Összesen 3446113 látogató
Összesen 6819 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV a Fővárosi Közgyűlés üléséről 2018.06.13.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 47 megtekintés

J e g y z ő k ö n y v

A Fővárosi Közgyűlés 2018. június 13-án (szerdán) a Városháza Dísztermében (Bp. V., Városház u. 9-11. I. emelet) megtartott rendkívüli üléséről.

 

J e l e n   v a n n a k:

 

Tarlós István, dr. Bácskai János, dr. Bagdy Gábor, Borbély Lénárd, Bús Balázs, Gál József, Geiger Ferenc, Gy. Németh Erzsébet, Hassay Zsófia, dr. Hoffmann Tamás, Horváth Csaba, Karácsony Gergely, Karsay Ferenc, Kovács Péter, Kovács Róbert, dr. Láng Zsolt, dr. Nagy Gábor Tamás, Orbán Gyöngyi, Pokorni Zoltán, Riz Levente, Szaniszló Sándor, Szentgyörgyvölgyi Péter, Tokody Marcell, dr. Tóth József, dr. Trippon Norbert, Ughy Attila, Váradiné Naszályi Márta, Vattamány Zsolt, Wintermantel Zsolt (29)

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző, dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, a Főpolgármesteri Hivatal aljegyzői, főosztályvezetői, a fővárosi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, a nemzetiségi önkormányzatok képviselői, East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. képviselője.

 

                                             ELNÖK: Tarlós István

                                                            dr. Bagdy Gábor

 

 

 

(A szavazatok mellett zárójelben az Mötv. 47. §-a alapján a főváros lakosságszámának százalékos aránya szerepel.)

 

 (Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 17 perc.)

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elnézést a késésért, a közbeszerzési hatóságnál kellett tájékozódnom egy kicsit, és elcsúszott az idő. A Közgyűlés határozatképes. Megkezdjük a rendkívüli közgyűlés munkáját.

Elsősorban is a Fővárosi Választási Bizottság a Székely Sándor parlamenti képviselővé választása miatt megüresedett fővárosi képviselői mandátumot a jelölésre jogosult szervek bejelentése alapján Váradiné Naszályi Mártának rendelte kiadni. Ez egy érdekes helyzet most, amiért az új képviselő asszony persze nem felelős, még ilyennel 30 éve nem találkoztam: egy nem létező pártnak lesz képviselője a Közgyűlésben, de, ismétlem, a képviselő asszony erről nem tehet. Én tisztelettel köszöntöm őt a Közgyűlés képviselői körében, gratulálok neki! Meg kell kérjem a képviselő asszonyt, hogy fáradjon az emelvény elé a képviselői eskü letételéhez, majd utánam kell mondania a szöveget, a többieket pedig kérem, hogy ezt felállva hallgassuk meg. (A teremben lévők felállnak. - Váradiné Naszályi Márta az emelvény elé lép. - Az elnök előolvassa az eskü szövegét, amelyet Váradiné Naszályi Márta megismétel. - Taps.)

 

                                             ELNÖK: Gratulálok, képviselő asszony, mindannyiunk nevében, és jó munkát kívánok önnek. (Taps.)

 

                                             VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA (PM): Köszönöm szépen.

 

                                             ELNÖK: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Közgyűlés! Pótkézbesítéssel kapták meg 4. sorszámmal a meghívó szerinti 3. napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, ez a neurotikus napirendi pont, amelynek többször nekifutottunk már, az úgynevezett "hop on-hop off" koncessziós szerződés, és 3. sorszámmal kaptak meg egy személyi döntéssel összefüggő javaslatot, aminek egy végtelenül egyszerű oka van: Gulyás Gergely miniszter lett, és nem lehet tagja semmilyen felügyelőbizottságnak, határideje van, hogy le kell mondania, és javaslatot kaptam az új felügyelőbizottsági tag személyére. Kérem, hogy erről szíveskedjenek dönteni.

Egyben kérdezem… - dehogy kérdezem, majdnem megkérdeztem Gy. Németh Erzsébetet, hogy ki fog bejönni Hajdu Laci helyett, de ezt még nem tudjuk megmondani. (Gy. Németh Erzsébet jelentkezik.) De ha már emlegettem a képviselő asszonyt, mindjárt szót is kért. Megadom neki.

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen. Én hiányolok itt egy napirendi pontot a mai közgyűlés üléséről. Néhány napja elég nagy port vert fel a Red Bull Air Race közterület-használati engedélye, illetve az a helyzet, hogy majdnem három hétre lezárhatja a rakpartot és nagyon fontos közlekedési útvonalakat, egy közlekedési káoszt okozva a fővárosban. A sajtóból az derült ki, hogy a főpolgármester nem tudott erről a döntésről, vagy legalábbis ilyen hírek jelentek meg. Én azt gondoltam, hogy akkor a Fővárosi Közgyűlés mai ülésére ez a kérdés idekerül, szeretném megkérdezni, hogy miért nem. Szerintem ilyen hosszú időre ekkora területre egy ilyen zajszennyezettséget okozó versenynek nem kellene közterület-használati engedélyt adni, és főleg nem olyan kevés pénzért. Köszönöm.

 

 

                                             ELNÖK: A főpolgármester igazat mondott, képviselő asszony, beszéltem is a bizottsági elnök úrral, és abban maradtunk, hogy az ilyen neurotikus ügyek - mert bizottsági kompetenciáról van szó -, egyetértésben a bizottsági elnökkel, úgy gondolom, jobb, ha bekerülnek a Közgyűlés elé a jövőben. Egyrészt így el tudjuk kerülni, hogy a főpolgármester se tudjon róla, másodsorban a bizottsági elnök se kerül - olykor önhibáján kívül - kényelmetlen helyzetbe.

Ezért az az elképzelésünk Láng Zsolt polgármester úrral együtt, hogy az ilyen típusú ügyeket a jövőben Közgyűlés elé hozzuk.

Polgármester úrnak megadom a szót, ha van ezzel kapcsolatban mondanivalója.

 

                                             DR. LÁNG ZSOLT, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke: Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Szerintem a műfaj ismeretlen, hogy napirend előtt beszéljünk valamiről, ami nem tárgya a mai közgyűlésnek, és nem is tisztem, hogy a sajtóban megjelent állításokat egyenként végigvegyem. Nyilván, ahogy ezt már megszokhattuk, körülbelül a fele nem felel meg a valóságnak úgy, ahogy van.

Én arra hívnám fel a képviselő asszony figyelmét, hogy csak most folyamatosan hatodik éve van egy ilyen verseny, előtte a Gyurcsány-Bajnai-kormányok és Demszky Gábor alatt is folyamatosan volt. Meg lehet nézni és azt is, hogy mennyi pénzt szedett érte a főváros. Ezt tegye meg, kérem, képviselő asszony.

A hivatal előterjesztése alapján döntött a bizottságunk, egyébként egyhangúan, akkor még Hajdu László is ott ült a bizottságban, és mondom, hatodik éve. Annyi történt most, annyi a változás, hogy előrébb jött az időpont és nem akkor van, amikor szokott, ezért van ez a felzúdulás, vagy legalábbis ezért keltenek felzúdulást.

De, hogy képviselő asszony érezze, valóban beszéltünk a főpolgármester úrral is és én beszéltem a Hungaroring Zrt. vezérigazgatójával is arról, hogy valóban minden egyes budapesti eseménynél feltett szándékunk, hogy arányosan szervezzék meg ezeket, magyarul, azért valóban a városnak az igénybevétele és tűréshatára legyen figyelembe véve mindenfajta futóverseny, repülőverseny, autóverseny megszervezésénél. Tehát azt gondolom, hogy amit a főpolgármester úr mondott, hogy ez a Közgyűlés elé jöjjön, pont azt szolgálja, hogy beszéljünk a jövőben arról, hogy kell-e ilyen, mikor kell ilyen, hogyan kell ilyen, szakítsunk az eddigi több évtizedes hagyományokkal. Még egyszer mondom, önök alatt is ez a verseny volt, szerintem egyébként kevésbé szervezetten, de nézzük meg, hogy valójában így és itt kell-e ilyen versenyt tartani, és ha igen, akkor ennek mi a formája. Én erre abszolút nyitott vagyok, azt vettem észre, hogy a Hungaroring Zrt. is, mint szervező nyitott ezekre a kérdésekre, és rajtuk keresztül nyilván majd a szponzorcéggel, illetve a szervezőkkel is a jövőben le lehet ülni erről beszélni, ha valóban Budapesten ez ennyire kiváltja az indulatokat, illetve ennyire problémát okoz az itt élőknek. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban nem tárgya a mai közgyűlésnek ez a téma, és nemigen tudok ebben most már szót adni. Gy. Németh Erzsébetet megkérem, hogy most már röviden foglalja össze, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretne, mert mégis csak egy rendkívüli közgyűlésen ülünk. Akkor röviden kérem, képviselő asszony.

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen. Két megjegyzésem van csak Láng Zsoltnak. Ha valami nem pártpolitikai kérdés, az pontosan egy ilyen versenynek és annak a városra gyakorolt hatása, tehát ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy a bizottság egyhangúlag döntött, vagy nem egyhangúlag döntött és az egy helyes irány, ha erről a következő időszakban a Fővárosi Közgyűlés fog dönteni. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Én is köszönöm. Kérem, hogy döntsünk a kényszerű, rövid személyi kérdés napirendi pontok közé történő befogadásáról. Kérem, hogy erről szavazzanak!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés napirendjére veszi a "Javaslat személyi döntések meghozatalára" című előterjesztést.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

657/2018.(VI.13.)                      napirendjére veszi a "Javaslat személyi döntés

Főv.Kgy.h.                               meghozatalára" című előterjesztést.

[28 igen (83,81 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: A Közgyűlés 28 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Kérem, a napirend egészéről döntsenek!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1.         Javaslat személyi döntés meghozatalára

2.         Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

3.         Javaslat a "Széchenyi lánchíd és kapcsolódó beruházások" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

4.         Javaslat a "Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására" tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb döntések meghozatalára

5.         Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 a "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

6.         Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat számára biztosított környezetvédelmi támogatásból megvalósuló vízbázis védelem célú beruházás megvalósítására

7.         Javaslat a Rác Fürdő és Hotellel összefüggő felszámolási eljárásban meghozandó döntésekre

8.         Javaslat a 2021. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság vendéglátó városára vonatkozó megállapodás jóváhagyására

 

Szíveskedjenek indítani a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

658/2018.(VI.13.)                      az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

 

Főv.Kgy.h.                               1.         Javaslat személyi döntés meghozatalára

 

2.               Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

3.               Javaslat a "Széchenyi lánchíd és kapcsolódó beruházások" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

 

4.               Javaslat a "Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására" tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb döntések meghozatalára

 

5.               Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 a "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

 

6.               Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat számára biztosított környezetvédelmi támogatásból megvalósuló vízbázis védelem célú beruházás megvalósítására

 

7.               Javaslat a Rác Fürdő és Hotellel összefüggő felszámolási eljárásban meghozandó döntésekre

 

8.               Javaslat a 2021. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság vendéglátó városára vonatkozó megállapodás jóváhagyására

[27 igen (83,81 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (0 %)]

 

                                             ELNÖK: 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

Döntsünk akkor a Thália Színház felügyelőbizottsági elnöki posztjával kapcsolatos személyi kérdésről.

 

 

                                    A napirend 1./ pontja: Javaslat személyi döntés meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Dr. Gulyás Gergely miniszter úr helyett dr. Balogh Júliát ajánlották a felügyelőbizottságba. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

-   tudomásul veszi dr. Gulyás Gergely lemondását a Thália Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnöki posztjáról 2018. június 5. napjával.

-   Egyben megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének dr. Balogh Júliát (anyja neve: ……………, születési hely, idő: …………, …………...) 2018. június 13. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását bruttó 100.000 Ft/hó, azaz százezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, indítsuk a gépet, szavazunk. (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

659/2018.(VI.13.)                      Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

-   tudomásul veszi dr. Gulyás Gergely lemondását a Thália Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnöki posztjáról 2018. június 5. napjával.

-   Egyben megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, egyben elnökének dr. Balogh Júliát (anyja neve: ……………, születési hely, idő: …………, …………...) 2018. június 13. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását bruttó 100.000 Ft/hó, azaz százezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

[28 igen (83,81 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: A Közgyűlés 28 egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

A következő napirendi pontunk a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme.

 

                                    A napirend 2./ pontja: Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

(Gál József megérkezik az ülésterembe.)

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs, Riz Levente, Bús Balázs

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Horváth Csaba, Váradiné Naszályi Márta, Tokody Marcell, Gy. Németh Erzsébet, Szaniszló Sándor, Gál József

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Én különösebben már nem akarok hozzászólni ehhez a szürreális történethez. Önök előtt van az előterjesztés, önök előtt vannak az anyagok, valamennyi anyagot rég megismerhette mindenki, ez, azt hiszem, a nyolcadik szakvélemény, amivel találkozunk az ügyben.

Megadom a szót Horváth Csabának.

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Akkor szögezzük le gyorsan, ha már egy rendkívüli közgyűlés elvileg egyetlen napirendi pontja miatt jöttünk össze, ami persze picit megszaporodott, de ez érthető, hogy a mai napi döntés azt is bizonyítja, hogy a partélre fővédműként tervezett gát ötlete megbukott és ezzel le is kerül a napirendről, hiszen már az előterjesztés is csak egy kerítésvonali fővédvonalnak a kialakítását javasolja. De mi továbbra is hiányoljuk, hogy a Királyok útja-Nánási útnak, ami egyébként tökéletesen vizsgázott öt évvel ezelőtt, a kidolgozottsági szintje, legalábbis a bemutatott dokumentumok szerint, nem azonos értékű a korábban bemutatott dokumentumokkal.

Tehát az lenne a minimálisan elvárható, hogy a főváros vezetése, ha már húzódik az ügy immáron 28 éve, akkor ennek a végére úgy kerüljön pont, hogy az mindenki számára a lehető legszélesebb körben megnyugtató módon rendeződjön. Ennek pedig az a feltétele, hogy nem előre megfontolt szándékkal és eszközökkel, egy tiszta képet igyekszik teremteni azzal, hogy a Nánási-Királyok úti nyomvonalra ugyanolyan alaposságú, ugyanolyan színvonalú anyagot készíttet, mint egyébként a városvezetés által hőn áhított, a parti ingatlanokat védeni akaró gát ötlete. Tehát ennyiben szeretném ezt kiegészíteni.

