

 

 

 

 

H a t á r o z a t

a Fővárosi Közgyűlés

 

684/2016.(V.12.)                       úgy dönt, hogy az Alstom metrókocsik beszerzése

Főv.Kgy.h.                               ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálására háromtagú ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz lére.

[28 igen (91,93 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (0 %)]

 

685/2016.(V.12.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi

Főv.Kgy.h.                               Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a vizsgálóbizottság összetételét, illetve a bizottság működéséhez szükséges SZMSZ módosítást.

Határidő:   a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

[28 igen (91,93 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (0 %)]

 

                                             ELNÖK: 28 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

Az utolsó napirendi pontunk ma a "Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására". Elnézést kérek a vendégeinktől, de kénytelen vagyok a szabályok értelmében zárt ülést elrendelni. (A zárt ülésen részvételi jogosultsággal nem rendelkezők elhagyják az üléstermet. - Rövid szünet.)

 

 

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

 

 

                                             ELNÖK: A mai közgyűlést bezárom. Köszönöm a képviselők részvételét. Hamarosan megkapják az értesítést a rendes közgyűlés időpontjáról. Viszontlátásra!

 

(Az ülés végének időpontja: 9 óra 47 perc.)

 

 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. május 12-i rendkívüli ülésén.

 

 

 

 

 

 

( Sárádi Kálmánné dr. )

( Tarlós István )

főjegyző

főpolgármester

 

 

Melléklet: előterjesztések

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

a Fővárosi Közgyűlés 2016. május 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

 

 

 

Napirend                                                                                              Oldal

 

 

 

 

1.       Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról

         a.)    Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról                                                                                18 - 21

         b.)    Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására                                                                             21 - 28

 

2.       Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan                                            28 - 49

 

3/a.    Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára                                                                             49 - 71

 

3/b.    Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára                                                                                       71 - 76

 

4.       Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről                                                                                 76 - 79

 

5.       Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálása tárgyában                                                                                               79 - 84

 

6.       Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására                                                                                 ZÁRT