Összesen 2709849 látogató
Összesen 4583 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2018.02.14.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 282 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                      3/2018. sz.

 

M E G H Í V Ó

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

1.3. Tájékoztató a 2017. évi közmunka programokban foglaltak végrehajtásáról

 

Előadó:   Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

 

2.1. Beszámoló az Önkormányzati vagyon kezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak 2017. évi vagyongazdálkodásáról és az általuk kezelt önkormányzati vagyon 2017. évi változásairól

 

Előadók: Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen

    Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,

    Tóth József, a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt

    Felelősségű Társaság ügyvezetője,

    Dr. Gottdiener Lajos, a Jászberényi FC elnöke

 

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

3.1. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeire, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

 

3.2. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi középtávú vagyongazdálkodási tervére

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.3. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.4. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezésről szóló 34/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.5. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetekre

 

Előadó: Dr. Pap Magdolna, PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

 

3.6. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

 

Előadó: Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

3.7. Előterjesztés a Jászberény Város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítási folyamatában - a Városi Piac hrsz.: 3938/2 és az Öregerdei tábor hrsz.: 18676/2. kapcsolatban - a véleményezési szakasz lezárására, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére

 

            Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.8. Előterjesztés tiszteletdíjról történő lemondásra és egyesület támogatására

 

            Előadó: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

3.9. Előterjesztés a jászberényi 6094/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út 29. szám alatt található ingatlan egyes részeinek (főépület, udvar) bérbeadására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

                  

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Jászberény, 2018. február 7.

 

 

                                                                                               Dr. Szabó Tamás s.k.

                                                                                                      polgármester

Összesen 13 napirendi pont