Összesen 2737414 látogató
Összesen 4763 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2017.12.06.

Feltöltő : Budapest, Főpolgármesteri hivatal 325 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

1.                Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

2.                Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

3.                Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi támogatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

 

 

4.                Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2018. évi munkatervére

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

5.                Javaslat a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott   részein   történő   elhelyezésének  tilalmáról szóló   4/2014.

(II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

6.                Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

 

7.                Javaslat 2018. évi folyószámla-hitelkeret szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

8.                Javaslat az 1065 Budapest, Nagymező utca 8. sz. alatti ingatlan (Capa Központ) bérleti szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

9.                Javaslat ingóság ingyenes haszonkölcsönbe adására a SOTE részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

10.           Javaslat a Budapest VI. Podmaniczky utca 33. szám alatti ingatlan kedvezményes használatba adására a "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány részére  

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

11.           Javaslat a lakásbérbeadási rendelet módosítására

 Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

12.           Javaslat Lech Kaczyñski szobor állítására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

 

 

13.           Javaslat a BKV Vasúti Járműjavító Kft. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

14.           Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

15.           Javaslat a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

16.           Javaslat az "M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció" projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

17.           Javaslat a "Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

18.           Javaslat a III. kerület Pusztakúti út (Róza köz - Fürdő utca) felújítása tárgyú feladat megvalósítására, a kapcsolódó engedélyokirat elfogadására és tervezési, kivitelezési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

19.           Javaslat "Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatokkal" kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

20.           Javaslat a Budapest XIII. kerület, Carl Lutz rakparton lévő 25 darab energiatorony üzemeltetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

21.           Javaslat a fővárosi közúti közvilágítási oszlopokon tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésére irányuló pályázat kiírására, valamint a közterületi oszlopok reklámcélú használatával kapcsolatos elszámolás elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

22.           Javaslat a FÕTÁV Zrt.-vel megkötött fővárosi vagyont érintő szerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

23.           Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat IX. ütem: XI. kerület Duna-parti szakaszra vonatkozó rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

24.           Javaslat a Budapest főváros rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott fővárosi településszerkezeti terv felülvizsgálata eredményének alapján történő módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

25.           Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

26.           Javaslat "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

27.           Javaslat a Millenniumi Földalatti Vasút tervezési projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

28.           Javaslat a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

29.           Javaslat a kulturális, szociálpolitikai és köznevelési szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

30.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2017. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

31.           Javaslat a BFTK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

32.           Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

33.           Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

34.           Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bús Balázs

 

 

35.           Javaslat a Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Fővárosi Közgyűlési rendelet módosítására

Előterjesztő: Szentgyörgyvölgyi Péter

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

36.           Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

37.           Javaslat behajthatatlan követelések számviteli rendezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

38.           Javaslat az Euro-Estate 2005 Ingatlanforgalmazó Kft. földhasználati díj tartozásának részletekben történő megfizetésére vonatkozó egyezségi megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

39.           Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének 2. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

40.           Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek elnevezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

41.           Javaslat az FKF NZrt.-vel kötött hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés megszüntetésére, valamint helyette új különálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, és új közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

42.           Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. december 8-án tartandó közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

43.           Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. december 8-án tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára  

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

44.           Javaslat a Budapest 2024. Zrt. "v.a." korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

45.           Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére, illetve módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.           Javaslat a "Műemléki keret 2016" egy megállapodásának határidő módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

47.           Javaslat az Egészséges Budapest Program megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó megállapodás megkötésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

48.           Javaslat a Balázs Mór síremlékének helyreállítására megkötött támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

49.           Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszer 2017-2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

50.           A FÕKERT NZrt. 2016. évi zöldfelületi közszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámoló és kompenzáció elszámolás

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

51.           Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés 3. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

52.           Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) című projekttel összefüggésben támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

53.           Javaslat a VEKOP-6.1.1.-15-BP1 számú pályázatok Területi Kiválasztási Rend szerinti elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

54.           Javaslat a BKSZT és a BKISZ projekteket érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.           Javaslat a Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. "va" 2016. 08. 01. - 2017. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

56.           Javaslat a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

57.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

58.           Javaslat szolgálati lakások kialakítására a fővárosi rendőri állomány részére

Előterjesztő: Tokody Marcell

 

 

59.           Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 1268/2017. (VIII. 30.) határozatának módosítására

Előterjesztő: Tokody Marcell

 

 

 

Tájékoztatók:

 

 

1.                Tájékoztató 2017. október 1. és október 31. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés) 

                                                                                                                        

 

2.                Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak január-október havi változásairól

 

 

3.                Tájékoztató az Európa Zöld Fővárosa 2020 díjra benyújtott pályázatról

 

 

4.                Tájékoztató Duna-Buda építészeti tervpályázat eredményéről

 

 

5.                Tájékoztató Budapest Főváros Közgyűlése 1283/2017. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatával elrendelt Főjegyző FPH079/890-7/2017. számú határozatának ügyében új eljárás lefolytatásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                Tájékoztató a 2017. évi múzeumi pályázatok eredményéről és támogatási szerződések megkötéséről

 

 

7.                Tájékoztatás kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásáról

 

 

8.                Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság "Utcai szociális szolgáltató befogadására és állami támogatására" benyújtott pályázatról  

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

B u d a p e s t, 2017. november 24.

 

 

 

 Tarlós István

főpolgármester

Összesen 67 napirendi pont