Összesen 3446872 látogató
Összesen 6826 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi üléséről 2016.05.11.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 119 megtekintés

Jászberény Városi Önkormányzat                                   Iktatószám: PH/371-9/2016.

Képviselő-testülete

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyve

Időpont: 2016. május 11.

Sorszáma: 5/2016.

 

Rendeletek és határozatok mutatója

 

Rendelet, határozat sz.:         Rendelet, határozat tárgya:                                Kód:

164 h

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról

Z1

165 h

a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

C8

166 h

átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

C8

167 h

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

C8

168 h

Balogh Béla a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatos döntéshozatalból - érintettség okán - történő kizárásról

Z1

169 h

a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

C2

170 h

A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

C2

171 h

A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

C2

172 h

A 2015. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról

C2

12 Ör.

Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásáról

B4

173 h

A 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről

D1

174 h

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

L3

13 Ör.

a helyi adókról szóló 46/2011.(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

E0

175 h

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezéséről

A20

176 h

Köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról

A20

177 h

A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) képviselő-testületi határozat módosításáról

K5

178 h

A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról

L2

179 h

Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatásáról

L2

180 h

A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról

L2

181 h

A "HELYET!" Alapítvány támogatásáról

L2

182 h

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

E16

183 h

A jászberényi 4820 hrsz-ú, természetben Jászberény, Álmos u. 25. szám alatti ingatlan - bérlő részére történő - értékesítéséről

D7

184 h

A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan értékesítéséről

D7

185 h

A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

L3

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes, nyílt ülésén 2016. május 11-én a Városháza Nagytermében.

 

Jelen vannak: Balog Donát, Balogh Béla, Baranyi László, Bobák Zsolt, Bohárné Bathó Rozália, Budai Lóránt, Ferencvári Csaba, Dr. Gedei József, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, Juhász Dániel (az 1.2. napirendi pont tárgyalása közben érkezett), Nagy András, Sipos Zoltán, Dr. Szabó Tamás polgármester, Szatmári Anikó, Tamás Zoltán

 

 

k é p v i s e l ő k

 

 

Valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

Dr. Sass Krisztina aljegyző

 

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:

Keresztesi János, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága külsős tagja (megjelent)

Gregor István, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága külsős tagja (megjelent)

Verderber Gyula, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága külsős tagja (megjelent)

Dr. Körei-Nagy József r. ezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője (megjelent)

Dr. Gócza Tamás, a JNSZM Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala vezetőhelyettese (megjelent)

Alvári Csaba főépítész (megjelent)

Bódisné Görbe Krisztina, a PH Adóigazgatási Iroda vezetője (megjelent)

Szűcsné Mihályi Ágnes, a PH Államigazgatási Iroda vezetője (megjelent)

Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője (megjelent)

Faragó Zoltán, a PH Számviteli Iroda vezetője (megjelent)

Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője (megjelent)

Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője (megjelent)

Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője (megjelent)

Gazsi Péter, a PH Városüzemeltetési Iroda Városrendészeti Csoport vezetője (megjelent)

Szűcs Gábor, a PH Kabinetiroda kulturális referense (megjelent)

Dr. Birinyi Alexandra, a PH Kabinetiroda munkatársa (megjelent)

Szilágyi Nóra, belső ellenőr (megjelent)

Hartyányiné Mérei Judit, külső szakértő (megjelent)

Bobák Zoltán, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda vezetője (megjelent)

Ballagó Bernadett, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda önkormányzati ügyintézője (megjelent)

Balogh Renáta, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda jogi ügyintézője (megjelent)

Dr. Hoppál-Varga Gabriella, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda jogi ügyintézője (megjelent)

Kovács Szilvia, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda önkormányzati ügyintézője (megjelent)

Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója (megjelent)

Tóth József, a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (megjelent)

Dr. Sonkoly Judit, ügyvéd (megjelent)

Dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány képviseletében (megjelent)

Bernhardt András, a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány képviseletében (megjelent)

Farkas Edit, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány képviseletében (megjelent)

Birinyi János, a KLIK Jászberényi Tankerületének igazgatója (megjelent)

Szutorisz-Szügyi Csongor, a KLIK Szolnoki Tankerületének igazgatója (megjelent)

Baginé Gavaldik Lívia, a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője (megjelent)

Lengyelné Nagy Beatrix, a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője (megjelent)

Tóth Mónika, a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat vezetője (megjelent)

Bárcziné Kulcsár Júlia, a Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetője (megjelent)

Gergelyné Ádám Ildikó, a Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezető helyettese (megjelent)

Gulyásné Rácz Gyöngyi, a Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola munkatársa (megjelent)

Beszteri Éva, a Jászberény Város Óvodai Intézménye vezetője (megjelent)

Turcsányi Miklós, érdeklődő (megjelent)

Sajtó képviselői (megjelentek)

 

Pócs János, országgyűlési képviselő (nem jelent meg)

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester (hivatalosan távol)

Rácz Tamás, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (nem jelent meg)

Bethlendy Béla, a Jászberény Városi Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Dr. Rédei István, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Székely Mihály Tamás, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Fedor István, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Varga Katalin, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Kocza Zoltánné, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügy- és Közrendi Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Dr. Kiss László, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügy- és Közrendi Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Dr. Csabai Tibor, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Turóczi György, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Fózer Tibor tű. ezredes, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője (nem jelent meg)

Szentesi Zöldi László, a PH Kabinetiroda sajtóreferense (nem jelent meg)

Bozóki Jánosné, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény vezetője (nem jelent meg)

Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója (nem jelent meg)

Antics István, a Lehel Vezér Gimnázium igazgatója (nem jelent meg)

Alapítványok támogatására irányuló előterjesztés kapcsán érintett alapítványok képviseletében (nem jelentek meg)

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a Hivatal dolgozóit, vendégeinket, akik az egyes napirendi pontok kapcsán megtiszteltek jelenlétükkel, a sajtó képviselőit, illetve az érdeklődőket.

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület rendes nyílt ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történt, egyben megállapítom, hogy a Képviselő-testület 14 megjelent képviselővel határozatképes.

 

Munkánk törvényes feltételei biztosítottak, a testület 2016. május 11-i rendes, nyílt ülését megnyitom!

 

 

JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről

 

            Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

                     Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

                     Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

                       Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke   

    Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

                       Juhász Dániel, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

                       Tamás Zoltán, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

                            Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

                       Balog Donát, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

                       Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

1.3. Tájékoztató a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 

Előadók: Baginé Gavaldik Lívia, a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

     intézményvezetője

     Lengyelné Nagy Beatrix, az I. számú Szakmai Központ vezetője

     Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda

     vezetője

 

 

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

2.1. Beszámoló a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról

 

Előadó: Dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke

 

2.2. Beszámoló a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról

 

Előadó: Bernhardt András, a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány

   kuratóriumának elnöke

 

2.3. Beszámoló a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról

 

Előadó: Hortiné Dr. Bathó Edit, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány

   kuratóriumának elnöke

 

2.4. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati beruházásokról

 

            Előadó: Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője

                     Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

3.1. Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadására

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.2. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.3. Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására

 

Előadó: Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

 

3.4. Előterjesztés a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.5. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.6. Előterjesztés köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.7. Előterjesztés a kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat módosítására

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

3.8. Előterjesztés a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására

 

Előadó: Balog Donát, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

3.9. Előterjesztés alapítványok támogatására

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

3.10. Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.11. Előterjesztés a jászberényi 4820 hrsz-ú, természetben Jászberény, Álmos u. 25. szám alatti ingatlan - bérlő részére történő - értékesítésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.12. Előterjesztés a jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan értékesítésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.13. Előterjesztés a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

 

Előadó: Tóth József, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője

 

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Kérdezem, van-e valakinek szóbeli javaslata napirendi pont elhagyására, elnapolására, esetleg a javasolt sorrend megváltoztatására? Ilyen szándék nincs.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a nyílt ülésre vonatkozó napirendi javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 13 igen, 1 nem szavazat mellett - a Képviselő-testület a mai rendes nyílt ülés napirendjét elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

164/2016. (V. 11.) határozata

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 11-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 11-i rendes, nyílt ülése napirendjét az alábbi tartalommal elfogadta:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről

 

            Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

                     Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

                     Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

                       Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke   

    Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

                       Juhász Dániel, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

                       Tamás Zoltán, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

                            Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

                       Balog Donát, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

                       Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

1.3. Tájékoztató a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 

Előadók: Baginé Gavaldik Lívia, a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

     intézményvezetője

     Lengyelné Nagy Beatrix, az I. számú Szakmai Központ vezetője

     Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda

     vezetője

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

 

2.1. Beszámoló a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról

 

Előadó: Dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

2.2. Beszámoló a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról

 

Előadó: Bernhardt András, a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány

   kuratóriumának elnöke

 

 

2.3. Beszámoló a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról

 

Előadó: Hortiné Dr. Bathó Edit, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány

   kuratóriumának elnöke

 

 

2.4. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati beruházásokról

 

            Előadó: Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője

                     Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

 

3.1. Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadására

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.2. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.3. Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására

 

Előadó: Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

 

 

3.4. Előterjesztés a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.5. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.6. Előterjesztés köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.7. Előterjesztés a kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat módosítására

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.8. Előterjesztés a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására

 

Előadó: Balog Donát, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

 

3.9. Előterjesztés alapítványok támogatására

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.10. Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.11. Előterjesztés a jászberényi 4820 hrsz-ú, természetben Jászberény, Álmos u. 25. szám alatti ingatlan - bérlő részére történő - értékesítésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.12. Előterjesztés a jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan értékesítésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.13. Előterjesztés a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

 

Előadó: Tóth József, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője

 

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Erről:

 

1/ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,

2/ Képviselő-testület valamennyi tagja,

3/ Irattár.

 

értesül.

 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalása következik:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

1.1. napirendi pont

Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni.

Szeretném jelezni, hogy Szatmári Antalné alpolgármester asszony hivatalosan van távol, ha a hozzá intézett kérdés lesz, arra írásban fog válaszolni.

 

Kérdezem Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester urat, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? Alpolgármester úr nem kíván kiegészítést tenni.

 

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény, észrevétel:

 

Budai Lóránt (önkormányzati képviselő): Rövid észrevételem volna. Olvastam a beszámolóban, hogy két alkalommal is történt az Ifjúsági Önkormányzattal kapcsolatban hol egy gyűlés, hol egyfajta rendezvény. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe újra az a kérés, ezért fogalmazom meg most itt, már többször is elmondtam, kisebb és nagyobb közösségben is ebben a teremben, most újra elmondanám, hogy amennyiben ilyen összejövetelek vagy bármilyen rendezvények lesznek a jövőben, kérném szépen, hogy erre meghívót kapjunk, természetesen amennyiben ez az önkormányzati képviselőket is illeti és érinti. Azt gondolom, hogy az Ifjúsági Önkormányzat létrehozását tavaly januárban mi kezdeményeztük, ezért különösen szívükön viseljük ennek a sorsát. Ezért jutott eszembe most, hogy újra elmondjam, hogy amennyiben ilyen összejövetel lesz a jövőben, arra kapjunk meghívót mi is.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Képviselő úr kérését hallották a Hivatal illetékesei, elégítsük ki ezt a kívánságot, és a jövőben, ha ilyen jellegű rendezvény van, minden képviselő kapjon rá meghívást.

 

Más hozzászólás nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót?

 

Megállapítom, hogy - 10 igen, 1 nem, 3 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

165/2016. (V. 11.) határozata

a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

 

Erről értesül:

 

 1. Jászberény Város Polgármestere,
 2. Jászberény Város Alpolgármesterei,
 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
 4. Képviselő-testület tagjai,
 5. Irattár.

 

1.2. napirendi pont

Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Előterjesztők a Polgármester, Jegyző úr és valamennyi bizottsági elnök. Ha bárkinek zárt ülésre vonatkozó kérdése van, azt zárt ülés keretében kell megtenni. Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.

Kérdezem előterjesztő társaimat, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni? Ilyen szándékot nem látok.

 

Kérdés:

 

Budai Lóránt (önkormányzati képviselő): Juhász Dániel elnök úrhoz lenne kérdésem, de valószínűleg a helyettese meg tudja majd válaszolni, amire kíváncsi vagyok. A 90/2016-os határozattal és döntéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Térfigyelő kamerák karbantartásáról értekeznek ebben a határozatban. Úgy kezdeném, hogy szerettem volna részt venni ezen a bizottsági ülésen, ott megkérdezni ezt, de sajnos egyéb elfoglaltságaim miatt erre nem volt lehetőség. A karbantartással kapcsolatban kérdezném, hogy mielőtt ezt a döntést meghozták, megnézték-e hogy valóban a 707 ezer Ft/év karbantartási díj megéri-e abból a tekintetből, hogy annak előtte a kamerák karbantartására mennyi kellett az önkormányzatnak fordítania. A kérdésem azért vetődött fel, hiszen a tavalyi év végén, néhány hónapja, amikor hasonló témájú előterjesztés került az Ügy- és Közrendi Bizottság asztalára, akkor én a kamerák karbantartásával kapcsolatban tettem fel kérdést Gazsi Péter csoportvezető úrnak. Idéznék is, ezt a kérdést tettem fel: "Kb. két hete voltam bent az irodában, ahol személyesen tapasztaltam, hogy jó néhány kamera nem működik." Csoportvezető úr így válaszolt: "Főleg a régi kamerarendszerrel - amik a Rendőrkapitányságra vannak bekötve - vannak a problémák, a többi működik. Bejelentés után a TELNET folyamatosan javít, 1-2 napon belül jönnek és megcsinálják, sőt ez sem feltétlenül szükséges, mert távkezelést is működtetnek". Akkor, mint mondtam, néhány hónapja azt a választ kaptam, hogy nincsen nagy probléma, ez gyorsan és azonnal is orvosolható. Mi az, ami változott az elmúlt néhány hónapban, és mi az, ami miatt rendszeres karbantartást igényelnek ezek a kamerák, amire eddig nem volt szükség, ahogy ezt a válaszból kihallottam.

 

Juhász Dániel önkormányzati képviselő megérkezett.

 

A Képviselő-testület 15 fővel továbbra is határozatképes.

 

Juhász Dániel (önkormányzati képviselő, VFB elnöke): Azt gondolom, egyáltalán nem meglepő egy önkormányzat életében, ha bizonyos olyan eszközöket szerzünk be, amit minden nap működtetünk, és az gondolom, hogy a kamerák ugyanilyenek, hogy folyamatosan karban kell tartani. Úgy, ahogy a közvilágítás kapcsán rendelkezünk üzemeltetési, karbantartási szerződéssel, azt gondolom a térfigyelő kamerák, amelyek a nap 24 órájában 365 napon keresztül egy évben üzemelnek, teljesen természetes, hogy bizonyos időnként elromlanak, problémák keletkeznek akkumulátorával vagy egyszerűen abból adódóan, hogy ezek kültéren találhatók és az idő, illetve a napsugárzás vasfoga hat rájuk, illetve az egész rendszerre. Számomra az a meglepő, hogy eddig miért nem volt karbantartási szerződés, tehát hogy működtek eddig úgy a kamerák esetleg, hogy "újak voltak vagy újabbak voltak vagy felújításra kerültek", hogy nem kellett érdemben karban tartani. Azt gondolom, amikor az ember egy ilyen beruházást megvalósít, akkor erre gondolnia kell. Azt gondolom, hogy először és utoljára került a bizottságunk elé ilyen előterjesztés, mert meggyőződésem az, hogy ennek a rendszernek a rendes, éves karbantartását egyszerűen a város mindennapi életébe be kell tervezni, ahogy az utakat karbantartjuk, üzemeltetjük, ahogy a számítógépeket vagy bármit karbantartunk, üzemeltetünk, ezt ugyanígy be kell tervezni, és nem gondolom, hogy egyedi bizottsági döntést kell ebben hozni. Az pedig egy teljesen másik kérdés és számomra is nagy dilemma volt, hogy ez városfejlesztési vagy városüzemeltetési kérdés, de azt gondolom, hogy egyszer a városfejlesztéshez hozzátartozhat, de nem gondolom, hogy rendszeressé kellene válni. Én nem beszéltem Gazsi Péter úrral. Azt gondolom, ha újabb kamerák, ha régi kamerák, ezeket karban kell tartani, személy szerint nem szeretném szétválasztani ezeket a kamerákat, hogy kicsit régebben beszerzettek, kicsit újabbak, és a Conselve parkban lévő legújabb kamera. Lehet, hogy a régebbiekkel több probléma volt, de azt gondolom, hogy az inkább egy optimista kijelentés, hogy azok jól működnek, azokat nem is kell nagyon karbantartani. A kamerák értékéhez, darabszámához, hogy mennyibe kerül egy ilyen rendszer és relatíve milyen bonyolultságú a felépítése, azt gondolom, hogy ez a havidíj számomra teljesen reális és alátámasztja, úgy gondolom, a bizottság minden tagja részére az is, hogy három szakcégtől történt az ajánlat bekérése, tehát piaci verseny keretében született meg az összességében legolcsóbb ajánlat, ami egyben a legkisebb bekerülési költségű is. Tehát azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Képviselő úr nem tudott ott lenni a bizottsági ülésen, de Bobák képviselő úr, illetve Turóczi képviselő úr ott voltak, nem is egy kérdést tettek fel, úgy gondolom, a szakemberek részéről meg is kapták a válaszokat, tehát azt lehet mondani, hogy kb. ugyanezeket a dolgokat ők megkérdezték a bizottsági ülésen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Annyit szeretnék kiegészítésként elmondani, hogy egy karbantartás nemcsak hibaelhárítást jelent, hanem hibák megelőzését is. Az, hogy esetleg olyan vélemény alakult ki, hogy voltak hibák, nem voltak hibák, kevés hiba, több hiba, ez egyébként vitatható és nézőpont kérdése. Szerintem egy kamerarendszernek az egyetlen egy kieső nap is problémája és hibája, mert nem ezért telepítettük, tehát mindenre kíváncsiak vagyunk, ami a kamera látókörébe kell, hogy kerüljön. Nem is a hibák, hanem egyáltalán az, hogy a rendszer folyamatosan normális működésű legyen, és ezt célozza a karbantartás meglátásom szerint, természetesen úgy, ahogy ezt Elnök úr elmondta, olyan további meggondolásokkal.

 

További kérdés, illetve vélemény, észrevétel nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót?

 

Megállapítom, hogy - 12 igen, 3 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

166/2016. (V. 11.) határozata

átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

 

Erről értesül:

 

 1. Jászberény Város Polgármestere
 2. Jászberény Jegyzője
 3. Humán Erőforrás Bizottság
 4. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 5. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
 6. Ügy- és Közrendi Bizottság
 7. Városüzemeltetési Bizottság
 8. Városfejlesztési Bizottság
 9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
 10. Képviselő-testület tagjai
 11. Irattár.

 

 

 

1.3. napirendi pont

Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Köszöntöm a körünkben megjelent előterjesztőket, akik nem kívánnak szóbeli kiegészítést tenni.

 

Humán Erőforrás Bizottság a tájékoztatót - 4 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Elnök úr nem kíván kiegészítést tenni.

 

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény, észrevétel:

 

Nagy András (önkormányzati képviselő, HEB elnöke): Nagyon alapos és részletes beszámolót kaptunk, amelyet köszönünk. Széles kitekintési lehetőséget nyújt ezen a területen, megmutatják, hogy mit látnak el Jászberényben és környékén. Jól látható, hogy a civil és a vállalkozói szféra is kezd ezen a területen indulni, a feladatokból átvállalni. Lényeges dolgok történtek az elmúlt hónapokban. Egyrészt törvényi előírás miatt átalakult az ellátás szervezete, ezt szerencsésen, zökkenőmentesen sikerült megoldani, tehát maga a tevékenység is folyik és a szakemberellátás is biztosított. Szintén biztató, hogy a gyermekek ellátása intézménylétesítés, alkalmazottak, épületbiztosítás nélkül megoldható Gyöngyös segítségével. Úgyszintén jó, hogy ez a tevékenység folyamatosan megy tovább zökkenőmentesen. Az a kérdés, hogy az ott dolgozók bére, mint általában a szociális szférában dolgozóknak, alacsony, azzal az önkormányzat nem igen tud mit kezdeni, viszont azt tisztelettel javaslom az intézményvezetőnek és a szolgálatvezetőnek is, hogy szíveskedjenek benyújtani egy olyan jellegű igényt, amivel az önkormányzat olyan értelemben foglalkozna, hogy a számítógépes informatikai hátterüket tegye rendbe, modernizálja, vegyünk új gépeket, mert az világosan látszik a beszámolóból is, hogy most már informatikai háttér használata nélkül nem lehet dolgozni az élet semmilyen területén. Remélem, a testület elfogadja a múlt évi mérleget, és lesz arra mód, ha ezt a munkát az informatikai háttér javításával meg tudjuk tenni, akkor az önkormányzat meg is teszi.

 

Baginé Gavaldik Lívia (a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője): Köszönöm a Bizottság elnökének a hozzászólását és javaslatát. Azt el kell mondani, hogy ahol a székhelyünk van, az szerepel a területi operatív programban, mint fejlesztendő intézmény. Ebben is tervezünk eszközfejlesztést, illetve 2 millió Ft-ot központi támogatásból szintén eszközfejlesztésre kívánunk felhasználni, ami egy központi forrás, a Családi és Gyermekjóléti Központok infrastruktúrájának javítása érdekében vehető igénybe. Azt gondolom, első körben megpróbáljuk így megoldani az eszközfejlesztésünket. Egyébként azt gondolom, hogy az infrastruktúra szempontjából nagyon is jó helyzetben vagyunk, tehát a nehézségeinket nem ez okozza, és eddig is számíthattunk a város segítéségre, ha ilyen területen volt szükségünk támogatásra, amit ezúton is köszönök.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Így viszont kétszeresen is nemes és nagylelkű Elnök úr felvetése, mert ha tudta volna ezeket az információkat, akkor lehet, hogy nem mondja, de mivel nem voltunk pontos ismeretében, így ez spontán és belülről jövő a felvetés. A lényeg az, hogy szemmel tartjuk ezt a működési területet és bármiféle ilyen észrevétel van, azt természetesen várjuk.

 

További vélemény, észrevétel nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót?

 

Megállapítom, hogy - 15 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

167/2016. (V. 11.) határozata

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló - e határozat mellékletét képező - tájékoztatót tudomásul veszi.

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása megfelelő szakmai színvonalon történik.

 

Erről:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,

2. Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,

3. PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda,

4. PH Közgazdasági Iroda,

5. Humán Erőforrás Bizottság valamennyi tagja,

6. Képviselő-testület valamennyi tagja,

7. Irattár értesül.

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

2. B e s z á m o l ó k :

 

2.1. napirendi pont

Beszámoló a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): A Kuratórium elnöke nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

A Humán Erőforrás Bizottság a tájékoztatót - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Elnök úr nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a tájékoztatót - 4 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Elnök úr nem kíván kiegészítést tenni.

 

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény, észrevétel:

 

Nagy András (önkormányzati képviselő, HEB elnöke): Az 1990-ben felálló legelső önkormányzatnak volt néhány intézkedése, amely máig ható erejű Jászberényben. Ilyen volt az óvodák összevonása, a Nagyboldogasszony Általános Iskola visszaadása az egyháznak és ilyen volt Folklór Kulturális Közalapítvány létrehozása. Előtte igen érdekes helyzet volt, volt a Déryné Művelődési Központ, volt a Jászság Népi Együttes, akiknek a gazdálkodása hol egy helyen volt, hogy együtt volt a Lehel Vezér Gimnáziuméval, de semmiképpen nem volt jó. Ez a döntés, mint az előbb említettek is, szerintem jó volt és most már az alapítvány nagykorúvá érett, 22 éves. A nagykorúságát az is mutatja, hogy 91 millió Ft-tal gazdálkodnak egy évben. Ez némelyik intézménynek is díszére válna, és jól gazdálkodnak. Ebből szeretném kiemelni azt, hogy a vállalkozási tevékenységük majdnem negyede az összes bevételnek, ami igazán példás egy alapítványtól. A pályázati összeg 13 millió 1/7-e a költségvetésüknek, ez is nagyon szép, tehát életképes alapítvány, nem beszélve a mögötte lévő ragyogó együttes. A piramisépítkezéssel, sok gyerekkel és minőségi csúcs, Jászság Népi Együttessel. Az építkezés nemcsak anyagilag, hanem tartalmilag is folyik és személyzetileg is. Holnap délután a KLIK-nek lesz egy gálája, ahol bemutatkozik Busai Bori és a párja, akit a tévében is láttunk, a kis Mahovics, és most már úgy említik őket Mahovics idős, Mahovics fiatal, már a Jászság Népi Együttesnek is a tagja vagy dolgozója. Csapatépítés nemcsak saját erőből lehet, hanem hozott játékosokkal is, amint az van a kosárlabdánál, a labdarúgásnál is. Köszönjük a munkát az Alapítványnak, és további sok sikert kívánunk.

 

Ügyrendi:

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Az érintettségemet szeretném bejelenteni, és azt, hogy a szavazásban nem kívánok részt venni.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy Balogh Béla képviselő urat kizárjuk a szavazásból?

 

Megállapítom, hogy - 12 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület Balogh Béla képviselő urat kizárta a szavazásból.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

168/2015. (V. 11.) határozata

Balogh Béla a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatos döntéshozatalból - érintettség okán - történő kizárásról

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Balogh Béla önkormányzati képviselőt - aki a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint érintettségét bejelentette - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.

 

Erről:

 

1/ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok

2/ Képviselő-testület valamennyi tagja

3/ Irattár

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a beszámolót elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 14 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

169/2016. (V. 11.) határozata

a Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező - a "Folklór Kulturális Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról" szóló beszámolót elfogadta.

 

Erről:

 1. Folklór Kulturális Közalapítvány - Jászberény,
 2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,
 3. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság valamennyi tagja,
 4. Humán Erőforrás Bizottság valamennyi tagja,
 5. Képviselő-testület valamennyi tagja,
 6. Irattár - é r t e s ü l n e k.

