Összesen 3394316 látogató
Összesen 6733 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2018.09.12.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 110 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                       11/2018. sz.

M  E G H Í V Ó

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 12-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

N   a p i r e n d i  j a v a s l a t:

1.                   T á j é k o z t a t ó k:

 

1.1.      Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

1.2.      Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

1.3.      Tájékoztató a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 20152017. közötti időszakban Jászberény és térségében végzett tevékenységéről és a megvalósult fejlesztésekről

         Előadó: Bakondi Patrik, a TRV Zrt. vezérigazgatója

2.                   E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

2.1.      Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

2.2.      Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet I. féléves módosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

2.3.      Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

2.4.      Előterjesztés a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének módosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

2.5.      Előterjesztés a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának jóváhagyására

Előadó: Nagy Beatrix, a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője

 

2.6.      Előterjesztés Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

2.7.      Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozására

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

2.8.      Előterjesztés Cori-Kör Alapítvány támogatására (később kerül postázásra)

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

2.9.      Előterjesztés Jászberény, 0335/81, 0330/5, 0330/6 és 0330/172 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

2.10.  Előterjesztés a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások Jászberény, 2018. szeptember 5.

Dr. Szabó Tamás s.k. polgármester

Összesen 13 napirendi pont