Összesen 3168426 látogató
Összesen 6205 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Fővárosi Közgyűlés ülésére 2018.02.21.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 317 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2018. február 21-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

 

1.                Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

 

 

2.                Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

3.                Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésére (Külön kötetben)

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Kovács Péter

 

 

4.                Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő  személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

5.                Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

6.                Tájékoztató a főpolgármester 2018. évi szabadsága ütemezéséről

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

7.                Javaslat a Rác Fürdő és Hotel épületek tulajdonjogának felszámolási eljárásban történő megszerzésére

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

 

 

8.                Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

9.                Javaslat a XI. kerület, Etele tér - Kelenföldi pályaudvar gyalogos aluljáróban lévő 14,61 m2 alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

10.           Javaslat a Bp. VII. ker. Marek József utca 35. szám alatti ingatlan kedvezményes bérbe adására a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

11.           Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására

a.)       Pénzügy Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok

b.)         Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

12.           Javaslat a BKV Panoráma Kft. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

13.           Javaslat a Miniszterelnökség által a Nemzeti Emlékhelyek támogatására 2017. évben biztosított költségvetési forrás 2018. évi felhasználása érdekében szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

14.           A közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

15.           Javaslat "Az M2 metróvonal járműállomány cseréje" feladattal kapcsolatban a BKV Zrt-vel kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 5. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

16.           Javaslat a KEHOP-3.2.1. a "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" c. projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

17.           Javaslat a "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" (KEOP1) projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

18.           Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

19.           Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

20.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

21.           Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal "Elektromos elosztó berendezések felújítása és cseréje" tárgyában kötött támogatási szerződés elszámolásának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

22.           Javaslat névtelen közterület elnevezésére (Minszk tér)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

23.           Javaslat az elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

24.           Javaslat egyes TÉR_KÖZ városrehabilitációs projektek támogatási szerződéseinek megkötésére, illetve egyes projektek együttműködési megállapodásának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

25.           Javaslat az "Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017" pályázat elbírálására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

26.           Javaslat településrendezési szerződéshez kapcsolódó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

27.           Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata közötti (1198/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.) együttműködési megállapodás végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

28.           Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

29.           Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 "Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések" c. konstrukcióba benyújtandó támogatási kérelmekhez

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

30.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

31.           Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Tájékoztatók:

 

 

1.                  Tájékoztató 2018. január 1. és január 31. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés)                                                                                                  

 

 

2.                  Tájékoztató a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetése céljából 2017. évben nyújtott támogatás felhasználásának elszámolásáról

 

 

3.                  Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett intézkedésekről (2017. IV. negyedév)

 

 

4.                  Tájékoztató a Budapesti Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégia 2017. évi monitoring jelentéséről

 

 

5.                  Tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. évi III. negyedéves előrehaladási jelentéseiről

 

 

6.                  Tájékoztatás a 6877 egyedi azonosító számú,  "FÁNK,  Mesepark  projekt

megvalósítása" feladatról

 

 

7.                  Tájékoztatás kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásáról

 

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

B u d a p e s t, 2018. február "…."

 

 

 

 Tarlós István

főpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

Összesen 37 napirendi pont