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

2.2. napirendi pont

Beszámoló a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Kérdezem az előterjesztőt, hogy szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni? Elnök úr nem kíván kiegészítést tenni.

Az Ügy- és Közrendi Bizottság a beszámolót - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a tájékoztatót - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Bizottsági elnök urak nem kívánnak kiegészítést tenni.

 

Természetesen nem olyan volumenű a gazdálkodása, mint az előbb említett alapítványnak. A költségvetés tárgyalásánál elég erőteljesen az alapítvány városi támogatottsága szóba kerül mindig, ettől függetlenül úgy látom működését tekintve, hogy az alapítvány teljesíti azokat a célokat, amelyek mentén annak idején alapításra került, a munkája az elvárásoknak megfelelő.

 

Kérdés, vélemény, észrevétel, az anyaggal kapcsolatban nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a beszámolót elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 15 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

170/2016. (V. 11.) határozata

A Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező - a "Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról" szóló beszámolót elfogadta.

 

Erről:

 1. Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány - Jászberény,
 2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,
 3. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai,
 4. Ügy-és Közrendi Bizottság tagjai,
 5. Képviselő-testület tagjai,
 6. Irattár - é r t e s ü l n e k.

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

2.3. napirendi pont

Beszámoló a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Elnök asszony helyett a Kuratóriumból Farkas Edit van jelen. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

 

Farkas Edit (kuratóriumi tag): Elnök asszony nem tud jelen lenni az ülésen, ezért engem bízott meg a Közalapítvány képviseletével, és nincs kiegészítenivalóm.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): A Humán Erőforrás Bizottság a tájékoztatót - 4 igen, 1 tartózkodó szavazat mellett - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a tájékoztatót - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Bizottsági elnök urak nem kívánnak szóbeli kiegészítést tenni.

 

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény, észrevétel:

 

Nagy András (önkormányzati képviselő, HEB elnöke): Nagyon törekvő közalapítványról van szó. Azért is kell törekedniük, mert kényszerhelyzetben vannak. Ez a kényszerhelyzet abból adódik, hogy a bevételek fő forrása, bár egy Hamza tulajdonról, gyűjteményről van szó, amely korábban a Jászságé volt, azt átadta Jászberénynek, ez a működés a Jászberényi Önkormányzat támogatásától függ. Ehhez a maguk erejéből igyekeznek hozzátenni egyéb eszközöket, de maga a tevékenység fejlődő és igen széles struktúrájú. Egyrészt a múzeum tevékenysége amellett, hogy galériákban bemutatják azt, amit birtokolnak, őriznek, azon túl több alkotó, illetve együtt dolgozó művészeti közösség munkájának adnak helyet és segítséget. Õk maguk több rendezvényt szerveznek örvendetesen fiataljaink, tanítványok, diákok részére is, vetélkedőket, bemutatókat, egyéb programokat. Minden városi kulturális rendezvényen ahol lehet, vagy kell, nagyon lelkesen ott vannak, és a Jász Múzeum nyomdokait követik ezen a téren, tehát a kultúraközvetítő tevékenységük igazán példás. Valóban azt a támogatást, amit évente kapnak az önkormányzattól, jól használják fel és érdemelnének még többet is.

Ha szabad egy észrevételt tennem, mind az előző alapítványnál, a Testvérvárosi Közalapítványnál, mind itt, olvashatjuk az adó 1%-ból befolyó összegeket. Ezek az összegek megítélésem szerint 1-2, maximum 3 ember átutalásai lehetnek. Bizonyára sokat törték a fejüket azon, hogyan lehetne szélesíteni azt a kört, aki az adó 1%-át odautalja, hiszen a Testvérvárosi Közalapítvány a kezdő tőkéből él és a támogatásból. A kezdő tőkét Vechta Város Önkormányzata adta évekkel ezelőtt. Tehát az 1%-ot, ha lehetne még szélesíteni, az is jó lenne, meg egyéb üzleti bevételek, bármi, amit lehet, bár nyilván, amit tudnak megtesznek. De a lehető legnagyobb tisztelettel és szerénységgel még egyszer felvetném a Hamza Kuratóriumnak azt a kérdést, hogy mérlegeljék, nem mondom, hogy azt csinálják, csak kérem, mérlegeljék még egyszer, mert korábban, amikor tagja voltam a kuratóriumnak, mérlegeltük azt a lehetőséget, hogy itt van ez a gazdag Hamza hagyaték, amely még szaporodik is. Olvashattuk az anyagban, hogy vásároltak képet, kapnak képet önkéntes felajánlásból, ez nagyon jó, de mégis megpróbálnák-e még egyszer, hogy a Hamza hagyaték egységességét ugyan megbontva, de a láthatóságát, értékelhetőségét növelve valamennyi műtárgyat megpróbálnának eladni?

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Az előterjesztő nevében jelen lévő Múzeumvezető asszony kíván-e reflektálni a konkrétan elhangzottakra, vagy majd átgondolja, továbbítja az információt? Rendben van, elhamarkodottan ne reagáljunk a dolgokra. De kétségtelenül felmerülő gondolat, lehetőség, végig kell gondolni, foglalkozni lehet vele.

 

További észrevétel, vélemény nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a beszámolót elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 15 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

171/2016. (V. 11.) határozata

A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a határozat mellékletét képező - "Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 2015. évi gazdálkodásáról" szóló beszámolót elfogadja.

 

Erről:

 1. Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány - Jászberény
 2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
 3. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai
 4. Humán Erőforrás Bizottság tagjai
 5. Képviselő-testület tagjai
 6. Irattár - é r t e s ü l n e k.

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

2.4. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati beruházásokról

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Kérdezem Irodavezető urakat, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem kívánnak.

A Városfejlesztési Bizottság a tájékoztatót - 4 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Városüzemeltetési Bizottság a tájékoztatót - 4 igen, 1 tartózkodó szavazat mellett - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Bizottsági elnök urak nem kívánnak kiegészítést tenni.

 

Kérdés:

 

Dr. Gedei József (önkormányzati képviselő): Az anyagban olvasható Jászberény Fenntartható Energiagazdálkodásának Akciótervével kapcsolatban, hogy a dokumentum elkészülte várhatóan 2016. április. A kérdésem az, hogy ez véletlenül maradt benne egy korábbi verzióból vagy ténylegesen nincs kész a dokumentum, figyelemmel arra is, hogy az elmúlt testületi ülésen ezt tárgyaltuk, és ott mégis felmerült, hogy olyan számlákat fizet ki a város, amelyeket nem kellene.

Másik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy Polgármester úr jelezte, hogy szeretné tudni, hogy melyik szervezet az, amellyel összefüggésben ezt a számlát esetleg nem kellett volna kifizetni, vagy duplán fizették ki. Szerintem itt az ideje, hogy visszatérjünk arra, hogy sikerült-e erre választ találni, mi van ezzel a számlával?

Olvasható az anyagban, hogy a szervezetfejlesztéssel összefüggésben készült egy anyag a CHD Konzorcium 39 millió néhány százezer forint volt az ellenértéke ennek a tanulmánynak. A kérdés az, hogy miért nem került kifizetésre, merthogy ezt is rögzítették, hiszen itt már 1-2 éve húzódik a történet. Remélem, jól olvastam, hogy itt ez az ellenérték nem került kifizetésre. De ha mégis, akkor nyilván el fogja mondani az előterjesztő. Természetesen sok kérdés felmerülhet ezzel az anyaggal kapcsolatban, az időm fogytán már csak egyet-kettőt próbálok feltenni, látva azt, hogy az előző is kicsit zavart okozott.

Csónakház készült a Szántai-kertben. Korábban a Kultúrmalomnál terveztük. Jelenti-e ez a projekt ennek a megvalósulása azt, hogy most már a Kultúrmalomnál nem lesz csónakház, illetve azon a szakaszon a csónakázási lehetőség miként kerül biztosításra? Ezt a Szántai-kertben megvalósult csónakház fogja-e tudni majd nyújtani vagy sem?

Jégpálya ügyében örülünk, megvalósult, ugyanakkor az ott lakó emberek túl hangosnak találják. Volt egy tűzeset is. Elmúlt testületi üléseken elhangoztak kérdések, hogy hogyan lépünk tovább, sikerült-e ezzel kapcsolatban megnyugtató álláspontot találni?

Közvilágítás energetikai átalakításával kapcsolatban volt egy 410 milliós projekt Elios Innovatív Energetikai Zrt. Olvasható az anyagban, hogy kiadáscsökkentés, energiahatékonyság és sok minden előnye van a projektnek, ezt készséggel elhiszem, de akkor mennyi is az a megtakarítás, amit ebből a fejlesztésből Jászberény városa a következő években éves szinten el tud érni? Ezt szívesen meghallgatnám.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szeretném jelezni azt, hogy a csónakházra, a jégpályára, illetve a megtakarításra vonatkozóan a választ én fogom megadni. Az előző két kérdésre a válaszadás lehetőségét megadom Irodavezető úrnak.

 

Hegyi István (a PH Városfejlesztési Iroda vezetője): Az akcióterv kapcsán a múltkori testületi ülésen már volt szó erről, és a testület elfogadta ezt a dokumentumot. A szerződés szerint ilyen esetben, hogy ha a testület esetleg változást eszközölt volna rajta, akkor a cégnek át kellett volna vezetni ezen a dokumentumon, erre 30 napja volt, és ennek a határideje volt április 30. Ezért került az anyagba, hogy igazából még nem fejeződött be. Illetve az anyag összeállításakor mi azt vettük figyelembe, hogy ez a beszámoló a 2015-ös évről szól, tehát ha egy beruházás 2015. december 31-én még folyamatban van, akkor mi azt írtuk ebbe a tájékoztató anyagba, hogy még folyamatban van és nem fejeződött be, illetve az anyag leadáskor is ez volt még a helyzet április 30-a kapcsán, amikor le kellett adnunk ezt a Képviselő-testületi anyagot.

Szemléletformálás, szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál: 2014. évben megvalósult ez a beruházás az ÁROP projekt keretében. Be is nyújtottuk a záró beszámolót még annak az évnek a végén, azonban a minisztérium, mint közreműködő szervezet, egy picit elhúzta ezt a dolgot és így 2015. év végére sikerült nekik a mi záró beszámolónkat elbírálni stb., így a hiánypótlás még folyamatban volt 2015. december 31-én. Most már az idei évben ez lezárásra került, és az utolsó részletet is megkapta az önkormányzat. Tehát 2015. december 31-én még folyamatban volt, de 2016-ban már teljesült ennek a kifizetése is az önkormányzat részére.

A közvilágítás, illetve a megtakarítások kapcsán ebben az esetben most nem tudok Önnek nyilatkozni, tekintettel arra, hogy energetikai számításokra hagyatkozhatunk csak. Most valósult meg a projekt, ennek minimum 1 évet meg kellene várni ahhoz, hogy ebben pontos számot tudjunk kapni, egyelőre csak becsléseket tudunk megadni, hogy ez kb. mennyi megtakarítást fog eredményezni a városnak, illetve utána megbecsülni azt, hogy a további években mennyit eredményezhet.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Voltak azért korábbi adataink, többször megjelent, mindenki visszaemlékszik erre a történetre, azért ez számtalanszor előkerült még testületi ülés szintjén is ez a fejlesztés. Ennek kapcsán többszörösen elmondtuk azokat az adatokat, amelyeket egyelőre valóban becsült adatként gondolunk. Két dolgot kell tudni. Az egyik az, hogy nem teljes mértékben került a rendszerünk megújításra, hanem csak egy bizonyos százalékban. Természetesen az a referenciában és egyéb adatokban, műszaki paraméterekben szereplő teljesítménycsökkenés is azért egy tól-ig határsávot tartalmaz. Hogy ez konkrétan majd hogyan realizálódik a mi esetünkben, valóban, ahogy Irodavezető úr mondta, egy mért tapasztalati idő után szűrhető le. Ettől függetlenül Kiss József úrhoz fordulok, mert Õ szokott emlékezni azokra a számokra, amit én szoktam tőle kérdezni, mert többször előjött ez a kérdés, hogy kb. éves szinten a közvilágítási energiaköltségeinket illetően kb. mekkora volumenű lehet, vagy mire számítottunk? Tehát 20 millió Ft körüli megtakarítást gondoltunk évente. Én magam is kíváncsi vagyok arra, hogy ezt a mért adatok hogyan fogják hozni. Természetesen vissza fogunk erre a konkrét számra térni.

Képviselő úrnak volt kérdése visszautalva az előző testületi ülés anyagára, illetve azon belül az egyik anyagra, annak kapcsán elhangzott, megvan a lista, hogy kik szerepeltek ebben intézményként. Szeretném jelezni, számomra igen szomorú - remélem, hasonló érzéseket vált ki másokban is - hogy szinte minden intézményünk, - legalább 30 van azon a listán felsorolva -, 2013-ról beszélünk egyébként, egy adott évről, sem előtte, sem utána nem volt ilyen jelenség, de abban az évben a szerencsétlen csillagzatállás okán nem tudom, miért, de halmozódott ez a fajta probléma. Hogy miért halmozódott és mi lett ennek a sora, Jegyző úrral egyeztetve egy belső vizsgálatot rendeltem el, ennek az eredményét fogjuk várni.

Kétszeres fizetés: eleve már az kérdés, hogy a szolgáltató hogy állítja ki ezeket a dupla számlákat ugyanarra az időintervallumra, ugyanolyan fogyasztási paraméterekkel két irányba, de az is kérdés, hogy ha valaki ilyet kap, akkor miért fizeti ki a másodikat, meg egyáltalán miért nem foglalkozik a kérdéssel. Ami szintén felmerült, hogy azért az éves elszámolási rendszerben valahol a legvégén legalábbis a háztartások szintjén az ilyen fajta probléma ki szokott jönni és akkor ezt a szolgáltató a maga rendszerén belül rendezi. Erre vagyok kíváncsi, hogy a mi esetünkben ez megtörtént-e hogy a legvégén visszajutottuk azért mégiscsak a pénzünkhöz vagy pedig nem ez történt. Az utánajárás eredményéről természetesen fogjuk tájékoztatni a testületet.

Csónakház: most már kezd a kép összeállni hosszú évek történése után, mert Képviselő úrnak vesszőparipája a csónakház a malom projekt mentén. Hogy ha csónakháznak nevezzük, ami a Szántai-kert oldalában létesült, akkor valószínűleg nem egy fogalomdefiniálást használunk vagy tárgy-, létesítménydefiniálást használunk, mert szerintem nem ez a csónakház. Ott, ha jól emlékszem - nemrég voltam kint - van egy félig megépített, teteje van meg valami jelképes oldala, meg egy lejáró a vízre, hogy ne a sáros földön kelljen csúszni, hanem le lehessen lépni. Egyébként ilyen jellegű létesítés biztos, hogy a malom projekt kapcsán is ki fog alakulni. A malom projektben a Zagyva parti rész egy külön megtervezett spanyollépcsőszerű formátumot fog azon a részen nyerni, és annak biztos, hogy lesz egy olyan része, valószínűleg nem sport, hanem csónakázgatás témakörében meg lehet majd azon a vízen jelenni, ha lesz víz a Városi Zagyvában. Így most már megnyugodtam, hogy Képviselő úr is a csónakház alatt egy ekkora volument gondolt. Most megint nem akarok ötletelni, de az össz’ beruházása ennek az egész történetnek egészen minimális volt, tehát ha ugyanekkora pénzt szánunk a malom projekt mellett egy ilyen létesítményre, azt gondolom akkor ez elenyésző ezrelékes eleme lesz az egész projekt költségvetésének, tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy valamiféle túlterjeszkedés vagy túlköltekezés állna be ezzel a jelenséggel.

Jégpálya ügyében szeretném azt mondani, nevezzük ezt a fejlesztés harmadik fázisának, túl vagyunk és indul a negyedik fázisú fejlesztés, amely most már a kiszolgáló egységeket fogja elsősorban jelenteni. Ennek kapcsán természetesen meg fogjuk oldani a hangterheléses problémát is. Eleve egy épület fog oda készülni, amely csökkenteni fogja a zajterhelést, másfelől pedig ha szükségét látjuk, meg fogjuk a méréseket folyamatosan tenni, és ha szükségét látjuk, akkor pedig oda még védőfalat is fogunk emelni, ahogy egyébként ezt az ott lakóknak jeleztük. Õsszel fog indulni a következő beruházási egység, és ennek a végére ez a kérdés rendeződni fog.

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): A 3. sz. intermodális közösségi közlekedési csomópont fejlesztése, megvalósíthatósági tanulmány készítése 121,5 millió Ft-ban. Hogyan sikerült megoldani az itt megfogalmazott ügyeket, hogy a belváros alapvetően gyalogos és kerékpáros forgalom szervezett életében minőségi változást hoz majd a terek kialakítása, és a legjobb lehetőséget biztosítják a kistérség lakói számára, hogy az egyéni közlekedés helyett a tömegközlekedést válasszák. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert ez oly módon van megfogalmazva, mintegy megvalósult cél. Azért kérdezem, hogy ez a tanulmányban hogyan valósul meg, mert ez legfeljebb akkor fog megvalósulni, hogy ha az egész projekt meg fog valósulni, de még nincs a célban.

Szóba került a szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál. Én a tartalmi részére kérdeznék rá, mert tisztázódott a fizetéssel kapcsolatos dolog. Itt költségcsökkentés, hatékonyság növelés, ennek eredményeképpen az önkormányzat ésszerűen, fenntartóan szervezett szolgáltatás kínálattal rendelkezzen. Ebben van-e valami mérés vagy hogyan változott itt valami? A lakosság tudja, hogy volt itt valami, aminek kapcsán ők jobb szolgáltatást fognak kapni? Mert ez elvileg róluk kell, hogy szóljon.

Hulladékgazdálkodásnál az szerepel, hogy megakadályozható az illegális lerakás és a zöldhulladék elégetése. Ezzel a fejlesztéssel hogyan?

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Van előttünk egy beszámoló, ami összegzi egy évnek az ilyen jellegű történéseit és természetesen mögötte megítélésem szerint több ezer oldalas dokumentum. Az egyik járható úr, amikor ez az anyag kikerül elénk, és azt gondolom, kellő időben ott volt a bizottsági ülésen is, most a testületi ülésre készülve is, akkor ezeknek a kérdéseknek utána lehetett volna járni. Az pedig nem más módon történik, mint az anyagnak az átolvasásával, áttanulmányozásával. Ez a napirendi pont ebben az időpillanatban nem arról szól, hogy bizonyos ide vonatkozó fejlesztések, főleg dokumentumok tartalmi részét kezdjük el megtárgyalni, mert ennek van más jellegű módja, de még ebben az esetben is, ahogy mondtam egy bizonyos korábbi időben meg lehetett volna ezeket a kérdéseket tenni. Ennek kapcsán szeretném azt mondani, hogy az intermodális közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tanulmányban az, hogy ha a fejlesztés megvalósul, akkor annak milyen hozadékai lesznek, azok természetesen számtalan elemében benne vannak, hiszen erről szól a tanulmány. Tehát ebből a szempontból megítélésem szerint indifferens az, hogy most nem valósult meg, mert nem is a fejlesztésről beszélünk, hanem egy tanulmányról beszélünk. A tanulmány megvalósult és a tanulmány célját elérte, mert a döntéshozóknak elővezette azt, hogy bizonyos pályára ha lépnek - ennek természetesen forrásigénye van, tehát ha azt megtalálva erre az útra lépünk, akkor annak milyen következményei lesznek, erről szól a tanulmány, szerintem világosan benne van konkrétan azokra a kérdésekre is a válasz, akár a bejáró közlekedőkre, tehát a vonzáskörzetben közlekedésére, akár a város gyalogosforgalmára vagy a kerékpáros forgalmára vonatkozó hatások is. Javaslatom Képviselő úrnak, hogy ezeket a fejezeteket olvassa át, és ha az emlékében nem szerepel, egyébként többször megtárgyaltuk ezt az anyagot és már ott is lehetett erről beszélni, akkor fel lehet frissíteni.

Ugyanez a meglátásom a további említett anyagokkal kapcsolatban is, hogy ha ilyen jellegű kérdések vannak, akkor azokat az anyag áttanulmányozásával meg lehet benne találni.

Az a felvetése, hogy bizonyos tájékoztatást ebben a kérdésben a lakosság számára is adni kellene, egyébként teljesen jogos. Az intermodálissal kapcsolatban szerintem ezt el is végeztük. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban is egy folyamatos téma, azt gondolom, média szintjén, testületi szinten, hivatali szinten, hatósági szinten azért ebben a térben mozgunk. Egyedül valóban a hivatali struktúrát érintő szervezetvizsgáló kérdés az, ami talán akkora nyilvánosságot nem kapott, de igazából ez eddig fel sem merült bennünk, noha van benne ráció, amit Képviselő úr mondott, hogy a lakosságot a szolgáltatás igénybevevőjeként abban létrejövő változások, a minőségbeli szándékaink szerint javítások persze, hogy érdekelhetik. Jegyző úr, ha ennek valamikor a későbbiekben alkalmát lehet keríteni, most már a gyakorlatban is, mert egy időszakról szólt ez a történet, most már egy visszatekintési lehetőség is, tehát a gyakorlati oldaláról is alátámasztva néhány ilyen gondolatot majd egyszer elő kellene vezetni mindenképp, hogy legyen a közvélemény irányába is továbbítva az anyag.

 

Kérdezem Irodavezető urat, hogy konkrétan a feltett kérdésekre vonatkozóan van-e válasz vagy pedig írásban megfogalmaz néhány gondolatot?

 

Hegyi István (Városfejlesztési Iroda vezetője): Megpróbálnám szóban, aztán hogy ha még kell, akkor természetesen írásban kiegészítjük.

Az első kérdés az intermodális közlekedési csomóponttal kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány megírására vonatkozott. Még egyszer átolvastam az anyagot, és azt látom benne, hogy igazából a tanulmánynak a feladata az, hogy bemutassa azokat a lehetőségeket, amelyek a kistérség lakói számára az egyéni közlekedés helyett a tömegközlekedést válasszák, stb., ezeket a dolgokat. Ez a tanulmány egyébként egy nyilvános dokumentum, ezt a város készítette el, és minden ilyen dokumentumot nyilvánossá kell tenni a város felé. Tehát ha bárki szeretné áttekinteni, ez hozzáférhető az Irodán, egyébként el lehet olvasni, meg lehet tekinteni. Esetleg Képviselő úrnak el tudjuk küldeni elektronikus úton.

A másik projekt kapcsán a Szervezetfejlesztés Jászberény Város Önkormányzatánál, ez a városnak több intézményét érintette, részben a Polgármesteri Hivatalt, részben a 100%-os önkormányzati tulajdonú cégeket, illetve ezen belül többfajta tanulmány született, melynek egy végső, összegző dokumentuma megtalálható Jászberény város honlapján, tekintettel arra, hogy ezt nyilvánossá kellett tenni, illetve volt egy olyan záró rendezvény is, amelyre még a környező települések vezetőit is meg kellett hívni, hogy Jászberény városában hogyan fog ez megtörténni, hogy ők is tanuljanak ebből az esetből. Tehát ezek a dokumentumok felkerültek az internetre, ott elérhetőek a lakosság számára is.

A harmadik a hulladékgazdálkodással kapcsolatos. Ott igazából hulladékszállító gépjárműveket, amelyek a szelektív gyűjtést segítik, illetve komposztáló edényeket szereztünk be. Az anyagban azt fogalmaztuk meg, hogy amennyiben a házi komposztálókat a lakosság igénybe veszi, abban az esetben fokozható ez, amit Képviselő úr is kérdezett, hogy talán a zöldhulladékot kevesebben égetik el az udvaron, kevesebben helyezik el a város határában, ezekben a házi komposztálókban tudják gyűjteni és a későbbiek során fel tudják esetleg használni a növényekhez, a házi kertekben.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Személy szerint nem tartok igényt az írásbeli kiegészítésre.

 

Juhász Dániel (önkormányzati képviselő, VFB elnöke): Gedei József hozzászólására szeretnék reagálni. Bizottságunk pénzeiből történt, illetve a bizottságunk döntött erről az ominózus csónakházról. Képviselő úr nagyon jól tudja, a politikában a nyelv, illetve a közbeszéd uralása fontos, és ahogy Polgármester úrnak, most már nekem is kezdett összeállni, hogy a csónakház kapcsán Képviselő úr mi körül forog, tehát állandóan próbál valami óriási csónakházat vizionálni, mindent felnagyít. Bizottságunk egy csónaktárolóról döntött, amelyben nem csónakok vannak, hanem kajakok és kenuk. Ha a jászberényieket megkérdeznénk, akkor ők féltetős fészernek titulálnák ezt a csónaktárolót, de csónakháznak biztos nem, és amúgy vízre szálló hely készült, mielőtt esetleg stég, móló vagy valami komolyabb nevet fog Képviselő úr neki adni. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, látom hogy Képviselő úrnak nagyon fontos, hogy a nyelvet meg a közbeszédet uralja. Polgármester úr megemlítette a spanyollépcsőt, nehogy a scalinata di Trinità dei Monti -ra tessék majd gondolni, és majd azt fogjuk facebookon vagy sajtótájékoztatón hallani - amúgy magyarul szerencsétlenül spanyollépcsőnek fordított, mondjuk azt, hogy elvárást fogja fordítani majd a városvezetés felé, illetve majd egy urizálással vagy luxussal fog minket vádolni. Tehát a magyarul ún. spanyollépcsőszerű lépcsősorra kell majd gondolni annál az ominózus csónakháznál, ami szintén valószínű inkább lesz csónaktároló és vízre szálló hely.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): A tervekben olvastam ezt a kifejezést, hogy spanyollépcső, mert eszembe nem jutott volna ezt a nevet adni neki, de mivel láttam, hogy a tervező így nevezi, ezt így plagizáltam.