S ha valakinek esetleg gondot okozna értelmezni azt az 1. sorszámon kiküldött mellékletet, amelyet, úgy látom, a nyugalom megzavarására próbál használni a városvezetés, csak szeretném jelezni, hogy érdemes elolvasni a címét; ez a C-változat volt még a régi tervek között, aminek az volt a funkciója, hogy a fővédmű, a Nánási-Királyok úti fővédmű funkciómegtartása mellett - ezt az anyag is hangsúlyozza - úgynevezett nyári gátként, tehát az alacsony árvízszintre, ami egy olyan 1,20 méter magasságú nyári nyúlgátat jelentett, tehát a kicsapó víz, ha úgy tetszik, egy ilyen kisebb valami, de az igazi, érdemi árvíz elleni védekezést az anyag továbbra is a Nánási-Királyok úton tartotta. És azért érdemes ezt erősíteni, hiszen a Csatornázási Művek által kiadott műbizonylat, amelyet akként kell tekinteni, alátámasztja, hogy a védekezésnek egy alkalmas pontja tud maradni a Nánási-Királyok útja; tehát hogy nincs olyan érv, ami miatt, annak a megromlott állékonysága vagy bármilyen más ok-okozati összefüggésben valami más ok lenne arra, hogy máshol kell keresni a megoldást.

Tehát én éppen ezért szeretném azt javasolni, hogy a mai döntés ne szülessen meg, mert úgy látom, a Fidesz megint a parti ingatlanok védelmére szeretne egy szavazatot nyomni; szeretném, ha ez ma nem születne meg, lekerülne a napirendről, azzal, hogy a Királyok-Nánási úti nyomvonalnak azonos minőségű és színvonalú alternatíváját mutassa be a soron következő közgyűlésen. Köszönöm szépen.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm szépen. Megpróbálok erre röviden és indulat nélkül reagálni. Hangsúlyozom, hogy 8 darab szakvélemény készült az ügyben. Nem akarom a hozzászóló képviselő hozzászólását minősíteni; abból az időből, amikor ő főpolgármester-helyettes volt, az égvilágon semmilyen szakvélemény nem készült. S körülbelül egy évvel korábban, mint hogy nekifogtunk, hogy ezt a kérdést megoldjuk, és azóta egyfolytában folyik a vita - és hangsúlyozom, 8 darab szakvélemény készült -, szeretném önöknek felolvasni a Horváth úrék által egykor hozott határozatot, hangsúlyozom: nem sokkal korábban hozott határozatot, mint hogy mi nekifogtunk. S annyit muszáj elmondanom, hogy ez a nyári gáttal való homályos védekezés egy nevetséges dolog. Nem csak azért, mert nem erről szól a határozatuk, hanem azért, mert ez a nyári gát egy igazi pénzkidobás lett volna. Erre nyilatkozta az Országos Vízügyi Főhatóság a közelmúltban, hogy aki nyári gátat épít, az nem épített semmit, csak kidobott 1-2 milliárdot az ablakon.

De hogy ennek a határozatnak, ami ellen Horváth úr érthetően ilyen kétségbeesetten védekezik, mi a pontos szövege és mi az indokolása, ezt én most szó szerint felolvasom önöknek. Szó nincs itt nyári gátról, az részletkérdés, a határozat szövege a következőképpen szól, és érdemes figyelni: "Úgy dönt - a Közgyűlés, mondja az ő határozatuk -, hogy a meglevő római-parti árvízvédelmi mű fejlesztésének helyszíneként a part menti nyomvonalat határozza meg." Értik? Tehát ők mindenféle vizsgálódás nélkül így döntöttek; szó szerint olvastam fel a határozatukat. Hallgassák meg az indokolást! "A változat előnyeiként emeli ki, hogy a hullámtéri ingatlanok területe árvízmentesítetté és fejleszthető területté válik - értik? -, továbbá a parti ingatlanok használati és forgalmi értéke növekszik." Ezekkel indokolták Horváth úrék azt a határozatot, amire igennel szavazott: Horváth Csaba, Demszky Gábor, Gy. Németh Erzsébet, Szaniszló Sándor, Szabadai Viktor; ezen a közgyűlésen a Fidesz nem volt jelen. (Közbeszólás az MSZP képviselői közül: És hol voltatok?) Ennyit erről. Kommentár nélkül, szó szerint olvastam fel. Köszönöm szépen. Váradiné Naszályi Márta!

 

                                             VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA (PM): Köszönöm a szót. Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Rögtön az elején szeretnék egy mondatban reagálni a főpolgármester úr kedves bemutató szavaira. Én egy létező pártnak vagyok a tagja, sőt elnökségi tagja: a Párbeszéd Magyarország nevű pártnak. Mi választási együttműködésben indultunk az Együtt párttal 2014-ben, amely sajnálatos módon most megszűnt, de én egy valódi pártnak vagyok a valódi képviselője, és ennek nagyon örülök és erre büszke vagyok. Köszönöm szépen.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Gratulálok, képviselő asszony, és örömmel fogadjuk önt a Közgyűlésben.

 

 

 

 

 

                                             VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA (PM): Köszönöm szépen. A napirendi pontra térve: a jelen előterjesztés két, élesen elkülönülő részből áll. Egyrészt a két pataknak, az Aranyhegyi-pataknak és a Barát-pataknak a védművéről van szó benne, másrészt pedig a Dunával párhuzamos védekezésről.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Bocsánat, de nem. Ami a patakokat illeti, ott csak a forrásbiztosítás kérdéses; arról egyértelműen és visszavonhatatlanul döntött a Közgyűlés, és abban konszenzus is van. Hogy képben legyen, képviselő asszony, ez a védmű négy közvetlen és egy közvetett elemből áll, amiből az ötből négy biztosan megvalósul: a pünkösdfürdői szakasz, a két patak védelme és a zöldfejlesztés. Csak az ötödik elem, a parttal párhuzamos védműelem sorsáról nincs döntés, és a mai napirendünknek tulajdonképpen ez a fő témája.

 

                                             VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA (PM): Köszönöm szépen a kiegészítést.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Én is köszönöm.

 

                                             VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA (PM): Ezzel szerettem volna én is folytatni, de szerintem így most nagyon jól összefoglalta főpolgármester úr. Azt gondolom, hogy ezeknek a határozati javaslatoknak a megszavazása valóban szükséges, mert ennek a munkának el kell készülnie. Ebben teljesen egyetértünk, ebben konszenzus van.

A Dunával párhuzamos védműszakasszal kapcsolatban viszont a főpolgármester úr által megbízott grémiumnak a véleményére támaszkodik a jelen előterjesztés, amely grémium valójában két dologban értett mindössze egyet. Egyrészt abban, hogy a partvonalon nem szabad gátat építeni, másrészt pedig abban, hogy a megkapott döntés-előkészítő anyagok alkalmatlanok arra, hogy azokról érdemben tárgyaljanak, hogy azokkal kapcsolatban valódi döntéseket lehessen hozni. Éppen ezért én azt gondolom, hogy azok a neves, hozzáértő, elismert szakemberek, akik ennek a grémiumnak a tagjai, valóban komolyan vehető állítást fogalmaztak meg, nevezetesen azt, hogy tovább kell dolgozni ezeken a változatokon; ahhoz, hogy valóban döntést lehessen hozni, egyenértékű előkészítettségre van szükség, valóban és érdemben meg kell vizsgálni mindegyik nyomvonalváltozatot.

Éppen ezért én azt gondolom, azt javaslom, hogy a mai napon az 1., 2., 3. határozati javaslatot napoljuk el, ne hozzunk ezekről döntést, hiszen a grémium is azt mondta, hogy ezekről most nem lehet döntést hozni. A többi határozati javaslatokról viszont természetesen, éppen azért, hogy meg lehessen kezdeni a munkát, döntést kell hozni. És itt csatlakoznék a Fővárosi Csatornázási Műveknek az álláspontjához: teljes értékű védekezést lehet lebonyolítani a Csillaghegyi-öblözetben abban az esetben, ha az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak védművei elkészülnek a Nánási út-Királyok útja fővédvonalon, és ezzel teljes mértékben eleget tud tenni a főváros annak a kötelezettségének, hogy a Csillaghegyi-öblözet lakóterületein élő 55 ezer embernek a biztonságát szavatolja. Szeretném, ha ennek alapján döntenénk. Nagyon köszönöm a figyelmet.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Hát, ezt tudomásul vesszük, képviselő asszony, de hát a Közgyűlés fog dönteni, attól függetlenül, hogy most én mit szeretnék vagy ön mit szeretne. De szeretném elmondani önnek, hogy a partélen mi nem akartunk védművet építeni, ez teljes tévedés! A kerítések változata és a tervezési folyamatban jelenleg szereplő változat között néhány méter a különbség. Az előbb nem említettem: Horváth úrék akartak a partélen építeni, hiszen úgy is szól az előterjesztés, hogy "Mobil gát a partélen", ők erről döntöttek. Nem mi döntöttünk így, ez félreértés, mi sosem akartunk a partélre építeni. Abban sem vagyok biztos, hogyha most, mondjuk, Horváth képviselő úrtól kérném, hogy definiálja, mi az a partél, akkor el tudná mondani pontosan, hogy mi az. Egyáltalán nem vagyok biztos benne. Mindenesetre ott ők akartak építeni, nem mi, hiszen ezt a címet adták a változatuknak: "Mobil gát a partélen". Ha valaki kinyitja azt a határozatot, amelyet megszavaztak, annak ez a címe: "Mobil gát a partélen" - értik? Tokody Marcell képviselő úr ügyrendben jelentkezik.

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolom, hogy a leghelyesebb kettébontani a döntéshozatalt az előterjesztést illetően.

Az 1-3-asig terjedő határozati javaslatokról, valamint a 4-7-esig terjedő határozati javaslatokról, az lenne a kérésem, hogy külön szavazzunk. Jó eséllyel a 4-7-es megkapja a teljes Közgyűlés támogatását. Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Képviselő úr, eleve külön szavazunk, nemcsak az első háromról, hanem azokról is egyenként, hiszen egymást kizáró változatok.

Gy. Németh Erzsébeté a szó.

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Engedje meg a tisztelt Közgyűlés és a főpolgármester úr, hogy először ne konkrét előterjesztéshez szóljak! Szóval azt gondolom, főpolgármester úr, hogy amit én itt női politikusként az elmúlt három-három és fél évben kaptam, talán kielégítette az ön olyan típusú igényét, hogy hogyan kell bánni egy politikus asszonnyal, hogyha az az ellenzéki képviselők soraiban ül, de úgy látom, hogy az ön legendás elegánssága egészen egyszerűen tovább zajlik. Szerintem Váradiné Naszályi Márta világosan elmondta önnek, hogy melyik pártnak a tagja, melyik pártnak a képviseletében ül itt a Közgyűlésben, és az ön részéről, azt gondolom, elegendő lett volna egy elnézést kérek típusú mondat, nem pedig kioktatni, és közbeszólni az első hozzászólása során itt a Fővárosi Közgyűlésben. De ezt csak azért, hogy érezze a törődést ön is.

Ön többször úgy nyilatkozott az elmúlt időszakban, hogy elképzelhető, hogy nem kell megépíteni a Dunával és a parttal párhuzamos védművet, hanem elég lesz az a másik három védmű, aminek a pénzügyifedezet-biztosítása itt van a Közgyűlés előtt. Én szeretném önt erre a nyilatkozatára emlékeztetni, és azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy a Nánási út-Királyok útja nyomvonalán megépítendő fő védvonal, illetve annak a rekonstrukciója, annak a kidolgozottsága tulajdonképpen nincs olyan állapotban, hogy arról felelősen lehessen ma dönteni, tehát szerintem sincs értelme ma erről az első három határozati javaslatról szavazni.

Ugyanakkor az is egy nagyon bevett formája önnek, hogy csúszkál összevissza az egyes tények között. Annak az előterjesztésnek, annak a kétezer… - nem is tudom pontosan, hányas előterjesztésnek, 2009-es előterjesztésnek, amelyben kiemelte, hogy nagy biztonsággal megvéd a százéves gyakorisággal előforduló árvizekkel szemben ez a bizonyos nyári gát, sajnálom, hogy nem olvasott egy mondattal előrébb, vagy azt nem emelték ki önnek, hogy azt felolvassa: "Emiatt nem felel meg - mármint ez a C típusú nyári gát - a földművekkel szemben támasztott követelményeknek, így az általa mentesített terület továbbra is hullámtér marad, a lakóövezet védelme továbbra is a Királyok útja-Nánási út vonalában húzódó fő védvonalon történik.". Tehát amikor arról beszél, hogy 2009-ben képviselők hogyan szavazták meg a nyári gátat, ezt a C-variációt, akkor szerintem illő hozzátenni, hogy akkor is ugyanazt gondolták azok a képviselők, akik ma itt ülnek a Közgyűlésben, ugyan ellenzékiként, hogy továbbra is a Királyok útja-Nánási út útvonalán kellene a fő védművet meghatározni. Elmondták már ellenzéki képviselőtársaim, hogy az az előterjesztés, amit ön itt benyújtott, az nem alkalmas arra, hogy ebben ma végleges döntést hozzunk, úgyhogy én is azt javaslom, hogy az első három határozati javaslatról a Fővárosi Közgyűlés ma ne döntsön.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: A képviselő asszony hozzászólásának az első részére nem kívánok reagálni. A második részére csak annyit, hogy én megértem a mosakodást, mert ahhoz képest, hogy önök a partélen akartak gátat építeni, erről határozatot hoztak, és azzal indokolták, hogy a hullámtéri ingatlanok területe árvízmentesítetté és fejleszthető területté válik, a parti ingatlanok használati és forgalmi értéke növekszik, ehhez képest most azért küzdenek, hogy a Nánási útra kerüljön a nyomvonal. Én nem mondom, hogy ki hogy szavazzon, de azt megértem, hogy kétségbeesetten próbálják magyarázni. Annyit jegyeztek meg önök 2009-ben, hogy a Nánási úti nyomvonalat tekintik továbbra is a fő védvonalnak, de semmit nem terveztek oda, semmit az égvilágon. Nem készíttettek szakvéleményeket, nem volt társadalmi vita, nem voltak lakossági fórumok, hanem a Nánási út jövőjéről való gondolkodás teljes mellőzésével a partélre való védmű építéséről döntöttek, ami egyetlenegy ingatlant nem védett volna meg, ellenben - önök írják - fejleszthető területté tették volna a hullámteret, és felértékelték volna ott az ingatlanokat, önök írták, nem én. Képviselő asszony, szerintem ez egy olyan pillanat, amikor önöknek célszerű lenne nem folytatni ezt a vitát, mert ebből nem tudnak jól kijönni.

