Összesen 2961209 látogató
Összesen 5665 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2018.11.14.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 51 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2018. november 14-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

 

1.                 Javaslat bizottsági tagcserékre

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

2.                 Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő döntés meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

3.                 Javaslat a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló 56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

 

 

4.                 Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII.12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

5.                 Javaslat a 2018. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

 

6.                 Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásokra

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor

 

 

7.                 Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

8.                 Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

9.                 Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

10.            Javaslat a Bp., III. ker 19341/3  hrsz-ú ingatlan Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által óvodai funkció céljára használt része szerződéses jogcímének rendezésére, valamint az ingatlanban lévő megüresedett 38 nm alapterületű volt lakás funkciójú ingatlan ingyenes használatba adására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részére óvodai ellátás mint közfeladat céljára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

11.            Javaslat a BFVK Zrt. 2018. évi éves szerződésének 2. számú módosítására, valamint a kapcsolódó ügyvédi megbízási szerződés meghosszabbítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

12.            Javaslat Budapest XXII. ker. 221401 hrsz-ú, Tatárka utca 5. szám alatti ingatlan megosztásával kialakuló 221401/1 hrsz-ú , 199 m2 nagyságú közterületi ingatlan tulajdonjogának közfeladat ellátás elősegítése érdekében történő térítésmentes átruházására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

13.            Javaslat a Bp. XI., Kérő utca 3. szám alatti 853/24/B/2 hrsz. alatti helyiség kedvezményes bérbeadása tárgyában létrejött bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

 

 

14.            Javaslat a közösségi közlekedésben az utas -és fedélzeti biztonság érdekében a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által ellátott feladatokhoz kapcsolódó döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

15.            Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra könyvvizsgálói szolgáltatások igénybevételéhez

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

16.            Javaslat Beregszász város részére játszótér építéséhez támogatás nyújtására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

17.            Javaslat Székelyudvarhely város részére használt autóbuszok beszerzéséhez támogatás nyújtására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

18.            Javaslat 2019. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

19.            Javaslat a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Alapszabályának módosítása

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

20.            Javaslat a "Böszörményi út fejlesztésének előkészítése" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

21.            Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. között az útfelújítások előkészítése és terveztetése feladat engedélyokirata és a kapcsolódó megállapodások módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

22.            Javaslat a Budapest Közút Zrt-vel kötött a "Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése" feladat megvalósítására vonatkozó megvalósítási megállapodás és engedélyokirat módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

23.            Javaslat az egyes városüzemeltetéshez kapcsolódó beszerzési eljárások lefolytatásához szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

24.            Javaslat a FÕKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött 2018. évi közszolgáltatási szerződés módosítására, valamint új keretszerződés elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

25.            Javaslat a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján végzett közszolgáltatások 2019. évi egységnyi díjtételére vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

26.            Javaslat a BKSZTT III. tisztítási fokozatának, valamint a monitoring busz üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

27.            Javaslat egyes vízgazdálkodási projektek megvalósítását célzó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

28.            Javaslat az 1651/2017. (12.20.) Főv. Kgy. határozattal módosított 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott fővárosi településszerkezeti terv és a Budapest főváros rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer egyes területeit érintő eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

29.            Javaslat a Duna-parti építési szabályzat XI. ütem elfogadására a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

30.            Javaslat a Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítása c. feladat engedélyokiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

31.            Javaslat "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

32.            Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

 

33.            Javaslat egyes kulturális ágazatba tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

34.            Javaslat az Esély- Budapest /fővárosi gyermek és ifjúsági/ Alapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

35.            Javaslat közszolgáltatási keretszerződések, együttműködési keretmegállapodás és 2018. évi finanszírozási megállapodás megújítására a kulturális és turisztikai ágazatba tartozó szervezetekkel

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

36.            Javaslat a Szerb Országos Önkormányzat ingyenes használatában lévő fővárosi vagyonelemek vagyonkezelésbe adására és felújítási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

37.            Javaslat kulturális alapítványok támogatására a kulturális ágazati keretek terhére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

38.            Javaslat a BMSZKI feladatkörét érintő jogszabályváltozásokból adódó fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

39.            Javaslat a kulturális, szociális és köznevelési ágazathoz tartozó költségvetési intézményekhez kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

40.            Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthonával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

41.            Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 05.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

42.            Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

43.            Javaslat H. J. közterület-használata ügyében az elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

44.            Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

45.            Javaslat a FÕTÁV Zrt. beruházási hitelfelvételének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

46.            Javaslat a Budapesti Operettszínház bérleti díj halasztott megfizetése iránti kérelmének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

47.            Javaslat a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás 2018. évi záró beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

48.            Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2019. évi fejlesztési tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

49.            Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

50.            Javaslat az NKM Földgázszolgáltató Zrt. Igazgatóságának az Óbudai Gázgyár kármentesítését érintő üléséhez kapcsolódó döntés meghozatalára  Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

51.            Javaslat parkolásüzemeltetés tárgyában kötött együttműködési megállapodások módosítására, valamint új megállapodás megkötésére a XI. Kerületi Önkormányzattal

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

52.            Javaslat a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. - re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

53.            Javaslat a felülvizsgálat alapján módosított Budapest Világítási Mesterterv elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

54.            Javaslat egyes fővárosi közterületek elnevezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

55.            Javaslat jóváhagyás megadására Törley Mária: Valero Antal című szobrának felállításához a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

56.            Javaslat jóváhagyás megadására Rieger Tibor: Brenner János című szobrának felállításához a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen és a szobor Fővárosi Önkormányzat tulajdonába vételének elfogadásra

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

57.            Javaslat az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság lebonyolításához kapcsolódó szponzori együttműködésre irányuló szándéknyilatkozat jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

58.            Javaslat a Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. "va" 2017.08.01-2018.07.31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

59.            Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

60.            Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának alapítványi pályázóival kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

61.            Javaslat új közlekedésbiztonsági kamerák létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatók:

 

 

 

1.            Tájékoztató a 2018. szeptember 1. és szeptember 30. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés)                                                                               

 

 

2.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatainak január-szeptember havi változásairól

 

 

3.            Tájékoztatás a Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett intézkedésekről (2018. III. negyedév)

 

 

4.            Tájékoztató az Agrárminisztérium - Támogatói Okiratról a stratégiai zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési tervek készítésére

 

 

5.            Tájékoztató a színházak 2017/2018-as művészeti évadjáról

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

B u d a p e s t, 2018. november "…."

 

 

 

 

 Tarlós István

                                                                                            főpolgármester

 

Összesen 66 napirendi pont