 

Vélemény, észrevétel:

 

Dr. Gedei József (önkormányzati képviselő): Szükséges és szokásszerű anyag és nyilván én is szükséges és szokásszerű válaszokkal készültem, de a kérdések kapcsán hirtelen sok minden felmerült, elsősorban ezekre szeretnék gyorsan reagálni, míg Polgármester úr ki nem kapcsolja a gépemet. Örülök elsősorban annak, hogy Juhász Dániel és Polgármester úr ismételten, most már nyilvánosan is egymásra talált és egyoldalúan képviselnek ügyeket, itt most éppen a csónakház ügyét. De kérem, el kell olvasni az anyagot, ott van benne, nem én neveztem el. Az anyagban a Szántai-kertben csónakház és vízre szálló hely létesítése szerepel. Tehát ha én ezt használom, akkor azt gondolom, hogy helyesen használom, hiszen Önök, illetve az anyag előterjesztője hívja ezt így. Nyilvánvalóan kézenfekvő az a kérdés, hogy ha itt csónakház van, akkor az miként válthatja ki az álláspontom szerint régóta húzódó és önmagában ezt a régóta húzódó történetet magyarázó kínlódást, amik Önök már 2010 óta a csónakház ügyében elkövetnek. Kínlódás azért, mert ha ez egy olyan kiváló projekt lett volna, akkor azt gondolom, Uniós támogatást tudtak volna szerezni erre, vagy ha nem akkor megvalósították volna ezt. Rögtön mondanék ötletet is, hogy miből. Lassan a különféle tanulmányok - Képviselőtársam említette a 121 milliós intermodális közösségi közlekedési központtal kapcsolatos tanulmányt, ami csak megvalósíthatósági tanulmány és önmagában 121 millió Ft-os, és hol vannak még akkor a részletes megvalósíthatósági tanulmányok - tehát kicsit aránytalanná válik a különféle tanulmányok készítése és annak a forrásnak a felhasználása, amit Jászberény város adófizetői, illetve az Unió állítanak elő, illetve sikerül idehozni. Tehát szerintem a csónakház egyébként egy rossz ingatlancsere következtében előálló kínlódás, hogy mit csináljunk ezzel a malommal a Jászkürt mellé, amely az  Önök újságja és nem az enyém, tehát itt a közbeszédet nem én uralom, hanem Önök uralják televízióban, Jászkürtben, tehát nem tudom miért sajnálja Képviselőtársam ezt a két percet, hogy elmondjam a véleményemet, ha csak azért nem, hogy nem szereti ezt hallani, de nekem ez a véleményem, sajnálom. Lehet, hogy nem osztja a város lakosságának egy része, de azért vagyunk itt, hogy ezt elmondjuk.

Az anyag pozitív is, merthogy minden fejlesztés, ami itt megvalósul, az a város javára valósul meg, még akkor is, hogy ha a Kőhidat, amit leburkoltak újra javítani kell, még akkor is, hogy ha elkészült a jégpálya, utána kigyulladt, mert nem jó a műszaki tartalma. Egy gép gyulladt ki természetesen, nehogy pontatlanul fogalmazzak. Ez is arra világít rá, hogy valahol az önkormányzatnak a figyelő szeme nincs ott, hogy ezek a műszaki tartalmak hogyan valósulnak meg. Kérdés az is, hogy vajon miért? Miért nem tudunk odafigyelni? Ha idekerül a SEAP például, amit a múlt testületi ülésen szerintem rendkívül általános, és nem egy túl jó anyag. Tehát ha abban benne van az, hogy számlákat kifizetünk, elkészítjük, és a városvezetés nem tud róla, hanem itt találkozik azzal, hogy egy képviselő ezt a kérdést felteszi, legalábbis úgy tűnt nekem, lehet hogy mégsem, akkor mire valók ezek az anyagok, minek készítik, hogy ha nem nézzük meg. Nyilván kellenek ilyenek, én azt mondom, hogy aránytalanul sokba kerülnek és nem megfelelő színvonalúak. Öröm, hogy sok beruházás megvalósul, és itt rögtön a második logikai következtetés, hogy köszönet az adófizetőknek, a városban élő vállalkozóknak, akik 3 milliárdos helyi iparűzési adót biztosítanak a városnak, mert hogy ha ez nem lenne, akkor nyilván nem tudnánk miből fejleszteni, és nyilván vannak Uniós források. De ezt követően a következő megállapítás az kell, hogy legyen, hogy vajon ezt az óriás összeget mire fordítottuk az elmúlt években, és mire kívánjuk fordítani. Ha ezt nézzük meg, akkor rögtön az is kérdésként merül fel, hogy azok a nagy ívű elképzelések, amelyek a két kiemelt projekt, a várost megkerülő körgyűrű, még akkor is, hogy ha ez egy picit állami irányú, de ebben azért lehetne nagyobb önkormányzati szerepvállalás, vagy az Integrált Városfejlesztési Stratégiában az a négy kulcsprojekt, hogy melyiket sikerült igazából előbbre vinni, ezek mellett a szükséges és a város előrelépését szolgáló tervek mellett. Tehát ebből a 3 milliárdból és az összes többiből - érti Polgármester úr, értik Képviselőtársam? - hogy rendben van, szuper ez a dolog, de mégis egy kicsivel nagyobbat, kicsivel többet tudunk-e csinálni, hogy miért csak egy fagylaltozó bódé áll a Conselve téren és miért nem egy olyan étterem - erről majd nyilván később beszélünk a Bathó-palota ügyében - ami megfelelő színvonalú és valahol a város fényét emeli. Tehát sok minden hiányzik ebből az anyagból. Azt gondolom, hogy az előterjesztőnek egy picit pontosabban kellene fogalmazni, hogy ha vannak aktualitások, akkor azt át kell vezetni, meg sok egyéb. Jónak tartom, hogy ezek a beruházások megvalósultak, de kevésnek tartom, és ezért nem fogom támogatni.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Ezt későbbiekben is lehetőségként meg fogom Képviselő úrnak adni, noha kétségtelen, hogy ebben a rengeteg beszédben annyiféle értelmetlen és összefüggéstelen dolog volt, amennyi csak belefért. Ha összegezni kell, akkor azt szeretném mondani, hogy Maga négy évig volt polgármester, négy év alatt szerintem 10 milliárdnyi iparűzési adó csak befolyt ebbe a városba, na hol van az a 10 milliárd? Mi látszik ebből? Ha ezzel majd előáll és megmutatja ebben a rendszerben, akkor én is mutatok majd ehhez hasonlókat a maradék időben. Az összes többi megjegyzése is mind-mind kifejezetten a hallgatóság, a részben vagy egyáltalán nem tájékozott, esetleg első kézből Öntől halló közösség számára megtévesztés céljából szól. Tehát az, hogy miért kellett volna nekünk bárkinek is figyelni arra, hogy egy hegesztés kapcsán munkavédelmi szabályokat be nem tartó munkás kigyullaszt egy egyébként gyúlékony területen egy bizonyos létesítményt, hogy ebben milyen megelőző preventív szerepe lehetett volna egy önkormányzatnak, akár személy szerint nekem is vagy bárkinek ebben a rendszerben, ezt nagyon nehéz értelmezni, de arra jó, hogy Ön a figyelő szem és egyéb ilyen jellegű dolgokat felrója nekünk, és azt a látszatot keltse nyilvánosan, és mondom még egyszer, kik számára, azt a látszatot, hogy a dolgok akkor így mennek. Ha ebben a kérdésben így mentek, akkor így mennek ezek bizony egyéb kérdésekben is.

Szerintem szóbotlás volt, amikor azt mondta, hogy a lakosok egy része esetleg nem osztja az Ön véleményét, én azért ezt az egy részét inkább nagy részére módosítanám, mert nagyjából így állunk még ezzel a történettel. Ezt, meg ha egy kicsit visszanézni és egyáltalán a tevékenységének eredményét nézi, akkor gondolom, egyetérthetünk benne.

Intermodális tanulmány 120 milliója. Mint hogy ha süketeknek és értelmi fogyatékosoknak beszélne az ember, egyébként erre van vevő a másik oldalon is az ilyen jellegű stílusra, módszerre. De pont az előző testületi ülésen volt róla szó, hogy ha ez a tanulmány a város saját erejéből kellett volna, hogy megvalósuljon, akkor nem kértük volna ezt a tanulmányt. Nem 120 milliót, 12 milliót sem gondolom, hogy a mostani helyzetben erre az irányra tudtunk volna, vagy akartunk volna áldozni. De megvolt a lehetőség. Nem kell itt sem összemosni különösebben az adófizető polgárok pénzét, meg az Uniós támogatási rendszert. Az Unió egy bizonyos keretet biztosít Magyarországnak, azon belül azt is megmondja, hogy mire. Ezt is konkrétan megmondta, hogy mire. Tehát ha nem mi, akkor elviszi valaki más. Természetes, hogy maga a probléma, élő probléma Jászberényben, ezért jelentkeztünk be. Hogy ezt ennyire árazták be, egyébként, ha jól emlékszem, azért egy évnél legalább többet dolgoztak rajta, lehet hogy még annál is jóval többet. Ha ezeket elkezdjük szakértői órákra lebontani, majd visszaszorozni, amit egyébként meglátásom szerint az igen szigorú Uniós ellenőrzési rendszer el is végzett ebben a kérdésben, akkor rájöhetnénk arra - mondom még egyszer - egy kis gondolkodással, hogy ez a 120 millió egyszerre és egy ilyen történetre kimondva sok. Ez alkalmas arra egyébként, hogy a közvéleményt hergeljük vele és félretájékoztassuk és teljes mértékben, de egyébként valószínűleg valahol itt van. Mondom még egyszer, soha az életben nem adott volna a város ezért a munkáért még akkor is, hogy ha azt mondjuk, hogy igen, egyébként szükségünk lenne ebben a kérdésben a jövőt látni és valamiféle tervszerűen elindulni vagy a lehetőségét megteremteni annak, hogy aztán forrásokat vonjunk be ebbe a történetbe, de ilyen volumen biztos, hogy nem. Úgyhogy az én meglátásom az, Képviselő úr, hogy a Maga ilyen jellegű kommunikációja a kínlódás. Hogy ha Maga ezt részünkről kínlódásnak nevezte, legyen ez kínlódás. Egyébként kétségtelenül verejtékkel és egyéb megnyilvánulásokkal tarkított és jellemzett helyzet ez, mert nem egy sétagalopp bárminemű ilyen jellegű munkát elvégezni, mondjuk, én ezt magamtól soha nem hoztam volna fel, de az Ön meglátása ez, akkor én azt mondom, hogy a kínlódás az a Maga részéről egyértelműen látszik és világos.

 

Bobák Zsolt (önkormányzati képviselő): Kérdéseim nem voltak, ezt a bizottsági ülésen feltettem, azokat a dolgokat, ami érdekelt. Végül is kérdés lesz, hogy hogyan lehet közpark egy olyan valami, ahova nem mehet be senki? A Fürdő utcában közparknak nevezik a volt Bútorbolt udvarát. Mindegy, ez nem is lényeges. Inkább a mellette lévő ideiglenes parkolóról szeretnék beszélni, hisz felvetődött bizottsági ülésen is és egy nagyon szép példája annak, hogy az önkormányzat mennyire figyel oda a beruházásaira, a Fürdő utcai ideiglenes parkoló milyensége, hisz mindenki tudja, hogy a Fürdő utcában lévő parkolónak nagyobb esőzések után akár az egyharmada is víz alá kerül. Tavaly augusztus 20-án volt az első nagy eső az átadása után, akkor szembesültünk ezzel, azóta nagyon sokszor. Sajnos Polgármester úrnak érdekes hozzáállása van az ügyhöz, hisz ez egy 7 millió Ft-os beruházás volt, 7 millió Ft közpénz ment el arra, hogy egy félig vagy negyedig kész parkolót átadjunk, hisz mint mondtam, az egyharmada is víz alá kerülhet nagyobb esőzések után. Sajnos ez a hozzáállás abban merült ki, hogy Polgármester úr a bizottsági ülésen azt mondta, hogy mit várunk, hisz ez csak egy ideiglenes parkoló. Mit várunk 7 millió Ft-ért? Azért azt várjuk, hogy ha már csinálunk valamit, ami akár még ideiglenes is lehet, hisz nagyon sok olyan parkolónk van - a Conselve téren, a Thököly úton - amik a funkciójuknak megfelelnek. Ez jelen pillanatban még nem felel meg, főleg nagy esőzések után. Azért azt elvárhatnánk, hogy 7 millió Ft-ért valami jót kapjunk. Az odafigyelés hiánya ennél a dolognál szembeötlő, és Polgármester úr hozzáállása is elég furcsa, hisz Ön gondos gazdának nevezi magát oly sokszor. Ez a gondosság ebben az ügyben kicsit visszás, mint mondtam, nagyon problémás a parkoló. Felvetettem többször azt a kérdést is, hogy nem-e meg lehetne oldani ennek a parkolónak végül is a befejezését garanciálisan. Abból sem lett sosem semmi. Most talán járda átvágással talán megoldódik, de akkor is el kellene gondolkodni azon, hogy 7 millió Ft-os közpénzből valami olyat csinálni, ami ott van, és erre azt mondani, hogy ne is várjunk el mást, hiszen ez ideiglenes, ezt azért Polgármester úrnak is be kellene látnia, hogy ez azért nem így működik.

Visszatérve közpark témára. Mondják már el, hogy lehet közpart egy zárt kapukkal, kerítéssel körbekerített udvart hogy nevezhetünk közparknak, amit nem látogathat a köz, hisz folyamatosan zárva van.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Az ideiglenes parkolónak mennyi volt a bekerülési költsége? 6,9-7 millió. Egy ugyanekkora területű végleges parkolónál nagyjából reális Képviselő úrnak egyébként most kivételesen az arányosítása, négyszer ennyi, tehát nagyjából 30 millió Ft kellene arra, hogy abból végleges parkoló legyen. Fenntartom továbbra is, egyébként nem én vagyok a gondos gazda, én csak szeretném a gondos gazda szemléletét minden egyes területen viszontlátni, érvényesíteni, azon a részem ahová nekem hatásom van azon is, meg természetesen minden egyéb szereplő részéről is, ez inkább elképzelés, hozzáállási metódus.

Következő a véleményem az ideiglenes parkolóról: vegyük elő azt a helyzetet, ami korábban ott volt, nagyjából egy lepusztult ingatlan tömeg és parkolási gondjaink megoldására abszolút nem szolgált. Volt azért ott parkoló 5 vagy 6 kocsi számára, ha jól emlékszem, valamikor korábban kialakítva, de ez volt az összes. Tehát teljesen jogos az a felvetés, hogy ezt a térrészt tisztítsuk meg. Egyébként a bontási költséget is nyugodtan ide lehet venni, mert az sem volt két fillér és akkor már nem 7 millióról beszélünk, hanem jóval többről, hogy ezt az állapotot elérjük. Én nem tudok továbbra sem másképp gondolkodni róla, mint hogy ha valamit 1/4 részben megcsinálunk, annak bizony lesznek következményei, folyamatos fennálló problémái, még akkor is, hogy ha esetleg behozza példaként Thököly utat. A Thököly úti parkolónál valószínűleg meglett az a szerencsés helyzet, hogy más szerkezetű a talaj, a nagy részét, legalább a felét nem is használjuk, mert nem terjed ki rá a parkolási rész, van hova elfolyni a víznek. Lehet, hogy éppen arra lejt a terület és nem tűnik fel azon a füves, fás hátsó részen, hogy mi történik vele. Nem tudok egyebet mondani, 365 napból, ha annak 1/4-ed részében nem használható a parkoló és 3/4-ed részében használható, akkor az arány pont megfordított, 1/4-ed résznyi beruházással 3/4-ed résznyi előnyt szereztünk magunknak. Szerintem ez a helyzet. Ezen az úton kell járni. Természetes, hogy a csapadékos időszakra is valami megoldást kell találni. Részben majd felújításokat vagy rendezéseket kell tenni ebben a kérdésben mindaddig, amíg meg nem tudjuk oldani véglegesen. Felmerült ez a műszaki megoldási lehetőség, ami egyébként meg is fog valósulni és egyfajta elvezetést fogunk csinálni, és lehet hogy az az állapot fog kialakulni, mint a Thököly úti természetes elvezetés kapcsán. Egyébként szeretném azt jelezni, hogy a Malomprojektben, amelynek a TOP-os pályázati rendszerben most már az anyagát elkészítettük, ebben a projektben a Fürdő utcai felújítás mellett ennek a parkolónak a végleges kialakítása is szerepel. Maga a Malomfejlesztés igényli ennek a területnek parkolás számára történő kialakítását. Tehát az elkövetkező időben, rövid időn belül a fejlesztéseinknek része lesz ennek a parkolónak a végleges és normál állapotú kialakítása. A bizottsági ülésen azt is elmondtam, hogy természetesen vannak még a városban egyéb jelenségek is, amelyek a nagy csapadék, nagy mennyiségű víz következményeként értékelendők. Egyik sem kívánatos, egyiket sem szeretjük, amely valakit érint bármi módon, az problémát jelent és természetes, hogy a megoldásában számtalan okból csak részleges eredményeket tudunk elérni. A csapadék elvezető rendszerünk végleges, normál működésű állapotba hozása, amelynek egy jó részét zárt rendszerben kellene megoldani, milliárdos nagyságrendű törekvés, csak lépésekben tudunk vele haladni. Valószínűleg jövő évekre előremenően nyugodtan mondhatja, hogy gondos gazda kerestetik, ha nekem kell megcsinálnom, nem fogom tudni a csapadék elvezető rendszerünkben az elkövetkező évben olyan állapotba hozni, hogy az a gondos gazda képét keltse. De ugyanez vonatkozik útjainkra is. Talán Balogh képviselő úr volt az, aki említette, hogy vannak helyei a városnak, ahol, ha leesik az eső, és mondjuk a zebrán át akar menni az ember, bizony megfürdetik benne, mert olyan nyomvályúk alakulnak ki, amiben a víz összegyűlik, oda belemennek az autók és nyomják kifelé a vizet. Hát bizony ez is a gondatlan gazda tevékenységének az eredménye és valószínűleg még ez lesz a jövőben is. Ettől függetlenül a törekvésemet továbbra sem adom fel, és kérem Képviselőtársaimat is, hogy a gondos gazda szemléletét és minden egyes területen, ahol ezt meg lehet valósítani, akkor ezt alkalmazzuk, ezzel foglalkozzunk.

Gedei képviselő úrnak nem kívánok szót adni. A tematizálás most legyen ezen a helyen, ezen a fórumon az én jogom, hogy a kommunikációt hogy tematizálom. Egyéb irányban Maga úgy teszi ezt, ahogy gondolja, meg ahogy megszoktuk Magától.

 

További hozzászólás, észrevétel nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a beszámolót elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 11 igen, 1 nem, 3 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

172/2016. (V. 11.) határozata

A 2015. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámolót elfogadja.

 

Erről é r t e s ü l :

 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok

2. PH Városüzemeltetési Iroda - helyben

3. PH Városfejlesztési Iroda - helyben

4. Képviselő-testület tagjai

5. Városüzemeltetési Bizottság tagjai

6. Városfejlesztési Bizottság tagjai

7. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai

8. Irattár.

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

3.1. napirendi pont

Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadására

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szóbeli kiegészítéssel mindösszesen annyival kívánok élni, ha jól számoltam, az 5. ilyen zárszámadási időszakunk, amely a legelejétől a mostani utolsó történésig egyértelműen azt bizonyítja, hogy egy megalapozott, megfelelően megtervezett költségvetés majd ezt követően egy gondosan kivitelezett és folyamatos kontroll alatt tartott, éves teljesítést követően egy megfelelő eredményes zárást lehet produkálni. Ez mind tartalmában, ahogy ez az előttünk lévő beszámoló is mutatta, mint pedig számszaki vagy pénzügyi értelemben egyértelműen kijelenthető. Úgyhogy a magam részéről csak úgy tudom a testület figyelmébe ajánlani, egyfelől elfogadását kérni, másfelől pedig azt, hogy ezen az úton kell tovább is haladnunk az elkövetkezendő években.

Az anyagot valamennyi bizottság megtárgyalta:

 

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az előterjesztést - 4 igen, 1 nem szavazat mellett - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést - 4 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Az Ügy- és Közrendi Bizottság az előterjesztést - 4 igen, 1 tartózkodó szavazat mellett - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést - 3 igen, 2 tartózkodó szavazat mellett - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az előterjesztést - 4 igen, 1 nem szavazat mellett - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A Humán Erőforrás Bizottság az előterjesztést - 4 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

A bizottsági elnökök nem kívánnak szóbeli kiegészítéssel élni.

 

Kérdés az anyagra vonatkozóan? Nem látok ilyen szándékot. Vélemény, észrevétel? Balogh képviselő úré a szó, tessék!

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Köszönöm szépen. Csak néhány mondatban szeretném elmondani a véleményemet. A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy véleményem szerint, hogy mondjam, egy pániktervezet költségvetés volt, tehát itt megalapozottságról szó nem volt. A másik pedig az, hogy amikor kiderült az, és ez a Dalkiaval kapcsolatos, és összefüggő helyzet okozta, tehát amikor kiderült az, hogy a bírósági döntésben szereplő, általunk fizetendő összeget nem a városnak kell állni, hanem átvállalja a kormányzat, akkor pedig az én megítélésem szerint, egy olyan fajta költekezésbe fogott az önkormányzat, mint hogyha valamit elmulasztott volna. Nem csak azt tette meg, ami valóban adott esetben összefüggésbe hozható volt, vagy hozható lenne, vagy hozható lett volna. A Dalkiával kapcsolatos visszavonások, egyéb, megtakarítások vagy az előző évhez viszonyítva a csökkentett összegekhez, hanem mint hogyha sok tekintetben felszabadultak volna a gátak, és ez érvényesült volna. Tehát én magát ezt a tervezést és a végrehajtásnak ezt a módját nem tartom jónak. Ami pedig a beszámolóban szerepel, azok a számok a város számára kedvezőek, tehát azt el kell ismerni. Azokat a célkitűzéseit, amit megfogalmazott, azokat tudta finanszírozni, azokat a feladatokat, amiket vállalt, azt tudta finanszírozni. A maradvány az sokkal több lett, mint ami várható volt, az évközi bevételek magasabbak lettek a tervezettnél. Tehát sorolhatnám azokat a pozitív tényezőket, amik tények, tehát innentől nem lehet eltekinteni. De magát összességében, amit a hozzászólásomnak az elején is keretként elmondtam, azt ennek ellenére fenntartom még akkor is, ha maga a beszámoló és a beszámolóval kapcsolatos pénzügyi, költségvetési tételek nagy része pozitív. Köszönöm szépen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Köszönöm szépen. Egyébként én azt gondolom, hogy annak ellenére nem ennek szánta, de lényegében azt erősíti meg, amit én állítottam már. Csak azért is, mert hogyha 4 éven keresztül tudtuk rutinszerűen azt tenni, hogy csinálunk egy költségvetést év elején, természetesen mindig megtaláltuk annak lehetőségét, hogy ezt fölfelé módosítsuk az év során, mert ez volt a gyakorlatunk. Most meg előadódott egy ilyen váratlan helyzet, amilyen a város életében soha nem adódott elő, vagy legalábbis az újkori történetében soha nem adódott elő, erre is meg tudtuk adni a megfelelő választ. Tehát én azt gondolom, hogy az csak megerősíti azt, amit én mondtam ezzel kapcsolatban, hogy még a váratlan helyzetekben is tudjuk a dolgot kezelni. Egyébként meg nem tettünk egyebet, mint azt, hogyha mondjuk, 100-nak nevezzük azt, amit egy költségvetés tervezésénél elindítunk a város felé. Most 2015-ben levettük 90-re vagy 80-ra, mert valóban kellett egy bizonyos meggondolást tennünk a Dalkia ügy kapcsán. Majd ezt követően az év második felében ezt a mértéket visszaemeltük nem 100-ra, hanem még mondjuk 110-re, de egyébként ugyanezt a +10-et szoktuk hozzátenni a 100-hoz más években is, mert van, vagy volt lehetősége a városnak. Nem csináltunk egyebet, csak most valamit az arányok módosultak, az induló meg a kiegészítő számokat illetően. De egyébként ugyanaz az eredmény. Innentől, illetve ezen túlmenően mindennemű elismerését képviselő úrnak nyugtázzuk, mint bizottsági elnöknek, szakembernek, a pénzügyi teljesítésre vonatkozóan. Ezt köszönjük szépen. További vélemény, észrevétel? Nincs ilyen szándék.

Szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a rendelettervezetet elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 11 igen, 1 nem, 3 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a rendelettervezetet elfogadta.

 

 

 

 

 

 

 

 


           

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f/ pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. §

 

(1)         Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 7.427.682 eFt bevételi és 6.857.980 eFt kiadási teljesítéssel, továbbá 569.702 eFt költségvetési maradvánnyal a mellékelt táblázatok, a kiegészítő melléklet és a vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá.

 

(2)         Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 2. táblázat tartalmazza.

 

(3)         Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését összesítve a 3. táblázat, intézményenként a 3/a.-3/e. táblázat tartalmazza.

 

(4)     A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesülését 1.403.993 eFt-ban hagyja jóvá a 7. táblázat szerinti részletezésben.

 

(5)     A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7/b. táblázat szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

 

(1)     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(2)     A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(3)     A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

 

 

(4)     A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérlegét és maradvány-kimutatást a 11-12. táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá.

 

3. §

 

(1)     Az összes működési kiadáson belül

 

a)    a személyi juttatásokat                              1.311.269 eFt,

b)   a munkaadókat terhelő járulékokat                 357.742 eFt,

c)    a dologi kiadásokat                                   2.365.489 eFt,

d)    az ellátottak pénzbeli juttatásait                                  87.103 eFt

e)    az egyéb működési célú kiadásokat                 943.186 eFt

 

összegben a 2. táblázat részletezi.

 

(2)     A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyon-összetételét a 12. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

 

4. §

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 569.702 eFt összegben állapítja meg. Az intézményenkénti maradványt és annak felhasználását a 12/a. táblázatnak megfelelően hagyja jóvá illetve engedélyezi.