Szaniszló Sándor képviselő úr!

 

                                             SZANISZLÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Főpolgármester Úr! A segítségét szeretném kérni. Az eredeti költségbecslésben, ami a kivitelezésről szól, 1,2 milliárd forintot állítottak be, most a legutóbbi munkaanyagban már 3 milliárd forint van, feltételezhetően ennyibe fog kerülni. Meg tudná azt mondani nekünk, hogy vagy az első változatban hibázott valaki eléggé nagyot, és mondjuk nem vett figyelembe fontos költségelemeket egy ilyen beruházás során, vagy pedig utólag történhetett valami, hisz ez a csaknem háromszoros költségeltérés minimum megérne annyit, hogy egy mondatban valaki megmagyarázza. És azt is szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy amiért mi egyetértünk azzal a változattal, ami mellett mi is kiállunk, hogy biztonságosabb legyen ez a védmű, nem feltétlenül tudunk azonosulni 3 milliárd forintnyi kiadással is, ami kettővel több mint az eredeti változatban volt.

Kérem, hogyha van a teremben valaki, aki erre választ tud adni, az tegye meg, hogy legalább a költségei fölött ne vitázzunk ennyit, ha már a műszaki tartalom ennyire nem egyértelmű mindannyiunk számára. Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Igen, képviselő úr, az a másfél milliárd forint, amiről ön beszél, az nem a teljes bekerülési költséget jelentette, hanem azt jelentette, hogy ahogy hivatalba léptünk, megpróbáltuk ezt az ügyet elindítani, amivel önök húsz évig semmit nem tudtak kezdeni, húsz év alatt az előző vezetés - és itt nem volt váltógazdálkodás, ugyanaz volt a vezetés - egy forintot nem költött árvízvédelemre a Római-parton, egy forintot sem, ezt a másfél milliárd forintot kezdő összegnek szereztük meg Rogán Antal miniszter úrral, aki akkor még képviselő volt, és azért szereztük meg, hogy a projekt elinduljon. Hogy a költségek mekkorára rúgnak, azt ma nem lehet pontosan megmondani, hiszen nem is döntöttünk például a negyedik védműelemről.

Itt szeretném megjegyezni, hogy amit Gy. Németh Erzsébet ellentmondásnak próbált beállítani, az nem úgy van. Most is azt mondom: elméletileg két okból is elképzelhető, hogy a parttal párhuzamos védművet nem kell megépíteni, az egyik ok az FCSM nyilatkozata, a másik ok az, hogy a budapesti árvízvédelmi létesítmények körülbelül 80 százaléka nem felel meg az új MÁSZ-nak. Én még a korábbi kancelláriaminiszter idejében három vagy négy levelet írtam ez ügyben a Miniszterelnökségre, mert számos pont van Budapesten, ahol örömmel fogadják, hogyha ott építkezünk: Újpest, Angyalföld, ott ül ön mellett Tóth József képviselő úr, alá tudja támasztani, Újpesten, Angyalföldön, Nagytétényben, a budafoki polgármester úr is itt van, a Batthyány tér, a Bem tér környékén - hogy csak néhányat említsek - nem rosszindulattal, ellenkezéssel és vagdalkozással találkozunk, hanem két kezet feltartva örülnek neki, ha csinálunk valamit, mert ott sem csináltak semmit.

A drágulásnak az egyik oka az, hogy a MÁSZ a 2013-as árvíz után megváltozott, az előírások sokkal szigorúbbak lettek, a másik oka, hogy bekalkuláltuk, amit önök nem, a két patakot és a pünkösdfürdői magasítást is. A harmadik oka, hogy azok a zöldfejlesztések, amiket némiképpen egyébként joggal vár el a közvélemény, az alapkoncepcióban 1965 óta soha, egyszer sem szerepeltek, és erre most az öt közül negyedik elemként 1,6 milliárd forintot külön összekapartunk, és ez is meg fog valósulni. Tehát ezek a tényezők együttesen engedik feltételezni azt, hogy a költségek itt valóban nagyon jelentősen megnövekedtek, ezt tudom mondani önnek.

Bús Balázs polgármester úr!

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (Bús Balázs): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bár az előterjesztés úgy tartalmazza, hogy az én javaslatomra fogadta el a testület ezt az elképzelést, hogy ezt terveztessük a kerítés nyomvonalában, de valójában ez egy civil javaslat volt.

Elsősorban a kerületi sportszervezetek, csónakházak javaslata alapján fogalmazódott meg, amikor a kerületi városházán volt egy ilyen megbeszélés, ezt a javaslatot hoztam ide a Közgyűlés elé és ilyen szempontból örülök, hogy ez a grémium ezt a vizsgálatot elvégezte.

Ami véleményem szerint fontos a védmű tervezése során - és úgy látom, hogy ebben az előterjesztésben benne van és ezt tudja képviselni -, az egy hármas szempont: biztosítsa az árvízvédelmet, a természetközeli állapotát a partnak próbálja megőrizni, és a 70 hektárnak, köztük főleg a csónakházaknak, sportlétesítményeknek a védelmét biztosítsa. Alapvetően ennek a hármas szempontnak ez az elképzelés megfelel.

Nagyon sokan azt mondják, hogy azt kellene meggátolni, hogy további lakóparkok jöjjenek létre ezen a területen, hogy az a funkcióváltás, ami elindult, ne folytatódjon. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a Nánási út-Királyok úti védművel megvalósítható, de ez nem igaz. A Nánási út-Királyok úti védmű inkább ezt a funkcióváltást továbbra is fölerősítené és alapvetően az ingatlanmutyinak kedvez. Ami meggátolja ezt a funkcióváltást, az egy szabályozási terv, a kerületi szabályozási terv, amit a III. kerületi Önkormányzat el fog végezni, a Római-partra külön szabályozási tervet fogunk elindítani, és ezzel egy időben a változtatási tilalmat is fönn fogjuk tartani. A legutóbb erről a III. kerületi képviselő-testület döntött.

Csak tájékoztatom a Fővárosi Közgyűlést is, hogy a változtatási tilalom fenntartását a Fidesz-KDNP, a Jobbik, az LMP és a PM támogatta, az MSZP és az Együtt nem. Hogy miért nem támogatják a változtatási tilalom fenntartását, azt csak ők tudják, én nem. De alapvetően azt, hogy továbbra is a rekreációs és sportfunkciók erősödjenek meg, a kerületi szabályozási terv elkészítésével lehet megvalósítani, amit közösségi tervezésben, a civilek bevonásával fogunk elvégezni. Köszönöm szépen.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm. Gál úr!

 

 

                                             GÁL JÓZSEF (LMP): Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az LMP csak a Királyok útja-Nánási út nyomvonalat fogja támogatni most, előzőleg és a jövőben is. Az, hogy az összes felpuhított változat még bekerült itt a grémium döntésképtelensége kapcsán, számunkra nem elfogadható. Ismerjük azt a "próbáljuk megőrizni a természeti értékeinket" című hangzatos mondatokat, ugyanez volt a margitszigeti fáknál, ugyanez volt a Városligetnél, ugyanez volt a József nádor térnél, mindig próbálták megőrizni a természeti értékeket, a fákat, s a többi és mind ki lettek vágva a végén. Ezért semmi olyan felpuhított változatot nem fogunk támogatni, ami azt mondja, hogy a parton szükséges egy kiegészítő védmű, s a többi, s a többi.

Erről egyébként, ahogy az előttem szóló polgármester mondta, hogy most fogják elfogadni a területnek a rendezési szabályozását, valószínű az után kellene dönteni, miután a kerület garantálja azt, hogy ott a természeti értékek meg lesznek védve, óva. Egyébként meg a grémium döntése után tényleg nem lenne szerencsés szavazni az első három pontról, azonban, ha ragaszkodnak hozzá, nyilván lesz benne álláspontunk.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Váradiné Naszályi Márta után lezárom a vitát. Horváth Csabáé a szó.

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Szeretném ismét kicsit rövidebben föltenni a kérdést, amit Szaniszló Sándor képviselőtársam is föltett. Arra szeretnénk választ kapni, hogy mi változott a közbeszerzési eljárás alatt, hogy az aranyhegyi védműre érkezett ajánlat az eredetileg tervezett 1,2 milliárd helyett 4,2 milliárd lett, ami miatt most önök egy 3 milliárdos, tehát közel háromszoros növekményt megengedő változatot terjesztettek be. Tehát mi volt az a jogszabályi változás vagy külső körülmény, ami a közbeszerzési eljárás alatt történt, ami ilyen mértékben befolyásolta az eredményt?

 

 

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Értem. Azt bevallom, egy kicsit félreértettem Szaniszló urat, nem arra válaszoltam, amit kérdezett, és részletesen Szeneczey Balázs fog válaszolni, de nincs új hírem, képviselő úr, nem lepleztek le semmit. Az történt, hogy ott van egy nagyfeszültségű elektromos vezeték, egy igen jelentős és igen hosszú. Ennek a kiváltása került volna nagyon sok pénzbe. Az ELMÛ-vel való egyeztetések alapján kiderült, hogy ezt más módon is meg lehet oldani műszakilag, aminek a költségigénye messze eltér a korábbi változattól, ami miatt 4 milliárd forintra taksál.

A politikai fórumot másutt bonyolítsák le, ha lehet, mert akkor kétszer kell válaszolnom.

A részleteket Szeneczey főpolgármester-helyettes úr elmondja.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Szeneczey Balázs): Köszönöm szépen. Kettő projektről beszélünk, Csaba. A pünkösdfürdői töltésmagasítás tekintetében abba az irányba megyünk, hogy érvényes és eredményes legyen az eljárás. Ott pluszforrást kellett biztosítani annak érdekében, hogy a legalacsonyabb összegre ajánlattevővel meg tudjuk kötni a szerződést. Ez plusz 400 millió forintot jelent, ez egy kerek történet. A 15-20 százalékos költségnövekmény, aminek nem örülünk, az mondjuk, nem teljesen idegen a mostani piactól, de egyébként műszaki alátámasztása is van. Ez az egyik része.

Az Aranyhegyi-árok tekintetében, ahogy a főpolgármester úr is mondta, a meglévő, mérnökbecslési árhoz képest közel négyszeres ár jött be. Megnéztük, hogy miért. Azért, mert a potenciális kivitelezők, az ajánlattevők az eljárásban nagyon súlyosan beárazták a rizikófaktorokat, az előre nem látható körülményeket, például a közműkiváltások, a közműbekötések, például az ELMÛ-hálózat potenciális kiváltása és/vagy átmeneti megszüntetése. Nyilvánvalóan a közműcégekkel tárgyaltunk annak érdekében, hogy minél pontosabb ajánlatokat tudjanak tenni az egyébként nem folyamatban lévő eljárásban - mert e tekintetben nincsen folyamatban lévő eljárás, mert eredménytelen lett, nyilván a magas ár miatt -, egy pontosabb, cizelláltabb műszaki tartalom mellett lehessen élesebb ajánlatokat benyújtani. Ennek érdekében és ezzel párhuzamosan emeltük meg a keretet; reményeink szerint nem fog ennyibe kerülni, de egy nagyobb mozgásteret adtunk a későbbi ajánlattevőknek, hogy eredményesen le tudjuk zárni az eljárást. Ez történt.

Egyébként engedjenek meg még a Királyok útja-Nánási út nyomvonalhoz csak egy mondatot, főpolgármester úr. Előterjesztőként sokat vitatkoztunk azon, hogy igazából lehet-e ilyet előterjeszteni, hogy Királyok útja-Nánási út. Szeretném rögzíteni, hogy soha semmilyen fórum, tanácsadó testület, szakmai grémium nem tanácsolta, hogy a Királyok útja-Nánási úton legyen a védmű korszerűsítése és fejlesztése, Sem az OVF, sem az MTA, sem a Műszaki Egyetem. Soha senki! Politikusok vagy politikusi ambíciókkal rendelkező emberek, civilek fejéből pattant ez ki, mint elméleti lehetőség, de soha ilyen szakmai javaslat nem született. A mostani szakmai grémium kisebbségi része sem javasol ilyet, hanem kettős védelemmel javasolja a Királyok útja-Nánási út fejlesztését is. Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Váradiné Naszályi Mártáé a szó, aztán lezárjuk a vitát.

 

                                             VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA (PM): Köszönöm a szót. Szeretném, ha egyértelműen rögzítenénk, hogy óriási különbség van a fővédvonal és a kiegészítő védvonal között. A fővédvonalat ugyanis nagyon szigorú szabályok kötik: a valaha mért legnagyobb árvízszinthez kell igazítani, afölött még 1,3 méter magasságra kell meghozni és védőtávolságokat kell biztosítani. Nagyon szigorú szabályok tartoznak hozzá. A kiegészítő védekezés viszont elegendő, ha a szokásos árvizektől védi csak meg a területet, amelyek egyébként túlnyomó többségben meg sem közelítik a mértékadó árvízszintet. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy az, hogy a parton vagy a partvonali kerítéseknél, amelyek jóval lejjebb esnek, mint a Nánási út-Királyok útja, egy 1-1,5 méteres védekezést kell biztosítanunk, vagy pedig egy 3,5 métereset. Ugyanis a védműnek a magasságával nemcsak a forgatónyomaték nő exponenciálisan, hanem a költségek és a biztonsági kockázat is.

