Összesen 3467853 látogató
Összesen 6871 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Göd Város Önkormányzatának Képviselő- testületi ülése 2012.01.25.

Feltöltő : Göd Város Önkormányzata 1406 megtekintés
 

JEGYZÕKÖNYV

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

 

Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése

 

 

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Javasolja, hogy az 1. és a 9. sz. napirendet vegyék le a napirendről, a 12. sz. napirend zárt ülés keretében kerül tárgyalásra. Az egyebek I. szintén levételre, az egyebek II. halasztásra kerülne. Rábai Zita képviselő asszonynak voltak kérdései, amik az egyebekben kerülnek megválaszolásra. Kéri, hogy a jogi bizottság pontosítsa a képviselői kérdésekre vonatkozó részt az SZMSZ-ben. Van olyan kérdés is, aminek a témája a napirendek között szerepel és ott felteheti a képviselő asszony a kérdését. Van olyan kérdés is, ami személyiségi jogokat sértene, ezért azokra jogosan nem tudnak válaszolni. Ilyen például a munkáltatói jogok gyakorlása.

 

Forró Gábor ügyrendi javaslata, hogy a kiosztott anyag Egyebek III-at és IV-et a 10-es napirenddel együtt tárgyalják meg.

 

Markó József a javaslatot befogadja.

 

Rábai Zita elmondja, hogy a kérdéseket a lakók kérésére tette fel, mivel sokan nem tudnak részt venni a közmeghallgatáson.

 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

 

1./ 2012. évi városi ünnepségek tervezete

Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                    

 

3./ Beszámoló a Kistérség 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Markó József polgármester                                                                         

 

4./ Pest megyei Kormányhivatal Törvényességi észrevétele

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                    

 

5./ Városi Kommunikációs Kft megbízása

Előterjesztő: Markó József polgármester                                                          

 

6./ Útépítési beruházási tartozás kiegyenlítése

Előterjesztő: Markó József polgármester                                                          

 

7./ Duna-parttal kapcsolatos 2012. évi teendők

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                    

 

8./ TESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató                                      

 

10./ Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázat

Előterjesztő: Popele Julianna ov.                                                  

 

11./ TESZ pótelőirányzatáról szóló határozatok pontosítása

Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző                                     

 

12./ Tájékoztató a számlavezető pénzintézet kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásról (zárt ülés)

Előterjesztő: Popele Julianna ov.                                                                    

 

13./ Tájékoztató az "Év Pedagógusa Díj" és "A Művészetért és Kultúráért Díj" átadásáról

Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                    

 

Egyebek

Rábai Zita képviselő által feltett kérdések

 

 

 

1./ 2012. évi városi ünnepségek tervezete

Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                    

 

Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.

 

A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.

 

1/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2012. évben az alábbi ünnepségek megrendezését fogadja el:

 

Nemzeti, városi ünnepek

Megemlékezés időpontja, helye

Résztvevők, fellépők

Január 22. (vasárnap)                        Magyar Kultúra Napja

Január 23. (hétfő) BM színházterem

N.L. Ált. Isk. és AMI(zene- és tánc műv. Tagozat), H. T. Ált. és Két Tan. Ny. Isk.,Kastély Óvoda

Február 25. (szombat) Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Február 24. (péntek) Kopjafa

Felsőgödi Munkásdalkör

Március 15. (csütörtök) 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója

Március 15. (csütörtök) Nemeskéri Kúria, Petőfi-tér, Kossuth-tér

H. T . Ált. és Két Tan. Ny. Isk., Katona Tamás szónok

Május 6.(vasárnap) Anyák napja

 

Kastély Óvoda (idősek otthona)

Június 4. (hétfő) Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4. (hétfő) Kincsem Óvodai Országzászló

H. T. Ált. és Két Tan. Ny. Isk., Farkas Márton által felkért szónok

Augusztus 20. (hétfő) Államalapítás, Új kenyér és Szent István ünnepe

Augusztus 19. (vasárnap) Nemeskéri Kúria

N.L. Ált. Isk. és AMI(fúvósok és mazsorett), H. T. Ált. és Két Tan. Ny. Isk., Kastély Óvoda, Kincsem Óvoda, Rutkai Bori és a Hébe-Hóba Banda, Rúzsa Magdi

Október 23. (kedd) 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója

Október 19. (péntek) JAMH, Kincsem park

Búzaszem

December 6. (csütörtök) Mikulás

December 4. (kedd) Polg. Hiv. tanácsterem

Kastély Óvoda (idősek otthona), Show end Magic Kft.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, intézményvezetők

 

 

 

 

2./ Beszámoló a Kistérség 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Markó József polgármester                                                                         

 

Markó József ismerteti az előterjesztést.