 

5. §

 

A Képviselő-testület az Áht.-ban foglaltaknak megfelelően a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek, mellékletek tartalmát a rendelethez tartozó táblázatokban, az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:

 

1.    címrend (1. táblázat),

2.    az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai (2. táblázat),

3.    az önkormányzati intézmények 2015. évi bevételei, kiadásai összesen (3. táblázat),

4.    az önkormányzati intézmények 2015. évi bevételei, kiadásai intézményenként (3/a-3/e. táblázat),

5.    a Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei-kiadásai (4. táblázat)

6.    a helyi önkormányzat bevételei-kiadásai (5. táblázat)

7.    az önkormányzat 2015. évi létszám adatai (6. táblázat)

8.    az önkormányzat 2015. évi felhalmozási, felújítási kiadásai (7-7/b. táblázat)

9.    ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai kiadások 2015. évben (8. táblázat)

10. az önkormányzat 2015.évi működési és fejlesztési mérlege (9. táblázat)

11. az önkormányzat 2015.évi céltartaléka (10. táblázat)

12. az önkormányzat 2015. évi mérlege (11. táblázat)

13. az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatása (12. táblázat)

14. az önkormányzati intézmények 2015. évi maradványa (12/a. táblázat)

15. az önkormányzat 2015. évi vagyona (1. melléklet)

16. vagyoni és likviditási helyzetet tükröző mutatók (2. melléklet)

17. immateriális javak, tárgyi eszközök állománya (3. melléklet)

18. részesedések (4. melléklet)

19. normatív állami hozzájárulás elszámolása (5. melléklet)

20. az önkormányzat 2015. évi kiegészítő támogatásai és

és egyéb kötött felhasználású támogatásai bevételei (6. melléklet)

21. a 2015. évi közvetett támogatások, adóelengedések (7. melléklet),

22. adósságállomány lejárat, eszköz, hitelezők szerinti bontásban (8. melléklet),

23. az önkormányzat 2015. évi eszközeinek értékvesztése (9. melléklet)

24. a többéves kihatással járó kötelezettségek (10-11. melléklet),

25. a 2015. évi vagyonkimutatás (12. melléklet).

 

6. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

7.§

 

Hatályát veszti a Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

 

 A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.

 

 

3.2. napirendi pont

Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a beszámolót - 4 igen, 1 tartózkodó szavazat mellett - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény, észrevétel:

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Lehet, hogy sokak számára ez egy formális téma és egy formális napirend, úgy gondolom, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság számára ez egy fontos napirend kell, hogy legyen. Ismerve azt, hogy az elmúlt évig az azt megelőző években milyen helyzetben volt a belső ellenőrzés kapcsán az önkormányzat, ahhoz képest bíztunk abban, hogy 2015-ben minőségi változás következik be. Ha magát ezt a jelentést, beszámolót áttanulmányozzuk, akkor azt mondhatjuk, hogy egy tartalmas beszámoló sok olyan megállapítással, amit én azért tartok pozitívnak, mert lehetőséget ad arra, hogy az elmúlt gyakorlatot ki lehessen javítani, módosítani lehessen, felhívja rá a figyelmet. Azt is pozitívnak tartom, hogy tulajdonképpen olyan nagyságrendű megállapítást nem tett, amely külön eljárást vonna maga után bármilyen szempontból. Ennek ellenére mégis tartózkodtam a szavazáskor a bizottsági ülésen. Ennek az az oka többek között, hogy egyrészt a bizottság feladatkörében van a belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenység figyelemmel kísérése, értékelése. Ez az elmúlt évben nem valósult meg. Januárban volt az I. féléves teljesítéssel kapcsolatos bizottsági tájékoztató, ott megállapítottuk azt, hogy messze nem időarányosan történt a végrehajtása az elfogadott belső ellenőrzési ütemtervnek. Hét feladat volt meghatározva. A hétből egy fel lett függesztve, tehát hatot kellett vizsgálni. Ebből a hatból tulajdonképpen az egyik fele lett csak lezárva az elmúlt évben, a másik fele pedig ebben az évben. Ha megnézzük olyan szempontból is, hogy mi volt ütemezve az I. félévben és mi volt a II. félévben, akkor azt látjuk, hogy az I. félévről húzódtak át feladatok. Ezért említettem az elején az együttműködést és azt a kapcsolatot, amely ilyen helyzetben a bizottságnak és a belső ellenőr között működnie kellene, ami nem működött. Én ezt a munkavégzés módszerét nem tudom elfogadni, nem tudtam támogatni, nem tudtam egyetérteni vele, ma sem értek vele egyet. Azt az együttműködést, amely nem volt, azt hiányolom. Nagyon bízom abban, hogy a 2016. évi ellenőrzés végrehajtása kapcsán már ezek az elmúlt évi tapasztalatok is érvényesülni fognak a végrehajtásban, és ilyen tapasztalataim az idén már nem lesznek.

 

Budai Lóránt (önkormányzati képviselő): Kicsit távolabbról indítok. A közelmúltban kaptam egy névtelen levelet, amelyben arról volt szó, egy azóta már nem közmunkásként dolgozó fiatalember írta nekem, hogy bizonyos körökben, nyilván a JVV NZrt. keretein belüli közmunkás csoportok körében nyílt titok, hogy egyes ott dolgozók, leginkább közmunkásként ott dolgozók az üzemanyagot lopják. Ahogy nekem írták, naponta 4-5 liter üzemanyagot tudnak hazavinni, ez általában tavasszal és nyáron jó kereset egyébként, amikor ilyen szezon van, télen ez nem igazán létrehozható, sőt, így fogalmaz a levél, hogy az önjáró fűkasza az, amelyik a legjobb kereset, mert abból lehet a legtöbbet hazacsepegtetni. Ez a fiatalember már nem dolgozik ott, hozzátette egyébként, hogy ő maga is ezt csinálta, de amikor őt bevonták ebbe a csapatba, erre tanították a többiek, ez volt a beavatás, hogy ezt így kell csinálni. Úgy mondják, ez egy nyílt titok. Én ezzel nem is akartam igazából foglalkozni, hiszen vagy igaz, vagy nem, de azt gondolom, hogy a jelentés leginkább a JVV NZrt.-vel kapcsolatban igen-igen sok észrevételt, negatív észrevételt tartalmaz. A következő, ami miatt ezt előhoztam, "az üzemanyag felhasználás kontrollja jelenleg nem valósul meg". Azt gondolom, hogy Ön az előterjesztő és Önre bíznám hogy kivel, de azt javaslom, hogy ennek nézzenek utána. Ha csak a fele is igaz, azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Remélem, hogy ez nem valós, nem állja meg a helyét. De hogy ha ez valóban nyílt titok, akkor ezzel azt gondolom, foglalkozni kell a városnak.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Tényleg messziről indult Képviselő úr, mert ha csak annyit vet fel, hogy pl. az üzemanyag felhasználás ebben az ellenőrzési rendszerben, szisztémában hol szerepel, ha mégsem szerepel olyan helyen, akkor az szerepeljen hangsúlyosan, akkor ugyanoda jutottunk volna. A névtelen leveleket kaptam vagy írtam, azért elég nehéz elkülöníteni, gondoltam, hogy utána is nézhetek, hogy írt egy névtelen levelet, ennek semmiféle akadálya nem lesz. Névtelen levélben milyen módon derül ki, hogy az illető fiatalember és mondjuk nem középkorú, azt is nehéz, hacsak nem a születési dátumával kezdte a névtelen levelet, ami nem szokványos forma. Vannak azért ebben bizonyos kérdések, de soha nem volt gondom a névtelen levéllel azon túlmenően, hogy igazából semmit nem lehet vele kezdeni, de arra jó, hogy a figyelmet felhívja. Mire is? Arra, amire mindnyájan gondolhatunk bármely rendszerben. Tudjuk azt, hogy az üzemanyagot szokták más módon is megközelíteni, felhasználni, mint a normál, de mindenhol, tehát kórházban, intézményeinkben, hivatalban. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy igen komolyan tessék foglalkozni az ide vonatkozó ellenőrzéssel, mert ez egy olyan áru, amely nyomon nem követhető, pillanatok alatt felhasználható, tehát kurrens cikk, mindenképpen az, de az volt 100 évvel ezelőtt is, mióta használnak üzemanyagot, meg az lesz a jövőben is. Nekünk egyetlen egy dolgunk van, minden eszközzel elejét venni annak, hogy ilyen jellegű tevékenység előforduljon. Hogy Képviselő úr ezt a nyilvánvaló egyértelműséget tudtunkra hozta, ezt külön köszönöm, és majd természetesen a jelenlévők és a jelen nem lévők is fogják ezt használni a munkájukban. További sok ilyen névtelen levelet kívánok Önnek, hogy legyen mivel folytatni, előállni.

 

Balogh képviselő úrnak nem először megfogalmazott felvetése, ha jól veszem, tulajdonképpen csak azt volt, hogy a jövőben ezt a fajta együttműködést a bizottság figyelemmel kíséri, mert ez van a bizottság SZMSZ-ében. Egyébként mindennemű hivatali ide vonatkozó kötelezettsége a Jegyzőnek van ebben a kérdéskörben. De az, hogy figyelemmel kíséri, és hogy ha a figyelemmel kísérés kapcsán a bizottság vagy elnöke a bizottság helyett bizonyos felvetéseket, kívánalmakat megfogalmaz, akkor természetesen a lehetőség szerint a bizottság döntse el, hogy ezzel azonosulni tud-e, kívánja-e ezt, és ha igen, akkor a bizottság kapja meg az ide vonatkozó információkat. Ezt Jegyző úrnak is jelzem, illetve minden érintettnek.

 

További észrevétel, hozzászólás nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki elfogadja a beszámolót?

 

Megállapítom, hogy - 11 igen, 1 nem, 3 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a beszámolót elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

173/2016. (V. 11.) határozata

A 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

 1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e határozat mellékletét képező, a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

 

 1. A Képviselő-testület az elkövetkezendő időszak ellenőrzéseivel kapcsolatosan a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak érvényesülését tartja indokoltnak.

 

Határidő:     2016. december 31.

Felelős:       Dr. Gottdiener Lajos jegyző

                   Szilágyi Nóra belső ellenőrzési vezető

                                      Hartyányiné Mérei Judit külső szakértő

 

 

Erről értesül:

 

1. Jászberény Jegyzője - helyben,

2. Szilágyi Nóra, belső ellenőr - helyben,

3. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság valamennyi tagja,

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,

5. Képviselő-testület valamennyi tagja,

6. Irattár.

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezik.

 

3.3. napirendi pont

Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Kérdezem az előterjesztőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? Nem.

Az anyagot a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta - 2 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett - nem fogadta el, és a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra. Ez egy nagyon karakán bizottsági vélemény. Esetleg Elnök úrnak idevonatkozóan van-e véleménye, vagy tájékoztatni valója? Kérem, akkor tegye meg!

 

Tamás Zoltán (önkormányzati képviselő, GTB elnöke): Köszönöm, Polgármester úr. Ez az eredmény azért alakult ki, mert 4 fővel volt jelen a bizottság. Baranyi úr előre jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a bizottsági ülésen és két ellenzéki szavazatot kapott, ugye Balogh képviselő úr, Elnök úr, külön is felhívta a saját csapatbeli szavazónak, hogy nem szeretné, ha megszavazná, tehát így alakult ki a 2-2. Az, hogy nem támogatja a bizottság, hát 2 fő támogatta, 1 nem, és 1 tartózkodó szavazat, így alakult. Köszönöm szépen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Természetesen tudjuk, hogy ennek mi az értéke ebben a rendszerben. Természetesen a testületnek szuverén kompetenciája eldönteni ezt a kérdést, úgyhogy most itt vagyunk ezen a ponton. Kérdés az anyagra vonatkozóan van-e? Balogh képviselő úr kérdése?

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Köszönöm szépen. Tehát a kérdésem egyszerű, ezt feltettem a bizottsági ülésen. A Tamás Zoli egyszerűen tartalmilag nem volt hajlandó erről beszélni, akkor beszéljünk erről tartalmilag, hogy én mit mondtam ott, és miért mondtam. Javasolt könyvvizsgáló és az alpolgármester között van-e üzleti kapcsolat és ez milyen üzleti kapcsolat, közte, családja és a javasolt könyvvizsgáló között? Ilyen egyszerű a kérdés.

 

Hajnal-Nagy Gábor (alpolgármester): Köszönöm a szót, Polgármester úr. Ezt a választ én megadtam Képviselő úrnak az ülésen is. Én azt gondolom, hogy én az üzleti részemet eladtam a cégemből, annál a cégnél ügyvezető Hartyányiné Mérei Judit, ezt attól a többségi tulajdonostól kellene megkérdeznie, hogy miért van ez. Én ezt nem hiszem, hogy ez üzleti kapcsolat, de hogyha jogi, vagy egyéb kifogása van, akkor ezt, azt gondolom, hogy Jegyző úr válaszol erre, vagy nem tudom, hogy milyen problémát lát, a kérdését föltette. Én is föltehetem a kérdést, hogy mondjuk az én cégemhez vagy volt cégemhez közpénz egy forint nem ment innen az önkormányzattól, nem is fog menni, nem is ment. Nem tudom, hogy én is tehetek-e föl Önnek kérdést? Az mennyivel etikusabb Ön szerint, hogy közpénzek mennek egy közalapítványhoz, aminek az Ön cége könyvel, és utána kifizetik az Ön számláját ebből? De nem értem, tehát a fölvetését, nem a cég, nem a volt cég pályázott, Hartyányiné Mérei Judit személyében pályázott. Nem tudom, hogy mit akar ebből kihozni, Elnök úr?

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Azt nehéz mondani, hogy a válasz egyszerű volt, sok elemet tartalmazott. Úgyhogy szerintem nyilvánvaló, hogy egy polémiát most ez fog szülni, már látom is, hogy megszületett a kis polémia. Balogh képviselő úré a szó, tessék!

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Köszönöm szépen. Én ezt a céghálót és a tulajdonosi hálót megmutattam bizottsági ülésen is. Igaz, itt olyan személyek szerepelnek, amelyek kérdést vetnek fel, azért kérdeztem a családi kapcsolatokat is, erre Te nem tértél ki. Tehát innentől fogva, azért Gábor nagyon, hogy mondjam, nagyon kellene arra, hogy valóban olyan személyt ne javasolj, olyan személyt ne támogass, olyan személy ne kerüljön abba a helyzetbe, amely a város, a város cége, a város érdekeltsége, és emiatt, tehát most lehetünk naivak, és mondhatom azt, hogy valóban, amit mondasz az 100%-osan igaz, de nem vagyunk naivak azért. Tehát Te sem vagy naiv, én sem vagyok naiv. Tudod nagyon jól, hogy miről szól a történet. Mind a ketten tudjuk, és mindenki tudja, aki hallja ezt a dolgot. Aki meg látta, az meg egyértelműen tudja is. Tehát jó lenne, hogyha mértéktartás ebben a dologban sokkal nagyobb lenne, és ez nem adott esetben annak a személynek szól, akiről tulajdonképpen szólva, mert nem róla van szó, hanem arról a helyzetről, ami így teremtődött meg, és ezt a helyzetet nem kellett volna megteremteni. Ilyen egyszerű a dolog.

Csak azért, hogy Polgármester úr Te is lássad, én ezt a gazdasági kapcsolati hálót odaadom.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Köszönöm szépen. Én a következőt javasolnám az együtt gondolkodás terén. Egy korábbi példa be is lett ide idézve. Föl nem merült az, hogy Képviselő úr egy közalapítványi könyvvizsgálói pozíciójában bárminemű olyan helyzet kialakulna, amivel az egész rendszert ő befolyásolni tudná, mert nem merül föl ez a gondolat, egyikünkben sem merül föl. Sőt, ennek még egy igen nemes gesztusú alátámasztásaként még Képviselő úr le is mondott, hogy egyáltalán még véletlenül se befolyásolja ezt a részét a megítélésnek. Én azt gondolom, ugyanez a helyzet ebben a kérdésben is. Egy cég könyvvizsgálójáról van szó, a könyvvizsgáló szakmailag és minden szempontból alkalmas erre a történetre. Én nem gondolnám, hogy ezt a céges könyvvizsgálói kapcsolatot, egy alpolgármester bármi módon is befolyásolni tudná, mert nem tudja. De ha akarná, akkor én lennék az első, aki ebben a kérdésben azért egyértelműen meggondolásra, vagy megfontolásra késztetném. Nem látom ennek különösebben életszerűségét és veszélyét. Azt viszont javaslom Alpolgármester úrnak, hogy ebből a szavazásból hasonló gesztus értékkel kérje a mentesítését. Akkor én azt gondolom, hogy ezt követően a döntést meghozzuk, és a dolog menjen a maga útján. Természetesen Alpolgármester úr ezt teheti, már megteheti, hogy ezt a javaslatomat nem veszi figyelembe, én azért szeretném az oda-vissza menő ilyen témájú polémiát, ami szerintem teljesen felesleges, mert nem a lényegről szól. Nem a munka, nem egy szakmunka, egy adott helyen való normális, szabályszerű korrekt elvégzéséről szól. Mert ha arról lenne szó, hogy az illető alkalmatlan vagy bármi egyéb dolog fölmerül, akkor igen, akkor maradjunk ennél a témánál még hosszasan. De nem erről van szó, és nem gondolnám, hogy ezzel kellene nekünk az időt tölteni, mert életszerűtlen a felvetés. Úgyhogy én megfontolásra javaslom azért Alpolgármester úrnak ezt a lépést, mert ezzel lényegében tovább lehetne ezt a történetet akkor a megoldás felé vinni. Juhász Dániel elnök úré a szó, tessék!

 

Juhász Dániel (önkormányzati képviselő, VFB elnöke): Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Olvasva az előterjesztést, a történetnek a menete, hogy a JVV NZrt. vezérigazgatója kért fel ajánlattételre könyvvizsgálókat, illetve könyvvizsgáló cégeket. Én szeretném megjegyezni, nem azt mondom, hogy üzenem a Vezérigazgató úrnak, csak szeretném megjegyezni, illetve nagy tisztelettel kérni tőle. Úgy gondolom, hogy Jászberényben jó pár elismert könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég van. Én helyi képviselőként sokkal jobban tudnék annak örülni, hogy 3-4-5 akármennyi, akár még több jászberényi könyvvizsgáló céget lehetne megversenyeztetni. Azt gondolom, hogy mi a Városfejlesztési Bizottságban mindig próbáljuk azt az elvet követni, hogy ahol csak lehet, ott jászberényieket hozzunk helyzetbe. Nem olyan előnyt adva, amelyik erkölcstelen, vagy törvénytelen, de azt gondolom, hogy szerencsésebb lett volna ebben az esetben is több jászberényi céget versenyeztetni. Az pedig kifejezetten, nem is tudom milyen, jelzőt használjak, mert szerencsétlennek tartom, hogy a Felügyelő Bizottság egyik tagjától kérünk árajánlatot könyvvizsgálatra. Én azt gondolom, hogy ilyen hibát nem szabad egy vezérigazgatónak elkövetni. Azt gondolom, hogy ez egy, tehát a versenyt, azt nem formálisan kell biztosítani, hanem valójában. Tehát azt gondolom, hogy a Felügyelő Bizottság egyik tagjának a felkérése az, vegyük úgy, hogy meg sem történt, tehát eggyel kevesebb cég adhatott ajánlatot érdemben, mert nem tudom elképzelni, hogyha ő adta volna a legjobb ajánlatot, akkor mi úgy döntöttünk volna, hogy valaki egyszer üljön a Felügyelő Bizottságban, meg legyen a cég könyvvizsgálója. Hogyha ezt a Felügyelő Bizottsági tagot kivesszük ebből a történetből, akkor én az látom, hogy egyetlen jászberényi érdemi ajánlattevő sem lehetett. Én ezt szerencsétlennek tartom, minden egyéb polémiától függetlenül. Azt gondolom, hogy el lehetett volna kerülni, és azt gondolom, hogy törekedjünk arra, hogy lehetőleg a jászberényiek kapjanak lehetőséget, ha képesek erre a feladatra. Bár Vezérigazgató úr úgy gondolja, hogy a városban nincs olyan könyvelő vagy könyvvizsgáló, vagy könyvvizsgáló cég, aki erre képes lenne, bár az engem meglepne személy szerint. Köszönöm szépen.

 

Hajnal-Nagy Gábor (alpolgármester): Köszönöm a szót, Polgármester úr. Azért nem fogadom el azt, amit Polgármester úr, mert ezzel elismerném bármiféle érintettségem, tehát nem arról van szó. Míg a Képviselő úr cége számláz a közalapítványnak és dolgozik, addig itt ilyesmiről szó sincs, tehát kikérem magamnak. Nem is tulajdonos, nincs is semmiféle tulajdonosi kapcsolat itt a cégek, illetve a Hartyányiné között. Úgyhogy ezt ezért kell, hogy visszautasítsam, mert itt összemosása történik a dolgoknak, amit nem hagyhatok. A másik, amit Elnök úr mondott, de Vezérigazgató úr is biztos fog reagálni, egyébként meglepődne, ha megnézné a kiírást, nem nagyon felelne meg jászberényi cég szerintem, ha végignézné a részletes kiírást, de ezt Vezérigazgató úrék is megtették. Egyébként nem a Felügyelő Bizottsági tag, más könyvvizsgáló is van abban a cégben, és ezt ő jelezte a cégnek és úgy adott ajánlatot, hogy ő lemondana a Felügyelő Bizottsági tagságáról. Mert szívesebben lett volna a cég könyvvizsgálója, személyében nem is ő, hanem egy másik könyvvizsgáló tagja a könyvvizsgáló cégnek tudtommal. Én ezt a kérdést én is föltettem Vezérigazgató úrnak egyébként, amit Elnök úr föltett. Tehát abszolút nem arról van szó, azt gondolom, hogy ez egy egészen rosszhiszemű beállítása megint csak a dolgoknak. Köszönöm szépen.

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Szeretnék reagálni ezzel a Folklóros történetre is. Amikor megalakult a közalapítvány, én nem voltam képviselő és ők kerestek meg, hogy vállaljuk-e, gondolom, másokat is megkerestek. Megbeszéltük, kaptak ajánlatot, elfogadták, és azóta ezt csináljuk. Függetlenül attól, hogy én képviselő vagyok vagy nem. De ennek ellenére, hogy eközben, tehát ők nemcsak ebből a közpénzből élnek, mint ahogy megállapítottátok, hanem van vállalkozási tevékenység és más egyéb bevételeik vannak, igaz, ők annak megfelelően tudják fizetni adott esetben azokat a szolgáltatásokat, amiket igénybe vesznek. Nem ez az egyetlen szolgáltatás, más szolgáltatásokat is igénybe vesznek. Igen egy tényezőt természetesen mindig figyelembe vettük, azt a tényezőt vettük figyelembe, hogy mi oly módon próbáltuk kicsit segíteni a közalapítványt, hogy mértékletesen díjban állapodtunk meg mindig. Ennek ellenére, ezért a gazdasági kapcsolatot a közalapítvánnyal megszüntetjük. Nem azért szüntetjük meg, mert bármiféle összeférhetetlenség van, és nem azért szüntetjük meg, mert bármilyen egyéb, hogy mondjam, magyarázkodnivaló vagy felvetnivaló ezzel kapcsolatosan lenne, vagy van bármi is, hanem az életnek van egy sajátos menete, ez most ide, erre a pontra jutott, egy közös megegyezéssel és ide jutott. Nincs közöttünk, nem volt közöttünk, és remélem nem is lesz közöttünk olyan helyzet, hogy visszafelé vagy a jelenben, vagy a jövőben bármilyen problémát okoz. Tehát ennyit a Folklórról.

A másik viszont, ami viszont a könyvvizsgálóval kapcsolatos. Úgy gondolom, ez a táblázat egyértelműen mutatja a Gábornak az érintettségét. Tehát, ezt lehet tagadni, ezt lehet nem tagadni, ezt lehet ilyen vagy olyan módon magyarázni, ennek ellenére ez fönnáll. Ténylegesen fönnáll. Ezért mondtam azt, hogy lehetett volna ebben a dologban óvatosabb, lehetett volna, nyilvánvalóan, hogy mondjam, egy jó szakembert sokfelé keresnek, lehetett volna másfelé ajánlani, lehetett volna mást tenni, nem biztos, hogy ezt önkormányzati cégnél kell megtenni, vagy magánál az önkormányzatnál kell megtenni. Én úgy gondolom, hogy az lenne a helyes döntést, hogyha egy új kiírás kapcsán olyan feltételeket is figyelembe véve, amit a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondott, nyilvánvaló a szakmai szempontok megvannak, annak alapján újra kiírásra kerülne, és ezek az ellentmondások már nem kerülnének akkor ide. Köszönöm szépen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Érdemi állásfoglalás nélkül a következőt azért hadd mondjam, Képviselő úr. Behozta ezt a történetet, azért maradjunk abban, hogy valószínűleg a JVV NZrt.-nek is vannak olyan saját jellegű bevételei, ami fedezetet nyújt egy ilyen jellegű kifizetésre. Tehát az, amit Ön mondott, hogy a közalapítvánnyal párhuzamban állítva nem csak közpénzekről beszélünk. De a közpénzek okán került mind a kettő ilyen nagyító alá. Van-e a Képviselő úr olyan helyzetben, vagy volt-e olyan helyzetben, hogy a közpénzek alapítványhoz kerülését befolyásolni tudta volna? Ez a kérdésem. Szerintem nem. Ezért felesleges ez az egész történet, vele együtt azzal a gesztussal, hogy nem vesz részt a szavazásban, de természetesen értékeltük magát a gesztust, de értelmi része nem volt, érzelmi része lehet, értelmi része nem volt. Ugyanez a meglátásom ebben a történetben is. Ilyen jellegű hatása nincs az alpolgármesternek szólóban. Mutassanak nekem olyan helyet, olyan pénzeszközt, olyan hatáskört, ahol az alpolgármester ilyen jellegű dolgot, amely azt eredményezi, hogy valamilyen módon a cég, majd azt követően annak a könyvvizsgálója, könyvvizsgálói munka révén valamiféle előnyhöz jusson. Semmi ilyet nem látok benne. Ez az egyik, ezért gondolom, hogy a kettő ugyanolyan jellegű. A másik pedig az, amit itt Elnök úr, Juhász elnök úr mondott a jászberényi vállalkozásokkal kapcsolatban, visszatérő szöveg. Több munkát a jászberényi vállalkozóknak. Most elvonatkoztatva attól azért, hogy vannak olyan történetek, amikor tényleg egyet-egyet lehet a feltételeknek megfelelő jászberényit találni, és azért ezt vegyük figyelembe, és mielőtt ez úgy általában bemondjuk itt a közvélemény felé, akkor azért tájékozódjunk ebben a kérdésben, hogy valóban ebben az esetben milyen lehetőségek voltak. Ez az egyik.

