Összesen 3340417 látogató
Összesen 6587 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2020.01.29.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 108 megtekintés

                                

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2020. január 29-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

1.                Javaslat  egyes gazdasági társaságok alapszabályának, valamint a BVH Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás 

 

2.                Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

3.                Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvánnyal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

4.                Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …./2020. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

5.                A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezet

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

6.                Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III. 07.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus   

 

7.                Javaslat a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

8.                Javaslat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

9.                Javaslat a Budapest főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) XV. kerület egyes területeire vonatkozó eseti módosítás elfogadására

Előterjesztő: Karácsony Gergely    

 

10.           Javaslat névtelen közterületek elnevezésére, meglévő közterületek nevének megváltoztatására, valamint a közterület - és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének kiegészítésére

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

11.           Javaslat a Széchenyi lánchíd felújítására és kapcsolódó fejlesztési feladatokra irányuló egyes döntések meghozatalára (Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

12.           Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel történő térinformatikai együttműködésre

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

13.           Jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása a Kormányhivatal részére

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

14.           Javaslat a Bp., II. ker. Széll Kálmán téren lévő BKK Ügyfélközpontra megkötött haszonkölcsön szerződés 2. számú módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus   

 

15.           Javaslat a Rác Fürdő És Hotellel összefüggésben meghozandó döntésekre

Előterjesztő: Kiss Ambrus   

 

16.           Javaslat a Bp. VI., Liszt Ferenc tér 10. 1. emelet 19. szám alatti ingatlan 133 m2 alapterületű részének kedvezményes bérbeadására az ARTPOOL Alapítvány részére

Előterjesztő: Kiss Ambrus   

 

17.           Javaslat az ESÉLY BUDAPEST /fővárosi gyermek és ifjúsági/ ALAPÍTVÁNY Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

18.           Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel ingatlanhasználatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

19.           Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet

 

20.           Javaslat döntés meghozatalára a Háború(k)ban megerőszakolt nők emlékműve felállításáról

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

21.           Javaslat fenntartói hozzájárulás megadására a Fővárosi Önkormányzat Óvodája bázisintézményi feladatellátására vonatkozóan

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

22.           Javaslat a CEF pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

23.           Javaslat a "2017 júliusában Budapesten megrendezendő FINA VB-hez kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése" című projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

24.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának alapítványi pályázóival kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid 

 

25.           Javaslat az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel megkötendő 2020. évi megállapodások megkötésére

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

26.           Javaslat a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. "va" tevékenységét lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

27.           Javaslat a Budapest III. ker., 17226/5 és 17226/6 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó megállapodás megkötésére az Óbudai 3. számú Garázsfenntartó Szövetkezettel

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

28.           Döntési javaslat a Római-part árvízvédelmével, valamint a Római-part és a pünkösdfürdői területek zöldfelületfejlesztésével összefüggő kérdések rendezésére

Előterjesztő: Dorosz Dávid, Kerpel-Fronius Gábor

 

29.           Javaslat a H2020 "Városok az emberekért" c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dorosz Dávid

 

30.           Javaslat támogatói nyilatkozat kibocsátására a Magyar Sakkszövetség részére a 2024. évi sakkolimpia, valamint a 2022. évi női- és a 2023. évi férfi sakk világkupa megrendezésével összefüggésben

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

 

31.           Javaslat kerületi beruházásban megvalósult víziközmű vagyon átvételére

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

32.           Javaslat tűzcsapok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére történő térítésmentes átadására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

 

33.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Számadó Tamás

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

34.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőit értintő személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

35.           Döntés Csengery Antal Díj adományozásáról

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

36.           Bírósági ülnökválasztás

Előterjesztő: Karácsony Gergely

 

37.           Javaslat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyekben szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

 

 

 

 

 

Tájékoztató:

 

 

1.            Tájékoztató a 2019. november 1. - december 31. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről

 

2.            Tájékoztató a H2020 programba történő pályázatok benyújtásáról fenntartható élelmezési láncok témakörben

 

3.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak január-november havi változásairól

 

4.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak január-december havi változásairól

 

5.            Tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2019. III. negyedéves tevékenységéről

 

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

B u d a p e s t, 2020. január "…."

 

 

 

 

 

                                                                                      Karácsony Gergely

                                                                                        főpolgármester