 

Rábai Zita többször jelezte, hogy a kistérségről a képviselőknek semmiféle információja nincs. A mai napig nem kapnak meghívót, jegyzőkönyvet és határozatot. A kistérség honlapja egyáltalán nem működök, így ott sem tud tájékoztatást kapni. Kérdése, hogy tudnak-e valamit tenni?

 

Dr. Szinay József elmondja, a kistérség ígéretet tett arra, hogy meg fogja küldeni a meghívókat a képviselők részére. Azt, hogy a honlap nem működik, jelezni fogják.

 

Markó József elmondja, ő is többször kérte, hogy küldjenek meghívót a képviselők részére.

 

Sipos Richárd kérdése, hogy a szúnyoggyérítésre pályázaton nyert pénzt miért nem költötték el?

 

Markó József elmondja, a szakértő azt állapított meg, hogy a csípésszám nem haladja meg azt a mértéket, hogy irtsanak. Ezért nem került elköltésre a pályázaton megnyert összeg.

 

Sipos Richárd elmondja, a parlagfű írtással kapcsolatban is van kifogása, mivel véleménye szerint nem volt teljesen sikeres a munka. Miért van sikeresként elkönyvelve ez a munka?

 

Markó József elmondja, hogy az előterjesztő szerint sikeres volt.

 

Hlavács Judit szerint az egyenlő bánásmód referense által tartott fogadóórán azért nem jelentek meg, mivel nem volt megfelelően meghirdetve.

 

Rábai Zita szerint az, hogy kérésük ellenére nem kapnak meghívót és jegyzőkönyvet, azt jelenti, hogy nem működik megfelelően a kistérség, ezért a tájékoztatást nem tudja elfogadni.

 

A testület az előterjesztést 2 nem, 1 tartózkodó, 8 igen szavazattal elfogadja.

 

2/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Elfogadja a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

 

 

 

3./ Pest megyei Kormányhivatal Törvényességi észrevétele

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                    

 

Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést és a HÉSZ elfogadásával kapcsolatos előzményeket. Azt javasolják, hogy csak a HÉSZ-t véleményeztessék újra. Ismerteti a határozati javaslatokat. Elmondja, hogy a véleményeztetés nem költségmentes, mivel csak megfelelő végzettséggel rendelkező tervező végezheti azt el.

 

Hlavács Judit kérdése, hogy milyen nagyságrendű a véleményeztetés költsége?

 

Bertáné Tarjányi Judit most ezt nem tudja megmondani, arra árajánlatot kell bekérnie. Nagyságrendileg 100ezres, de akár milliós is lehet.

 

Rábai Zita szerint a tértivevényt átvevő aláírása nem egyezik meg az egyeztető megbeszélésen készült jegyzőkönyvön szereplő aláírással. Kifogásolja, hogy nem postai küldeményként küldték meg a településrendezési terveket. Az állami főépítész válaszolt a megkeresésre, és jelezte, hogy csak a végleges anyag után fog véleményt adni. Véleménye szerint voltak változtatások a megküldött anyaghoz képest, amit szintén véleményeztetni kellett volna. Tájékoztatást kérne arról, hogy mi lesz a következménye a törvényességi észrevételnek, és mennyi időt vesz ez igénybe.

 

Markó József elmondja, most arról kell dönteni, hogy a mai egyeztető megbeszélést követően kialakított álláspontról szavazzon a testület.

 

Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a Pestterv által beadott anyag kézbesítése megtörtént és ezt sem a főépítész, sem a Kormányhivatal nem vitatta. A HÉSZ hatályba marad, mivel 2012. június 30-ig kaptak határidőt az új HÉSZ elfogadásáig. A 2008. augusztusi bizottsági ülés hibákat állapított meg a HÉSZ-ben. Ezek kijavítása kötelező volt. Érdemi javaslat csupán egy született.

 

Kovacsik Tamás ismerteti a VKB döntéseit.

 

Rábai Zita azt kéri, hogy vizsgálják ki az önkormányzat részéről követett-e el valaki szakmai hibát. Véleménye szerint a tartalmát azért nem vizsgálta a Kormányhivatal, mivel már az elfogadásával kapcsolatban is kifogásaik merültek fel.