A másik viszont az, hogy azt a jelenséget viszont nagyon ismerjük, hogy a jászberényi vállalkozók, -tisztelet a kivételnek, de rengetegszer szembesültünk vele, Városfejlesztési, Tulajdonosi Bizottsági és egyéb irányból is ,- hogy a jászberényi vállalkozók azért, ha önkormányzati megbízás megszerzéséről van szó, akkor a tollukat sokszor vastagon mártják a tintába. Érdekes módon ezt már példaként mondtam, valamely munkára, nem tudom, honnan, 100 km távolságból bejelentkező vállalkozó, annak minden járulékos költségeivel együtt olcsóbb, kedvezőbb ajánlatot tudott adni, mint a helybéli vállalkozó. Hogy miért van ez, miért nem, én ezt nem tudom, de észlelt tapasztalat. Tehát azért ebben a kérdésben legyünk azért a magunk szempontjából pragmatikusak, természetesen, pontosan tudjuk azt, hogy a vállalkozóink és a következményes üzleti forgalom, és a következmények bevétel, ezek összefüggő történetek, de nem gondolom, hogy kizárólagos, és elsődleges dolog, és vannak esetek. Hogyha összehasonlítjuk, összevetjük azt, hogy az összes beszerzéseinkben a helyiek és nem helyiek milyen százalékos arányt képviselnek, akkor és ezt Elnök úr pontosan tudja, mert azért erre rálátása van. Akkor, azért azt kell, mondjuk, hogy igen. Ebben a városban a helybéli vállalkozók tisztességesen meg vannak szólítva, illetve részesülnek is ezekből a munkákból. Gottdiener jegyző úr, ügyrendi választ kíván adni.

 

Dr. Gottdiener Lajos (jegyző): Elhangzott itt egy javaslat, illetőleg egy megállapítás a Balogh úr részéről. Azt állapította meg, hogy Alpolgármester úr érintett, Polgármester úr részéről pedig javaslat hangzott el. Ugye a Mötv. úgy fogalmaz, hogy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt, szavazni kell a döntéshozatalból történő kizárásról. Én az akartam megkérdezni Balogh úrtól, hogy ez az érintettségre vonatkozó javaslat, vagy megállapítása, egyben kezdeményezi azt, hogy szavazzon a testület alpolgármesteri döntéshozatalról személyes érintettség miatt? A testület dönti el, hogy van vagy nincs. Tehát a testület dönti el, hogy van, akkor kizárja, ha nem, akkor nincsen. A javaslatára mindenképp szavazni kell, és a Képviselő-testület jogosult eldönteni, hogy van, vagy nincs, egy adott esetben. Tehát nem javaslod képviselő úr. Így nem kell szavazni a kérdésről.

 

Bobák Zsolt (önkormányzati képviselő): Polgármester úr, Képviselő-testület. Elhallgatva ezt a beszélgetést, én Balogh Béla képviselőtársam javaslatát támogatnám, hogy ezt az előterjesztést jelenleg vegyük le a napirendről és az érintettséget megvizsgálva egy új kiírás után újból hozzuk vissza a testületi ülésre. Hisz jelen esetben nagyon úgy néz ki, hogy ebből Önök nem fognak jól kijönni, mert ezt az óriási kormányzati, fideszes korrupciót elnézve, ami a közhangulatot most uralja, amit Ön, Polgármester úr előbb feltett, hogy van-e olyan alpolgármester, akinek esetleg behatás lenne ilyesmire. Ha egy szavazást tennénk fel az internetre, akkor szerintem igen komoly százalék azt mondaná, hogy igen a jelenlegi helyzetbe. Úgyhogy én azt mondom, hogy inkább tegyük ezt egy kicsit odább és megnézve az érintettségeket kerüljön még egyszer testület elé. Köszönöm.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Jó, akkor Ön azt állítja egyébként, hogy pld. ebben a kérdésben, Szatmári Antalné nincs most jelen, de ugyanolyan befolyással bíró személy, mint Hajnal-Nagy Gábor? Alpolgármesterről beszélünk, ez általánosan megfogalmazható, hogy minden alpolgármesternek bizony befolyása van egy önkormányzati cég pénzügyi, gazdálkodási és egyéb dolgainak?

 

Bobák Zsolt (önkormányzati képviselő): Én nem állítom.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Én meg azt mondom, hogy ha az emberek valamit mondanak, azt maguk állítják, amit nem tudnak. Nem is hiszem, hogy egy ilyen jellegű polémiába bele kellene menni. Egyébként is azt gondolom, hogy most már olyan szinten benne vagyunk ebben a történetben, hogy visszavonni nem lehet. Szavazni lehet, és el nem fogadni lehet, de én azt gondolom, hogy a szavazásig el kell most már ebben a kérdésben jutni. Jegyző úr, tessék!

 

Dr. Gottdiener Lajos (jegyző): Köszönöm szépen a szót. Néhány fogalmat, vagy gondolatot tisztázzunk ebben a kérdésben. Az érintettség fogalmán szerintem Ön, Bobák úr nem azt érti amit kellene. Az, hogy a Hajnal-Nagy Gábor érintett-e bármiben, ez nem vizsgálat kérdése. Itt az érintettség egy formában, a szavazásból való kizárásban valósulhat meg. Összeférhetetlenség a könyvvizsgáló esetében nem merülhet fel, a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi környezet alapján nincs összeférhetetlenségi akadálya a könyvvizsgáló megválasztásáról, de ezt egyébként Balogh Béla úr nem is vetette fel ilyen szempontból. Tehát itt érintettség egyetlen kérdésben merülhet fel, hogy most a döntéshozatalból az Alpolgármester urat a Képviselő-testület ki kívánja-e zárni vagy nem, egyelőre erről van szó, javaslat nem érkezett. Köszönöm szépen, csak hogy tisztán lássunk az ügyben.

 

Juhász Dániel (önkormányzati képviselő, VFB elnöke): Polgármester úr, tisztel Képviselő-testület. Én személy szerint nem láttam azt a pályázati felhívást, aminek meg kellett felelni, amire árajánlatot kellett adni a könyvvizsgálóknak. Én azért egyetlen egy dologra szeretném felhívni a figyelmét. Azt gondolom, hogy sem ebben a teremben, sem ebben a városban nincs olyan ember, aki ne értene azzal egyet, hogy a város magántulajdonú gazdasági szereplőinek a megyén belüli súlya az kiemelt. Talán a megyei TOP rendezvények erről is szoktak szólni a TOP 50 rendezvények. Illetve azt gondolom, hogy vannak jászberényi cégek, akik országos szinten is meghatározóak. Tehát azt el lehet mondani, hogy Jászberény magántulajdonú gazdaság az fejlettebb, mint bármely más ilyen lélekszámú magyar város és megyeszékhelyekkel vetekszik a város gazdasága. Azt gondolom, hogyha egy városnak ilyen magántulajdonú gazdasága van, akkor természetesen ez magával hozza, azt gondolom, a piacgazdaság legelemibb szabályai szerint, hogy mondjuk azt a gazdasághoz kötődő pénzügyi szolgáltató szektor legalább hasonló fejlettséggel bír, ugyanis ezeket a cégeket ki kell szolgálni. Legyen szó könyvelőkről, könyvvizsgálókról, esetleg egy bankfiókban, vagy mondjuk a bankfiók ellátottság is talán erősebb, mint más hasonló városokban. Tehát én azt állítom, hogy Jászberényben a könyvvizsgáló cégeknek a jelenléte, az azért azt lehet mondani, hogy erősebb, mint más hasonló városokban, már csak azért is, mert ezeknek a jelentős cégeknek a könyvvizsgálatát látják el. És akkor, azért egy dolgot mindenképpen szögezzünk le. Nagyon szeretjük, mi a JVV NZrt.-t, 100%-ban a mi cégünk, a mi gyermekünk, de azért egy dolgot nehéz elmondani a JVV NZrt.-ről, különösebb nagyobb mosoly nélkül. A JVV NZrt. az gyakorlatilag egy olyan különleges, és fontos cég, hogy ezen, komoly magántulajdonú gazdasági szereplőknél is bonyolultabb, olyan feladatot kell ellátni, ami mondjuk azt, hogy ezeknél is bonyolultabb és ez olyan speciális szaktudás kell, ami nem, a városban nem nagyon van. De ha nem nagyon van, vagy csak kicsit van, akkor is szeretném látni, hogy ezek a cégek is, vagy szerettem volna látni, hogy tudjanak ajánlatot adni. Számomra ezért érthetetlen, hogy miért nem kaptak lehetőséget. Azt gondolom, hogyha ők megkapták volna a lehetőséget és egy szolnoki cég, vagy szolnoki cégek kedvezőbb ajánlatot adnak, akkor valószínű mind mi, mind a jászberényi ilyen cégeknek le kellene vonni a konzekvenciát, el kell azon gondolkodni, hogy akkor hogyan ítélik meg a piacot. De én azt szeretném jelezni, hogy érdemben lehetőséget sem kaptak. Engem, mint képviselőt ez pedig nagyon zavar, mert engem keresett meg olyan cég, hogy tudott volna árajánlatot adni, ha egyáltalán lett volna lehetősége árajánlatot adni. Köszönöm szépen.

 

Horgosi Zsolt (a JVV. Nonprofit Zrt. ügyvezető igazgatója): Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr. Először is mondanám tisztelt Juhász képviselő úrnak, hogy nem kell üzenni, itt vagyok a teremben, lehet mondani, ahogy kezdte a korábbi mondandóját. Én azt gondolom, hogy a Ptk. és az alapító okirat egyértelművé teszi, hogy mi a társaság vezérigazgatójának ezzel az üggyel a feladata. Az a kiírás, amit most kifogásol Képviselő úr, hogy nem látta, egyeztetéssel került valóban az Alpolgármester úrral, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökével és gyakorlatilag megegyező a három évvel ezelőttivel, szinte. Amikor is költségvetési gyakorlatot kértünk olyan területen lévő cégekben lévő gyakorlatot kértünk a könyvvizsgálóktól, amely tevékenységet mi is folytatunk. Tehát hulladékgazdálkodás és hasonló. Így került a 3, általam kiváló szakembernek tartott személy kiválasztása, illetve cég. Ezt követően, ez a folyamat viszonylag korábban elindult, nem kaptam jelzéseket másoktól, hogy ebben részt kívántak volna venni. Természetesen folytattam bizonyos egyeztetéseket, Jászberényben élő személyekkel is, hogy megfelelnek-e ezeknek, illetve egyáltalán kapacitásuk alapján kívánnak-e részt venni ebben a folyamatban. Ezt követően egy személyben kellett eldöntenem, hogy kiket hívok meg, ezt megtettem. Azt kérném a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy tárgyalja meg ezt az előterjesztést, és hozza meg döntését, és támogassák az én javaslatomat. Köszönöm szépen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Köszönöm szépen. További észrevétel, vélemény? Ilyet nem látok, akkor a vitát lezárom, és szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 8 igen, 4 nem, 2 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester nem szavazott.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

174/2016.(V. 11.) határozata

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

 

1.    Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 4.2.8.9. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának - a Felügyelő Bizottság véleményének ismeretében - Hartyányiné Mérei Judit könyvvizsgálót (Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006096; anyja neve: Beöthy Judit) megbízza a 2016-2019. üzleti évekre vonatkozóan, 2016. június 1-től 2020. május 31-ig, évi nettó 1.500.000 Ft díjazás mellett.

 

2.    A Képviselő-testület a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának IX. fejezetét az 1. pontban foglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint módosítja:

 

Hatályos Alapító Okirat

Módosított Alapító Okirat

 

IX.

Könyvvizsgáló

 

A társaság Könyvvizsgálójának megbízása 2013. június 1. - 2016. május 31.-ig terjedő időszakra szól:

 

A Könyvvizsgáló szervezet neve:  

TISZA BROSS AUDIT 

Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

Székhelye:     5001 Szolnok, Kossuth tér 10/b

Bejegyzési száma:    000846

 

 

A Könyvvizsgáló társaság a könyvvizsgálattal személyesen Krajcsné Dezsőfi Katalin Könyvvizsgálót, engedélyszáma: 000817 (lakcíme: 5008 Szolnok /Szandaszőlős), Kaffka M. u.26.sz.) bízta meg.

 

IX.

Könyvvizsgáló

 

A társaság Könyvvizsgálójának megbízása 2016. június 01-től 2020. május 31-ig szól:

 

A Könyvvizsgáló neve:

Hartyányiné Mérei Judit

Székhelye:   5000 Szolnok, Gátőr út 47.

Bejegyzési száma: 006096

 

 

 

A IX. fejezet módosítással nem érintett pontjai változatlanok maradnak.

 

3.    A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét - a fentiekben foglaltaknak megfelelően - az Alapító Okiratot Módosító Okirat és Egységes Szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

 

4.    A Képviselő-testület felkéri a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a cégváltozásnak a Szolnoki Törvényszék által vezetett cégjegyzéken történő átvezetése érdekében szükséges lépéseket - a cég jogi képviselője közreműködésével - tegye meg.

 

Határidő:                  azonnal

Felelős:                  Horgosi Zsolt vezérigazgató

                            Dr. Szabó Tamás polgármester (a 3. pontban foglaltak tekintetében)

 

Erről értesül:

 1. Hartyányiné Mérei Judit,
 2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,
 3. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság valamennyi tagja,
 4. Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. - Jászberény,
 5. PH Jogi és Önkormányzati Iroda - helyben,
 6. Képviselő-testület valamennyi tagja,
 7. Irattár.

 

S z ü n e t

 

Szünet után a Képviselő-testület 13 fővel továbbra is határozatképes.

 

3.4. napirendi pont

Előterjesztés a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.

Az anyagot a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalta, 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra javasolja. Kérdezem Elnök urat, nem kérdezem elnök urat, mivel még nem tartózkodik a teremben.

Kérdés az anyagra vonatkozóan van-e? Ilyen szándékot nem látok. Vélemény, észrevétel van-e? Ilyen szándék sincs. Szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelete

 

a helyi adókról szóló 46/2011.(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontja alapján a következőket rendeli el:

 

 1. §

 

A helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § Értelmező rendelkezések a következő 7-8. pontokkal egészül ki:

 

"7. Nem állandó lakos: akinek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhelye és tartózkodási helye nem Jászberényben van.

 

8. Szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenyég folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § a) -h) pontjában meghatározottak."

 

 1. §

 

A Rendelet 4. pontja a következő 4/A. ponttal egészül ki:

 

"4/A. Idegenforgalmi adó

 

9/A. §

 

Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

 

9/B. §

 

Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

 

9/C. §

 

(1) Az adóalanynak a törvényi adómentességre való jogosultság tényét a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével kell igazolnia a beszedésre kötelezett felé.

 

(2) Az adóalanynak meg kell fizetnie az adót, amennyiben a mentesség alapjául szolgáló tényt vagy körülményt a (1) bekezdés szerint nem igazolja.

 

9/D. §

 

(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) köteles vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég vezeték és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, személyazonosító okmányának (útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély) számát, érkezés és távozás időpontját, vendégéjszakák számát, idegenforgalmi adó teljes összegét, adómentesség jogcímét, az adómentességet megalapozó dokumentumok, bizonylatok megnevezését, a munkavégzési célú tartózkodás esetén a munkáltató megnevezését, pontos székhelyének vagy telephelyének címét és a vendég sajátkezű aláírását.

 

(2) A nyilvántartás elektronikus formában is vezethető. A számítógéppel vezetett nyilvántartást nyomtatott formában - havonként összesítetten, tételes napi bontásban kinyomtatva - kell az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint megőrizni.

 

(3) A nyilvántartást folyamatosan kell vezetni. A szálláshelyre érkező vendég adatait a megérkezést követően a vendég által kitöltött adómentességről szóló 3. számú nyilatkozat vagy a 4. számú bejelentőlap alapján haladéktalanul rögzíteni kell a nyilvántartásban.

 

(4) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az idegenforgalmi adó alapjának, összegének, továbbá az adómentesség megállapítására és ellenőrzésére alkalmas legyen. A nyilvántartás mellé az adóbeszedésre kötelezett a bejelentőlapot vagy adómentesség esetében a 9/C. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles csatolni és elévülésig megőrizni."

 

 1. §

 

Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba és 2016. július 2-án hatályát veszti.

 

 1. §

 

Ezt a rendeletet Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 55. § (3) bekezdésben foglaltak szerint kell kihirdetni és közzétenni.

 

3.5. napirendi pont

Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezésére

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.

Az anyagot Humán Erőforrás Bizottság tárgyalta, 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja. Elnök úr kiegészíteni valója van-e? Nincs. Kérdés az anyagra vonatkozóan van-e? Észrevétel, vélemény? Nagy András elnök úré a szó, tessék!

 

Balogh Béla és Ferencvári Csaba önkormányzati képviselők megérkeztek.

 

A Képviselő-testület 15 fővel továbbra is határozatképes.

Nagy András (önkormányzati képviselő, HEB elnöke): Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Az előkészítés időszakában kaptam egy levelet a Székely Mihály Tagintézmény vezetőjétől, amiből szeretnék ismertetni egy részletet. "Ezúton tájékoztatom Elnök urat arról, hogy a Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskola Tagintézménye Tantestülete 100%-ban támogatja." Még nem ennél az előterjesztésnél járunk? Akkor kiléptem, köszönöm.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Már megijedtem, hogy Képviselő úr névtelen levelet kapott aztán majd ezt kell megtárgyalnunk, de így hála Istennek, se nem névtelen, se nem idevaló, így teljesen nyugodt vagyok. Jó, van-e a továbbiakban, van-e továbbiakban akkor bárkinek vélemény, észrevétele az anyagra vonatkozóan? Tamás elnök úré a szó, tessék!

 

Tamás Zoltán (önkormányzati képviselő, GTB elnöke): Köszönöm, most kivételesen nem, mint elnök szeretnék szólni, hanem mint volt munkatársa és igazgatója a pályázónak. Szeretném csak megerősíteni, amit a bizottság is döntött, hogy a kvalitása és egyéb tulajdonságai alkalmassá teszik, hogy önálló intézményt vezessen. Mellettem tagintézmény vezetőként nekem is nagyon sokat segített, és úgy gondolom, hogy az iskola, hogy ilyen színvonalon működik, ahhoz nagymértékben hozzá játszott és hozzátársult ahhoz, hogy ő vezette a tagintézményt. És én úgy gondolom, hogy Szutorisz-Szügyi Csongor úrral is értekezve, természetesen én úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület messzemenően támogathatja a tagintézmény, vagyis a volt tagintézmény vezető, a leendő tagintézmény vezetőt. Köszönöm csak ennyit szerettem volna mondani.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Nagy András elnök úr. Igen, mégiscsak előkerült akkor egy másik levél.

 

Nagy András (önkormányzati képviselő, HEB elnöke): Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Az előterjesztést a bizottság tárgyalta, ott is elmondtam néhány dolgot, néhányat most is el szeretnék mondani Önök előtt. Az egyik az, hogy igazgatói, vezetői pályázatról van szó és megint egyetlen pályázat érkezett. Csak egy, ennek jelzésértéke van. Évekkel ezelőtt volt, hogy 4 pályázó volt ezen a soron. Most láttuk a Zeneiskolánál, itt is egy. Tehát nem könnyű ma intézményvezetőnek lenni. A pályázattal kapcsolatban a 2 pályázó közül az egyik menetközben visszavonta, nem tudjuk, hogy miért. Ez az egy pályázó viszont olyan pályázó, akit mi ismerünk, helybéli, a pályázatában látható, hogy a képesítése az milyen sokoldalú, széleskörű, de még inkább elismerésre méltó az, ahogyan ezt az intézményt vezette. Nemcsak anyagi erőket vont be, hanem nagyon sokszor szervezett szülői és egyéb munkákat és az intézménynek a működéséhez tartalmi, formai, tárgyi működéséhez számtalan erőt bevont. Legutóbb az ő kérésére, szavára egy fél Operettszínház gárdája levonult és tartott jótékonysági hangversenyt, segítve ezt a munkát. Tehát olyan pályázó van, akit nyugodt szívvel javaslom, hogy javasoljunk a fenntartójának megbízásra. Köszönöm szépen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Köszönöm szépen. További véleményt, észrevételt nem látok. Szavazás következik!

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 15 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

175/2016. (V. 11.) határozata

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetői beosztásának betöltésére érkezett pályázat véleményezéséről

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés e) pontjában és a 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének fenntartásában lévő Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére vonatkozóan Bárcziné Kulcsár Júlia megbízását támogatja.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester

Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Iroda vezetője

 

Erről értesül:

 

1.  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete - 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.,

2.  Humán Erőforrás Bizottság valamennyi tagja,

3.  PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda - helyben,

4.  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,

5.  Képviselő-testület valamennyi tagja,

6.  Irattár.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Gratulálok a kinevezéshez, az ilyen jellegű megbízáshoz, és kívánok én magam részéről - természetesen a testület is hasonlóan vélekedik - sikeres munkát a jövőre nézve!

 

3.6. napirendi pont

Előterjesztés köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni.

A Humán Erőforrás Bizottság az előterjesztést - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Megadom a szót Elnök úrnak.

 

Nagy András (önkormányzati képviselő, HEB elnöke): Amikor ezt az előterjesztést megkaptam, nagyon meglepődtem azért, mert tudomásom szerint Jászberényben és a környékén még mindig vannak olyan emberek, akiknek nincs meg a 8 osztályos általános iskolai végzettsége. Nekik volt lehetőség az előző években arra, hogy ebben az iskolában elvégezzék. Volt, aki elvégezte, volt, aki nem végezte el. Az Igazgatónő leveléből szeretnék idézni: "A tagintézmény tantestülete 100%-ban támogatja, hogy az intézmény köznevelési egyéb feladatai közül törlésre kerüljön a felnőttoktatás esti feladat. Az elmúlt tanévekben már nem volt igény ezen képzésre, köszönhető ez a jól működő HÍD 1 és HÍD 2 programnak. Azok a diákok, akik nem fejezték be általános iskolai tanulmányaikat, de betöltötték 16. életévüket, a Híd 2 programban folytathatják tanulmányaikat Jászberény környékén, Szolnokon, Jászapátin és Nagykátán kijelölt középiskolákban. A diákoknak ezekben az intézményekben személyre szabott oktatást biztosítanak szakmatanulással együtt. Ez sokkal hasznosabb és eredményesebb a diákok számára, hiszen nagyobb esélyük lesz a szakképzési rendszerbe való bekapcsolódásukra.". Amit hozzá szeretnék tenni, hogy egy iskola alapító okiratában benne vannak a feladatai. Olyan feladatot, ami az alapító okiratban nincs benne, nem láthat el az intézmény engedéllyel és jogszerűen. Ha valami benne van az okiratban, azt elláthatja, de nem kötelező ellátnia, ha van valami akadálya. Ilyen alapvető akadály, ha nincs elég jelentkező. Kapcsolom ehhez az Esélyegyenlőségi Programunkat, ahol a Romák és Mélyszegénységben Élők Munkacsoportban a feladatok között szerepel esetleges képzések szervezése. Nyilvánvaló szakképzésbe, középiskolai képzésbe nem kapcsolódhat be olyan fiatal, akinek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége. Mint olvashatjuk biztató, hogy a környéken a HÍD 1, HÍD 2-ben ezt el tudják végezni. Az alapító okiratban egy ilyen feladatot könnyűszerrel lehet törölni, ha nincs is érdeklődő. Egy a lényeg, hogy ha akár a Munkacsoport munkája révén, akármilyen kedvező fordulat révén, hogy akiknek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége, mégis nagy hullámban jelentkezne, akkor ugyanolyan könnyűszerrel, ahogy most kivesszük az alapító okiratból, ugyanolyan könnyűszerrel bele is tetethetjük, és ha anyagi forrást teszünk mellé, akkor ezeket a képzéseket meg lehet valósítani. Mindezek alapján ezt az előterjesztést támogatom.

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Az elhangzottak alapján nyilvánvalóan felmerül az, hogy ha Jászberényt egy körzet a központjának tekintjük, akkor innen nem máshova kellene delegálni adott esetben bizonyos közszolgáltatást igénybevevőket, hanem valami módon itt kellene ellátni, ez a felelősség. Ha a Székely Tagintézményben törölve lesz, akkor van-e Jászberényben más olyan intézmény, ahol ezt ellátják, kb. mi az a nagyságrend, akik nem végezték el a 8 általánost és potenciálisan képzési lehetőségre szorulnak, vagy igénybe vételt kívánnak venni? Tehát valahol ismerni kellene a hátteret ehhez a dologhoz, hogy érdemben lehessen dönteni, mert valóban lehet egy adminisztratív tényként is kezelni, hogy most kivesszük, két hónap múlva visszatesszük. De hogy szükséges-e? Mi van mögötte?

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): A dolgot formális jelentőségűnek ítéltük meg abból a nagyon egyszerű tényből kifolyólag, hogy van egy ide vonatkozó, évekre visszamenő tapasztalat, az intézmény látja, ezek után ennek egy mozdulattal a kivétele. Ahogy Elnök úr mondta, ugyanilyen módon a visszahelyezése, ha a helyzet ezt megkívánja, szintén lehetőségünk van rá, és szintén nem igényel többet, mint egy bejelentett szándék után következő testületi ülésen ezt akár meg is tehetjük. Ebből adódóan olyan nagyon sokat nem gondolkodtunk azon, hogy most ezzel mit kezdjünk.