Magának a grémiumnak a tagjai is teljesen egyértelműen leírják, hogy nincsen elfogadható és megnyugtató számítás arra vonatkozóan, hogy hogyan kezelik a hullámtérben a fakadó vizeket, a belvizesedésnek és egyáltalán a talaj mélyebb rétegeiben levő vizeknek a helyzetét. Amíg ez nincsen megnyugtatóan rendezve, addig azt kell mondjam, hogy a nem a Nánási út-Királyok útján levő védvonal, tehát akár a kerítésmenti, akár a parti védvonal nem biztonságos és valójában nem teljesíti a lakóterületen élő 55 ezer embernek a védelmét.

Azt gondolom, éppen ezért felelősségteljes döntést hozni ezek nélkül a számítások nélkül és ezek nélkül a kiegészítő vizsgálatok nélkül nem tudunk. És nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a kiegészítő védekezés valójában az eredeti elképzelések szerint, a civilek és szakértők eredeti elképzelése szerint egyéni védekezés lett volna; az egyes telkekhez tartozó egyéni védekezés, amelybe esetleg besegíthet a főváros. Ez nagyon más feltételekkel működik, mint a fővédvonal. Köszönöm a szót.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Válaszol önnek Szeneczey dr. főpolgármester-helyettes.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Szeneczey Balázs): Az az igazság, képviselő asszony, hogy a mi helyzetünk nem ennyire kényelmes, mint az öné. Mert ön elméleti lehetőségeket vázol fel, mégpedig azt jelen esetben, hogy csináljunk kiegészítő védekezést is. Ugye, benne van ennek a nyelvtani jelentésében is, hogy "kiegészítő" védelem, valaminek a kiegészítése. Tehát akkor az fogalmilag is úgy történik, hogy valahol építünk egy MÁSZ+130-nak megfelelő védvonalat, és majd a második hullámban egy kiegészítő védelmet, ugye? De akkor mi van az első lépéssel? Ezt nem tudjuk átugrani, azt meg kell csinálni. Olyan engedélyes dokumentációt kell gyártanunk, amelyre engedélyt fogunk kapni az engedélyező hatóságtól.

Objektív körülmény az, hogy MÁSZ+130-at bírjunk építeni valahol. Ne ugorjuk át ezt a logikai lépést, mert akkor egyszerűen nem látunk tisztán! Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Jó, akkor lezártuk a vitát. Engedjék meg, hogy megpróbáljam összefoglalni, hogy hol is tartunk.

Mindenekelőtt szeretném megismételni, hogy én senkitől nem kérem, hogy hogy szavazzon. De akkor nézzük meg, mi a helyzet! Először is, mit is akarunk? Semmi mást, mint megvédeni azt a Csillaghegyi-öblözetet, amelynek kapcsán legalább 1965 óta senki nem vette a fáradságot, hogy bármit tegyen az öblözet érdekében. Nulla forintot költöttek rá.

Mi teszi ezt a vitát nehézzé? Most a több mint feltételezhető politikai motivációk taglalásától én eltekintek; maradjunk annál, ami nem bizonyítandó tény: az, hogy van egy alapvető érdekellentét, és minket két irányból, két ellentétes irányú erő présel össze évek óta. Ugyanis a parton élők érdekét mélységesen sérti a Nánási úti nyomvonal. Úgyhogy Gál úrnak a javaslatát és az álláspontját a parton élőkkel kell megvitatni, nem velem és nem a Közgyűlés tagjaival. Hogy nem lesz könnyű dolga, azt megkockáztatom. Más dolog itt elmondani hangzatos mondatokat, meg más dolog az ott élők előtt, és ahogy a III. kerület kimutatta, 1914 óta beépülő, most már több mint 40 milliárdos épített érték védelméről akkor nem szólva, azért ezzel szemben ugye érveket kellene felhozni, és ez nagyon nehéz. Személyes véleményem, az én legnagyobb dilemmám mindig is abban állt, hogyha megépítenek egy drága védművet, akkor vajon egy normális helyzetben - nem egy ilyen hangulatban, mert ez a hangulat, ami ebben az ügyben előállt, nem egy normális hangulat -, ha egy normális hangulatban megkérdezi valaki, hogy ugyan, bár egyetlenegy szakvélemény sem támogatja, ennek ellenére tudatosan egy drága új védművet úgy építenek meg, hogy ezt a 70 hektárt, valamennyi értékével, ennek tudatában, hogy ott mekkora kár keletkezik, szándékosan kizárnak a védelemből, hát, lehet, hogy a képviselő úr tud ez ellen védekezni, én nem szeretnék. Mert, ha így teszi fel valaki a kérdést, mondjuk, nem is akárki, akkor félek, hogy itt vitatható számú fakivágásokkal elég nehéz lesz érvelni.

Ugyanakkor a Nánási út mögött élők pedig egy folyamatos, kisebb részben igaz, nagyobb részben nem igaz hangolásnak és heccelésnek lettek kitéve, és ez az ő körükben a hangulatot, már túl azon, hogy változó érveket sorakoztattak fel, rendkívül feszültté tette, és erről a feszültségről az ott élők túlnyomó többsége nem tehet, mert szinte tudatuktól függetlenül egy óriási pszichikai nyomásnak is ki lettek téve. S meg vannak győződve róla, hogy ők nem tesznek mást, mint tisztességesen harcolnak a jogaikért. Ezt a két nézetet lehetetlen összeegyeztetni. Egyidejűleg két ilyen igényt nem lehet kielégíteni. Ezért kénytelenek voltunk a szakvélemények mindegyikét figyelembe venni - kaptunk érte éppen eleget. Én nem vagyok egy panaszkodó típus, de ezt az ügyet szinte szándékosan magamra húztam, pusztán abból az okból, hogy valahogy megoldjuk. Ott már egyesek Tarlós-nyomvonalról beszéltek - a kerítések nyomvonala egyébként nem az. De akkor itt szögezzük le, hogy a vita kezdettől nem arról folyt, hogy a Nánási út alatti kétszáz méteren hol, hanem arról, hogy a Nánási úton épüljön-e, vagy pedig egy parti változat épüljön. Arról öt éven keresztül nem volt vita, hogy a parti változaton belül hol. Végül ez a kerítések nyomvonala, azt kell mondjam, többséget kapott a grémium mostani döntésében; ez önök előtt fekszik. Itt akadémikusok ültek, mind a két oldalról, egyetemi tanárok, elismert vízügyi szakemberek és tervezők. Tehát merje valaki azt mondani ezekre, hogy dilettánsok! Aki a jelenlevők közül azt mondja, hogy ő felül meri írni az ő szakvéleményüket, hát, az nem az okosok bátorságával teszi ezt. De hangsúlyozom, ez már a nyolcadik nekifutás volt.

Hasonlítsuk össze a két helyzetet! A 2009-es döntéshez nem kértek szakvéleményeket, nem voltak lakossági fórumok, nem voltak előzetes számítások, nem voltak viták, nem kértek fel szakembereket - nem történt az égvilágon semmi. Hoztak egy ilyen határozatot, amelyik ellen szavaznak most, egy olyan határozatot, amelynek alapján épült volna egy védmű, amely az akkori MÁSZ-nak sem felel meg, és egyetlenegy ingatlant sem védett volna meg.

Semmi mást nem szeretnénk, mint megvédeni az ottani életeket és ingatlanokat. Miért mondtam én azt, hogy elméletileg elképzelhető az is, hogy ez a parttal párhuzamos szakasz ne épüljön meg? Ezt az után kezdtem mondani, miután megszületett a Csatornázási Művek szakvéleménye. És nem véletlenül mondom, mert ha itt egy messze, már messze-messze a szakmai keretek közül kilépő viták folynak erről a Közgyűlésben meg az ottani lakosság körében, ahol a Nánási úti változatot pártolók és a parti változatot támogatók között soha nem lesz egyetértés - ez egyébként a nagy nyilvánosság előtti megnyilvánulásaikból is egyértelműen kiderül -, hiába mondják azt a Nánási utat támogatók, hogy ők nem akarják védelem nélkül hagyni a parton élőket, mert amit ők követelnek, az automatikusan azt hozza maga után, hogy a parton élők nem kapnak védelmet. Mondogatni lehet, de ezek komplementer, valamiféle látens félelemből adódó mellékmondatok, hogy ők természetesen a parton élőket is meg akarják védeni, mert a követelésük ezt fogalmilag kizárja. Itt ilyen nézeteket, egy nem egészen csak a lakosság köréből származó feszültségkeltésekkel együtt és azok folyamatos növekedésével szembe nézve kell valahogy feloldani. Hiába mondják azt, hogy akkor még egy összehasonlítás, meg még egy összehasonlítás, meg az sem jó, meg ez sem jó…

Egyetlenegy budapesti projektet nem ismerünk, ahol ennyi vita lett volna, és ennyi szakvélemény készült volna! Aki nem akarja, hogy ott védmű épüljön, mondjuk, nem akarja, hogy ennek a kormánynak meg ennek a városvezetésnek a nevéhez fűződjön, hogy ott megvalósul valami, az az idők végezetéig újabb és újabb véleményeket és összehasonlításokat fog kérni. Az én részemről ez nem presztízskérdés. Nem véletlenül említettem, hogy akár az is elképzelhető, hogy akkor ezt a párhuzamos védművet, ha nem olyan nagyon szükséges, meg sem építjük. Nekem a 21 is páros ilyen szempontból. Ha tudom, hogy az ott élők nincsenek közvetlen veszélyben, én nem akarok már senkivel vitatkozni. Megvan a véleményem, mindenki úgy szavaz, ahogy jónak látja - aztán a szavazatát úgy védi meg a közvélemény előtt, ahogy tudja. Itt mindenkinek a neve meg fog jelenni a szavazatánál.

Egyébként benne van az előterjesztésben, hozzáteszem, hogy a továbbtervezésről dönt a Közgyűlés, a nyomvonalról és a továbbtervezésről, és benne van, hogy a megvalósításról a nyomvonal továbbtervezésének a befejezése után dönt; inkluzíve ideértve azt a felvetést is, amivel persze nekünk semmi újat nem mondtak, hogy a szivárgással összefüggő számításokat és a mentett oldali mélyszivárgót be kell tervezni ebbe a változatba, és ezeket produkálni kell.

Nehogy azt higgye valaki, hogy most ezzel valami nagy leleplezést tett, mert ez nem így van, ha úgy gondolja, akkor nem olvasta figyelmesen végig az előterjesztést. Természetesen a tervezők a Fővárosi Csatornázási Művektől azt az utasítást fogják kapni, hogy ezeket a számításokat még végezzék el, és a mélyszivárgót tervezzék meg, hiszen a különvélemény nagyon hangsúlyosan kimondja, hogy ezt a mélyszivárgót ajánlatosnak tartja. Tehát - ismétlem - mindenki úgy szavaz, ahogy akar, én olyan nagyon nem hangoskodnék a 2009-es határozatot megszavazók helyében, alig hiszem, hogy abból jól ki lehet jönni még akár a legszélsőségesebb kommunikációs körben is, de úgy szavaznak ők is, ahogy akarnak. De ezt az ügyet tovább görgetni úgy, hogy még a továbbtervezés se folyjon, az szerintem a legnagyobb felelőtlenség. Újabb szakvéleményeket, összehasonlításokat meg lehet kérni a következő évszázadban is, mert ennek elvileg semmi akadálya nincsen.

Eddig tudtunk ma eljutni, figyelmesen kell az előterjesztéseket elolvasni. Olyan megoldás elméletileg nem létezik, hogy mindenki tökéletesen elégedett legyen, legföljebb azt lehet elérni, hogy akkor ezen a nyomvonalon nem épül semmi. Amíg az FCSM vállalja, amit vállalt, addig… És én nem azt mondtam, hogy ilyen döntést támogatok, azt mondtam - egyébként Gy. Németh képviselő asszony helyesen idézett -, hogy elképzelhetőnek tartom, nem csak én, mindenki, mert ez elképzelhető, de ami elképzelhető, az nem döntés. Mi azt szeretnénk, ha ott valami épülne, és a védelem teljes körű lenne, de hozzá kell tegyem: száz év alatt nem épült annyi, amennyit most már biztosan meg fogunk építeni, már többet adunk a patakokkal, a Pünkösdfürdővel és a zöldfejlesztéssel, mint amennyiben száz évre visszamenőleg valaki is adott ennek a környéknek. (Horváth Csaba jelzésére:)

Megint jön az az "ügyrendi" trükk, mert, Horváth úr, mindenképpen mindig valamikor öné kell legyen az utolsó szó, és mivel ebből a székből nem nagyon sanszos, akkor megadom a szót.

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Úgy látom, kettőnk közül Tarlós úrnak van fóbiája, hogy mindig az övé kell hogy legyen az utolsó szó. Tényleg ügyrendi javaslatom volt…

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Parancsoljon!

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Tényleg ügyrendi javaslatom volt, csak a hozzászólásom már régebben volt, ezért hátha elfelejtette. Egy ügyrendi javaslat volt, ami arról szól, hogy az előterjesztésnek azt a részét, amiről ma nem tudunk megfontoltan dönteni, tehát hogy a nyomvonal hol és merre kerüljön kialakításra, magyarul az 1-3. pontok levételét javasoltam, és a többiről döntsön a Közgyűlés, ez volt az ügyrendi, amit korábban elmondtam, csak hátha elfelejtette a főpolgármester úr.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Horváth úrnak persze semmi bizonyítéka nincs arra, hogy én ezt elfelejtettem, csak szerette volna elmondani, hogy hátha elfelejtettem. A hozzászólás ennek szól, de Horváth úrnak elnézzük ezt, mint mindent tulajdonképpen, sőt nagyon örülünk, ha Horváth úr megszólal, tudhatná, és erősen támogatjuk őt. (Derültség.)

Elkezdünk akkor szavazni. Nem is egy, két képviselő javasolta, hogy az előterjesztés első három pontját vegyük le a napirendről. Nem tudom, van-e olyan előterjesztő, aki ezt támogatja. (Dr. Szeneczey Balázs: Nem.) Nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a beterjesztett döntési javaslat 1-3. pontjairól nem kíván szavazni a mai ülésen.

 

Akkor kérem, indítsuk a gépet, szavazunk. (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

660/2018.(VI.13.)                      nem fogadja Horváth Csaba és Váradiné Naszályi

Főv.Kgy.h.                               Márta ügyrendi indítványát, mely szerint a beterjesztett döntési javaslat 1-3. pontjairól ne történjen szavazás a mai ülésen.