 

Dr. Szinay József ismerteti a Kormányhivatalban történt egyeztető megbeszélést. A személye megbeszélés alapján sikerült tisztázni a tértivevény eredetiségét. Ezért a TSZT vonatkozásában az önkormányzatnak nincs teendője. A HÉSZ-el kapcsolatban kompromisszumos megállapodás született. A jelenlegi HÉSZ-t nem kell hatályon kívül helyezni, hanem a módosított HÉSZ-t küldje meg az önkormányzat szakhatósági véleményeztetésre és legkésőbb június 30-ig el kell fogadni az új HÉSZ-t.

 

Rábai Zita határozati javaslata, hogy a jegyző indítson vizsgálatot a főépítész HÉSZ-el kapcsolatos tevékenységéről.

 

Sipos Richárd egyetért azzal, hogy tisztázni kell a történteket.

 

Markó József egyetért a vizsgálattal. Most azonban az a feladat, hogy a károkat a minimálisra csökkentsék.

 

Dr. Szinay József elmondja, hogy a HÉSZ módosítása egyébként is szükségessé vált már.

 

A testület az utólag kiosztott előterjesztést 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja.

 

3/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

részben tudomásul veszi a Pest Megyei Kormányhivatal 30PM-1814/1/2011. számú ügyiratában tett törvényességi észrevételében foglaltakat.

183/2008 (IX. 25) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv, (TSZT) hatályon kívül helyezését indokolatlannak találja, tekintettel arra, hogy TSZT tervezetének 2008. augusztus 4-én az Állami Főépítészi irodába beérkezése után a tervben semmilyen érdemi változás nem történt, így a Főépítészi Irodának a véleményezéshez a törvényben biztosított 30 nap a TSZT elfogadásáig, 2008. szeptember 25-éig rendelkezésére állt, így a Településszerkezeti terv véleményezése a jogszabályoknak megfelelt.

A 46/2008 (IX. 25) sz. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat tekintetében elfogadja a törvényességi észrevételt azzal, hogy azt az új HÉSZ hatályba lépésével egyidejűleg helyezi hatályon kívül.

Az új HÉSZ alapja a 183/2008 sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv.

A HÉSZ időszerű módosításait elrendeli, amelyet a 2012. február havi képviselő-testületi ülésre kell beterjeszteni és azt a hatályos HÉSZ-el együtt teljes körű véleményezési eljárásra bocsátja.

 

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Polgármester, főépítész

 

 

 

Rábai Zita kérése, hogy a vizsgálat független módon történjen meg. Javaslata, a jegyző vizsgáltassa ki, hogy a TSZT és a HÉSZ elfogadtatása során a Polgármesteri Hivatalban követett-e el valaki szakmai mulasztást, ami alapja jelenleg folyó törvényességi eljárásnak.

 

A testület a javaslatot 4 igen, 3 nem, 4 tartózkodással nem fogadja el.

 

Markó József kéri a képviselő asszonyt, hogy amennyiben valamiről tudomása van, akkor arról adjon tájékoztatást.

 

 

 

4./ Városi Kommunikációs Kft megbízása

Előterjesztő: Markó József polgármester                                                          

 

Markó József ismerteti az előterjesztést.

 

Hlavács Judit szerint a jelenlegi anyagi helyzetben egy olcsóbb megoldást kellene találni. A decemberi VKB ülésen felkérték a Beruházási Osztályt, hogy kérjen ajánlatokat információs táblákra vonatkozóan. Ez most akkor semmissé válik?

 

Markó József szerint a házszámozást valamikor meg kell csinálni. A hirdetések szervezését is a Kft végezné el, ami bevételt jelentene.

 

Dr. Pintér György javasolja kiegészíteni a PEKJB határozatot a 2 milliós összeggel.

 

Rábai Zita véleménye szerint a média kft nem erre a célra jött létre, nem az a feladatuk, hogy utcanév táblákat mérjenek fel és helyezzenek ki.

 

Forró Gábor szerint a tájékoztató táblák kihelyezése belefér a kft tevékenységébe. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a Hivatalban már foglalkoznak a házszámozás felmérésével, de egyeztetni lehet a két tevékenységét.

 

Dr. Pintér György szerint a városi kommunikáció egyik legfontosabb eleme az utcanév tábla.

 

Rábai Zita szerint a kft-t nem a mostani célra jött létre, hanem másra.

