Összesen 3635068 látogató
Összesen 7234 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Budapest Főváros Közgyűlésére 2019.05.29.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 88 megtekintés

                                

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

 

1.           Javaslat Egyetértési Megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata (Magyarország) és Szentpétervár Törvényhozó Testülete (Oroszországi Föderáció) között

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

2.           Javaslat Nur-Szultán (Kazah Köztársaság) és Budapest (Magyarország) közti testvérvárosi kapcsolat létrehozásáról szóló Megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

3.           Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

4.           Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról    (Külön kötetben)

a)     Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

b)     Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi pénzmaradványának jóváhagyására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

 

 

 

 

5.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

6.           Javaslat Drogprevenciós célú Keret létrehozására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

7.           Javaslat a 2019. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

8.           Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

9.           Javaslat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr., dr. Szeneczey Balázs

 

 

10.       Javaslat a Rác Fürdő és Hotellel összefüggő felszámolási eljárásban meghozandó döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

11.       Társaságokkal összefüggő tulajdonosi döntések

a)     Javaslat egyes a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

b)     Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

c)     Javaslat a BVH Holding Zrt. 2018. évi éves beszámolójára és 2018. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

d)     Javaslat a BVH Zrt. tagvállalatai létesítő okiratainak módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

e)     Javaslat BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolóira és 2018. évi konszolidált beszámolóira vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

f)      Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

g)     Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2019. május 31-én tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

h)     Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. BVH Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

i)       Javaslat egyes gazdasági társaságok létesítő okiratának, valamint SZMSZ-ének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

j)      Javaslat a BFVK Zrt. 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésnek 1. számú módosítására, megvalósítási megállapodás megszüntetésére, valamint a BFVK Zrt. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

12.       Kerületi ingatlanügyek

a)     Javaslat a Bp. IV. ker. 70413/9 és 70413/12 hrsz.-ú közterületi ingatlanok tulajdonjogának az Újpesti Önkormányzat javára közfeladatellátás elősegítése érdekében történő ingyenes átruházására, továbbá a 70423/2 hrsz.-ú, szintén közterületi ingatlan tulajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzat részéről történő ingyenes átvételére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

b)     Javaslat a Budapest XVIII. ker., 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanok közfeladat ellátás célú ingyenes használatba adására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

c)     Javaslat alapítói döntés meghozatalára XXII. kerületi ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról a BKV Zrt. által a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata részére, közfeladat ellátás (közpark üzemeltetése) céljából

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

d)     Javaslat Rákosmente Önkormányzat településfejlesztése körében a Kucorgó térre vonatkozó telekalakításról -és tulajdon-rendezéséről, valamint az "Innova park" létrehozásához szükséges ingatlan ingyenes átadásáról szóló megállapodások jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

e)     Javaslat a Bp. IV. ker., Berda József utca, 70435 hrsz. alatti 2 297 m² alapterületű ingatlan 1070 m² területű ingatlanrésze ingyenes használatba adásáról szóló megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás megadása az érintett területen lévő park, játszótér és zöldfelületek kialakításához

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

 

 

 

 

13. Ingatlanügyek

a)     Javaslat a Budapest III. kerület 17929/13 hrsz.-ú ingatlan Szalézi Intézmény Fenntartó részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adására, a köznevelési alapfeladatok ellátásának elősegítése céljából

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

b)     Javaslat a Bp. VIII., Rigó u. 6-8. sz. alatti ingatlan haszonkölcsön szerződésének hosszabbítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

c)     Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2-4. szám alatti ingatlan hajléktalan krízisszállóként történő ingyenes haszonkölcsönbe adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

d)     Javaslat a III. ker., Péter utca 23152/173 hrsz. alatti ingatlan FÕKERT Zrt. részére egy hónap időtartamra történő ingyenes használatba adására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

e)     Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 1053 Budapest, Egyetem tér 5. szám alatti társasház alapító okiratának módosításához

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

f)      Javaslat a 76546/14 hrsz.-ú erdő művelési ágú ingatlan 2.0800 m² területének Magyar Íjász Szövetség részére történő ingyenes használatba adására közfeladat ellátás céljára, valamint az Újpesti Önkormányzattal erdőgazdálkodási feladatok ellátására megkötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