Nem tudom pontosan megmondani, de van egy olyan érzésem, hogy máshol a városban nincs ilyen jellegű képzés. De természetesen akkor ez egy olyan kérdés - szeretném az Iroda felé továbbítani, hogy szeretnék erre majd konkrét választ informálás után beszerezni.

Ha nincs ilyen, mi lehet annak az oka, hogy a HÍD programok Jászberényben nem zajlanak. De nekem a felsorolt települések inkább informatívak vagy árulkodóak, tehát Nagykáta, Jászapáti, akár még Szolnok is. El tudom képzelni, hogy a munkaerő, a munkaerő piaci viszonyok, a  foglalkoztatás, foglalkoztatottság és egyéb szempontok miatt valószínűleg ezeket a forrásokat centralizálják és olyan helyekre teszik a képzés helyszínét, ahol nagyobb az ilyen jellegű kívánalom.

A következő kérdés, amit Képviselő úr is feltett, hogy nálunk kb. hogy állunk ezzel? Gondolom, a Munkaügyi Központ tud erre információt adni, hogy akár Jászberény, Jászság vonatkozásában a 8 osztályt el nem végzett és természetesen az egész egy munkaerő piaci kérdés, annak az alapját teremti meg egy ilyenfajta képzés. Tessék a Munkaügyi Központhoz fordulni ezzel a kérdéssel és legyen erről további információnk.

Szeretném azt is jelezni, hogy a közmunkaprogramban, amikor Jászberényre kontingensként megállapítanak 100-150 fős foglalkoztatási lehetőséget és hozzánk hasonló, de gazdaságilag lényegesen kedvezőtlenebb helyzetben lévő városban ennek többszörösét pl. Ózd, akkor nyilvánvalóan ezek a megfontolások szerepelnek. Végiggondoltuk, hogy miért ne lehetne nálunk a 100-150 fő helyett mondjuk 200 vagy 300 főt  igényelni, foglalkoztatni és az állami támogatást megkapni, de nagyjából valószínűleg ez a helyzet, minket úgy tartanak ebben a kérdésben nyilván, akiknek ilyen mérvű támogatás vagy ilyen mérvű szolgáltatás kell, hogy jusson és nem több. El tudom képzelni, hogy ebben a kérdésben is valami hasonló megfontolás miatt maradt ki Jászberény. De nézzük meg ezeket a konkrét számokat, illetve az egész hátterét. Ettől függetlenül előterjesztőként mondom, hogy most tegyük meg ezt a lépést, ezt a kezdeményezést azzal, hogy az információk birtokában megerősítve, illetve a jövőben bármi új momentum, ha felmerül, akkor természetesen vissza tudunk az eredeti állapotba lépni.

 

További észrevétel, vélemény nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 12 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

176/2016. (V. 11.) határozata

Köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  83. § (3) bekezdés b) pontjában és a 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva egyetért azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületének fenntartásában lévő Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye köznevelési és egyéb feladatai közül a "felnőttoktatás-esti" feladat törlésre kerüljön a Jászberény, Lehel vezér tér 6. szám és a Petőfi Sándor utca 3. szám alatti telephelyéről.

Határidő:     azonnal

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester

Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Iroda vezetője

 

Erről értesül:

1.  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerülete -5100 Jászberény, Szabadság tér 16.,

2.  Humán Erőforrás Bizottság valamennyi tagja,

3.  PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda - helyben,

4.  PH Jogi és Önkormányzati Iroda - helyben,

5.  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,

6.  Képviselő-testület valamennyi tagja,

7.  Irattár.

 

3.7. napirendi pont

Előterjesztés a kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat módosítására

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Megadom a szót az előterjesztőnek.

 

Nagy András (önkormányzati képviselő, HEB elnöke): A Kézilabda Szakosztállyal jelentős együttműködésben fog megvalósulni reményeink szerint a Hűtőgépgyári Sportcsarnok felújítása miatt. Itt mivel komoly pályázati pénzről és jelentős önkormányzati összegről is van szó, célszerű a másik hét egyesülethez, szakosztályhoz hasonlóan oda is delegálnunk egy megbízottat. Ezt kérném Önöktől.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): A Humán Erőforrás Bizottság az előterjesztést - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 14 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

177/2016. (V. 11.) határozata

A kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) képviselő-testületi határozat módosításáról

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködés alapján delegált képviselők felhatalmazásáról szóló 12/2016. (I. 20.) Képviselő-testületi határozatát módosítja és az alábbi 8. ponttal egészíti ki:

 

"8. Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesület Kézilabda Szakosztály - Tamás Zoltán önkormányzati képviselő."

 

2. A határozat kiegészítéssel nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

 

Határidő:          folyamatos

Felelős:                         a delegált személy

                       

 

Erről értesülnek:

1.  JTF DSE Kézlabda Szakosztály- Jászberény, Rákóczi út 53.,

2.  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,

3.  Humán Erőforrás Bizottság valamennyi tagja,

4.  PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda - helyben,

5.  Képviselő-testület valamennyi tagja,

6.  Irattár.

 

3.8. napirendi pont

Előterjesztés a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés nincs.

Az Ügy- és Közrendi Bizottság az előterjesztést - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy összesen bruttó 300.000,- Ft támogatásban részesítse az Alapítványt. Elnök úr nem kíván kiegészítést tenni.

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 15 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

178/2016. (V._11.) határozata

A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról

 

 1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 16. § (9) bekezdésben nevesített 16. táblázat VII. címszó a) pontjában foglalt "Városi Közbiztonsági Program"című előirányzat terhére - az Ügy- és Közrendi Bizottság javaslata alapján - a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványát - 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11/a., adószám: 18211827-1-16, számlaszám: 69500132-11022853-00000000 - összesen bruttó 300.000-, Ft - azaz háromszázezer forint támogatásban részesíti.

 

 1. A fenti összeg utalására a külön megkötendő támogatási megállapodás aláírását követően kerül sor. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy az 1. pontban foglalt támogatási összeget a támogatott a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny és a Jászsági Tűzoltóverseny lebonyolításával összefüggésben felmerült költségekre fordíthatja.

 

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester (kizárólag a támogatási megállapodás aláírása vonatkozásában)

Bobák Zoltán, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda vezetője (a támogatási megállapodás elkészítése vonatkozásában)

Határidő:     2016. május 20.

 

 1.  A támogatás átutalása a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa 69500132-11022853-00000000 számú bankszámlaszámára történik.

 

Felelős:       Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Határidő:      2016. május 27.

 

Erről:

1.    Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa - 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11/A.,

2.    a PH Közgazdasági Iroda - helyben,

3.    a PH Jogi és Önkormányzati Iroda - helyben,

4.    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,

5.    Ügy- és Közrendi Bizottság valamennyi tagja,

6.    Képviselő-testület valamennyi tagja,

7.    Irattár é r t e s ü l.

 

3.9. napirendi pont

Előterjesztés alapítványok támogatására

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Megadom a szót az előterjesztőnek.

 

Nagy András (önkormányzati képviselő, HEB elnöke): Örömmel állapítottuk meg, hogy a pályázati felhívásra az idén többen jelentkeztek, hogy tábort szerveznének nyáron jászberényi rászoruló gyerekeknek. Közöttük még egyéni vállalkozó is, akinek a tevékenységében az oktatás szerepel és ilyen oktatást a korábbiakban tudomásunk szerint már végzett is. A lehetőségekhez mérten a bizottság az eddigi tevékenységet, eddigi tapasztalatokat is mérlegelve javasoltuk ezt a szétosztást. Közülük, akik alapítványok, azokról a testületnek kell dönteni.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Kérdés, hozzászólás, észrevétel az anyaggal kapcsolatban nincs. 3 szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatásáról szóló határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 15 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

179/2016. (V. 11.) határozata

Az Egyházi Iskoláért Alapítvány támogatásáról

 

 1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. táblázatának II. címszó g) pontjában nevesített "Iskolai nyári táborok pályázati kerete" megjelölésű előirányzat terhére - a Humán Erőforrás Bizottság javaslata alapján -

 

a.    az Egyházi Iskoláért Alapítványt - székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5., adószám: 19222820-1-16, számlaszám: 10200586-45111893-00000000 - 600.000-, Ft - azaz hatszázezer forint - támogatásban részesíti.

 

 1. A fenti összeg utalására az annak átadása tárgyában megkötendő támogatási megállapodás aláírását követően kerül sor. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy a támogatott az 1. pontban foglalt támogatási összeget kizárólag a nyári napközis táborral kapcsolatos pályázatában foglalt programok megvalósítására fordíthatja.

 

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester (a támogatási megállapodás aláírása vonatkozásában)

Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője (a támogatási megállapodás elkészítése vonatkozásában)

Határidő:     2016. május 31.

 

 1. A támogatási összeg átutalása az Egyházi Iskoláért Alapítvány K&H Banknál vezetett 10200586-45111893-00000000 számú bankszámlájára történik.

 

Felelős:       Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Határidő:      2016. június 10.

 

Erről:

1.    Egyházi Iskoláért Alapítvány - Jászberény, Lehel vezér tér 5.

2.    PH Közgazdasági Iroda - helyben

3.    PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda - helyben

4.    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok

5.    Humán Erőforrás Bizottság tagjai

6.    Képviselő-testület valamennyi tagja

7.    Irattár é r t e s ü l.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról szóló határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 15 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

180/2016. (V. 11.) határozata

A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáról

 

 1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. táblázatának II. címszó g) pontjában nevesített "Iskolai nyári táborok pályázati kerete" megjelölésű előirányzat terhére - a Humán Erőforrás Bizottság javaslata alapján -

 

·         a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványát - székhely: 5100 Jászberény, Jákóhalmi u. 11/a., adószám: 18211827-1-16, számlaszám: 69500132-11022853 - 00000000  250.000-, Ft - azaz kettőszázötvenezer forint - támogatásban részesíti.

 

 1. A fenti összeg utalására az annak átadása tárgyában megkötendő támogatási megállapodás aláírását követően kerül sor. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy a támogatott az 1. pontban foglalt támogatási összeget kizárólag a nyári napközis táborral kapcsolatos pályázatában foglalt programok megvalósítására fordíthatja.

 

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester (kizárólag a támogatási megállapodás aláírása vonatkozásában)

Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője (a támogatási megállapodás elkészítése vonatkozásában)

Határidő:     2016. május 31.

 

 1.  A támogatási összeg átutalása a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa a 3A Takarékszövetkezetnél vezetett 69500132-11022853-0000000 számú bankszámlájára történik.

 

Felelős:       Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Határidő:      2016. június 10.

 

Erről:

1)    Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa - Jászberény, Jákóhalmi út 11/a.

2)    PH Közgazdasági Iroda - helyben

3)    PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda - helyben

4)    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok

5)    Humán Erőforrás Bizottság tagjai - helyben

6)    Képviselő-testület tagjai - helyben

7)    Irattár é r t e s ü l n e k.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a "HELYET!" Alapítvány támogatásáról szóló határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 14 igen és 1 tartózkodó szavazat mellet - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

181/2016. (V. 11.) határozata

A "HELYET!" Alapítvány támogatásáról

 

 1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva - a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. táblázatának II. címszó g) pontjában nevesített "Iskolai nyári táborok pályázati kerete" megjelölésű előirányzat terhére - a Humán Erőforrás Bizottság javaslata alapján -

 

·               a "HELYET!" Alapítványt - székhely: 5100 Jászberény, Mária u. 13., adószám: 18659159-1-16, számlaszám: 11745035-21009169-00000000 - 300.000-, Ft - azaz háromszázezer forint - támogatásban részesíti.

 

 1. A fenti összeg utalására az annak átadása tárgyában megkötendő támogatási megállapodás aláírását követően kerül sor. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy a támogatott az 1. pontban foglalt támogatási összeget kizárólag a nyári napközis táborral kapcsolatos pályázatában foglalt programok megvalósítására fordíthatja.

 

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester (kizárólag a támogatási megállapodás aláírása vonatkozásában)

Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője (a támogatási megállapodás elkészítése vonatkozásában)

Határidő:     2016. május 31.

 

 1.  A támogatási összeg átutalása a "HELYET! " Alapítvány OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745035-21009169 számú bankszámlájára történik.

 

Felelős:       Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Határidő:      2016. június 10.

 

Erről:

 1. "HELYET!" Alapítvány- 5100 Jászberény, Mária u. 13.
 2. PH Közgazdasági Iroda - helyben
 3. PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda - helyben
 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
 5. Humán Erőforrás Bizottság tagjai
 6. Képviselő-testület valamennyi tagja
 7. Irattár é r t e s ü l.

 

3.10. napirendi pont

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni.

A Humán Erőforrás Bizottság az előterjesztést - 5 igen szavazattal, egyhangúlag - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Elnök úr nem kíván kiegészítést tenni.

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 15 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

182/2016. (V. 11.) határozata

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadja és jóváhagyja, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása az alábbiak szerint módosuljon:

 

3. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pont az alábbiakra módosul:

 

·         Alattyán Község Önkormányzata

Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1.

képviseli: Koczkás Gábor polgármester

·         Jánoshida Községi Önkormányzat

Székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 28.

képviseli: Eszes Béla polgármester

·         Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat

Székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.

képviseli: Szarvák Imre polgármester

·         Jászapáti Városi Önkormányzat

Székhelye: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

képviseli: Farkas Ferenc polgármester

·         Jászberény Városi Önkormányzat

Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester

·         Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

képviseli: Szűcs Lajos polgármester

·         Jászdózsa Községi Önkormányzat

Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

képviseli: Dr. Szerencsés István polgármester

·         Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat

Székhelye: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.

képviseli: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

·         Jászjákóhalma Község Önkormányzat

Székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.

képviseli: Terjéki Tünde polgármester

·         Jászkisér Város Önkormányzata

Székhelye: 5137 Jászkisér, Fő út 7.

képviseli: Pintér Ferenc polgármester

·         Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.

képviseli: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

·         Jászszentandrás Község Önkormányzata

Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

képviseli: Banka Ferenc polgármester

·         Jásztelek Községi Önkormányzat

Székhelye: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.

képviseli: Tóth Nóra polgármester

 

 

7. A főtevékenység államháztartási megjelölése című pont az alábbiakra módosul:

 

Államháztartási szakágazat

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége   

A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba sorolva:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

 

102031 Idősek nappali ellátása

102032 Demens betegek nappali ellátása

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

104043 Család-, és gyermekjóléti központ

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

 

14. Hitelesítést pont első bekezdése az alábbiakra módosul:

 

A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, valamint az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat. Az egy példányban készülő jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási tanács által megválasztott, az ülésen jelen lévő 2 képviselő írja alá. A Társulási tanács határozatait az elnök, a jegyzőkönyv elkészítéséért felelős Jegyző és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatok kivonatait minden tagnak meg kell küldeni.

 

 

15. Pénzügyi Bizottság pont első bekezdése az alábbiakra módosul:

 

A bizottság hatáskörébe tartozik a Társulás tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzése, az éves költségvetési beszámoló értékelése, valamint a közbeszerzési feladatok ellátása azokban az ügyekben, amikor a Társulási tanács határozatába foglalva ad-hoc közbeszerzési bizottságot nem hoz létre.

 

 

22.  Társulás működéséről évente történő beszámolási kötelezettség szabályai második bekezdése az alábbiakra módosul:

 

A Társulási tanács minden év május 31-ig írásos beszámolót készít az előző évi munkájáról a társult önkormányzatok részére, amely tartalmazza a pénzügyi, költségvetési elszámolást is.

 

 

23. A Társulás működésének ellenőrzési rendje az egységes megjelenés miatt került formai átalakításra, tartalmi változtatás nélkül:

A Társulás működésének ellenőrzéséről a Társulási tanács szükség szerinti belső ellenőrzés elrendelése útján gondoskodik annak forrásainak biztosításával egyidejűleg. 

A belső ellenőrzés függetlenséget biztosító szervezeti felépítést a Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

 

a)   A belső ellenőrzési kötelezettség

A szerv köteles megszervezni és gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, valamint az elkészített "Belső ellenőrzési" kézikönyve által meghatározott előírások szerinti belső ellenőrzésről.

A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről - az államháztartási törvényben meghatározottak szerint - a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a belső ellenőrzési tevékenységet 2013. július 1-től önállóan végzi. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat a jegyző látja el.

 

b)   A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy/szervezet jogállása

A belső ellenőrzési tevékenység az önkormányzaton belül, külső megbízott útján kerül ellátásra.

 

ba) A belső ellenőrzést végző személy a tevékenységet

-        az önkormányzat és intézményeitől funkcionálisan elkülönülve végzi

-        együttműködve a jegyzővel és a belső ellenőrrel,

-        jelentéseit közvetlenül a Polgármesternek küldi meg.

 

bb) A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenséget az önkormányzat biztosítani köteles, különösen az alábbiak tekintetében:

-        az éves ellenőrzési terv kidolgozásának véleményezése, kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,

-        az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,

-        az ellenőrzési módszerek kiválasztása,

-        következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,

-        a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

 

 

bc)  A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység

-        bármely helyiségébe beléphet,

-        számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi

-                irathoz,

-                adathoz és

-                informatikai rendszerhez,

-        kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni.

 

bd) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél

-        államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, illetve

-        személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és

titokvédelmi előírások betartásával.

 

c)    Az ellátandó feladatok

ca) A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések

 

A belső ellenőrzési tevékenység során

-       szabályszerűségi,

-       pénzügyi,

-       rendszer ellenőrzéseket és

-       teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve

-       informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint

-       az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az európai uniós források tekintetében zárónyilatkozatokat kell kibocsátani.

 

cb) A belső ellenőrzést végző személyek munkavégzésének keretei

A belső ellenőrzést végző személy munkáját

-       a vonatkozó jogszabályok,

-       a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és

-       nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, továbbá

-       a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve szerint végzi.

 

Az 1. sz. függelék az alábbiakra módosul:

 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjainak

megnevezése

székhelye

Lakossága (fő)

Alattyán Község Önkormányzata

5142 Alattyán, Szent István tér 1.

2.025

Jánoshida Községi Önkormányzat

5143 Jánoshida Fő út 28.

2.541

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat

5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a

3.536

Jászapáti Városi Önkormányzat

5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2.

8.932

Jászberény Városi Önkormányzat

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

26.390

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.

1.682

Jászdózsa Községi Önkormányzat

5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

2.196

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat

5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.

1.870

Jászjákóhalma Község Önkormányzat

5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.

2.978

Jászkisér Város Önkormányzata

5137 Jászkisér, Fő u. 7.

5.547

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

5055 Jászladány, Hősök tere 6.

5.768

Jászszentandrás Község Önkormányzata

5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

2.466

Jásztelek Községi Önkormányzat

5141 Jásztelek, Szabadság út 84.

1.612

 

 

 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma:

67.543

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak a Jászberény Városi Önkormányzat képviseletében történő aláírására.

 

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester (a megállapodás aláírása vonatkozásában)

Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

Határidő:      folyamatos

 

Erről:

1. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás,

2. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága,

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,

4. PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda,

5. Humán Erőforrás Bizottság tagjai,

6. Képviselő-testület valamennyi tagja,

7. Irattár    értesül.

 

3.11. napirendi pont

Előterjesztés a jászberényi 4820 hrsz-ú, természetben Jászberény, Álmos u. 25. szám alatti ingatlan - bérlő részére történő - értékesítésére

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az előterjesztést - 3 igen, 1 tartózkodó szavazat mellett - elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy az ingatlan értéke a felújításra figyelemmel, arányosan csökkentett összegben, azaz 6.359.400.- Ft-ban kerüljön meghatározásra. Elnök úr nem kíván kiegészítést tenni.

 

Kérdés, vélemény, észrevétel nincs, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 14 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

183/2016. (V. 11.) határozata

A jászberényi 4820 hrsz-ú, természetben Jászberény, Álmos u. 25. szám alatti ingatlan - bérlő részére történő - értékesítéséről

 

1.    Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-a, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: elidegenítési rendelet) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képező jászberényi 4820 hrsz-ú, 417 m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben Jászberény, Álmos u. 25. szám alatti ingatlan tekintetében az ingatlan elővásárlásra jogosult bérlője részére történő értékesítése esetére az ingatlan vételárát az alábbiakban határozza meg:

 

 

Sorszám

Hrsz.

Cím

Ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi érték (Áfát tartalmazza)

A forgalmi érték - felújításra figyelemmel - arányosan csökkentett része a vételár megállapításakor (Áfát tartalmazza)

GTB által javasolt vételár (Áfát tartalmazza)

A Képviselő-testület által megállapított vételár (Áfát tartalmazza)

1

 

4820

Jászberény, Álmos u. 25.

8.800.000.- Ft

6.359.400.- Ft

6.359.400.- Ft

6.359.400.- Ft

 

 

2.    A Képviselő-testület felkéri Jászberény Város Polgármesterét, hogy az elidegenítési rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az 1. pontban nevezett ingatlan vonatkozásában a vételárat közölje az elővásárlásra jogosulttal.

 

Határidő:    2016. június 10.

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester

                       Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

3.    A Képviselő-testület - amennyiben az elővásárlásra jogosult él elővásárlási jogával - felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét az 1. pontban nevezett ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés aláírására.

 

Határidő:    folyamatos

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester (a szerződés aláírása vonatkozásában)

         Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

                      

                    

 

Erről értesülnek:

 

 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,
 2. JVV NZrt. - Jászberény,
 3. PH Közgazdasági Iroda - helyben,
 4. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság valamennyi tagja - helyben
 5. Képviselő-testület valamennyi tagja - helyben
 6. Irattár

 

3.12. napirendi pont

Előterjesztés a jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan értékesítésére

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szóbeli kiegészítést mindösszesen annyit szeretnék tenni, hogy egy három, legalább három lépésből álló folyamat utolsó állomásánál vagyunk, legalábbis abból a szempontból, hogy innentől nyílt és nyilvános mindenféle tevékenység. Természetesen az esetleges ajánlatokról szóló döntést, hasonlóan meg kell majd hoznunk. De most eljutottunk ebben a kérdésben, akkor elindulhat, maga a tényleges értékesítési folyamat.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az ingatlan értékét az ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott bruttó 61.500.000,- Ft-ban - 3 igen, 1 tartózkodó szavazat mellett - elfogadta, valamint az ingatlan értékesítésére irányuló előterjesztést - 3 igen, 1 nem szavazattal - támogatja, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Elnök úrnak kiegészítenivalója van? Nincs.

Kérdése van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban? Gedei képviselő úr, tessék!

 

Dr. Gedei József (önkormányzati képviselő): Köszönöm szépen. Az anyagból kitűnően két fő cél fogalmazódik meg, legalábbis az olvasó számára, az első a vételár, ami egy 61 milliós összeg, a második pedig a funkciónak, a szálláshelynek és az éttermi vendéglátásnak a biztosítása. Alapvetően az a kérdés, hogy az előterjesztő számára melyik a fontosabb?

Aztán van-e olyan számítás, amely kimutatja azt, hogy egy ilyen funkció megvalósítása 5 éven belül megtérül-e?

S a harmadik egy jogi kérdés lenne. Van egy visszavásárlási jog, mint biztosíték, és ezt a visszavásárlási jogot a szerződésbe foglalt feltételek részbeni vagy egészbeni nem teljesítése esetén lehet gyakorolni. Miért van szükség arra, hogy a visszavásárlási jogot egy ilyen feltételtől tegye függővé az önkormányzat? Feltételen értem azt, hogy nem szerződésszerűen teljesít, a visszavásárlási jog természetéből eredően egyoldalú hatalmasság a visszavásárlási jog jogosultja, önállóan eldöntheti, hogy gyakorolja ezt a jogát, vagy sem? Tehát miért nehezítjük el azzal ezt a fajta jogosítványt, hogy bizonyítási kényszert vonunk magunkra azzal, hogy részben megvalósult-e a beruházás? Tehát ez egy kérdés.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Világos, számomra érthető a kérdés, illetve számomra nem érthető, úgyhogy természetesen itt vannak a jogászok, majd ők fogják ezt a kérdést megválaszolni. Az első két kérdés természetesen, hogy melyik a fontosabb. Azt gondolom, hogy az alapvető célunk az, hogy itt egy megfelelő funkciójú, felújítás jöjjön létre. De mivel maga az egésznek a logikája eldönti, hogy először az árat kell megszerezni, magyarul egy ilyen jellegű vételt lebonyolítani, és természetesen ezen az áron, tehát ez az első lépés, nem nevezném fontosabbnak, hanem ez belépő ahhoz, hogy ezt követően nagyon fontos az, hogy megvalósuljon azokkal a feltételekkel és esetleges kompenzáló vagy korrigáló lehetőségekkel, amelyek ugye részletesen taglalva vannak. De mondom még egyszer a legelső cél, legalábbis az én gondolkozásom szerint, amikor előterjesztőt kérdezett. Hogy a városnak ezen a pontján, a város ilyen jellegű életét szolgáló létesítmény létesüljön. Tehát szálláshely és vendéglátás.

A jogi kérdésre vonatkozóan szeretném kérdezni, elsősorban  Aljegyző asszonyt, vagy bárkit, akinek jogi végzettsége van, vagy jogi gyakorlata van a teremben. Illetve természetesen ebben a kérdésben lehet egy részletes végiggondolás után írásban is választ adni. Már csak azért is, mert ugye bizonyos szempontból a felvetés megértése is igényel bizonyos fajta ismereteket és elgondolást, úgyhogy Aljegyző asszony írásban fog válaszolni. További kérdés? Bobák képviselő úré a szó, tessék!

