Összesen 2709719 látogató
Összesen 4583 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Fővárosi Közgyűlés ülésére 2018.01.24.

Feltöltő : Budapest, Főpolgármesteri hivatal 237 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2018. január 24-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

1.                Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

2.                Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

3.                Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft-t érintő egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

4.                Javaslat a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Tarlós István

 

5.                Javaslat a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Főpolgármesteri Hivatalban

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

 

 

 

 

6.                A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2018. évi megosztásáról szóló rendelettervezet

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

7.                Javaslat "Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

8.                Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. víziközmű fejlesztésből megvalósított beruházási számláinak rendezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

9.                Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat IX. ütem: XI. kerületi Duna-parti szakaszra vonatkozó rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

10.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az FKF NZrt. között kötendő megállapodás megkötésére "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú európai uniós támogatásból megvalósuló projekttel összefüggésben

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

11.           Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Bús Balázs, Szentgyörgyvölgyi Péter

 

12.           Javaslat a kulturális és köznevelési intézményekhez kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

13.           Javaslat megállapodás megkötésére intézményi gyermekétkeztetés költségeinek megosztása és a feladatellátáshoz szükséges ingatlanrész használatba adása tárgyában

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

 

 

14.           Javaslat szerződés megkötésére Fajó János Munkácsy Mihály - és Kossuth-díjas festőművész Térplasztika I. című faliképének letétbe adása tárgyában

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

15.           Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

16.           Döntés Csengery Antal Díj adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

 

17.           Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

 

18.           Javaslat a "Budapest" névhasználatot elutasító FPH003/5404-2/2017. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Tarlós István

 

19.           Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és a Hérosz Zrt. "f.a." között a Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukció kivitelezése tárgyában folyamatban lévő peres eljárás lezárása érdekében

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

20.           Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

21.           Javaslat a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

 

 

 

 

22.           Javaslat egyes korábbi egészségügyi funkciójú ingatlanokkal kapcsolatos megállapodás elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

23.           Javaslat a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ értékesítésével, a Bálnára irányuló jogi képviselettel kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

24.           Javaslat a BKV Zrt. 2018. évi bérfejlesztésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

25.           Javaslat a X. kerület Gergely-bánya növénytelepítésére megkötött támogatási szerződés teljesítésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

26.           Javaslat a közmeghallgatásra érkezett közérdekű javaslatokkal kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

27.           Javaslat Közép-Kelet-Európai Smart City Platform létrehozására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

28.           Javaslat a Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

29.           Javaslat tulajdonosi jóváhagyás megadására az Örkény István Színház Nonprofit Kft. részére elővásárlási jog gyakorlásához

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

30.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

Tájékoztatók:

 

 

1.                Tájékoztató 2017. november 1. és december 31. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés) 

 

 

 

 

        

2.                Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi előirányzatainak január-november havi változásairól

 

3.                Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi előirányzatainak január-december havi változásairól

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

B u d a p e s t, 2018. január "…."

 

 

 

 Tarlós István

főpolgármester