14.       Javaslat közlekedés-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára

a)     Javaslat a BKK Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

b)     Javaslat a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

c)     Javaslat a BKV Zrt. 2019. évi üzleti tervének és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadására és szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

d)     Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2019. évi normatív állami támogatására irányuló szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

e)     Javaslat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 6. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

f)      Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2019. évi Karta elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

15.       Javaslat a BVH Zrt.-t és leányvállalatait érintő egyes döntések meghozatalára

a)     Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

b)     Javaslat a FÕKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

c)     Javaslat egyes zöldfelület-fenntartási döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

d)     Javaslat a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

e)     Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltatási kötelezettségeinek 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

16.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzata intézményeit érintő beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

17.       Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2017-2019. évi felújítási, pótlási feladataira vonatkozó szerződések elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

18.       Javaslat a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részére, verőczei Balázs Mór családi kripta-síremlékének helyreállításához nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadására, valamint új támogatási szerződés jóváhagyására a családi kripta-síremlékének kovácsoltvas kapuval történő lezárásához

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

19.       Javaslat a Margitszigeten keletkező állati eredetű melléktermékek kezelésére kötött, 2019. november 30-ig hatályos szolgáltatási szerződés fedezetének további három évre történő biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

20.       Javaslat egyes informatikai feladatok megvalósítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

21.       Javaslat egyes európai uniós, valamint központi költségvetési forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos döntésekre

a)     Javaslat " A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfelgozás és újrahasznosítás arányának növelése" projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

b)     Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 "Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések" c. konstrukcióba 2019-ben benyújtandó támogatási kérelmekhez

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

22.       Javaslat a Városligeti távhűtési projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

23.       Javaslat egyes vízgazdálkodási és környezetfejlesztési feladatok megvalósításával összefüggő döntések meghozatalára

a)     Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a BKSZT projekttel kapcsolatosan az Enviroduna Kft.-vel kötendő 2019. évi megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

b)     Javaslat a Béke tér projekt I. ütemének megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

c)     Javaslat a Római-part és a Margitsziget fenntartási és fejlesztési munkáinak elvégzéséhez szükséges megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

d)     Javaslat a KEHOP forrásból megvalósítandó árvízvédelmi fejlesztések megvalósításához szükséges döntéshozatalra

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

24.       Javaslat egyes közlekedésfejlesztést érintő döntések meghozatalára

a)     Javaslat az Aquincumi híd előkészítéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

b)     Javaslat a Blaha Lujza tér rendezése c. fejlesztéshez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

c)     Javaslat a BKK Zrt. által megvalósuló egyes közlekedési, beruházási és felújítási feladatok engedélyezési okmányai és kapcsolódó megállapodások módosításainak jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

d)     Javaslat a "XXII. kerület, Városház tér rekonstrukció" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

e)     Javaslat a "Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és a Várhegyi alagút rekonstrukciója, kivitelezés" c. feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

25.       Javaslat a "Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási program" feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megállapodásainak módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

26.       Javaslat a pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpáros út kialakítása feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

27.       Javaslat egyes Eurovelo kerékpárutak fejlesztésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

28.       Javaslat közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében az FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

29.       Javaslat köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon egyházi, állami fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

30.       Javaslat egyes dísz-és közvilágítást érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

31.       Javaslat a budapesti szmogriadóterv módosítására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr. Szeneczey Balázs

 

 

32.       Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosításaihoz kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

a)     Budapest XV. kerület egyes területeire,

b)     Budapest X. kerület, Bihari utca - Üllői út - Déli Körvasút - Balkán utca által határolt területre,

c)     Egészséges Budapest program III. területére (DÉL-BUDAI CENTRUM),

d)     Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hétvégiházas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

33.       Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) eseti módosításának elfogadására 

a)     Budapest X. kerület, Bihari utca - Üllői út - Déli Körvasút - Balkán utca által határolt területre,

b)     Budapest II. kerület, Elvis Presley park területére,

c)     Egészséges Budapest program III. területére (DÉL-BUDAI CENTRUM),

d)     Budapest XXIII. kerület, Vízisport utca menti hétvégiházas üdülőterület ingatlanaira vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