 

Bobák Zsolt (önkormányzati képviselő): Polgármester úr, Képviselő-testület. Legutóbbi testületi ülésen a Bathó Palotával kapcsolatban elmondtam az akkori gondolataimat. Most csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy valóban szép összegnek látszik ez a 62 mFt, de mint amit legutóbb is mondtam, hogyha egy folyamatos valamilyen szintű állagmegóvás történt volna ezzel az épülettel, ez az összeg ugye akkor lehetne nagyobb is. Én nekem az volna a kérdésem, hogy a városvezetésnek van-e bármiféle ezzel a pénzzel kapcsolatos konkrét elképzelése, hogy esetleg ha már ugye itt van ez az épületünk, amit ugye hagytunk valamilyen szinten lepusztulni. Ezt a befolyó összeget esetleg a jelenleg még szintén a város tulajdonában álló és ugyancsak hasonlóan elhanyagolt épületek renoválására, vagy valamilyen szintű állagmegóvását folytathatná ebből a pénzből, valamiféle munkálatokat hajthatna végre. Hisz láthatjuk, hogyha nem folytatjuk le ezeket a munkákat, akkor ezek a további épületek is hasonló sorsra jutnak. Lepusztulnak, aztán valószínű olcsón el tudjuk őket adni majd. Úgyhogy az volna a kérdésem, hogy a befolyó összegre van-e valami elképzelése a városvezetésnek? Köszönöm.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Sajnos nem érem meg azt, hogy ezekkel a problémákkal majd maguknak kelljen majd foglalkozni, mert szerintem ez beláthatatlan idő. De azért azt megnézném, hogy hogyan kezelik ezt a kérdéskört egy ilyen történetben. Marad még bőven, úgyhogy lenne mit kezelni, de mondom, még egyszer ez sajnos marad rajtunk ez a probléma. Azt gondolom, hogy a költségvetésünkben van egy tétel az ingatlan eladásokra vonatkozó bevételi szándékunkat illetően. Ugye, ha jól emlékszem volt egy ilyen, hogy ingatlanértékesítés? Természetesen, hogy mivel a költségvetésünk minden egyes forintja kvázi nevesítve van kiadási oldalon is. Tehát valószínűleg egy részével számolunk annak, hogy az valamilyen forrás, vagy valamilyen célra felhasználásra kerül. De ha bárminemű ingatlaneladás kapcsán a tervezettet túl tudjuk lépni, akkor természetesen teljesen jogos, és megfontolandó, hogy az a volumen természetesen teljesen jogos és megfontolandó az a volumen, amivel túlléptük. Többet teljesítettünk ezen a bevételi oldalon, az kerüljön bele egyből egy felújítási szándékunkba. Egyébként számtalan ilyen sorunk van, költségvetési intézmények felújítására vonatkozóan és egyéb ilyen jellegű dolgok, de akkor természetesen, hogy erre az irányba lehet terelni. Úgyhogy, amikor ott leszünk, mikor már zsebünkben van a pénz, akkor majd lehet rajta gondolkodni, hogy mire költsük. További kérdés? Nincs ilyen szándék. Vélemény, észrevétel? Gedei képviselő úré a szó, tessék!

 

Dr. Gedei József (önkormányzati képviselő): Köszönöm szépen a válaszokat is, illetve majd a későbbi válaszokat is, bár az már késő lesz arra, hogy a képviselők most meg tudják fontolni, hogy vajon ez így rendben van-e vagy sem. Persze ez részletkérdés, de akár lehet fontos is. Azt gondolom, hogy két korábbi komoly előképe van ennek a törekvése, ami önmagában akár, mondom, jó irányú is lehet, hiszen a főtéren bankok, üzletek találhatóak, vendéglátóhely nem. Ez később nyilván a főtér kiürülését jelentheti, tényleg ez egy jó dolog lehet. Szóval a két korábbi előkép volt Lehel étteremnek, ebbéli funkciójának a biztosítása, amikor annak idején ezt értékesítésre kijelölték. És emlékezetem szerint volt egy 5 éves működtetési időszak, de sajnálatos módon később ez a funkció, amit a Lehel étterem működtetője vállalt, nem tudta, és ezért kérdeztem a megtérülést is egyébként, nem tudta prudensen vinni, ezért aztán lett belőle egy ingatlan biznisz. Tehát ott most nincs. Lehet étterem például. Aztán nyilván a másik próbálkozás, ez már ehhez a testülethez kötődik, ez pedig a gondozóház volt, ahol ilyen finom összhangja a jogi biztosítékoknak a szerződésbeli cél elérése érdekében nem volt kimódolva, javaslat ellenére sem. Nem értem, hogy miért, mindegy, nem ez van napirenden, nem akarok visszanyúlni az elmúlt 8 évre, de mindenképpen ezt figyelembe kell venni. Tehát ott sem, úgy tűnik, hogy nem tudta az önkormányzat az érdekét biztosítani. Mégpedig azt, hogy ott szálláshely szolgáltatás valósuljon meg. Lehet olvasni ezt, azt, hogy talán mégis lesz, talán nem lesz, de nem az önkormányzattól függ az, hogy ezt a fajta további akaratát biztosítsa. Látszólag úgy tűnik, hogy ezt próbáljuk elérni. Én egyetértek azzal, hogy ez egy fontosabb cél, mint a vételárnak a megszerzése, ami 61 millió. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy ez ne egy ingatlan biznisz legyen, mint a Lehel vagy egy másik, hanem itt tényleg hosszú időn keresztül megvalósuljon ez a cél. Az első probléma, hogy csak 5 évig. Tehát csak 5 évig áll fönn a városnak érdeke, hogy itt ilyen funkció valósuljon meg? Hogyha nem, akkor miért nem gondolkodunk egy távolabbi időszakban? Tehát miért nem írjuk ki a pályázatban azt a 10 vagy 15 évet? Függetlenül, illetve tekintettel arra is, hogy egy ilyen funkció megtérülése, ezért kérdeztem, hogy van-e ilyen. Hátha valaki komolyan gondolja, akkor nem biztos, hogy 5 év alatt megtérül. Tehát, ez egy hangos továbbgondolkodás vagy kérdés, hogy miért nem tovább? A visszavásárlási joggal egy rövid magyarázatot próbálnék adni. A visszavásárlási jog, az csak az önkormányzattól függne, hogyha nem tetszik neki a vevőnek bármilyen tevékenysége és nem kellene indokolnia. Tehát a Ptk. szerint a visszavásárlási jogot nem kell magyarázni. Ez egy szerződésbe foglalt jogosítvány. Mondhatja azt az önkormányzat, hogy én vissza akarom vásárolni. Ebben az esetben mi a saját helyzetünket elnehezítjük azzal, hogy odaírjuk, hogy a szerződésben foglaltak részbeni, vagy teljes nem megvalósulása esetén gyakorolhatjuk ezt a jogosítványt. De miért? Nyilván ha teljesen nem valósul meg, akkor ez egyértelmű, de hogyha csak részben, valamilyen olyan funkció, vagy olyan mértékű probléma van, amiben egy vita keletkezik. Akkor nem egyértelmű a jogi helyzet, megyünk a bíróságra és bizonyítani kell azt, hogy kérem szépen, itt nem is valósult meg a funkció és elhúzódik 4-5 évig. És vagy működik közben a szálloda és vendéglátóhely, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy ezt sokkal jobban körül lehetett volna bástyázni, ennek a funkciónak a tartósabb, hosszabb idejű és megfelelő biztosítását, ezt én nem látom egészen jónak. Ezért tartózkodni fogok. Köszönöm szépen a figyelmet.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Két megjegyzést tennék gyorsan. Az egyik ez a visszavásárlási jog, mert tulajdonképpen 3 lehetőség van, vagy teljesül, vagy részben teljesül, vagy nem teljesül. Akkor, ha jól értem, Képviselő úr azt mondja, hogyha kikötjük és pusztán csak egyszerűen egy mondat erejéig tartalmazza, hogy már pedig visszavásárlási jogunk van, és a vevő elfogadja, a szerződés, a pályázat indulása alapján. Ez azt jelent, hogy tulajdonképpen akkor is visszavásárolhatjuk ezt a tényezőt, hogyha egyébként teljesülnek a feltételeink, akkor is van jogunk visszavásárolni, a kérdés csak az, hogy az árban kell megegyeznünk. Valamilyen módon, mert gondolom visszavásárlásnál amúgy is azt a kérdést először tisztázni kell, mondjuk, tételezzük fel, csak részlegesen valósul meg, elindítjuk a visszavásárlási folyamatot, de akkor valószínűleg az értéknövekedést valami módon csak érvényesíteni kell. Na, ezért mondtam akkor, valószínűleg, ha teljes mértékben megvalósul, akkor nincs, már marad csak egyetlen egy kérdés, hogy milyen áron vesszük majd vissza. Mert visszavesszük, ugye a jogunk megvan hozzá, milyen áron vesszük vissza. Igen, megnézném én azt az önkormányzatot, ami mondjuk egy ilyen csak részben megvalósult, de mégis 100 milliós nagyságrendű beruházás után a 60 millió mellé még néhány milliót, néhány 10 milliót, 100 milliót mellé tesz, és utána örömében azt mondja, hú, de jó, valaki megcsinálta helyettem, most már itt van nekem. De lehet akár ez is. Úgy hogy tessék ezzel a kérdéssel akkor jogi szempontból foglalkozni továbbra is. Kapjunk egy fajta választ.

Az 5 év. Igen, kétségtelen, mondhattunk volna 10-et, 15-öt. Nekem van egy szubjektív érzésem ezzel a történettel kapcsolatban. Ezzel a feltételrendszerrel is nehéz lesz rá vevőt találni, ha ezt még továbbsrófoljuk, akkor valószínűleg még inkább az esélyeinket vesszük el. Én személy szerint abban bíznék, hogyha valakinek ezt 5 évig fönt kell tartani, valószínűleg nem azt az eleve predesztinált állapotot akarja elindítani és gyakorolni, hogy 5 év után úgy is, és akkor majd beleköltöztetek egy kínai boltot vagy egy bankot. Hanem akkor ebben az öt évben megteszi azokat a lépéseket, amelyek ebben a kérdésben azért mégiscsak a fenntarthatóság felé irányulnak, vagy afelé hatnak. És ezt követően esetleg 5 év után eljuthat abba az állapotba, hogy igen, van valami ráció ebben a történetben. meg maradjunk abban, a meglátásom az, hogyha ezen az időszakon, ezen az egyébként tényleg nagyon ingoványos és buktatós időszakon túllendülne valaki, valamilyen módon. Vagy nagyon okos lenne, vagy nagyon ügyes lenne, vagy nagyon sok pénze és türelme lenne, akkor ebben a kérdésben, ebben a szolgáltatásban lenne fantázia itt a város főterén. De kétségtelen, hogy van egy az elején, egy olyan időszak, amit mindenképp át kell vészelni, tehát túl kell élni. Nagyjából ezt fogalmaztuk meg, gondoltuk végig akkor, amikor ezt az időintervallumot ilyen szinten tárgyaltuk és tettük az anyagba. Van-e valakinek továbbiakban még észrevétele az anyaggal kapcsolatban? Ilyen szándékot nem látok. Szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 11 igen, 4 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

184/2016. (V. 11.) határozata

A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan értékesítéséről

 

1.    Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-a, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a jászberényi 3921 hrsz-ú, 1392 m2 területű, irodaház megnevezésű, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatt található ingatlant (Bathó Palota) értékesítésre kijelöli, és dönt arról, hogy a nevezett ingatlant nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti. A Képviselő-testület a rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - a rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával - a nevezett ingatlan versenytárgyalási induló árát az alábbiakban határozza meg:

 

Sorszám

Hrsz.

Cím

Megnevezés

Ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi érték (Áfát tartalmazza)

GTB által javasolt vételár (Áfát tartalmazza)

Versenytárgyalási induló ár (Áfát tartalmazza)

1

3921

Jászberény, Lehel vezér tér 31.

irodaház

61.500.000.- Ft

61.500.000.- Ft

61.500.000.- Ft

 

 

2.    A Képviselő-testület - a rendelet 10. § (7) bekezdésére figyelemmel - határoz arról, hogy a versenytárgyalási eljárás során a rendelet 1. mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) kell alkalmazni, és a Képviselő-testület - a Szabályzatban foglaltak alapján - megbízza a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság és az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökeiből, és Jászberény Város Főépítészéből álló Ad hoc Bizottságot az 1. pontban megjelölt nem lakás céljára szolgáló helyiségnek nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítésének lebonyolításával.

 

3.    A versenytárgyalási kiírásban rögzíteni kell az alábbi feltételeket, melyeket a pályázónak teljes körűen, mint minimum követelmények vállalnia kell:

 

a)    funkció meghatározása: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23. és 30. pontja, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.rend., valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. előírásai szerinti szálláshely szolgáltatás és vendéglátás (megvalósítás: tulajdonjog bejegyzését követő 2 éven belül, mely időtartam kérelem alapján 1 évvel meghosszabbítható; funkció fenntartása, üzemeltetési időszak: 5 év); a felsorolt funkciók megvalósítása mellett további funkció(k) is megvalósíthatóak

b)   építészeti elvárások: A vevő a főépületet nem bonthatja le.

Felújítás esetén a vevőnek az épület jellegét meg kell őrizni, a következőképpen:

-        az eredeti tetőforma megtartandó

-        tetőfedés cseréje esetén az új fedés anyaga kerámia vagy beton cserép legyen

-        nyílászárók cseréje esetén az eredetivel megegyező rajzolatú nyílászárókat kell beépíteni

-        tetőtérbeépítés lehetséges, az épülethez illeszkedő felépítmények alkalmazásával

-        homlokzatfelújítás esetén az eredeti díszítettséget az új felületnek is mutatnia kell (tégla felületek, osztópárkány, kváderezés, ablakok körüli díszek stb.)

-        az épület bővítése a hátsókert irányába lehetséges

-        a földszinti utcafronti ablakok parapetfalai padlóig kibonthatók

-        a főépítésszel minden, a ház külsejét érintő felújítási kérdésben egyeztetni kell

 

c)    jogi biztosítékok:

-        elállási jog: amennyiben a vételár nem a szerződés szerint kerül megfizetésre

-        késedelmi kötbér: 100.000.- Ft/nap a 3. a) pontban írt határidő leteltét követően a funkció 3. a) pontban nevezett jogszabályokban foglaltak szerinti megvalósításáig, de legfeljebb 100 naptári nap; a kötbér azon a napon válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik vagy a kötbér a legmagasabb összeget eléri; a 100 naptári napot követően az Önkormányzat a legmagasabb késedelmi kötbér összegét (10.000.000,- Ft) kérheti a szerződésszerű teljesítés mellett vagy elállhat a szerződéstől

-        meghiúsulási kötbér: 15.000.0000.- Ft, ha a funkciók nem teljesülnek határidőn belül, illetve a kötelező fenntartási időszakon belül a vállalt funkciót nem tartja fenn, vagy attól eltér, nem üzemelteti a 3. a) pontban nevezett jogszabályok előírásai szerint, valamint a 3. b) pontban nevezett építészeti elírások részben vagy egészben nem teljesülnek

-        visszavásárlási jog az üzemeltetési időszak lejártáig gyakorolható a kiíró egyoldalú nyilatkozata alapján a pályázatban írt feltételek részbeni vagy egészbeni nem teljesítése esetén.

4.    A versenytárgyalás eredményére, az ajánlat érvényességére vonatkozó javaslatot tartalmazó előterjesztést a 2. pont szerinti Ad hoc Bizottság elnöke terjeszti a Képviselő-testület elé.

 

5.    A Képviselő-testület felhatalmazást ad Jászberény Város Polgármesterének, hogy a jelen határozat 3. a) pontjában nevezett meghosszabbítás iránt benyújtott kérelem elbírálása ügyében döntsön.

 

 1. A versenytárgyalási kiírásban rögzíteni kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében az 1. pont szerinti ingatlan tekintetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorlására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult, amelynek elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatának kiadásától vagy a határidőben történő nyilatkozattétel elmaradásától függően lép hatályba a megkötött adásvételi szerződés.

 

 1. A versenytárgyalás kiírója fenntartja azon jogát, hogy a versenytárgyalási eljárást érvényes pályázat(ok) beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

Határidő:    folyamatos

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester

                       Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

                       Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

                   Városfejlesztési Bizottság elnöke

                   Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

                   Jászberény Város főépítésze

                    

 

Erről értesülnek:

 

 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,
 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke - helyben,
 3. Városfejlesztési Bizottság elnöke - helyben,
 4. Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke - helyben,
 5. PH Közgazdasági Iroda - helyben,
 6. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság valamennyi tagja - helyben,
 7. Jászberény Város főépítésze,
 8. Képviselő-testület valamennyi tagja - helyben,
 9. Irattár.

 

3.13. napirendi pont

Előterjesztés a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Igen, jelen is van körünkben az előterjesztő, kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? Nem kíván.

A Humán Erőforrás Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja. Elnök úr kiegészíteni valója? Nincs. Kérdés az anyagra vonatkozóan? Vélemény, észrevétel van-e? Ilyen szándékot nem látok. Szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 14 igen és, 1 tartózkodó szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

185/2016. (V. 11.) határozata

A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján Alapítói jogkörében eljárva, mint a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Jászkerület Nonprofit Kft.) alapítói jogainak gyakorlója az alábbi határozatot hozza:

 

1. A Képviselő-testület dönt a Jászkerület Nonprofit Kft. alapító okiratának a közhasznú jogállása megőrzése érdekében szükséges, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelő módosításáról, melyet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével kell benyújtania az illetékes bírósághoz.

 

2.    A Képviselő-testület a Jászkerület Nonprofit Kft. Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

A Jászkerület Nonprofit Kft. alapító okiratának 3.2-es pontját a jogszabályra tekintettel az alábbiak szerint módosítja:

 

"3.2. A társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bek. 7. és 15. pontja alapján:

-    kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

-    sport, ifjúsági ügyek;

A társaság közhasznú tevékenységének ellátása során olyan közfeladatot lát el - Jászberény Városi Önkormányzattal illetve a későbbiekben esetleg más régióbeli önkormányzattal megkötött megállapodás alapján - amely az Önkormányzat illetékességi területén élő lakosság részére a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása, feltételeinek megteremtése, valamint a

-    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

-    kulturális tevékenység

-    kulturális örökség megóvása

-    a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

-     az elektronikus közszolgáltatások alapszolgáltatásként történő biztosítása

 

A társaság és alapítója között létrejött közhasznúsági megállapodás nyilvánosságát minden érintett számára köteles a társaság biztosítani. A megállapodás az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján, munkaidőben megtekinthető. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni."

 

A társaság eredményes pályázati tevékenysége elősegítése érdekében az alapító okirat 3.4-es pontja az alábbiak szerint módosul:

 

"3.4  A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei

 

5811’08 Könyvkiadás

5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819’08 Egyéb kiadói tevékenység

5914’08 Filmvetítés

8559’08 M.n.s. egyéb oktatás

8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

9001’08 Előadó-művészet

9002’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003’08 Alkotóművészet

9004’08 Művészeti létesítmények működtetése

9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység

9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9609’08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

 

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

 

4931’08 Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás

4939’08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5530’08 Kempingszolgáltatás

5590’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5911’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912’08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913’08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832’08 Ingatlankezelés

7729’08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

8110’08 Építményüzemeltetés

8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése"

 

 

Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul maradnak.

 

 

3.  A Képviselő-testület felkéri Jászberény Város Polgármesterét - az 1-2. pontban foglaltaknak megfelelően -- az Alapító Okiratot Módosító Okirat és Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat aláírására.

 

 

4.  Felkéri a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a cégváltozásnak a Szolnoki Törvényszék által vezetett cégjegyzéken történő átvezetése érdekében szükséges - a cég jogi képviselőjének közreműködésével történő - lépéseket tegye meg.

 

 

Határidő:    azonnal

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester (a 3. pont vonatkozásában)

                   Tóth József, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője

 

Erről értesül:

 

 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,
 2. Jászkerület Nonprofit Kft.,
 3. Humán Erőforrás Bizottság valamennyi tagja,
 4. PH Jogi és Önkormányzati Iroda - helyben,
 5. Képviselő-testület valamennyi tagja,
 6. Irattár.

 

Felvilágosítás kérés:

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Tárgyalandó napirendjeink végére értünk. A következő félórában a szokásos információs félórát tartjuk. Ennek kapcsán engedjék meg, hogy első megnyilvánuló ebben a körben én legyek.

Szeretném a Képviselő-testület felé ezen alkalmat megragadva illetve fölhasználva a közvélemény felé is tájékoztatással élni.  Életének 90. évében április 3-án elhunyt prof. Dr. Rigó János, Jászberény Díszpolgára. Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyugalmazott dietetikai szak- és tanszékvezető főiskolai tanár, 1976. és 2005. között az Országos Dietetika Intézet igazgatója, a Magyar Táplálkozási Tudományos Társaság egykori Elnöke, aki megteremtette hazánkban a főiskolai szintű dietetikusképzést. Munkásságát 2001-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki és 2006-ban lett a város díszpolgára. Búcsúztatója a mai napon, délután a Farkasréti Temetőben zajlott, a várost Alpolgármester asszony képviselte. Szeretném, hogyha egy perces néma felállással adóznánk emlékének.

Köszönöm szépen. Gedei képviselő úré a szó, tessék!

 

Dr. Gedei József (önkormányzati képviselő): Köszönöm szépen. Az intermodális közösségi közlekedési csomóponttal kapcsolatos terv és az ezzel összefüggő 120 vagy 121 mFt hova fordítása. Itt szeretném rögtön hangsúlyozni, hogy egyetértek Polgármester úr abbéli véleményével, hogy ez a 121 mFt sok, nagy összegű megbízási díj. Azt is mondta Polgármester úr, hogy ha ezt a város pénzéből kellett volna odafordítani, akkor bizonyosan nem fordítottuk volna oda. De ez egy meglepő dolog, és én kérdezném is a Jegyző urat, hogy ezt most hirtelen hogyan kell minősíteni? Mert, ha azt mondjuk, hogy Polgármester úr egy gondos gazda, s a saját pénzünkkel, a város pénzével nyilván nem lépett volna úgy, hogy ezt a tanulmányt megrendeli, de ez másnak a pénze. De az is egy közpénz, amelynek a hovafordításával kapcsolatos gondosságot tanúsítani kell. Hogyha ezt a gondosságot nem tanúsítja, hanem azt gondolja, vagy azt mondja, hogy hát erre nyugodtan kiadhatunk 120 mFt, mert nem a miénk, akkor az hanyag kezelés bűncselekményének gyanúját veti föl.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Kérek feljelentést ellenem, vizsgálatot szeretnék kérni mindenképp.

 

Dr. Gedei József (önkormányzati képviselő): Kérem szépen, én egyelőre, kérdést intézek a Jegyző úr felé, hogy akkor most hogyan kell értelmezni ezt a polgármesteri mondatot? Majd megfelelő időben még további véleményem is lenne, hogyha nem vonja meg Polgármester úr a szót, de nyilván hatalmában áll.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Minimum ezt gondolom, hogy módomban van, de természetesen ugye általában így szoktuk, hogy van egy kérdés, van egy felelet rá. De természetes Képviselő úr szedje csokorba gondolatait és nyújtsa át így nekünk, hadd élvezzük.

 

Dr. Gedei József (önkormányzati képviselő): Köszönöm szépen a lehetőséget. Azért szeretnék, mert Polgármester úr tett föl nekem kérdést, csak aztán nem adta meg a választ. Hogy vajon hova ment a mi időszakunkban a sok forrás, sok, milliárdos forrás. Polgármester úr nem volt ez napirenden, szerintem lehetne. Tehát lehetne erről egy párbeszédet folytatni. Bár azt gondolom, hogy független, illetve szükségtelen mindig visszamutogatni. De hadd mondjam azt, hogy sok forrás, amit akkor nyertünk meg, nyilván az akkori Képviselő-testület, nem csak magában a polgármester. A Központi Óvodát, a Jászság Népi Együttes székházát, a belváros fejlesztési projektet, a következő ciklus számára hagyományozta, teljesen természetszerűleg, és amit akkor megnyertünk, azt Önök költötték el. Tehát nekünk nem kellett elkölteni. Polgármester úr, és a következő Képviselő-testület ezekre a remek célokra odafordította. Van még egy, ahová sok pénzt fordítottunk, ez pedig a kórház két gazdasági társaságának megoldásából származó kiadás. Ennek Ön résztvevője volt, gondolom, hogy tudja, hogy mennyi forrás és hova került felhasználásra. Hát idefordítottuk a pénzeket. Köszönöm szépen a lehetőséget.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Az arcát nézve egyébként, az a boldogság, ami eluralkodik rajta, azt mutatja,  mintha tényleg abban a Központi Óvodában lennénk és megtalálta, fején találta a szöget. Nem is az uniós pénzekről volt szó egyébként, Képviselő úr, hanem arról a 10 milliárd Ft-ra, általam 10 milliárdra saccolt, 4 éves saját bevételről beszéltünk. Így van, és akkor azon túlmenően mit lehetett még ebből hozni. Szerintem a kórház ebben a kérdésben jelentős tényező, de még messze vagyunk attól, hogy ennek bármiféle látszatát fel lehetne mutatni. Vagy legalább akkora, legalább annyi látszatát, vagy minimálisan annyi látszatát felmutatni, mint mondjuk a mi hasonló tevékenységünk. Egyébként Ön azzal kezdte, hogy 3 milliárdnyi adóbevételt hová tettünk? Mi látszik ebből a városban? Annyi látszik belőle, mint a maguk 10 milliárdos adóbevételéből látszik ebben a városban. Úgyhogy én csak ennyit próbáltam jelezni, és Ön pedig nagy boldogan előveszi ezeket a dolgokat. Nagyon örülök neki, hogy ezt a fajta érzést, ki tudtam Önből váltani.

