Összesen 2959257 látogató
Összesen 5661 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2018.11.14.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 58 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                       14/2018. sz.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 14-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

1.3. Tájékoztató a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat 2018. évi működéséről

 

Előadó:   Bozóki Imre János, a Jászberényi Ifjúsági Önkormányzat mb.

             diákpolgármestere

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

 

2.1. Beszámoló a Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról

 

Előadó:   Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

 

3.1. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására

 

            Előadók:        Dr. Szabó Tamás polgármester

                       Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

3.2. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközei módosításának a lezárására a 2410/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett (Huszárlaktanya mögötti) gyűjtőút vonatkozásában

 

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.3. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítására

 

            Előadó:          Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.4. Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

 

            Előadó:          Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.5. Előterjesztés a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének módosításáról szóló 219/2018. (IX. 12.) határozat módosítására

 

            Előadó:          Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.6. Előterjesztés a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló 164/2018. (VI. 13.) határozat módosítására, valamint egyesület támogatására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.7. Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás költségeinek fedezetére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.8. Előterjesztés a Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására

 

Előadó: Kovács Péter, a Városi Könyvtár intézményvezetője

 

 

3.9. Előterjesztés tiszteletdíjról történő lemondásra és alapítvány támogatására

 

Előadó: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

 

 

3.10. Előterjesztés a jászberényi 7785 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.11. Előterjesztés jászberényi ingatlan kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.12. Előterjesztés a jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű, 807 m2 nagyságú ingatlan teljes területének haszonkölcsönbe adásáról szóló 217/2016. (VII. 13.) határozat módosítására

 

Előadó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Jászberény, 2018. november 7.

 

 

 

                                                                                               Dr. Szabó Tamás s.k.

                                                                                                      polgármester

Összesen 16 napirendi pont