[9 igen (13,41 %), 19 ellenszavazat (69,08 %),
1 tartózkodás (1,32 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 9 - 19 - 1 arányban elutasította a Közgyűlés.

Egyetértve Tokody képviselő úrral az előterjesztés első három pontjáról külön kell szavaznunk, hiszen egymásnak ellentmondó javaslatok. A Nánási út-Királyok útján való építkezés az első, erről szavazunk most.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Dunával párhuzamos védműszakasz-változatok közül a Nánási út-Királyok útja menti nyomvonal megtervezését és megvalósítását támogatja.

 

Indítsuk a gépet! (Közbeszólás a hallgatóság soraiból: Igen! - Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

661/2018.(VI.13.)                      nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat

Főv.Kgy.h.                               1. pontját, mely szerint:

"A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Dunával párhuzamos védműszakasz-változatok közül a Nánási út-Királyok útja menti nyomvonal megtervezését és megvalósítását támogatja."

[8 igen (13,41 %), 18 ellenszavazat (63,87 %),
3 tartózkodás (6,53 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 8 - 18 - 3 arányban elutasította a Közgyűlés.

A kettős védelem a 2. pont, kérem, hogy erről határozzanak most.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a grémium szakmai állásfoglalásának "B" szövegváltozat egyik változata szerinti, a Dunával párhuzamos védműszakasz-változatok közül a Nánási út-Királyok útja menti fő védvonal és a hullámtéri kiegészítő védelem (kettős védelem) megtervezését és megvalósítását támogatja.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

662/2018.(VI.13.)                      nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat

Főv.Kgy.h.                               2. pontját, mely szerint:

"A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a grémium szakmai állásfoglalásának "B" szövegváltozat egyik változata szerinti, a Dunával párhuzamos védműszakasz-változatok közül a Nánási út-Királyok útja menti fő védvonal és a hullámtéri kiegészítő védelem (kettős védelem) megtervezését és megvalósítását támogatja."

[6 igen (13,41 %), 19 ellenszavazat (63,87 %),
4 tartózkodás (6,53 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 6 - 19 - 4 arányban a Közgyűlés elutasította ezt az előterjesztést.

Kérem, hogy a 3. pontról döntsenek.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés

a) Úgy dönt, hogy a grémium szakmai állásfoglalásában, a többségi javaslatban foglaltak alapján a Dunával párhuzamos védműszakasz-változatok közül a parti sávban létesítendő, kerítések vonalához igazodó nyomvonalat fogadja el, annak tovább-tervezését támogatja azzal, hogy a tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a szivárgások modellezésére, valamint lehetőség szerint kerülni kell az épített értékek (például a csónakházak) bontására irányuló javaslatot.

b) A Dunával párhuzamos védműszakasz megvalósításáról a Fővárosi Közgyűlés a tovább-tervezést követően, valamint a kisajátításhoz kapcsolódó kártalanítás költségeinek ismeretében dönt. Úgy dönt, hogy a tovább-tervezés fedezetét előzetesen biztosítja és felkéri a főpolgármestert, hogy a tovább-tervezésről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mint az ár- és belvízvédelmi feladatokat ellátó szervezet útján gondoskodjon. Hozzájárul a tervezési munkák ezzel egyidejű folytatásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a tervezés befejezéséhez többletköltség biztosítása szükséges, akkor az erről szóló előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.

 

Indítsuk a gépet! (Közbeszólás a hallgatóság soraiból: Nem! - Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

663/2018.(VI.13.)                      a) Úgy dönt, hogy a grémium szakmai

Főv.Kgy.h.                               állásfoglalásában, a többségi javaslatban foglaltak alapján a Dunával párhuzamos védműszakasz-változatok közül a parti sávban létesítendő, kerítések vonalához igazodó nyomvonalat fogadja el, annak tovább-tervezését támogatja azzal, hogy a tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a szivárgások modellezésére, valamint lehetőség szerint kerülni kell az épített értékek (például a csónakházak) bontására irányuló javaslatot.

b) A Dunával párhuzamos védműszakasz megvalósításáról a Fővárosi Közgyűlés a tovább-tervezést követően, valamint a kisajátításhoz kapcsolódó kártalanítás költségeinek ismeretében dönt. Úgy dönt, hogy a tovább-tervezés fedezetét előzetesen biztosítja és felkéri a főpolgármestert, hogy a tovább-tervezésről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mint az ár- és belvízvédelmi feladatokat ellátó szervezet útján gondoskodjon. Hozzájárul a tervezési munkák ezzel egyidejű folytatásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a tervezés befejezéséhez többletköltség biztosítása szükséges, akkor az erről szóló előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.

[20 igen (70,40 %), 8 ellenszavazat (13,41 %),
1 tartózkodás (0 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 20 - 8 - 1 arányban a Közgyűlés elfogadta ezt.

Kíván-e valaki a 4., az 5., a 6. és a 7. pontról külön szavazni? Hozzáteszem, a 6. számú határozati javaslat minősített többséget igényel. (Jelzésre:) Tessék, Horváth úr!

 

 

 

 

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Azt szeretném kérni, hogy a 6. pontról külön szavazzunk.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Ugyan csak udvariasságból vagyok köteles megtenni - de Horváth úrnak miért ne tenném meg ezt az udvariassági gesztust? -, szavazzunk akkor külön a 6. pontról!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy:

-     az "Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása" feladatra 3.000.000 eFt-ot biztosít fedezetként, (50 %-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 1.500.000 eFt-ot), 2018. évi üteme 600.000 eFt, 2019. évi üteme 2.400.000 eFt; és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon.

-     a "Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása" feladatra 2.133.360 eFt-ot biztosít fedezetként, (50 %-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 1.066.680.065 Ft-ot), 2018. évi üteme 640.008 eFt, 2019. évi üteme 1.493.352 eFt; felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével való szerződés megkötéséről gondoskodjon.

-     a "Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái" feladatra 1.600.000 eFt-ot biztosít fedezetként, (50 %-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 800.000 eFt-ot), 2018. évi üteme 480.000 eFt, 2019. évi üteme 1.120.000 eFt. A feladatot a FÕKERT NZrt. valósítja meg.

 

Indítsuk a gépet! (Közbeszólás a hallgatóság soraiból: Nem! - Szavazás.)

 

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

664/2018.(VI.13.)                      Kötelezettséget vállal arra, hogy:

Főv.Kgy.h.                               -     az "Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása" feladatra 3.000.000 eFt-ot biztosít fedezetként, (50 %-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 1.500.000 eFt-ot), 2018. évi üteme 600.000 eFt, 2019. évi üteme 2.400.000 eFt; és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon.

-     a "Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása" feladatra 2.133.360 eFt-ot biztosít fedezetként, (50 %-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 1.066.680.065 Ft-ot), 2018. évi üteme 640.008 eFt, 2019. évi üteme 1.493.352 eFt; felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével való szerződés megkötéséről gondoskodjon.

-     a "Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái" feladatra 1.600.000 eFt-ot biztosít fedezetként, (50 %-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 800.000 eFt-ot), 2018. évi üteme 480.000 eFt, 2019. évi üteme 1.120.000 eFt. A feladatot a FÕKERT NZrt. valósítja meg.

[24 igen (77,22 %), 0 ellenszavazat,
5 tartózkodás (6,59 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 24 - 0 - 5 arányban a Közgyűlés elfogadta.

Most akkor a 4., az 5. és a 7. pontról kell még szavaznunk.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Csillaghegyi-öblözetben élők árvízi biztonsága érdekében ismételten megerősíti elkötelezettségét a pünkösdfürdői védmű hatályos jogszabályoknak megfelelő magasítása és az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi művének fejlesztése mellett, valamint a környéken élők rekreációjának, szabadidős lehetőségeinek biztosítása érdekében a pünkösdfürdői védmű melletti területen új közparkot hoz létre.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 számon 2016. május 17-én létrejött támogatási szerződés módosításáról vagy megszüntetéséről és új projektjavaslat benyújtásáról a szükséges egyeztetéseket folytassa le a támogatóval és az egyeztetések eredményeként a támogatási szerződéssel kapcsolatos döntést terjessze a Közgyűlés elé.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok, megállapodások és szükség esetén az előirányzat-módosításról szóló döntési javaslatok előkészítéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

665/2018.(VI.13.)                      úgy dönt, hogy a Csillaghegyi-öblözetben élők

Főv.Kgy.h.                               árvízi biztonsága érdekében ismételten megerősíti elkötelezettségét a pünkösdfürdői védmű hatályos jogszabályoknak megfelelő magasítása és az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi művének fejlesztése mellett, valamint a környéken élők rekreációjának, szabadidős lehetőségeinek biztosítása érdekében a pünkösdfürdői védmű melletti területen új közparkot hoz létre.

[29 igen (83,81 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

666/2018.(VI.13.)                      Felkéri a főpolgármestert, hogy a KEHOP-1.4.0-

Főv.Kgy.h.                               15-2015-00001 számon 2016. május 17-én létrejött támogatási szerződés módosításáról vagy megszüntetéséről és új projektjavaslat benyújtásáról a szükséges egyeztetéseket folytassa le a támogatóval és az egyeztetések eredményeként a támogatási szerződéssel kapcsolatos döntést terjessze a Közgyűlés elé.

[29 igen (83,81 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

667/2018.(VI.13.)                      Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a

Főv.Kgy.h.                               feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok, megállapodások és szükség esetén az előirányzat-módosításról szóló döntési javaslatok előkészítéséről.

Határidő:   a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

[29 igen (83,81 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 29 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

Lezárom a napirendi pont tárgyalását.

Áttérünk a következő napirendi pontra, ami a Lánchíd.

 

                                    A napirend 3./ pontja: Javaslat a "Széchenyi lánchíd és kapcsolódó beruházások" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             HOZZÁSZÓLÓ: Horváth Csaba

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Én nagyon remélem, hogy itt teljes egyetértésben leszünk, de hátha nem. (Jelzésre:) Horváth úr!

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Köszönöm a szót. Egyetértésben leszünk, már ami a szükségességét illeti, abban nem, hogy még továbbra is komoly bizonytalanságot tartalmaz az előterjesztés és a határozat is. Tudom, hogy ez most, jelenleg nem áll rendelkezésre, hogy ez a határozatlanság kikerüljön belőle, a kettő között a különbség, tehát hogy ténylegesen egy ütemben, vagy hogy egymás utáni ütemekben történhessen meg, az a nagyjából hiányzó 5 milliárd forint, már ami a Váralagút felújításához nem áll rendelkezésre. Ezért csak szeretném megkérdezni, amellett, hogy támogatjuk a javaslatot, bár ez most már négy évről szól, amire nincs garancia, hogy valóban meg is történik, de hogy a kormányzattal áll-e bárhogyan a tárgyalás, tehát a két ideküldött fideszes szakemberrel, aki a főváros és a kormány közötti koordinációt segítené elméletben, jutottak-e valamilyen biztató kezdetig, tehát hogy sanszos-e, hogy megkapjuk, és adott esetben akár össze is csúszhat érdemben a két projekt, mert az lenne az ideális, hogyha egymást fedő módon történne meg a kivitelezés a végleges állapotában.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Igen, köszönöm szépen. Igen, optimisták vagyunk, Horváth úr, pénteken is lesz egy megbeszélés. (Horváth Csaba jelzésére:) Ismételjem meg? Mondom: optimisták vagyunk, éppen pénteken is lesz egy egyeztetés.

Kíván-e valaki az előterjesztés két pontjáról külön szavazni? (Nincs jelentkező.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a "Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója, kivitelezése" feladatok - figyelemmel a 228/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra - és a Várhegyi alagút, valamint a Clark Ádám tér felújítása egy ütemben történjen meg úgy, hogy a teljeskörű feladatot rövidebb idő alatt, valamint megfelelő ütemezéssel egyidejűleg kell kivitelezni, amennyiben a szükséges források rendelkezésre állnak. Egyetért azzal, hogy a pénzügyi fedezet biztosítása esetén az Alagút és a Tér felújítási feladatai a jelenleg ütemezettől korábban, 2019-2020-ban megkezdődjenek és 2021-2022-ben egy projekt keretében befejeződjenek.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a "Széchenyi lánchíd és kapcsolódó beruházások" megvalósításához szükséges, még hiányzó forrás biztosítása érdekében kezdeményezzen és folytasson tárgyalásokat a Kormánnyal, melynek eredményéről szükség szerint, de legkésőbb a 2019. évi költségvetést tárgyaló közgyűlésen tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: szükség szerint, de legkésőbb a 2019. évi költségvetés tárgyalása

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

668/2018.(VI.13.)                      úgy dönt, hogy a "Széchenyi lánchíd, a Széchenyi

Főv.Kgy.h.                               István tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója, kivitelezése" feladatok - figyelemmel a 228/2018. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra - és a Várhegyi alagút, valamint a Clark Ádám tér felújítása egy ütemben történjen meg úgy, hogy a teljeskörű feladatot rövidebb idő alatt, valamint megfelelő ütemezéssel egyidejűleg kell kivitelezni, amennyiben a szükséges források rendelkezésre állnak. Egyetért azzal, hogy a pénzügyi fedezet biztosítása esetén az Alagút és a Tér felújítási feladatai a jelenleg ütemezettől korábban, 2019-2020-ban megkezdődjenek és 2021-2022-ben egy projekt keretében befejeződjenek.

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

669/2018.(VI.13.)                      Felkéri a főpolgármestert, hogy a "Széchenyi

Főv.Kgy.h.                               lánchíd és kapcsolódó beruházások" megvalósításához szükséges, még hiányzó forrás biztosítása érdekében kezdeményezzen és folytasson tárgyalásokat a Kormánnyal, melynek eredményéről szükség szerint, de legkésőbb a 2019. évi költségvetést tárgyaló közgyűlésen tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő:   szükség szerint, de legkésőbb a 2019. évi költségvetés tárgyalása

Felelős: Tarlós István

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

A következő napirendi pontunk a koncessziós szerződés, városnéző buszok.

