Összesen 2723170 látogató
Összesen 4643 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.10.11.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 126 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere 9/2017. sz.

MEGHÍVÓ

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 11-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

Napirendi javaslat: 

1.Tájékoztatók:

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

1.3. Tájékoztató Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról

Előadók: Dr. Pap Magdolna, PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

2.Beszámolók:

 

2.1. Beszámoló a Közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

3.Előterjesztések:

 

3.1. Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályiról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Alvári Csaba főépítész

 

3.2. Előterjesztés a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló 22/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.3. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

3.4. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetekre

Előadó: Dr. Pap Magdolna, PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

3.5. Előterjesztés az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést biztosító hitel ajánlati felhívásra beérkezett hitelajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint az önkormányzati számlavezető pénzintézet megváltoztatására (később kerül postázásra)

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.6. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítésére és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására (később kerül postázásra)

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.7. Előterjesztés jászberényi ingatlanok kötelező önkormányzati feladatkör ellátást, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására (később kerül postázásra)

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.8. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan ingyenes használatba adására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.9. Előterjesztés a jászberényi 249 hrsz-ú ingatlan részterületének értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására

Előadó: Kiss József, PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

3.10. Előterjesztés tiszteletdíjról történő lemondásra és alapítvány támogatására

Előadó: Kiss József, PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

3.11. Előterjesztés a Kígyó utca 12. szám alatt található ingatlan vonatkozásában "Népi építészeti emlékek helyreállítása" tárgyban a Népi Építészeti Program 2017 kódszámú felhívására történő pályázat benyújtására és a szükséges saját erő biztosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

Jászberény, 2017. október 4.

Dr. Szabó Tamás s.k.

polgármester

 

 

Összesen 15 napirendi pont