 

Markó József szerint mindig ott célszerű egy feladatot elvégezni, ahol az a legkedvezőbb és a leghatékonyabb.

 

Hlavács Judit szerint elég homályos az, hogy még mibe fog ez kerülni. Kéri, hogy egy üzleti tervet vagy egy költségvetést terjesszenek be a testület elé.

 

Markó József erre akkor kerülhet sor, ha már el lesz döntve, hogy milyen táblákat helyezzenek ki. Elmondja, hogy a BM üdülő szerződése ez év végén lejár. Amennyiben sikerül meghosszabbítani a bérleti szerződést, akkor a Kft átvehetné a kezelést. De ez csak akkor éri meg a városnak, ha van arra remény, hogy egyszer a város tulajdonába kerüljön a terület.

 

Hlavács Judit kérdése, hogy lehet már nézni a Rubicom hálózatán is a városi tv-t?

 

Rataj András elmondja, hogy a Rubicom hálózatán már november közepe óta lehet nézni az adást, az élő adást azonban még nem, hanem várhatóan majd csak a jövő hónap közepétől.

 

Az előterjesztést a testület 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja.

 

4/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

megbízza a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft-t az utcanév táblák, a házszámtáblák, valamint a közterületi reklám és információs berendezések állapotának felmérésével, felújításának és rendezésének megkezdésével, továbbá a közterületi reklámokból nyerhető városi bevételek lehetőségeinek kialakításával, bővítésével.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

 

 

 

5./ Útépítési beruházási tartozás kiegyenlítése

Előterjesztő: Markó József polgármester                                                          

 

Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a jogászok véleménye szerint a tartozást ki kell fizetni, hiszen a vállalkozó jóhiszeműen járt el és azt a bíróság is megítélné neki.

 

Hlavács Judit elmondja, hogy ő is beszélt egy ügyvéddel, aki azt mondta, hogy a Kft-nek nem volt megrendelése az önkormányzattól ezért követelni sem követelhet semmit, ezért nem javasolja a kifizetést.

 

Markó József elmondja, hogy Szegedi úr a megrendelést elismerte. A vállalkozó jóhiszeműen járt el, a munkát elvégezte és jár neki a számla ellenértéke.

 

Sipos Richárd szerint a PEKJB olyan határozatot hozott, hogy a tartozást terheljék tovább.

 

Rábai Zita elmondja, hogy beszélt Szegedi úrral, aki másként emlékszik a dolgokra, mint ahogy az most elhangzott. Véleménye szerint a számlát ki kell egyenlíteni, mivel a vállalkozó a munkát elvégezte. A kiinduló helyezet az, hogy az utat valaki tönkretette. Javasolja, hogy aki az utat tönkretette a számla arányos részét fizesse ki.

 

Forró Gábor szerint amennyiben arra lehetőség van, akkor számlát tovább kell hárítani és a részleteket ki kell vizsgálni.

 

Markó József javasolja, hogy az egyik határozat a kifizetésről szóljon, a másik kérdés kivizsgálására pedig bízzák meg a jogi bizottságot.

 

Rábai Zita szerint a megrendelő lakos a felelős az út tönkretételéért és nem az a cég, aki a követ odaszállította.

 

Sipos Richárd kérdése, hogy miről szavaznak pontosan?

 

Dr. Pintér György elmondja, hogy fizetéshez az eredeti előterjesztést kell megszavazni.

 

A testület 9 igen, 2 tartózkodással elfogadja.

 

5/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

úgy dönt, hogy a DEÁKVÁR’92 Szolgáltató Közkereseti Társaság (2600 Vác, Rákóczi út 20.) által a Kossuth utca útjavítására benyújtott számla összegét, 425.250 Ft-ot kifizeti.

A fenti összeg a város a 2012. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre.

 

Felelős: Markó József polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Az eredeti cégre történő áthárítás lehetőségét az ügyvédek vizsgálják meg és annak eredményét terjesszék a jogi bizottság elé: 11 igen.

 

6/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Deákvár 92 Kft részére kifizetésre kerülő számla összegét át tudják-e hárítani az utat tönkretevő cégre.

 

Határidő: 2012. február 29.

Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

 

 

Markó József elmondja, hogy az eredeti elképzelés szerint az utat tönkretevő cég fogja az utat rendbe tenni.

 

PEKJB határozatának első bekezdése: 11 igen szavazattal a testület elfogadja.

