Összesen 3031440 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fõvárosi Közgyûlés ülésére 2019.01.23.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 146 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

 

a Fővárosi Közgyűlés 2019. január 23-án (szerdán) 10.30 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

 

1.           Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

2.           Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2019. évi munkatervére

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

3.           Javaslat a fővárosi KEHOP projektekkel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő:  Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

4.           Javaslat egyes vízgazdálkodási projektek megvalósítását célzó döntések meghozatalára

Előterjesztő:  dr. Szeneczey Balázs

 

 

5.           Javaslat a 2019. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban 

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

 

 

 

 

6.           Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

7.           A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

8.           Javaslat a Bp. VI., Budapest, Liszt Ferenc tér 10. 1. emelet 1. szám alatti 29410/2/A/19 hrsz-ú ingatlan 133 m2 alapterületű részének kedvezményes bérbe adására az Artpool Alapítvány részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

9.           Javaslat Budapest Főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

10.       Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) X. kerület Fehérdűlő területére vonatkozó eseti módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

11.       Javaslat a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére, valamint a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

12.       Javaslat a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

13.       Javaslat   az   Európa    Sportfővárosa   címhez    kapcsolódó   döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

 

14.       Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Sportszövetségek Uniója közötti együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

15.       Javaslat a VEKOP-7.1.5-16 Elsőként lakhatás, Utcáról bérlakásba a Fővárosban című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

16.       Javaslat a Budapest 2024 Zrt. "v.a." végelszámolásának befejezéséhez szükséges részvényesi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

17.       Javaslat a Márton út 25. szám alatt található sportpálya MLSZ Budapest Pályafejlesztési Program keretében való fejlesztésére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

 

18.       Döntés Csengery Antal Díj adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

19.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

20.       Javaslat a "Budapest" névhasználatot elutasító FPH003/4845-4/2018. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

21.       Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

22.       Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

23.       Javaslat a FÕKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 2017. évi közszolgáltatási jelentésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

24.       Javaslat a BDK Kft. soron következő taggyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

25.       Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított vízbázis védelem céljából, közérdekű kötelezettségvállalás címén nyújtott támogatás meghosszabbításáról

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

26.       Javaslat pályázat benyújtására a Horizont 2020 program intelligens városok és közösségek elnevezésű pályázati felhívására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

27.       Javaslat Budapest Főváros Lokalizációs tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

28.       Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest program II. területre vonatkozó (SZT. MARGIT KÓRHÁZ) eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

29.       Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest program I. területre vonatkozó (DÉL-PESTI CENTRUM) eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

30.       Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) IV. kerület István út - Tavasz utca - Mártírok útja - Munkásotthon utca által határolt területre vonatkozó eseti módosításához szükséges környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

 

31.       Javaslat az "Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017" egy pályázata megállapodásának módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

32.       Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

33.       Javaslat jóváhagyás megadására a Péter Ágnes -Wild László: Oroszlános kút (díszkút) című köztéri műalkotás áthelyezéséhez a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületen

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

34.       Javaslat a FÜGE Staféta szerződés határidő módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

35.       Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

36.       Budapest XVIII. kerület Ipacsfa utca közforgalom számára való megnyitása

Előterjesztő: Szaniszló Sándor

 

 

Tájékoztatók:

 

 

 

 

1.            Tájékoztató a 2018. október 1. és december 31. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés)

 

 

2.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatainak január-október havi változásairól

 

 

3.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatainak január-november havi változásairól

 

 

 

 

 

 

 

4.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatainak január-december havi változásairól

 

 

5.            Tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2018. évi III. negyedéves előrehaladási jelentéséről

 

 

6.            Tájékoztató a Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció éves monitoringjáról

 

 

7.            Tájékoztatás múzeumi pályázatokról

 

 

8.            Tájékoztatás egyes kulturális intézmények által benyújtott pályázatok eredményéről

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

 

B u d a p e s t, 2019. január "…."

 

 

 

 

 

  Tarlós István

                                                                                            főpolgármester

Összesen 44 napirendi pont