Összesen 3340365 látogató
Összesen 6587 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2019.12.11.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 153 megtekintés

                                

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-én (szerdán) 13.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

 

 

1.           Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

2.           Szabad Tér Színház és Vígszínház ügyvezetői igazgatói pályázat kiírás

Előterjesztő: Karácsony Gergely

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

3.           Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásokra

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

 

4.           Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

 

 

5.           Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

6.           Javaslat a fővárosi szintű érdekegyeztetésről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

7.           Javaslat a regisztrált álláskeresők budapesti utazási kedvezményének megteremtéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

8.           Javaslat "849102 Krízisellátás biztosítása" cím terhére biztosítandó támogatások jóváhagyására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

9.           Javaslat Főpolgármesteri Keretből alapítványok támogatására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

10.       Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

11.       Javaslat egyes dísz- és közvilágítást érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tüttő Kata

 

 

12.       Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) módosításaira és hibajavításaira

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

13.       Javaslat a szociálpolitikai ágazathoz tartozó szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet, Kiss Ambrus

 

 

14.       Javaslat egyes kulturális társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

 

15.       Javaslat a BFVK Zrt. 2019. évi éves közszolgáltatási szerződésének 2. sz. módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

16.       Javaslat a 2020. évi folyószámla hitelkeret jóváhagyására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

17.       Javaslat a FÁNK fejlesztése érdekében a Budapest XIV. ker., 29743 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba-adási szerződésének elfogadására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

18.       Javaslat az FCSM Zrt. közgyűlésére szóló mandátum kiadására

Előterjesztő: Tüttő Kata

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

19.       Javaslat köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon állami fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet

 

 

20.       Javaslat Budapest Főváros Levéltára alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

 

21.       Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

 

22.       Javaslat a köznevelési ágazat költségvetési intézményeinek céljelleggel támogatott felújítási feladataihoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

23.       Javaslat "Kolibri Színház Nonprofit Kft. Színház Játszóhely bejáratának és előcsarnokának (a vizesblokkal együtt) felújítása" tárgyú feladathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

24.       Javaslat kulturális szervezetek támogatására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

25.       Javaslat a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. póttámogatására                   

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

26.       Javaslat a Szabad Tér Színház N.Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi mosdók felújítása tárgyú feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

 

27.       Javaslat szerződés megkötésére Fajó János Munkácsy- és Kossuth-díjas festőművész Térplasztika I. című faliképének letétbe adása tárgyában

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

28.       Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

29.       Javaslat a Horizont 2020 USER-CHI c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

 

30.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2019. évi pályázatok támogatására

Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

 

31.       Javaslat a fővárosi agglomerációs szolgáltatásokkal összefüggésben kötött megállapodások meghosszabbításáról

Előterjesztő: Tüttő Kata

 

 

32.       Javaslat BKSZTT 2019. évi felújítási-pótlási munkáival kapcsolatos szerződések elfogadására

Előterjesztő: Tüttő Kata

 

 

33.       Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

 

34.       Javaslat Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosításához, valamint a Duna-parti építési szabályzat XI. ütem módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére a Budapest IX. kerület BÁLNA épületegyüttes környezetére vonatkozóan

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

35.       Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek módosítására

Előterjesztő: Tüttő Kata

 

 

36.       Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt-re vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tüttő Kata

 

 

 

37.       Javaslat a közterületi parkoláshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás módosítására a II. és III. kerületi önkormányzattal

Előterjesztő: Tüttő Kata

 

 

38.       Javaslat Budapest 2018. évi környezeti állapotértékelésének elfogadására

Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

 

39.       Javaslat egyes vízgazdálkodási projektekkel összefüggő megállapodások módosítására (Csepel Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás módosítása, az Enviroduna Kft-vel megkötött szervezési/koordinációs feladatokra, valamint FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatokra megkötött megállapodások módosítása)

Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

 

40.       Javaslat VEKOP kerékpáros projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

 

41.       Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2020. évi munkatervére

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

 

42.       Javaslat hozzájárulás megadására fővárosi tulajdonú területeken/épületeken való műalkotások elhelyezéséhez

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

 

43.       Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

44.       Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

45.       Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor                         

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

 

 

 

Tájékoztató:

 

1.            Tájékoztatás a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés teljeskörű pénzügyi rendezéséről a Fővárosi Közgyűlés 508/2019. (V. 29.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően

 

2.            Tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2019. évi I. és II. negyedéves előrehaladási jelentéséről

 

3.            Tájékoztató kulturális szervezetek által benyújtott nyertes pályázatokról

 

 

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

 

B u d a p e s t, 2019. december "…."

 

 

 

 

                                                                                      Karácsony Gergely

                                                                                        főpolgármester

Összesen 43 napirendi pont