34.       Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) III. kerület egyes területeire vonatkozó eseti módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

35.       Javaslat az "Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018" pályázat elbírálására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

36.       Javaslat a "Budapest Építészeti Nívódíja 2019" pályázat kiírására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

37.       Javaslat a Március 15. tér alatti romterület fejlesztésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

38.       Javaslat a volt Óbudai Gázgyár területén egyes műemléki védettségű épületek állagmegóvási munkáinak elvégzésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

39.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

40.       Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

41.       Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei feladataihoz kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

42.       Javaslat a kulturális,   köznevelési és szociálpolitikai szervezetekhez kapcsolódó fenntartói és tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

43.       Javaslat döntések meghozatalára a Budapest XXII. kerület 221425/1 helyrajzi számú ingatlanon tervezett játszótér megvalósítása érdekében

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

44.       Javaslat kulturális és szociális ágazatba tartozó szervezetekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

45.       Javaslat kulturális szervezetek támogatására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

46.       Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

47.       Javaslat kiemelt sportegyesületek támogatására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

48.       Javaslat a Pannon Park projekt megvalósításához szükséges egyes döntések meghozatalára (Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

49.       Javaslat a Budapesti Mobilitási Terv elfogadására

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

50.       Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

51.       Javaslat egyes TÉR_KÖZ városrehabilitációs projektek támogatási szerződéseinek megkötésére, támogatási szerződéseinek módosítására, illetve egyes projektek együttműködési megállapodásának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

52.       Javaslat névtelen fővárosi közterületek elnevezésére és egy elnevezett közterület egy szakaszának átnevezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

53.       Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2018. évi menedzsment költségeiről készült beszámoló, valamint a 2019. évi menedzsment költségvetés elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

54.       Javaslat víziközművek átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

55.       Javaslat a Smart Budapest Keretstratégia elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

56.       Javaslat a BFVT Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

57.       Javaslat településrendezési szerződés megkötésére a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft-vel

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

58.       Javaslat a Magyar Úszó Szövetség 2025. vagy 2027. évi FINA világbajnokság megrendezésére irányuló pályázatához kapcsolódó elvi támogatói nyilatkozat kibocsátására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

59.       Javaslat a 2020. évi labdarúgó Európa-bajnoksághoz kapcsolódó, a rendező városi szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

60.       Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes közterületeket érintő köztéri műalkotásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

61.       Javaslat Szent Istvánt ábrázoló szobor Szent István Parkban történő elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

62.       Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

63.       A Fővárosi Önkormányzat 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

64.       Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

65.       Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

 

 

66.       Forrás biztosítása Budapest XVIII. kerület Béke tér átépítéséhez

Előterjesztő: Szaniszló Sándor

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

67.       Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

 

68.       Bírósági ülnökválasztás

Előterjesztő: Tarlós István

 

69.       Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

70.       Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Tájékoztató:

 

 

1.            Tájékoztató 2019. március 1. és április 30. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés)

 

2.            Tájékoztató a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére aluljárókban lévő kamerák működtetése céljából 2018. évben nyújtott támogatás felhasználásáról szóló záró beszámoló elfogadásáról

 

3.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak január-március havi változásairól

 

4.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak január-április havi változásairól

 

5.            Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett intézkedésekről (2019. I. negyedév)

 

6.            Tájékoztató a Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca közforgalom számára történő megnyitásának lehetőségével kapcsolatos vizsgálat eredményéről

 

7.            Tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2018. évi IV. negyedéves előrehaladási jelentéséről

 

8.            Tájékoztatás a szociális intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezettel történő ellátásáról  2018. évben

 

9.            Tájékoztató a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei előzetes főpolgármester-helyettesi hozzájárulással benyújtott pályázatáról

 

10.         Tájékoztató: a Vállalkozás 2000 Alapítvány "megszűnt" beszámolója

 

11.         Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2018. évi felhasználásáról

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

B u d a p e s t, 2019. május "…."

 

 

 

 

 

                                                                                         Tarlós István

                                                                                        főpolgármester

Összesen 66 napirendi pont