 

7/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy az előző ciklus alpolgármesterének meghallgatásával tisztázza a Kossuth Lajos utca útépítési beruházásával kapcsolatos számlatartozás ügyét, és erről a PEKJB következő ülésén számoljon be.

 

Határidő: február 29.

Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

 

 

6./ Duna-parttal kapcsolatos 2012. évi teendők

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                    

 

Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. A VKB megtárgyalta az előterjesztést és azok elfogadását javasolta.

 

Dr. Pintér György a bizottsági keret még nincs meghatározva a költségvetésben. Javasolja, hogy a fenti összegek kerüljenek betervezésre a 2012. évi költségvetésbe.

 

Sipos Richárd kérdése, hogy van arra reális esély, hogy Felsőgödön is beüzemelésre kerüljön a strand?

 

Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy igen, lát rá reális esélyt.

 

A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatokat hozza:

 

8/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Támogatja az alsógödi Dunai természetes fürdőhely engedélyeztetésének elindítását a 2012. évi nyári szezonra.

A költségek fedezete betervezésre kerül 2012 évi költségvetésbe.

 

Felelős: Polgármester, főépítész

Határidő: 2012. június 30.

 

9/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Támogatja a felsőgödi Dunai természetes fürdőhely engedélyeztetésének elindítását a 2012. évi nyári szezonra

A költségek fedezete betervezésre kerül 2012 évi költségvetésbe.

 

Felelős: Polgármester, főépítész

Határidő: 2012. június 30.

 

 

 

10/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Támogatja az 562/1 hrsz ingatlan megosztását közterületre, illetve külterületi mocsár besorolású ingatlanra.

A költségek fedezete betervezésre kerül 2012 évi költségvetésbe.

 

Felelős: Polgármester, főépítész

Határidő: 2012. június 30.

 

 

11/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Javasolja gödi külterületi partszakaszokon az alábbi feliratok kihelyezését: A terület a Gödi Önkormányzat tulajdona, természetvédelmi terület. Fürdés kizárólag saját felelősségre engedélyezett. Hajók partra vonszolása, rendezvények tartása tilos. Zuhanyozó, öltözőkabin, nyilvános WC a Széchenyi csárda melletti területen található. Kérjük, óvja a környezet tisztaságát.

 

Felelős: Markó József polgármester

Határidő: 2012. június 15.

 

 

 

7./ TESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató                                      

 

Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, a szervezeti rendszert úgy alakítják ki, hogy plusz ember felvételére ne legyen szükség. Anyagi vonzata azonban biztosan lesz, kb. 1,5 millió Ft. A célja az, hogy a TESZ, még jobban működjön és több felelős legyen, ne csak egyszemélyben az igazgató.

 

Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB az előterjesztést megtárgyalta. Az egyik javaslatuk az osztály megjelölés helyett csoport szerepeljen és a pénzügyi és számviteli csoport egységesen szerepeljen.

 

Markó József szerint ezt követően hatékonyabb döntések fognak születni.

 

Rábai Zita kérdése, hogy ki az az új személy?

 

Csányi József kimegy.

 

Markó József elmondja, hogy még nincs meg a konkrét személy.

 

A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 8 igen, 2 tartózkodással elfogadja.

 

12/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Az 1990. évi LXV. törvény valamint az Államháztartásról szóló CXCV. törvény figyelembe vételével jóváhagyja Göd Város Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint:

 

1. Az SZMSZ II./3. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:     

II/3. Képviselet

1. A Településellátó Szervezetet harmadik személyekkel szemben és más hatóságok előtt a szervezet igazgatója, távollétében a gazdasági-igazgatóhelyettes képviseli. Képviseleti jogkörét az erre vonatkozó utasítás, illetve az SZMSZ keretei között átruházhatja.

2. A szervezetet bírósági eljárásban az igazgató által meghatalmazott jogi képviselő képviseli.

Kiadmányozás:

1. A kiadmányozás a döntés meghozatala és az irat aláírása.

2.  Kiadmányozásra jogosultak: igazgató és gazdasági-igazgatóhelyettes együttes aláírással vagy

                                        igazgató és műszaki-igazgatóhelyettes együttes aláírással

3. A kiadmányozásra előkészített ügyiratokat a szolgálati út betartásával kell a kiadmányozásra jogosult elé terjeszteni. A szolgálati út a vezetési jog gyakorlásával egyezik meg. Különösen indokolt esetben a döntés előkészítője közvetlenül is fordulhat a kiadmányozóhoz a közvetlen felettes egyidejű tájékoztatása mellett.