 

 

 

                                    A napirend 4./ pontja: Javaslat a "Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására" tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Szeneczey Balázs, Riz Levente

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Tokody Marcell, Váradiné Naszályi Márta, Gál József, Szaniszló Sándor, Gy. Németh Erzsébet

 

                                             ELNÖK: Tokody Marcell képviselő úr!

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Harmadik alkalommal fekszik előttünk ez az előterjesztés, végre kiegészült egy alternatív javaslattal, amit egyébként a Jobbik jó szívvel támogat.

Ha korábban megnéztük a két előttünk fekvő előterjesztést, akkor azt láttuk, hogy aki nyert, az mindössze 25 millió forint havi koncessziós díjat fizetett volna, szemben a második helyre kerülő ajánlattevő több mint 41,5 millió forintos ajánlatával. Éves szinten ez 200 millió forint különbség, a 15 év távlatában pedig mintegy 3 milliárd forint csupán a különbség a két ajánlat között. Jól látható, hogy micsoda jó profitot termelő, hasznot hajtó üzletről beszélünk, gyakorlatilag - hadd fogalmazzak így - egy aranytojást tojó tyúk ez a városnézőbusz-üzemeltetés. Végre van itt egy olyan alternatíva, hogy a 100 százalékig önkormányzati tulajdonban álló BKV üzemeltesse a városnéző buszokat, amit maximálisan támogatok. Hiszen hányszor láttunk olyat az elmúlt tíz évben, hogy a hasznot és a hasznot hajtó jószágot privatizálták, magánkézbe adták, ezzel szemben, ami veszteséget termel, az meg maradt állami vagy önkormányzati kézben?! Itt végre hozhatnánk egy olyan jó döntést, amikor a hasznot hajtó üzlet megmarad önkormányzati kézben, és a főváros vagyonát gyarapíthatja az ebből származó bevétel. Maximálisan támogatom és arra biztatom képviselőtársaimat is, hogy tegyenek így. Köszönöm szépen.

 

                                             ELNÖK: Képviselő Úr! Én nem nagyon foglalkoztam ezzel a kérdéssel menet közben, mert abszolút nem érdekel a "hop on-hop off" szolgáltatás, majd az előterjesztők reagálnak. A lényeget tekintve elmondta az én kétségeimet is, mert, ha van egy 3 milliárd forinttal jobb ajánlat, akkor bármilyen kiírást is készítettek, meg bármilyen módszerrel pontoztak nem tudom, kik, arra választ adni, hogy miért fogadunk el egy 3 milliárddal rosszabb ajánlatot, mint egy 3 milliárddal jobbat, hát, ugyan másról van szó, de meg kell ismételnem, amit Gál úrnak mondtam az előbb a Csillaghegyi-öblözetnél, hogy erre nem tudom, ki tud jó választ adni. Ez volt eredetileg a dilemma, és az előterjesztőkkel együtt ezért történt az, hogy kétszer is el lett napolva a döntés, ugyanakkor párhuzamosan gondoskodtak arról, hogy az ajánlattevők az ajánlatukat fenntartsák, mert voltak itt határidők, amit áprilisban még nem, de májusban már túllépegettünk. Végül ez az előterjesztés született, ami ön előtt is fekszik. Majd kérem, hogy az előterjesztők reagáljanak a részletekre.

Váradiné Naszályi Mártának adok szót.

 

                                             VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA (PM): Köszönöm a szót. Ez az előterjesztés elsősorban nem a "hop on-hop off" autóbuszokról és szolgáltatásról szól, hanem leginkább arról, hogy mit gondolunk a fővárosunk következő éveiről az idegenforgalom szempontjából. Az idegenforgalom a fővárosnak az egyik leggyorsabban fejlődő és változó üzletága, gyakorlatilag évről évre más helyzet áll elő, éppen ezért 15 évre előre aki ma megmondja, hogy mi lesz 15 év múlva, az szerintem illúziókba ringatja magát. Ilyen hosszú időre koncessziót kiírni egy ennyire gyorsan változó területre szerintem legalábbis meggondolandó, hogy felelős döntés-e. Ez az egyik része a dolognak.

A másik az, hogy az előterjesztés csak érintőlegesen reflektál arra a helyzetre, ami jelenleg van a fővárosban "hop on-hop off" szolgáltatással kapcsolatban. Mi az I. kerületben a szűk utcákon rendszeresen találkozunk azzal, hogy a lakosságot, a forgalmat, az itt élőket zavarja ennek a szolgáltatásnak a megjelenése. Nem az, hogy van ilyen, mert szerintem az jó dolog, ha egy fővárosnak vannak ilyen színes szolgáltatásai, hanem az, hogy ez nincsen megfelelő módon összehangolva az itt élőknek, munkába járóknak az érdekeivel és lehetőségeivel. Erre mindenképpen reflektálnunk kell.

Még egy utolsó dolog. A világ nagyvárosaiból most már a dízellel és benzinnel járó autókat, gépjárműveket folyamatosan tiltják ki. Most, 2018-ban nem hozhatunk olyan rendeletet, ami nem elektromos járművekben gondolkozik egy ilyen szolgáltatásnak a kiírásával, szervezésével kapcsolatban. Éppen ezért ezt az egész üzletágat újra kell gondolni, és éppen ezért most eredménytelennek kéne nyilvánítanunk ezt az eljárást. Köszönöm a szót.

 

(Az ülés vezetését dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes veszi át.)

 

                                             ELNÖK: Gál Józsefnek adom meg a szót.

 

                                             GÁL JÓZSEF (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ez az egész ügy bűzlik, és nem is csoda, hogy már harmadjára vagy negyedjére találkozunk itt vele a közgyűlésben és hogy még a fideszes gépezeten sem tudott szépen, olajozottan átmenni. Hát hogy mondjam… Tehát az elődöm utódjaként azt tudom mondani, hogy amikor bekerült ez a közgyűlésbe, már akkor is botrányos körülmények között volt erről megtartva zárt ülésen a szavazás és az egész koncesszióról való döntés is. Most azt látjuk, hogy az első nyertes marad alul, és nem elég szegénynek - nem akarok védeni senkit, mert nem tudom a hátteret -, hogy a fideszes lakájmédia nagyon "szépen" támadja az elmúlt két-három hétben, lehet, hogy itt sokkal több van a háttérben, mint azt bárki gondolná és tudná, úgyhogy ezt a részét is érdemes lenne esetleg kivizsgálni, hogy az Origo meg a többi lakájmédia miért cikkez a most, jelen pillanatban alulmaradt vállalkozásról. Arról nem is beszélve, hogy a most kihozott nyertes feltehetőleg több szálon kötődik fideszes üzletemberekhez és fideszes körökhöz.

Az egész eljárás méltatlan Budapesthez, és én is, Tokody Marcell képviselővel egyetértve támogatom, hogy bekerült egy olyan pont, hogy az egészet nyilvánítsuk érvénytelennek. Csatlakoznék önhöz is, főpolgármester úr, amikor azt mondta, hogy a Közbeszerzési Kft.-t meg kellene szüntetni - hát ez is egy ékes példája annak, hogy a fővárosban a közbeszerzések menedzselése nem tart jó úton. Köszönöm.

 

(Az ülés vezetését Tarlós István főpolgármester veszi át.)

 

                                             ELNÖK: Szeneczey doktor után lezárjuk a vitát. Szaniszló Sándor képviselő úr.

 

                                             SZANISZLÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! A főpolgármester úr mindig elmondja - nyilván érez egy olyan nyomást is, amiről nekünk ellenzéki képviselőknek nincs fogalmunk, vagy nem tapasztalunk ilyet -, hogy őt ez a téma annyira nem érdekli. Csak az a rossz hírem, tisztelt főpolgármester úr, hogy nem igazán teheti meg azt, hogy nem veszi a szívére, hiszen mindenki, minden kollégája, aki az ön nevében jár el, tárgyal, ír alá bármit, tesz javaslatot, viszont mind önt képviseli végső soron.

Valóban, csatlakozva Gál úrhoz, csak hogy milyen cikkeket lehetett látni az elmúlt napokban, és engedjék meg, hogy csak a címeket olvassam fel: "Meglopja Magyarországot a Big Bus", "Szabálytalan számlákat ad a Big Bus", "Balesetveszélyes a Big Bus", "Big Bus-botrány: pénzmosás…", "A Big Bus tönkreteszi a turisták nyaralását", "Lopott buszokat közlekedtet a Big Bus" - ez tegnapi; reméljük, odáig nem jutunk el, hogy migránsokat is szállítanak, mert akkor tényleg azonnal csukjuk be, ez a javaslatom. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony.

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Azt gondolom, hogy most egyetlenegy felelős döntés van itt a fővárosi képviselők előtt, mégpedig az "A" döntési javaslatsort támogatni és eredménytelennek nyilvánítani ezt a pályázatot. Már a kiírása is több sebből vérzett, emlékszünk arra, amikor az első alkalommal szó szerint a meleg előterjesztést kapták meg a képviselők körülbelül 100-150 oldalban és maga a főpolgármester is azt mondta, hogy ezt most ne tárgyaljuk, aztán hogy, hogy nem, Szeneczey főpolgármester-helyettes odament, súgott valamit a főpolgármester úr fülébe és mégiscsak tárgyalta a Közgyűlés ezt az előterjesztést.

Én most ugyanezt érzem itt a főpolgármesternek a védekezéséből, ami arról szól, hogy őt igazából ez nem érdekli. Hát, rossz hírem van, főpolgármester úr, önt kell, hogy érdekelje ez az ügy; amikor 15 évre koncesszióba ad a főváros egy ilyen jövedelmező üzletágat, akkor egy felelős főpolgármester nem mondhat ilyeneket, még ha egyébként megértem, hogy ezer más dolga is van, de kell, hogy érdekelje, mi történik a város turizmusával, illetve a belváros közlekedésével. Nagyon bízom abban, hogy a fideszes képviselők, polgármesterek is azt fogják támogatni, hogy ez az eljárás most legyen eredménytelen, és okuljon ebből mindenki és legyen egy jó tanulság arra, hogy ilyen ügyeket ilyen előkészítettséggel és ilyen üzleti pártpolitikai nyomásra nem kell idehozni a Közgyűlés elé. Köszönöm.

 

 

 

                                             ELNÖK: Igen, hát képviselő asszony, azt pontosan tudom én is meg a többiek is, hogy mi a kétségbeesett kitűzött célja, hogy valamennyi hozzászólását egy-két ellenzéki itt nekem címzi. Ez pontosan érhető, normális. De én nem azt mondtam, hogy az előterjesztés nem érdekel, szándékosan ne értelmezze félre a szavaimat, engem a "hop on-hop off" tevékenység nem érdekel, az egész úgy, ahogy van, semmi affinitást nem érzek ehhez a dologhoz. Én senkit nem akarok se bevinni, se kirekeszteni ebből a rendszerből.

Megvan az egész szolgáltatásról, úgy, ahogy van, a véleményem, és erre céloztam, hogy ez a tevékenység önmagában nem lépi át az ingerküszöbömet. De ezzel nem azt mondtam, hogy maga az előterjesztés nem érdekel. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úr!

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Szeneczey Balázs): Köszönöm szépen, igyekszem rövid lenni. Kétféle út van: vagy koncesszióba adjuk, vagy pedig saját magunk ellátjuk ezt a szolgáltatást, akár alvállalkozóval, akár szolgáltatás kiszervezés útján. Nincs harmadik út. Ez a helyzet.

Többször elhangzott, hogy méltatlan Budapesthez ez az egész eljárás. Szerintem meg az méltatlan Budapesthez, ami most történik "hop on-hop off" buszszolgáltatás kapcsán ebben a városban. Szerintem meg az méltatlan. Ezt kívántuk megoldani. Többször járt a Közgyűlés előtt az anyag, közös nevezőt képezett a koncessziós eljárás megindítása, és ennek lezárásaképpen jött most vissza ez az előterjesztés.

Az a helyzet, hogy a Közbeszerzési Kft.-t bíztuk meg másodszor, hogy végezze el a koncessziós eljárás lebonyolítását. A Közbeszerzési Kft. a Közgyűlés által elfogadott koncessziós pályázati kiírás birtokában ezt az eljárást lefolytatta, a bírálatot elvégezte, és a bírálat eredményről értesítette a Közgyűlést, amelynek erről döntést kell hozni. Az a helyzet, hogy szemmel láthatóan van benne egy megmagyarázandó körülmény, mégpedig az, hogy a három ajánlattevő közül ugye egy érvénytelen, a másik kettő érvényes ajánlat között van egy nagyon jelentőségteljes havi koncessziós díjbeli különbség, méghozzá a nagyobb mértékű koncessziós díj megfizetésére hajlandó vállalkozó terhére. Ez egy szemmel látható érdekes körülmény, amely érdekes körülményt nem sikerült hitelt érdemlően, kellő mértékű alátámasztottsággal ellátni a Közgyűlés felé. Ez ténykérdés. 3 milliárd forint van a két ajánlattevő között. Ezt a Közbeszerzési Kft. nem tudta kellő mértékben alátámasztani, megindokolni, hogy ilyen körülmények birtokában is miért a kevesebb díjat fizetni hajlandó vállalkozót hozta ki győztesnek.

Az fontos lehet, hogy a bírálati szempontrendszer összetett volt, nemcsak az ár döntött; itt ár-érték ajánlat birtokában és ár-érték különbözet összehasonlításával hozta meg a Közbeszerzési Kft. ezt a döntést. De mindezek birtokában is valahogy kevésnek bizonyul az információ, amely alátámasztja azt, hogy úgy érezzük, hogy megfelelő döntést hozunk akkor, ha egy olyan ajánlatot hoznánk ki feltétel nélkül, amelyik 15 év alatt 3 milliárd forinttal kevesebb bevételhez juttatná a várost.

Egyébként az irány jó. Ha megnézzük azt, hogy most mi van, és most mennyi díjat fizet a három vagy négy szolgáltatást végző vállalat a városnak, ahhoz képest még itt a kevesebb koncessziós díjat fizető vállalkozó is hatszoros díjat fizetett volna, tehát még így is legalább 300 millió forint bevételhez juthatott volna a főváros. De a helyzet az, hogy ezt a morális küszöböt ennyi információ birtokában nem tudjuk megugrani, és ez a hiányérzet most is éles, legalábbis számomra, mint előterjesztő számára.