A másik kérdésre, erre az intermodálisra, most megint Képviselő úr elemében van és olyan területre került, amely ugye egyébként is zsigerileg hozzátartozik a működéséhez. Most csak fölvetette ezt a, nem is tudom, mi volt ez. Hanyag kezelés, meg nem tudom milyen jellegű törvénysértés. Persze költői kérdésére, majd Jegyző úr reagál. De azért nézzük meg világosan a történetet. Valaki, aki egyébként közpénz felett diszponál, nevezzük ezt Európai Uniónak, valami módon azt mondja, hogy egy ilyen munkának az ára 120 mFt. Hiszen nem ezt adta volna meg, hogyha nem ez lenne az ára. Egyébként ez ugyanaz a történet, mint az uniós konform kerékpárutak. Lehet, hogy valahol az unióban egyébként 120 mFt-ot ér ez a munka. Magyarországon tényleg fölmerülnek ezek a kérdések, hogy mi ér ebben 120 milliót, de csak azért, mert ehhez vagyunk szokva. Mert ilyenek nálunk a jövedelmek, a bérek, a díjazások. Mint ahogy a kerékpárutaknál is. Hányszor elmondtunk, hogy kinek kell 3,8 m széles kerékpárút? Miért, miért nem lenne jó Magyarországon csak ennek a kétharmada, és akkor lehetne egyharmadával, vagy 40%-kal többet építeni hosszban. És akkor még mindig lehetne rajta kerékpározni, megoldaná azt a problémát, amit kell. De nem, az uniónak megvan a maga idevonatkozó szabványa, és valószínűleg Hollandiában a gáton ez nagyon jól is mutat és természetes is, meg a hollandok meg is engedhetik maguknak, mert a hollandoknak ilyen a helyzetük. Az anyagi világ, az anyagi elgondolás és a jövedelmi és egyéb dolgok, az érték egyáltalán az unió nyugati felében így alakul. Tehát még egyszer, ezt kitalálták ilyen szinten, természetes, hogy megpályázzuk, hiszen maga az eredményre szükségünk van. És ennek a közpénznek a rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizze és végezze el az, aki ezt a közpénzt erre, ilyen célra és ilyen mennyiségben delegálta. Ez az unió volt és az unió idevonatkozó feladata. Nem én, nem ez a testület, semmi ilyen jellegű felelősségünk nincs. Lehet persze firtatni, mert jól hangzik, amikor egy ellenzéki képviselő az igazság bajnoka föláll, és azt mondja, hogy márpedig itt akár azt is meg lehetne nézni, hogy van-e erre felelőssége a polgármesternek. Én csak azt a véleményemet mondtam, hogyha ezt a magunk erejéből előállított jövedelemből vagy lehetőségből kellett volna finanszírozni, akkor mi erre soha nem költöttünk volna, nem adtunk volna 120 mFt-ot. Ez az egyszerű valóság ebben a kérdésben.

Innen merre menjek akkor? Mehetek-e még haza csomagolni esetleg?

 

Dr. Gottdiener Lajos (jegyző): Köszönöm szépen a szót. Két dolgot szeretnék mondani. Természetesen Polgármester úr, nem kell csomagolni, várjuk holnap is vissza a hivatalba, semmilyen ilyen jellegű következménytől nem kell tartani, úgy gondolom. Két dolgot szeretnék mondani, az egyik az, hogy amit egyébként már Polgármester úr kifejtett. Tehát nem arról van szó, hogy Polgármester úr azt mondta, hogy ezért vétek, vagy ne adj Isten, bűn kiadni ennyi pénzt. Arról volt szó, hogy amennyiben nem lett volna támogatás, amit egyébként erre maximálisan és szükségesen fel lehetett használni, akkor a városnak a saját forrásaiból ilyen jellegű, de még ehhez hasonló nagyságrendű összeget sem tudott volna felhasználni. Másik az, hogy a jegyzőnek a feladata a képviselő-testületi ülésen az, hogy ha a Képviselő-testület döntésénél jogszabálysértést észlel, akkor ezt jelezze. Ennek ellenére természetesen a Képviselő-testület dönthet jogszabálysértő módon, akkor a jegyzőnek a jelzését természetesen továbbítani kell a megfelelő felügyeleti szervhez. Az, hogy bizonyos történések büntetőjogi vagy egyéb jellegű jogi megítélését én tegyen meg, nem vindikálnám magamnak ezt a jogot, és nincs rá lehetőségem. Köszönöm szépen.

 

Budai Lóránt (önkormányzati képviselő): Köszönöm szépen. Polgármester úr, Képviselő-testület. Megkönnyebbültem, nagyon féltem Jegyző úr válaszától, de most már nyugodtan hajtom álomra a fejemet. Három témakört hoztam, 3 kérdést szeretnék föltenni és remélem, hogy kapok is rá legalább egy-egy választ.

Az első kérdésem, szintén messziről akartam indítani, de nem teszem meg. Annyit mondanék, hogy tudomásomra jutott, így fogalmaznék, maradjunk ennyiben, hogy egyes oktatási intézményeinkben "problémát okoz" az, hogy a gyermekeket akár állatkertbe, akár a műkorcsolya pályára, jégkorcsolya pályára, akár egyéb ilyen elfoglaltságra elszállítsák. Mondván, hogy ugye akkor eleve az időbe is telik. Nagyon sokat panaszkodnak a helyi Volán járatokra, hiszen nem megfelelő időben, időpontokban időközönként indítanak járatokat. Pld. aki engem megkeresett, többek között azt mondta, hogy ha a Volánnal szeretnének kimenni az állatkertbe, akkor kb. 30 percet tölthetnének ott, tehát nincs vissza autóbusz. Pénzbe kerül, 15-20 eFt egy kis busz. A kérdésem csak annyi volna, hogyha jól tudom, én utána is néztem a költségvetésünkben, 2,6 mFt lett végül is megnevezve arra, hogy a Jászkerület Kft-nek egy kis buszt vásároljunk, vagy ő vásároljon magának. Van-e bármilyen lehetőség arra, hogy akinek ilyen gondjai vannak, akár időbeosztás miatt, akár anyagiak miatt, hogy az önkormányzat segítse ezeket az intézményeket, ezeket a pedagógusokat, de leginkább a gyermekeket? Ez volna az első kérdésem.

A második, az egészen 2015. áprilisig nyúlik vissza, tehát pontosan egy éve, szinte napra pontosan egy éve ezen a helyen említettem meg Önöknek, hogy Portelken, egy tanyán élő úriember fölkeresett, hogy egy helytörténeti gyűjtemény hozott létre. Tudom, hogy ez nem újdonság, annyit mondanék, hogy akkor kérdeztem, tehát egy évvel ezelőtt, hogy december 2-án, 2014. december 2-án kerestek meg ezzel kapcsolatban, és hogy hol tart ez az ügy. Ön Polgármester úr, ennyit mondott, hogy egyelőre nem fért bele a gondolatkörbe, amit ezzel kapcsolatban képviselünk, de természetesen ezt újra föl lehet, fölül lehet vizsgálni. Balog Donát képviselőtársam pedig, szintén csak kiragadnék egy mondatot, "Én is voltam kint az úriembernél, továbbra is keresem a lehetőséget, hogyan lehetne-e őt támogatni vagy sem." Az volna a kérdésem, azóta eltelt egy év, ez az úriember engem újra fölkeresett, hogy az 1 év alatt semmilyen válasz nem érkezett. Én akkor javasoltam, ez a Balog Donát képviselőtársam fóruma előtt volt, hogy látogasson el a fórumra és akkor mondja el a gondjait, problémáit újra, hátha kap választ. Ez meg is történt, és nagyon boldogan konstatáltam, hogy pozitív válaszokat kapott Önöktől. Azonban a mai napon újra fölkeresett, hogy eltelt egy hónap és semmilyen választ eddig nem kapott. Az volna a tiszteletteljes kérdésem, hogy hol tart ez az ügy, tudjuk-e őt segíteni, kívánjuk-e avagy sem, csak hogy a tisztánlátás érdekében,

A harmadik kérdésem, ez valószínű nem lesz meglepetés, a Szolnoki Gulyásfesztivállal kapcsolatos. Mint mondtam már tavaly szeptember 22-óta kérdezem folyamatosan, hogy az önkormányzatunknak mennyibe került a jászberényi kitelepülés. Én itt összeírtam az összes kérdést, választ, nem kívánom Önöket ezzel terhelni. Csak egészen februárig mennék vissza, amikor a februári testületi ülésen fölvetett kérdésemre Ön, Polgármester úr, így válaszolt "nem gondolnám, hogy takargatnivalónk lenne, nézzük meg, vegyük elő, ezzel nem lesz problémája senkinek.". Nagyon örültem, eltelt egy hónap, a márciusi testületi ülésig sem kaptam választ, ezért újra megkérdeztem. Ugye itt a gomb beragadása miatt nagyon jókedv alakult ki az ülés végén. Tehát arra semmilyen választ nem kaptam sem ott, sem azóta. Ezért megkérdeztem áprilisban is, hogy mennyibe került ez a kitelepülés, tudja-e erre valaki a választ. Ön Polgármester úr ezt válaszolta: "a kérdést már 15-ször halljuk, mennyibe, mennyibe? Tulajdonképpen miért is érdekli ez magát?". Ez volna a kérdésem, eljött május 11., a mai napon itt vagyunk szintén válasz nélkül, 16-ra is megkérdezem, hogy mennyibe, mennyibe, mennyibe? Köszönöm szépen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Nos, akkor a kérdések sorrendjében, a buszos szállítás. Először is az a felvetés, hogy egy 2,6 millióval támogatott busz beszerzés, aminek azt hiszem a célja, egy 9 személyes kisbusz beszerzése. Hogy ez a kérdést hogyan oldaná meg, mennyire nem, az elég kétes, 9 személyt egy osztályból kivinni, melyik 9, hányszor 9-et, hogy mégis az egész osztály részesüljön benne. Tehát valószínűleg nem ez a megoldás. Vagy sokszor kis busz, sok kis busz beállítása, esetleg 4 kisbusznak az odarendelése, és akkor menjenek együtt. A kosárlabda TAO-s rendszerben egy 30 személyes buszt szerzett be a szakosztály, aminek az önerejét természetesen, szokás szerint a testület és jövőbe látó döntése alapján mi biztosítottuk. Már akkor az volt a feltétel, hogy mivel a kosárlabda számára főleg hétvégén kell ez az utánpótlás utaztatásához, a hétközi időben a város fogja használni. Készül is ez az együttműködési megállapodás, szerződés, hogy ennek hogy lehet pontosan a feltételeit megteremteni. De pont erről beszélünk, hogy hétfőtől péntekig a városközpont, akár jégpálya, akár strand, akár állatkert irányába az osztályok számára, tehát a gyerekek mozgatása számára használjuk fel. Ez sem fogja megoldani a történetet, mert ennél lényegesen nagyobb kapacitás kell. Ebben a kérdésben már korábban is próbálkoztunk, tehát kapcsolatot vettünk fel azokkal a személyszállítókkal, akik mondjuk bejövő munkásokat hoznak reggel 6 óra, és visznek valahová, persze ugyanazzal a mozdulattal, műszakváltásnál, de nagyjából valahol a délelőtti időben, talán nem annyira lekötöttek, mert aztán 2 óra körül kell megint ezt a történetet újra elővenniük. Hogy ezeket is valamilyen szinten megszólítsuk, bevonjuk ebbe a rendszerbe. Itt inkább még kapacitás felmérés fázisában vagyunk. De azt tudom mondani, hogy szeptemberre, a meglevő busz mellé megpróbáljuk ezt a fajta lehetőséget hozzátársítani és mindenképp több mozgási lehetőség lesz ezen a téren a diákságnak.

Porteleki múzeum. A fórumon az úr előadta, mi természetesen az eddigi áldozatos, idevonatkozó, kitartó munkáját megköszöntük, örültünk, örömünket fejeztük ki, nem én, hanem mindenki, aki ebben a kérdésben megnyilvánult, ebben a dologban. És egy konkrét ígéretet kapott, hogy az útra, a bekötő útra, ott, ahol a tanyája megközelíthető, ott egy jelzőtáblát, egy figyelem felhívó táblát, egy tájékoztató táblát fogunk elhelyezni. Ennek azért van egy folyamata, mert az utat kezeli az, aki kezeli, annak egy engedélyezési eljárása van. Ezt ott megmondtuk neki. Arra nem gondoltam, azóta sem, hogy ugyanezt az ígéretet, amit ott megtettünk, azt neki írásban is el kellett volna küldenünk, hogy hivatkozva arra, hogy ott személyesen megígértük, most írásban is megerősítem. Mert szerintem, ez a dolog, szerintem, nem ilyen természetű. Úgyhogy folyamatban van, az úttábla kikerül, és lényegében azt, amit mi ebben a kérdésben vállaltuk, azt teljesítjük. Az egy másik kérdés, amivel ő indított annak idején, hogy valamilyen módon ismerje el ezt a város, és támogassa az ő törekvését. Nem csak anyagi támogatásról beszélek, mert arról természetesen nem volt szó, hanem  a város által támogatott értékről Mi tulajdonképpen azt mondtuk, hogy igen, erkölcsileg támogatjuk, a rendszerünkbe nem kívánjuk bevonni. Ide vonatkozóan nem én döntöttem el, hanem  a kérdésben szakavatott, járatos, helybéli személyeket kérdeztünk. Nekik volt az a véleményük, hogy ez egy nagyon tisztességes, becsületes, sok éves, évtizedes munka eredménye, terméke. Természetesen adjunk róla hírt, bármilyen formában. Akinek erre ambíciója van, menjen el és nézze meg, legyen részese ennek az élménynek, de ezen túlmenően a város ebben nem kíván egyelőre ennél konkrétabban részt venni.

Gulyásfesztivál, továbbra is az a meglátásom, tulajdonképpen, igen mondhatni, kérdezhetném azt, hogy miért érdekli, de tulajdonképpen nem is érdekel, hogy Önt miért érdekli ez a történet. Érdekelje nyugodtan hónapról, hónapra megadtuk rá a választ. Megadtuk rá a választ, megkapta a levelet, megadtuk rá a választ, úgyhogy Képviselő úr a továbbiakban keressen valahol más információforrást, mert a részünkről, ami választ tudtunk adni, azt megadtuk. Úgyhogy a továbbiakban az Öné, az Ön térfelén pattog a labda, úgyhogy jó játszmát továbbiakban.

Nagy András képviselő úré a szó, tessék!

 

Nagy András (önkormányzati képviselő, HEB elnöke): Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Először olvasnék, egy választói levél. "Úgy tűnik, hogy sikeres volt a májusfa akció. A környezetemben nem találtam idén kitört sorfát. Remélem, hogy városszerte is ez a tapasztalat. Még egyszer köszönet az intézkedésért, további jó munkát kívánok!" Írja az érdeklődő választó. Ezen a helyen, mivel én képviseltem a választók érdekeit, hogy ilyen rongálás ne legyen. Nagy nekifutással, nagy nekibuzdulással nagyon remélem, hogy eredményes volt az egész városban, tehát meg tudtuk őrizni a jelentős értékeket. És erről a helyről szeretnék köszönetet mondani Polgármester úrnak, hogy élére állt, megszervezte, a hirdetést különösen, mert nagyon fontos volt. A JVV NZrt. vezérigazgatójának, hogy az eredeti álláspontját módosította. Rendőrségnek, Polgárőrségnek, Közterület-felügyeletnek a megerősített szolgálatért. Jó lenne, ha ez így maradna, béke lenne. Köszönöm.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Igen, nekem annyi megjegyzésem lenne, hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy jövőre is lesz május. Mert szoktuk, jó gondolataink időnként elhalnak, aztán utána így a hosszú időtávban a homályba vésznek. De ne feledkezzünk meg, legyen ez gyakorlat. Kétségtelenül bevált a történet, egyszerű és kis volumenű dolog, de van jelentősége. Vezérigazgató úré a szó, tessék!

 

Horgosi Zsolt (a JVV. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója): Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Én szeretném még kiegészíteni Nagy András úr köszönetét Sőrés Imre úrral, aki az erdőbirtokosság részéről az alapanyagot biztosította nekünk, amit behozhattunk, tehát Õ nélküle sem jöhetett volna létre ez a projekt. Köszönöm szépen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Igen, örülök neki, hogy megtaláltuk a szükséges szereplőket ebben a történetben. Végre valami sikerült, de még nyugtával dicsérjük a napot, mert még kibukhat azért egy-két esetleg valamiféle elszámolás kérdése itt Képviselő úr részéről, hogy mennyibe került ez a városnak stb., stb., és akkor már mindjárt nem olyan fényes a történet. Balogh képviselő úré a szó, tessék!

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Köszönöm szépen. Én is három témát mondanék. Az első kérdésem, az a kórházi költségvetési biztosokkal kapcsolatos dolog lenne. Tegnap a rádióban is, úgy megütötte a fülemet, hogy a térség képviselője nyilatkozott ezzel kapcsolatosan. Tehát jó lenne, hogyha bővebben tudnánk erről a történetről, mert ez úgy jelent meg, hogy a legeladósodottabb kórházakban neveztek ki költségvetési biztosokat. Tegnap én azt hallottam, hogy ez ilyen rotációs alapon megy, na, most ez a kettő nem igazán passzol össze. Tehát tényleg mi a helyzet a kórházzal? Mi a feladata a költségvetési biztosnak? És adott esetben mindez hogyan befolyásolhatja a jászberényi működésű kórházi működést ez a fajta helyzet? Jó lenne, hogyha nem befolyásolná olyan szempontból, hogy gazdaságilag helyreáll, aztán, más egyéb következménye nem lenne.

A következő kérdésem: a két héttel ezelőtti Jászkürtben megjelent polgármesteri tavaszi interjújához kapcsolódik. Itt a végén szó volt a fogászati ellátással kapcsolatosan. Gondolom azért került szóba, mert a más tapasztalatuk van a lakosságnak, mint amit, hogy mondjam, tehát mi a tényleges helyzet? Nekem is vannak olyan jelzéseim, hogy ez a szombat délutáni, vasárnapi szolnoki ügyelet sokak számára nem volt elérhető. Tehát jó lenne ezt pontosítani, hogy valóban hogyan, miként lehet ezt elérni, milyen időszakban, hol? Mert azért erre van igény, sajnos addig, amíg nem tudjuk megoldani, akkor ezt a lehetőséget mindenképpen kellene igaz olyan módon közhírezni.

És akkor ha már az ilyen tavaszi zsengéknél vagyunk, akkor ez meg a múltheti Pócs János interjúval kapcsolatos, szintén, ez már primőr. Kénytelen vagyok felolvasni belőle, mert akkor lesz érthető a javaslatom. Ez olyan szép, hogy nem tudom egyébként, csak így: "Országos esőt ígértek mára, de még ingujjban is melegünk van. Az ilyenkor szellőzködő lágy melegben tapsikolnak a jázminok a költő szerint. Hogyan látja a magánember életünk megújulását, a tavaszt." Én azt hiszem, hogy Tinódi-Lantos Sebestyén díjat, tehát kész, ez a javaslatom.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Most igazából nem értem, ezt a Képviselő úr mondta, ezt nyilatkozta az újságnak?

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Nem, nem, ez volt a kérdés.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Nem a kérdés, akkor nem is kérdés a legvégén, maga ez egy ilyen hangulati felvezetés, egyéb. Ez teljes mértékben az író, a riportot író munkássága. Mindenki író, aki leírja, és hogy ha rímbe végződik, akkor költő, ha nem rímbe végződik, akkor prózaíró. Na, jó, ezt az utóbbit egyébként, tényleg annyira zöldség, de nem is maga, hanem a fölvetés és egyáltalán erre a fórumra hozása, hogy ez tényleg egy üdítő primőr, ilyen még nem volt a történetünkben. Én ettől el is tekintenék, szerintem mindenki élvezkedjen maga a Jászkürtön otthon, és élje ki magát úgy, ahogy gondolja ebben.

De ha már visszafelé haladunk, a fogászattal kapcsolatban azt hittem, hogy valami ütősebbet mondtam, kétértelműbbet mondtam, és hogy ebből ki tudja, az RTL Klubig menően valami balhé lesz. De megnyugodtam, azért itt Képviselő úr előadta, mert ez tényleg valós, helyénvaló. Az egyik javaslatom az, és ezt a Jászkürt felé továbbítsuk, Vezérigazgató úr a felelős, Vezérigazgató úr itt is van, hogy a Jászkürtben amúgy is szoktak lenni ilyen ügyeletes egészségi, patikára, meg egyébre vonatkozó információk, ha nem, akkor legyenek. De benne ez a fogászati, folyamatos fogászati információ legyen benne, hogy Szolnokon van ilyen.

Másodszor, Magdi, akkor él még ez a szerződésünk, mert a cég kapcsán meg is kérdeztem, nehogy valami vakot mondjak, olyat, ami nem, de él ez a szerződésünk. Magdi mégiscsak maga a hivatalos felvevő helye ezeknek a dolgoknak az önkormányzat részéről. Került-e be hozzánk panasz konkrétan fogászatra vonatkozóan szolnoki ellátás? Nem. Hozzám sem. Az újságíró ugye jött és mondta, most már nem tudnám megmondani, hogy kire hivatkozott, aki így járt. De életszerű, amit elmondott és képviselő is azt mondja, hogy másoktól is kapott megerősítést. Ennek mégiscsak az a sora, ha máskor nem, akkor most, ebben a pillanatban, ahogy a képviselő is, hogy valahol bejöjjön hivatalosan ebbe a rendszerbe ez a történet. Úgyhogy mint jelenség, egyébként valóban életszerű. Noha fizetünk érte, és innentől kezdve egyértelmű a dolog, hogy nincs apelláta, ismerve a rendszerben szereplőket, szeretik magukról a területen kívüli, vagy egyéb módon megjelenőket úgy valahogy letolni. Odáig elmenően, hogy azt is el tudom képzelni, hogy éppen konkrétan az az ügyelő orvos, aki ott van, mert ez is erős fluktuáción megy keresztül, nem is tudja, nincs tisztában, mert nem világosították föl azzal, hogy Jászberény is hozzátartozik ebből a szempontból. Õ csak nézi, és azt mondja, hogy nem az a körzet, és Isten áldja magát. Szegény páciens meg nem tud ebben a kérdésben, nem veheti elő a szerződést és nem mutathatja, hogy tessék megnézni. Tehát a lényege a dolognak, hogy hívjuk fel az ellátó figyelmét, tehát írjunk egy hivatalos levelet. Utóbbi időben Magdi több panasz keletkezett ebben a kérdésben, szeretnénk, hogyha a szerződésben foglaltak szerint működne a rendszer. És az újságban meg természetesen a lehetőség a rendelésre vonatkozóan, a helyét megjelölve meg fog jelenni, meg kell jelenni.

A költségvetési biztos kérdése, nekem tegnap óta még fél fülemet sem ütötte meg a történet, magát az intézményt ismerem, a szándékot ismertem, hogy konkrétan mi is benne vagyunk ez új. Még azt az újságot sem olvastam, úgyhogy most egyelőre ennyit tudok mondani. De természetesen a kérésem az, hogy írjunk a Kórházigazgató úrnak egy levelet és ebben a kérdésben kérjünk egy írásbeli tájékoztatást, amit valamennyi képviselőnknek küldjünk ki, juttassunk ki. Jó, úgyhogy ez legyen a következő héten történne ez ilyen akció.

Balog Donát képviselő úré a szó, utoljára. Már olyan értelemben, hogy az időnket elértük, illetve szeretném kérdezni, hogy körzetbejárás kapcsán van-e valakinek mondanivalója, mert Donát biztos, hogy nem ez ügyben akar felszólalni. Valakinek, másnak esetleg van-e mondanivalója a soron következő körzetbejárás kapcsán? Ezt csak úgy felvetettem. Mert valakinek figyelnie is kell. Nos, képviselő úr Öné a szó!

 

Balog Donát (önkormányzati képviselő, ÜKB elnöke): Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Először hadd szóljak az elismerés hangján, mert ugye Budai képviselőtársam megszólított engem. Hadd ismerjem el, hogy mesteri módon tud torzítani Képviselőtársam. Úgy apró dolgokkal, hogy azt mondja, hogy 1 hónap, meg hónapok óta. Ugye három hete volt a lakossági fórum. Utána kiragad egy mondatot a felszólalásomból, és ugye nem mondja el hozzá, hogy aggályomat is kifejeztem. Nem tudom, azon a testületin, vagy a következő testületin, de ugye ezzel az úriemberrel szemben kifejeztem az aggályomat, hogy mért is, mi a problémánk ezzel. Úgy, ahogy Polgármester úr is mondta, hogy a táblát megígértük. Itt egy aggályomat hadd osszam meg Önökkel, így az utolsó felszólalóként. Ugye ijesztő, hogy a jobbikos kollégák pár nap, egy-két hét alatt várnak eredményeket, nem tudom, mi lenne, hogyha rájönnének, hogy egy-két alatt nem lehet dolgokat elintézni. Az az út nem a város tulajdonában van, nem az önkormányzaté, és ugye a bürokráciának van egy útja. Ezt, ha napok alatt szeretnék elintézni, ijesztő a gondolat, hogy Önök ilyeneket várnak el. Köszönöm szépen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Azért megszokjuk már ezt. Nagyon nem ijedünk meg, csak mindig meglepődünk azért rajta, maradjunk ebben. Alpolgármester úr, tessék!

 

Hajnal-Nagy Gábor (alpolgármester): Köszönöm, Polgármester úr. Következő héten újra körzetbejárás lesz, és az 1-es körzet bejárására invitálok mindenkit, képviselőket és a szokásos meghívottakat. 17:00-kor itt a Főtéren a Városháza előtt gyülekeznénk és 18.00-kor a Lehel Vezér Gimnázium fsz-i 13-as termében lesz egyébként a lakossági fórum, a bejárás után. Köszönöm szépen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Köszönöm szépen, akkor ilyen módon a szabad félóránk végére értünk, innentől kezdve lényegében megtárgyalandó ügyünk nincs.

Az ülést bezárom. Tisztelettel köszönöm mindenkinek a jelenlétet, az aktivitást, további szép estét kívánok mindnyájuknak!

 

k.m.f.

Dr. Szabó Tamás

 

Dr. Gottdiener Lajos

polgármester

jegyző

 

Összesen 20 napirendi pont