4. A kötelezettségvállalás rendje külön szabályzatban rögzíti a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét.

5. Az önállóan működő intézményekben érvényes felelősségi köröket az intézmények szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

 

2. Az SZMSZ III. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:         

III. A Szervezet felépítése

A TESZ szervezeti felépítését az SZMSZ 1.sz. mellékletében szereplő szervezeti ábra mutatja be

Az SZMSZ III. 2. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:        

Az igazgató

Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása és egyéb fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Közvetlen igazgatói irányítás alatt áll:

Igazgatói Titkárság

Belső Ellenőr

Feladatai, felelőssége:

Az igazgató felelős a közfeladatok jogszabályban, képviselő-testületi döntésekben, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítéséért.

a) irányítja és vezeti a szervezet munkáját, felelős annak szakmai tevékenységéért,

b) a vonatkozó szabályzat szerint kiadmányozási, munkáltatói, kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási jogot gyakorol,

c) meghatározza az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladataival kapcsolatos belső munkamegosztását,

d) meghatározza az irányítása alatt álló munkatársak részletes feladatait, közvetlenül irányítja és ellenőrzi a feladatok végrehajtását,

e) ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a képviselő-testület a feladatkörébe utal.

 

Az SZMSZ III. 3.pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:          

Igazgatóhelyettesek:

A gazdasági igazgató-helyettes

Az igazgató általános helyettese a gazdasági igazgató-helyettes. A gazdasági igazgató-helyettes felett a munkáltatói jogokat a vezetői-megbízás, megbízásának visszavonása, díjazásának megállapítása tekintetében a polgármester gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

Feladatai, felelőssége:

Felelős a szervezet pénzügyi-, számviteli rendjéért, a pénzkezelés szabályszerű működéséért

a) az igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén ellátja a helyettesítését

b) irányítja és vezeti a hatáskörébe tartozó szervezeti egységek munkáját, felelős annak szakmai tevékenységéért

c) irányítja, vezeti és szervezi a gazdálkodási, adminisztrációs feladatok ellátását

d) elkészíti a szervezet gazdálkodására vonatkozó szabályzatokat

e) előkészíti és a Polgármesteri Hivatalnak megküldi az éves költségvetés tervezetét, valamint a féléves és éves beszámolókat

f) előkészíti és az előírásoknak megfelelően eljuttatja a Polgármesteri Hivatalba illetve a Magyar Államkincstár és a NAV részére, valamint egyéb szerveknek a jogszabályban és önkormányzati döntésekben előírt adatszolgáltatásokat és dokumentumokat

g) a vonatkozó szabályzat szerint kiadmányozási, kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási jogot gyakorol,

h) ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket felettes vezető feladatkörébe utal

A gazdasági igazgató-helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek:

Pénzügyi és Számviteli Csoport

Munkaügyi Csoport

 

Műszaki (városüzemeltetési) igazgató-helyettes

A műszaki (városüzemeltetési) igazgató-helyettes felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője gyakorolja.

A műszaki (városüzemeltetési) igazgató-helyettes felelős az alapító okiratban, képviselő-testületi döntésekben, belső szabályzatokban foglalt városüzemeltetéssel, az önállóan működő intézmények üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, fejlesztési, működtetési, gondnoksági feladatok megfelelő minőségben és módon történő végrehajtásáért.

a) az igazgató és a gazdasági-igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítésével járó feladatokat

b) irányítja és vezeti a hatáskörébe tartozó szervezeti egységek munkáját, felelős annak szakmai tevékenységéért

c) irányítja, vezeti és szervezi a költségvetési szerv részére meghatározott városüzemeltetéssel, az önállóan működő intézmények üzemeltetésével, gondnoksági feladatok ellátásával kapcsolatos műszaki, fejlesztési, működtetési feladatokat.

d) gondoskodik, illetve javaslatot tesz a város üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztésekre, illetve a működési feladatok hatékonyabb végrehajtását célzó intézkedésekre

e) közreműködik az éves költségvetés tervezése, végrehajtása és a beszámoló elkészítésében

f) a vonatkozó szabályzat szerint kiadmányozási, kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási jogot gyakorol,

g) ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket felettes vezető feladatkörébe utal

 

A műszaki (városüzemeltetési) igazgató- helyettes által közvetlenül irányított szervezeti egységek:

Városüzemeltetési és Karbantartási Csoport

Strandüzemeltetési Csoport

Intézményi Üzemeltetési Csoport

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Csoport

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

         Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

 

 

Csányi József visszajön.