Természetesen nincs is más lehetőségünk, mint hogy a Közbeszerzési Kft. által hozott bírálóbizottsági döntést úgy, ahogy van, a Közgyűlés elé terjesszük. Ezt tartalmazza a B) határozati javaslat. Az A) pedig kicsit visszaugrik az origóhoz, és megnézi azt, megnézzük érdemben annak a lehetőségét, hogy a BKV, akár saját maga, akár alvállalkozó, akár szolgáltatás kiszervezés útján és/vagy új koncessziós eljárás megindításával próbálja fehéríteni ezt a piacot, és ezt a szolgáltatást elvinni ebbe az irányba. Ezt tartalmazza az előterjesztés. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Szóval, az itt ám a helyzet, hogy elvileg a Közbeszerzési Kft. kötelességei között szerepel, hogy felelős azért, hogy a város számára legkedvezőbb javaslat kerüljön a Közgyűlés elé, értem ezt magára a kiírásra is, és azt mondják a munkatársaim, hogy ezt az eredményt, ami született, a Közbeszerzési Kft. vagy a felkért bírálóbizottság - most nem tudom, melyik a kettő közül, vagy mind a kettő, vagy az egyik - nem tudta kellőképpen alátámasztani. Ezt mondják nekem az én munkatársaim. Mindegy, el kell indítsuk a szavazást. Van A) és B) verzió.

Én először a B) verzióról szavaztatnék. Ki kíván a pontjairól külön szavazni? (Nincs ilyen jelzés.) Senki sem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés érvényessé nyilvánítja az alábbi közös ajánlattevők ajánlatát:

PROGRAM CENTRUM Utazásszervező Kft. (1221 Budapest, Szabina utca 15/B.) és Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (1075 Budapest, Asbóth utca 14.).

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

 

Érvényessé nyilvánítja az alább ajánlattevő ajánlatát:

The Big Bus Company Limited (110 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9SA, Egyesült Királyság).

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

 

Érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbi ajánlattevő ajánlatát:

"CITY TOUR Hop on HOP off" Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 2.).

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

 

A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és annak nyerteseként a PROGRAM CENTRUM Utazásszervező Kft. (1221 Budapest, Szabina utca 15/B.) és a Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (1075 Budapest, Asbóth utca 14.) közös ajánlattevő 25.000.000 HUF/hó ajánlati árral és 1141 összpontszámmal rendelkező ajánlattevőt jelöli meg.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

 

Megköti az 1583/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. határozattal a közbeszerzési dokumentumok részeként jóváhagyott koncessziós szerződést az eljárást lezáró döntésben megjelölt nyertes ajánlattevővel, a közbeszerzési dokumentumokban közzétett tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint Közreműködő aláírása mellett.

Határidő:   a Kbt.-ben és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokban a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül

Felelős: Tarlós István

 

Megalkotja …/2018. (……) önkormányzati rendeletét az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint.

 

Megalkotja …/2018. (……) önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 11. sz. melléklete szerint.

 

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 5. sz. módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

Akkor indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

670/2018.(VI.13.)                      nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslat B)

Főv.Kgy.h.                               verziójának 1-8. pontjait, mely szerint:

"A Fővárosi Közgyűlés érvényessé nyilvánítja az alábbi közös ajánlattevők ajánlatát:

PROGRAM CENTRUM Utazásszervező Kft. (1221 Budapest, Szabina utca 15/B.) és Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (1075 Budapest, Asbóth utca 14.).

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

 

 

Érvényessé nyilvánítja az alább ajánlattevő ajánlatát:

The Big Bus Company Limited (110 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9SA, Egyesült Királyság).

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

 

Érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbi ajánlattevő ajánlatát:

"CITY TOUR Hop on HOP off" Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 2.).

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

 

A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és annak nyerteseként a PROGRAM CENTRUM Utazásszervező Kft. (1221 Budapest, Szabina utca 15/B.) és a Mr. NILSZ Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (1075 Budapest, Asbóth utca 14.) közös ajánlattevő 25.000.000 HUF/hó ajánlati árral és 1141 összpontszámmal rendelkező ajánlattevőt jelöli meg.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

 

Megköti az 1583/2017. (X. 25.) Főv. Kgy. határozattal a közbeszerzési dokumentumok részeként jóváhagyott koncessziós szerződést az eljárást lezáró döntésben megjelölt nyertes ajánlattevővel, a közbeszerzési dokumentu-mokban közzétett tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint Közreműködő aláírása mellett.

Határidő:   a Kbt.-ben és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokban a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül

Felelős: Tarlós István

 

Megalkotja …/2018. (……) önkormányzati rendeletét az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint.

 

Megalkotja …/2018. (……) önkormányzati rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 11. sz. melléklete szerint.

 

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 5. sz. módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István."

[0 igen, 20 ellenszavazat (58,33 %),
8 tartózkodás (20,27 %)]

 

                                             ELNÖK: Igen szavazat nélkül, 20 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a Közgyűlés elutasította ezt a változatot.

Az A) változat három pontja közül kíván-e valaki külön szavazni valamelyikről? (Nincs ilyen jelzés.) Nem kíván.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a tárgyi koncessziós eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. útján vizsgálja meg

a) milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a BKV Zrt. teljes egészében a saját erőforrásaival vagy alvállalkozó bevonásával alkalmas legyen Budapesten a városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására.

b) egy új koncessziós beszerzési eljárás BKV Zrt. általi előkészítésének és lebonyolításának lehetőségét, az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: a BKV Zrt. vezérigazgatója

 

Megalkotja 26/2018. (……) önkormányzati rendeletét az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint.

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

671/2018.(VI.13.)                      úgy dönt, hogy a tárgyi koncessziós eljárást

Főv.Kgy.h.                               eredménytelennek nyilvánítja.

[24 igen (72,01 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,59 %)]

 

672/2018.(VI.13.)                      Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti

Főv.Kgy.h.                               Közlekedési Vállalat Zrt. útján vizsgálja meg

a) milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a BKV Zrt. teljes egészében a saját erőforrásaival vagy alvállalkozó bevonásával alkalmas legyen Budapesten a városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására.

b) egy új koncessziós beszerzési eljárás BKV Zrt. általi előkészítésének és lebonyolításának lehetőségét, az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával.

Határidő:   a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: a BKV Zrt. vezérigazgatója

[24 igen (72,01 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,59 %)]

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 26/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint.

[24 igen (72,01 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,59 %)]

 

                                             ELNÖK: 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

Javaslat VEKOP ökoturisztikai folyosó projektjével kapcsolatban.

 

                                    A napirend 5./ pontja: Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 a "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Szeneczey Balázs, Riz Levente

 

 

 

                                             ELNÖK: Az előterjesztőket kérdezem, van-e kiegészítésük. (Jelzésre:) Nincs. Kérdés, javaslat? (Nincs ilyen jelzés.) Szintén nincs.

Négy pontból áll az előterjesztés. Kíván-e valaki külön szavazni? (Nincs ilyen jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés a projektben érintett kerületi önkormányzatok egyetértése esetén, elviekben hozzájárul, hogy a "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekt megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat javára kisajátítással megszerzendő földterületek tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat lesz. Továbbá elvben támogatja, hogy a projekt keretében létrejövő a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülő kerékpáros útvonalak majdani üzemeltetési feladatait a Budapest Közút Zrt. lássa el.

 

Elviekben egyetért azzal, hogy a 400.000 eFt összegű kisajátítások fedezetét a fővárosi költségvetésben megtervezett "BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018" megnevezésű feladat 1.488.000 eFt összköltségéből a "VEKOP Kerékpáros fejlesztések" megnevezésű feladatra való átcsoportosítással biztosítja és felkéri a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy az átcsoportosítás érdekében, különös tekintettel a forrásként megjelölt feladat alatt tervezett műszaki tartalomra, folytassa le a szükséges egyeztetéseket és a Közgyűlés soron következő ülésén tegyen javaslatot a "VEKOP kerékpáros fejlesztések" megnevezésű feladat fedezete biztosításának módjára.

 

A "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekt megvalósítása érdekében szükséges területszerzéssel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására, külön megállapodás alapján felkéri Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a konzorciumi tagok egyetértése esetén, kezdeményezze a "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának és támogatási szerződésének módosítását az Irányító Hatóságnál. A módosított konzorciumi együttműködési megállapodást és támogatási szerződést terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

673/2018.(VI.13.)                      a projektben érintett kerületi önkormányzatok

Főv.Kgy.h.                               egyetértése esetén, elviekben hozzájárul, hogy a "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekt megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat javára kisajátítással megszerzendő földterületek tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat lesz. Továbbá elvben támogatja, hogy a projekt keretében létrejövő a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülő kerékpáros útvonalak majdani üzemeltetési feladatait a Budapest Közút Zrt. lássa el.

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

674/2018.(VI.13.)                      Elviekben egyetért azzal, hogy a 400.000 eFt

Főv.Kgy.h.                               összegű kisajátítások fedezetét a fővárosi költségvetésben megtervezett "BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018" megnevezésű feladat 1.488.000 eFt összköltségéből a "VEKOP Kerékpáros fejlesztések" megnevezésű feladatra való átcsoportosítással biztosítja és felkéri a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy az átcsoportosítás érdekében, különös tekintettel a forrásként megjelölt feladat alatt tervezett műszaki tartalomra, folytassa le a szükséges egyeztetéseket és a Közgyűlés soron következő ülésén tegyen javaslatot a "VEKOP kerékpáros fejlesztések" megnevezésű feladat fedezete biztosításának módjára.

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

 

675/2018.(VI.13.)                      A "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó"

Főv.Kgy.h.                               című projekt megvalósítása érdekében szükséges területszerzéssel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására, külön megállapodás alapján felkéri Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

676/2018.(VI.13.)                      Felkéri a főpolgármestert, hogy a konzorciumi

Főv.Kgy.h.                               tagok egyetértése esetén, kezdeményezze a "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának és támogatási szerződésének módosítását az Irányító Hatóságnál. A módosított konzorciumi együttműködési megállapodást és támogatási szerződést terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

 

 

 

                                             ELNÖK: 28 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

A Fővárosi Vízművek által a Fővárosi Önkormányzat számára biztosított környezetvédelmi támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítása.

 

                                    A napirend 6./ pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat számára biztosított környezetvédelmi támogatásból megvalósuló vízbázis védelem célú beruházás megvalósítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Van előterjesztői kiegészítés. Főpolgármester-helyettes úr? (Jelzésre:) Szóbeli kiegészítés nincs. Kérdés, javaslat? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs.

Az előterjesztés öt pontból áll és tartozik hozzá az előterjesztői kiegészítés. Kíván-e valaki külön szavazni? (Nincs ilyen jelzés.) Megállapítom, hogy nem kíván.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1980/2009. (XI. 26.), valamint a 3765/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatok alapján egyoldalú kötelezettségvállalással a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál 101.001 eFt összeg képződött meg vízbázis védelmi célú támogatás a Fővárosi Önkormányzat javára. A Főv. Kgy. határozatok értelmében a közérdekű kötelezettségvállalásként nyújtandó támogatás kizárólag vízbázis védelmi célú feladatok finanszírozására fordítható.

 

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál megképződő 101.001 eFt összegű vízbázis védelmi célú támogatásból 88.900 eFt összeget vízbázisvédelem céljából a gellérthegyi vízesés és környező járdáinak rekonstrukciójára kívánja fordítani. A feladatot a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kívánja megvalósítani.

 

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a vízbázis védelem céljából, közérdekű kötelezettségvállalás címén fizetendő 101.001 eFt összegű támogatást tervbe vesz az új "85... Felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről" cím bevételi, azon belül az Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatán,

- egyidejűleg 88.900 eFt összköltséggel tervbe vesz a "840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások" címen belül az új I. kerület, gellérthegyi vízesés rekonstrukciója feladaton (a kiadásból önkormányzati felújítások 68.880 eFt, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 18.597 eFt, a Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1.423 eFt). A feladat összköltsége és egyben 2018. évi üteme 88.900 eFt,

- továbbá egyidejűleg címen belül tervbe vesz 12.101 eFt-ot az új Vízbázis védelmi célú feladaton.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

 

 

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Fővárosi Önkormányzat számára biztosított vízbázis védelmi célú támogatás átadásáról szóló megállapodást 101.001 eFt összegben és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 101.001 eFt június 30-ig történő beérkezéséről.

Határidő: a megállapodás aláírására 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) és (6) bekezdéseiben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság részére biztosított hatáskört, és jóváhagyja az "I. kerület gellérthegyi vízesés építészeti és vízgépészeti rekonstrukciója" megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, az előterjesztői kiegészítés 2. számú mellékleteként csatolt tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő:   a támogatás átadásáról szóló megállapodás megkötését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

 

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) és (6) bekezdéseiben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság részére biztosított hatáskört, valamint jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, az előterjesztői kiegészítés 1. számú mellékleteként csatolt I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciójára vonatkozó megvalósítási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

677/2018.(VI.13.)                      tudomásul veszi, hogy az 1980/2009. (XI. 26.),

Főv.Kgy.h.                               valamint a 3765/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatok alapján egyoldalú kötelezettségvállalással a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál 101.001 eFt összeg képződött meg vízbázis védelmi célú támogatás a Fővárosi Önkormányzat javára. A Főv. Kgy. határozatok értelmében a közérdekű kötelezettségvállalásként nyújtandó támogatás kizárólag vízbázis védelmi célú feladatok finanszírozására fordítható.

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

678/2018.(VI.13.)                      Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál megképződő 101.001 eFt összegű vízbázis védelmi célú támogatásból 88.900 eFt összeget vízbázisvédelem céljából a gellérthegyi vízesés és környező járdáinak rekonstrukciójára kívánja fordítani. A feladatot a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kívánja megvalósítani.