 

 

8./ Mezőgazdasági utak fejlesztése - pályázat

Előterjesztő: Popele Julianna ov.                                                  

 

Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Több földterület tulajdonosa megkereste az önkormányzatot mezőgazdasági út fejlesztése pályázat tárgyában. Az egyik tulajdonos saját maga kíván részt venni a pályázaton, csak tulajdonosi hozzájárulást kell adnia az önkormányzatnak. A Szálender tanyához vezető utat kívánta az önkormányzat megpályázni, de a lakók nem kívántak az önrészhez hozzájárulni. Ezért terjesztette be a tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó előterjesztést.

 

Markó József elmondja, hogy amennyiben mégis részt vesznek a pályázaton, akkor az önkormányzat egy-két millió Ft támogatást adhatnak.

 

A tulajdonosi hozzájárulásokat: 11 igen szavazattal elfogadja.

 

13/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

a vidékfejlesztési miniszter 111/2011. (XI. 24.) VM rendelete alapján, a külterületi mezőgazdasági utak felújításához kiírt pályázat kapcsán tulajdonosi hozzájárulását adja a Göd Város tulajdonát képező 072 hrsz-ú - kivett közút -, külterületi, mezőgazdasági útszakasz felújításához.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

 

 

 

14/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

a vidékfejlesztési miniszter 111/2011. (XI. 24.) VM rendelete alapján, a külterületi mezőgazdasági utak felújításához kiírt pályázat kapcsán tulajdonosi hozzájárulását adja az Ezüstföld Kft. (2131 Göd, Schweidel u. 16.) részére, a Göd Város tulajdonát képező 0107, 098, 0108/10 hrsz-ú külterületi, mezőgazdasági útszakaszainak felújításához, a mellékelt térkép szerinti nyomvonalon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

 

 

 

9./ TESZ pótelőirányzatáról szóló határozatok pontosítása

Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző                                     

 

Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.

 

Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és azokat elfogadta.

 

Rábai Zita kérdése, hogy a fűtésköltség számlákkal igazolható-e?

 

Forró Gábor elmondja, hogy kimutatást kaptak a fogyasztásról.

 

A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja.

 

15/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

úgy dönt, hogy a TESZ részére a 255/2011. (XII. 20.) sz. Ök. határozatában jóváhagyott energiafelhasználás költségei pótelőirányzatának forrás felosztása az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

 

Adóbevételek                                    10 000 eFt,

Feladattal nem terhelt működési tartalék 15 219 eFt,

Összesen:                                               25 219 eFt

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szinay József jegyző

 

 

 

16/2012. (I. 25.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

úgy dönt, hogy a Kincsem Óvoda részére a 237/2011. (XII.08.) Ök. határozatban jóváhagyott pótelőirányzat felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

 

1 db Schulthess ecotop 46 félipari mosógép vásárlása 106 250 Ft,

Point Security riasztórendszer kiépítése                162 500 Ft,

Nádasdielektro tűzvédelmi berendezés beszerzése   33 500 Ft,

Összesen:                                                               302 250 Ft

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szinay József jegyző

 

 

Forró Gábor kimegy.

 

 

 

13./ Tájékoztató az "Év Pedagógusa Díj" és "A Művészetért és Kultúráért Díj" átadásáról

Előterjesztő: Dr. Bognár László KOSB elnök                                                                    

 

Markó József elmondja, hogy a díjak hétfőn már átadásra kerültek, a díjazottak személyéről a KOSB döntött.

 

A testület 10 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadja.

 

 

 

 

Egyebek

 

Rábai Zita kérdései

 

Markó József ismerteti Rábai Zita kérdéseit és azokra a válaszokat. A képviselő asszony által feltett 9. számú kérdés a karácsonyi képeslapokra vonatkozik. A FIDESZ-KDNP képviselői saját pénzből fizették ki a képeslapok előállítását és kihordását.

 

Rábai Zita elmondja, hogy a képeslapok az önkormányzat nevében köszöntik a lakókat és a városi címert is használták. Véleménye szerint amennyiben a város nevében küldik ki, akkor a város fizesse, de akkor minden képviselő nevében. Ha városi gesztusként teszik, akkor azt közösen tegyék. Ha pedig nem, akkor ne használják a város címerét.