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

679/2018.(VI.13.)                      A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő

Főv.Kgy.h.                               Részvénytársaság által a vízbázis védelem céljából, közérdekű kötelezettségvállalás címén fizetendő 101.001 eFt összegű támogatást tervbe vesz az új "85... Felújítási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről" cím bevételi, azon belül az Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatán,

- egyidejűleg 88.900 eFt összköltséggel tervbe vesz a "840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások" címen belül az új I. kerület, gellérthegyi vízesés rekonstrukciója feladaton (a kiadásból önkormányzati felújítások 68.880 eFt, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 18.597 eFt, a Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1.423 eFt). A feladat összköltsége és egyben 2018. évi üteme 88.900 eFt,

- továbbá egyidejűleg címen belül tervbe vesz 12.101 eFt-ot az új Vízbázis védelmi célú feladaton.

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

680/2018.(VI.13.)                      Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-

Főv.Kgy.h.                               módosításokról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő:   a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

681/2018.(VI.13.)                      Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek

Főv.Kgy.h.                               Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Fővárosi Önkormányzat számára biztosított vízbázis védelmi célú támogatás átadásáról szóló megállapodást 101.001 eFt összegben és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 101.001 eFt június 30-ig történő beérkezéséről.

Határidő: a megállapodás aláírására 15 nap

Felelős: Tarlós István

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

682/2018.(VI.13.)                      Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) és (6) bekezdéseiben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság részére biztosított hatáskört, és jóváhagyja az "I. kerület gellérthegyi vízesés építészeti és vízgépészeti rekonstrukciója" megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, az előterjesztői kiegészítés 2. számú mellékleteként csatolt tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő:   a támogatás átadásáról szóló megállapodás megkötését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

683/2018.(VI.13.)                      Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) és (6) bekezdéseiben a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság részére biztosított hatáskört, valamint jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, az előterjesztői kiegészítés 1. számú mellékleteként csatolt I. kerület gellérthegyi vízesés rekonstrukciójára vonatkozó megvalósítási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő:   az engedélyokirat aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

[28 igen (78,60 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 28 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

A Rác fürdő következik.

 

                                    A napirend 7./ pontja: Javaslat a Rác Fürdő és Hotellel összefüggő felszámolási eljárásban meghozandó döntésekre

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Bagdy Gábor

 

                                             HOZZÁSZÓLÓ: Horváth Csaba

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr? (Dr. Bagdy Gábor jelzésére:) Nincs kiegészítés. Kérdés sincs… - de van. Horváth Csabáé a szó.

 

 

 

 

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Csak annyit szeretnék elmondani az előterjesztés kapcsán, hogy egy jó nyolcéves kitérő után jutunk vissza a bázisponthoz, nagyon lassan, és fájdalmasan sok pénzbe kerül ez a budapesti adófizetőknek.

Csak emlékeztetőül: ez egy 2010-ben elkészült létesítmény, Budapest egyik legizgalmasabb ötcsillagos szállodájaként és fürdőjeként nyitott volna meg. Azt azért szögezzük le, hogyha Bagdy kolléga és Tarlós István nem akasztja meg akkor ezt a folyamatot, akkor nagyjából 40 ezer vendégéjszakával lennénk már gazdagabbak, és több milliárd forint bevétellel lenne gazdagabb maga a projekt. És akkor nem kellene szembenéznünk azzal, hogy egy nagyon nehéz jogi procedúra után nagyjából, ha jól emlékszem a költségbecslésekre, másfél milliárd forintból lehet majd a közben, az elmúlt nyolc évben leromlott épületből - merthogy magára volt hagyva, lerohadtak a falak meg a belső berendezések - ezt az újat majd létrehozni.

Úgyhogy azért szeretnék ezzel összefüggésben hallani legalább egy halvány bocsánatkérést, hogy ezt önök elrontották.

 

                                             ELNÖK: Hát, különös tekintettel az utolsó mondatra, engedjék azt mondanom, hogy az elméletileg létezhető legnagyvonalúbb udvariassággal nem kívánok Horváth úrra reagálni. Én csodálom a bátorságát. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úré a szó.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Csak meg vagyok lepve és döbbenve, hiszen Horváth képviselőtársunk mind a Rác fürdő ügyében, mind a Bálna ügyében, mind a fővárosi költségvetés ügyében mindig kritikai hangon szól, és úgy csinál, mintha egy új képviselő lenne, és nem ő lett volna egyike azoknak, akik ezt a helyzetet előállították, és akik katasztrofális szerződést kötöttek mind a Rác fürdő, mind a Bálna ügyében, és ezzel a főváros költségvetését hatalmas adósságba hajszolták, és a fővárosi közösségi közlekedési vállalatnál is 70 milliárdos adósságot halmoztak föl.

Én csak csatlakozni tudok a főpolgármester úrhoz, erre ennyi év után én már nem szeretnék újra csúnya válaszokat adni, de, tisztelt képviselő úr, vegye már észre, hogy magából csinál hülyét, elnézést!

 

                                             ELNÖK: Nincs több jelentkező, lezárom a vitát.

Öt pontból áll az előterjesztés. Kíván-e valaki külön szavazni? (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi döntést hozza:

figyelemmel a Fővárosi Közgyűlés 2018. február 21-i ülésén hozott 83/2018.
(II. 21.) számú határozatára megerősíti, hogy a REK Kft., mint hitelező bevonásával a Rác Nosztalgia Kft. "f.a." felszámolása során nyilvántartásba vett hitelezői igények felhasználásával továbbra is tulajdont kíván szerezni a Rác Fürdő (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10., 5973/0/A hrsz.) és a Hotel (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10., 5973/0/B hrsz.) ingatlanokon, ezért sem most, sem pedig a jövőben ezzel ellentétes irányú, a Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai, mint hitelezők érdekeit sértő javaslatokat nem támogat.

Határidő: a felszámolás lezárásáig

Felelős: Tarlós István

 

 

 

A Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi döntést hozza:

Elutasítja a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által a Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. adós felszámolási ügyében, a 15.Fpk.3084/2015/75. számú végzés mellékletében ismertetett egyezségi javaslatot. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogi képviselője útján a 2018. július 5. napján sorra kerülő felszámolási egyezségi tárgyaláson ezen döntést képviselje.

Határidő: 2018. július 5.

Felelős: Tarlós István

 

 

A Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi döntést hozza:

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése szerint a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. egyedüli tagjaként, valamint a Társaság alapító okiratának 8.3. pontja értelmében utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által a Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. adós felszámolási ügyében, a 15.Fpk.3084/2015/75. számú végzés mellékletében meghatározott egyezségi javaslatot hitelezőként utasítsa el.

Határidő: 2018. július 5.

Felelős: Tarlós István

 

 

A Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi döntést hozza:

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdése értelmében a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. egyedüli tagjaként utasítja a Társaság Igazgatóságát arra irányulóan, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által a Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. adós felszámolási ügyében, a 15.Fpk.3084/2015/75. számú végzés mellékletében meghatározott egyezségi javaslatot hitelezőként utasítsa el.

Határidő: 2018. július 5.

Felelős: Tarlós István

 

 

 

 

 

Indítsuk a gépet, és döntsenek! (Szavazás.)

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

684/2018.(VI.13.)                      a Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági

Főv.Kgy.h.                               társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi döntést hozza:

figyelemmel a Fővárosi Közgyűlés 2018. február 21-i ülésén hozott 83/2018. (II. 21.) számú határozatára megerősíti, hogy a REK Kft., mint hitelező bevonásával a Rác Nosztalgia Kft. "f.a." felszámolása során nyilvántartásba vett hitelezői igények felhasználásával továbbra is tulajdont kíván szerezni a Rác Fürdő (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10., 5973/0/A hrsz.) és a Hotel (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10., 5973/0/B hrsz.) ingatlanokon, ezért sem most, sem pedig a jövőben ezzel ellentétes irányú, a Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági társaságai, mint hitelezők érdekeit sértő javaslatokat nem támogat.

Határidő: a felszámolás lezárásáig

Felelős: Tarlós István

[24 igen (71,79 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,81 %)]

 

685/2018.(VI.13.)                      A Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági

Főv.Kgy.h.                               társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi döntést hozza:

Elutasítja a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által a Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. adós felszámolási ügyében, a 15.Fpk.3084/2015/75. számú végzés mellékletében ismertetett egyezségi javaslatot. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogi képviselője útján a 2018. július 5. napján sorra kerülő felszámolási egyezségi tárgyaláson ezen döntést képviselje.

Határidő: 2018. július 5.

Felelős: Tarlós István

[24 igen (71,79 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,81 %)]

 

686/2018.(VI.13.)                      A Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági

Főv.Kgy.h.                               társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi döntést hozza:

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése szerint a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. egyedüli tagjaként, valamint a Társaság alapító okiratának 8.3. pontja értelmében utasítja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által a Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. adós felszámolási ügyében, a 15.Fpk.3084/2015/75. számú végzés mellékletében meghatározott egyezségi javaslatot hitelezőként utasítsa el.

Határidő: 2018. július 5.

Felelős: Tarlós István

[24 igen (71,79 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,81 %)]

 

687/2018.(VI.13.)                      A Fővárosi Önkormányzat és érintett gazdasági

Főv.Kgy.h.                               társaságai hitelezői érdeke és igénye védelmét szolgáló egységes döntések meghozatala érdekében az előterjesztéssel érintett egyes kérdésekben Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4a) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört az alábbi döntést hozza:

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése értelmében a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. egyedüli tagjaként utasítja a Társaság Igazgatóságát arra irányulóan, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által a Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft. adós felszámolási ügyében, a 15.Fpk.3084/2015/75. számú végzés mellékletében meghatározott egyezségi javaslatot hitelezőként utasítsa el. 

Határidő: 2018. július 5.

Felelős: Tarlós István

[24 igen (71,79 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,81 %)]

 

                                             ELNÖK: 24 - 0 - 4 arányban a Közgyűlés elfogadta az előterjesztést.

Hátravan még a 2021. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság vendéglátó városára vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról szóló napirendi pont.

 

                                    A napirend 8./ pontja: Javaslat a 2021. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság vendéglátó városára vonatkozó megállapodás jóváhagyására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

                                             HOZZÁSZÓLÓ: Váradiné Naszályi Márta

 

                                             ELNÖK: Azt mondják nekünk, hogy anyagi kötelezettségvállalással nem jár. Kérdezem: és ez így van? (Közbeszólás: Igen!) Így van. Kérdezem, van-e kérdés, javaslat, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? (Jelzésre:) Váradiné Naszályi Mártáé a szó.

 

                                             VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA (PM): Köszönöm a szót. Szerintem nagyszerű dolog, hogy Budapest ilyen sportvárossá válik, olimpia, vizes vb, ja, olimpia, az nem, de hogy lesz focibajnokság is. Szerintem ez egy tényleg nagyszerű nemzetközi lehetőség, de azért nagyon jó volna, hogyha látnánk egy költség-haszon elemzést. Ez az előterjesztés igen sok feladatot ró a fővárosra, amelyek egyébként nagyon előremutató dolgok, tehát azt gondolom, hogy ezek jót fognak tenni a városnak, jót fognak tenni ennek a rendezvénynek, jót fognak tenni az ideérkezőknek, meg egyáltalán minden szempontból, de ha most úgy is látjuk, hogy a fővárosra ez nem ró anyagi kötelezettségeket, összességében jó lenne látnunk valamiféle költség-haszon elemzést, hiszen akár a kormány, akár az MLSZ fizeti, közpénzekről van szó, és úgy tudunk felelős döntést hozni, hogyha ezeket legalább nagyságrendileg látjuk előre. Köszönöm a szót.

 

                                             ELNÖK: Köszönjük, köszönjük, képviselő asszony. A szervezés, így a költség-haszon elemzés is az MLSZ-re tartozó feladat és kötelesség, úgyhogy ott tessék erről érdeklődni!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti az Európai Labdarúgó Szövetséggel és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a 2021. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezése érdekében az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti angol nyelvű megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásával összefüggő, valamint az esetleges sikeres pályázatból fakadó, a rendezvény megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos, a Fővárosi Önkormányzatra háruló költségeket a Kormány kormányhatározatban vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség nyilatkozatban vállalja.

Határidő:   a kormányhatározat megjelenését vagy a nyilatkozat megérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, indítsuk a gépet, szavazunk. (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

688/2018.(VI.13.)                      jóváhagyja és megköti az Európai Labdarúgó

Főv.Kgy.h.                               Szövetséggel és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a 2021. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek megrendezése érdekében az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti angol nyelvű megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásával összefüggő, valamint az esetleges sikeres pályázatból fakadó, a rendezvény megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos, a Fővárosi Önkormányzatra háruló költségeket a Kormány kormányhatározatban vagy a Magyar Labdarúgó Szövetség nyilatkozatban vállalja.

Határidő:   a kormányhatározat megjelenését vagy a nyilatkozat megérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

[24 igen (71,79 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

 

 

 

 

                                             ELNÖK: 24 - 0 - 4 arányban a Közgyűlés elfogadta.

Szeretném megköszönni a képviselők első féléves munkáját, és azt is, hogy még ma is eljöttek, és dolgoztak ezen a rendkívüli közgyűlésen. Mindenkinek kívánok feltöltődést, jó pihenést a nyárra, és akkor augusztus 20-a után találkozunk. Viszontlátásra!

 

(Az ülés végének időpontja: 9 óra 43 perc.)

 

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2018. június 13-i rendkívüli ülésén.

 

 

 

 

 

 

( Sárádi Kálmánné dr. )

( Tarlós István )

főjegyző

főpolgármester

 

 

Melléklet: előterjesztések

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

a Fővárosi Közgyűlés 2018. június 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

 

 

 

 

Napirend                                                                                              Oldal

 

 

 

 

1.       Javaslat személyi döntés meghozatalára                                            9 - 11

 

2.       Javaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára                                                          11 - 41

 

3.       Javaslat a "Széchenyi lánchíd és kapcsolódó beruházások" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre              41 - 44

 

4.       Javaslat a "Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására" tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb döntések meghozatalára                                                          45 - 59

 

5.       Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 a "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára                59 - 64

 

6.       Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat számára biztosított környezetvédelmi támogatásból megvalósuló vízbázis védelem célú beruházás megvalósítására                                    64 - 71

 

7.       Javaslat a Rác Fürdő és Hotellel összefüggő felszámolási eljárásban meghozandó döntésekre                                              71 - 80

 

8.       Javaslat a 2021. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság vendéglátó városára vonatkozó megállapodás jóváhagyására              80 - 83

 

Összesen 8 napirendi pont