 

Markó József véleménye szerint, mint polgármester jogosan használja a város címerét.

 

Sipos Richárd ügyrendi javaslata, hogy lépjenek tovább a kérdésekre.

 

Kovacsik Tamás kimegy.

 

Markó József elmondja, az 1. számú kérdés a zöldhulladék lerakásával és elszállításával kapcsolatos. Kérdése, hogy mi legyen a sorsa a válasznak?

 

Rábai Zita elmondja, hogy elegendő, ha megkapja írásban.

 

Markó József elmondja, hogy minden képviselő meg fogja kapni. A következő kérdés a 2011-es útépítéssel kapcsolatos.

 

Dr. Szinay József ismerteti a választ. Nagyjából 75%-os a befizetés és tudomása szerint még nem indult per.

 

Kovacsik Tamás és Forró Gábor visszajön.

 

Markó József elmondja, hogy a következő kérdés a Szkander szövetségre vonatkozó.

 

Dr. Pintér György ismerteti a választ. Elmondja, hogy több levél ment már a Szövetségnek. A legutolsó levélben tájékoztatták a szövetséget, hogy amennyiben nem fizetnek, akkor megindítják a fizetési meghagyást.

 

Markó József ismereti a következő kérdést, ami az alapítványra vonatkozik. Elmondja, hogy a bírósági bejegyzés sokáig tartott. Az előző kuratóriumi elnök előző hét péntekén átadta az alapítvány iratait az új elnöknek. Az ügyvédek az átadott iratokat át fogják nézni és amennyiben arra szükség van, akkor a megfelelő lépéseket meg fogják tenni.

 

A következő kérdés Halmai Gábor leváltására vonatkozik. Elmondja, hogy a strand vezetőjének munkáltatója a TESZ igazgatója. Halmai úr szerződése december 31-én lejárt és mivel több állása is van, ezt már nem tudja ellátni.

 

A következő kérdés Pólus Palace Kft-re vonatkozik. Elmondja, hogy a felszámolás folyamatban van. Mint magánszemély ellen fizetési meghagyást fog az önkormányzat kibocsátani. A cégnek nincs tartozása az önkormányzat felé, mivel az önkormányzattal szemben a magánszemély áll szerződő félként. Az épületek alatt lévő területre földhasználati szerződést kell majd kötni a felszámolóval.

 

Sipos Richárd kérdése, hogy a területek most visszaszállnak-e az önkormányzatra?

 

Markó József véleménye szerint a területeket vissza kell venni.

 

Rábai Zita kérdése, hogy a védendő területeket az önkormányzatnak kell majd kezelnie?

 

Markó József elmondja, majd a szakértők megmondják, hogy mit kell a területtel tenni.

 

A következő kérdés az ásványvíz palackozó helyzetére vonatkozik. Elmondja, hogy egyik vállalkozás sem működik, lényeges bevétele az önkormányzatnak ebből jelenleg nincs.

 

Popele Julianna elmondja, hogy az ásványvíz hasznosítására az önkormányzat által megkötött 2. szerződéshez kapcsolódó engedélyezési eljárás még folyamatban van, az összes engedélyt még nem kapták meg. A palackozó üzem elhelyezésére több helyszín is felvetődött, az egyezetések azonban még folyamatban vannak.

 

Csányi József elmondja, hogy az utóbbi időben több rongálás történt a városban. Arra kéri a lakókat, hogy amennyiben ilyen rongálást észlelnek, akkor rögtön értesítsék a rendőrséget.

 

Forró Gábor felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy január 31-ig le kell adni a vagyonnyilatkozatokat.

 

Hlavács Judit kérdése, hogy a zöldhulladékkal kapcsolatos kérdésre a választ a lakók is megkaphatják?

 

Markó József elmondja, hogy a zöldhulladék kérdését a bizottság tárgyalni fogja és a döntést követően részletes tájékoztatást fognak kapni a lakók.

 

Sipos Richárd szerint a rongálók ellen feljelentést kell tenni.

 

 

Markó József bejelenti, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni.

 

A testület a zárt ülést 11 igen szavazattal elfogadja.

 

Markó József megköszöni a vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja.

 

A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza.

 

 

K. m. f.

 

 

 

Markó József                                                                                 Dr. Szinay József

               polgármester                                                           címzetes főjegyző

 

 

 

            Jónásné Héder Hedvig

                    jkv. vezető